Oferty specjalne dla klientów

Oferty specjalne - PZU

 

Promocje i oferty dla Klientów Dobrowolnego Funduszu Emerytalnego PZU:

Brak opłaty zmiennej za zarządzanie
W 2017 roku Dobrowolny Fundusz Emerytalny PZU nie pobiera opłaty zmiennej za zarządzanie aktywami funduszu. 


Kod promocji „05” – PPE i IKZE w PZU

Promocja przeznaczona jest dla pracowników firm wprowadzających Pracowniczy Program Emerytalny prowadzony przez Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych PZU i polega na zwolnieniu z opłaty manipulacyjnej wszystkich wpłat dokonywanych w trakcie pierwszego roku członkostwa od daty zawarcia umowy o prowadzenie IKZE pod warunkiem dokonania pierwszej wpłaty w wysokości minimum 50 zł. Promocja dotyczy umów IKZE zawartych w okresie prowadzenia PPE przez TFI PZU.


Lista firm objętych promocją:

  • Totalizator Sportowy Sp. z o.o.
  • Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej
  • Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny
  • PKN Orlen S.A.
  • Sitech Sp. z o.o.