Oferty specjalne dla klientów

 

Oferty specjalne - PZU

 

 

Promocje i oferty dla Klientów Dobrowolnego Funduszu Emerytalnego PZU:

 

Kod promocji „10” - Promocja II-VIII 2018

DFE PZU nie pobiera opłaty od wpłaconych środków dla umów zawartych w okresie od 1 lutego do 31 sierpnia 2018 roku. Promocja polega na:

  • Zwolnieniu z opłaty od wpłaty dla wszystkich wpłat dokonywanych w okresie od 1 lutego 2018 r. do 31 sierpnia 2018 r.
  • Pod warunkiem dokonania pierwszej wpłaty w wysokości minimum 50 zł.
  • Dotyczy umów zawartych w okresie od dnia 1 lutego 2018 r. do 31 sierpnia 2018 r.

Swoje konto możesz zasilić w dogodnym dla siebie czasie w trakcie trwania promocji. Już od 50 zł, do wysokości górnego limitu, który w 2018 roku wynosi 5331,60 zł.

Jak skorzystać z promocji? Należy wypełnić  formularz online dostępny na stronie ikze.pzu.pl , a następnie w okienku „kod promocji” wybrać „10”.

Umowy zawierane w placówkach bankowych nie są objęte promocją.


Kod promocji „05” – PPE i IKZE w PZU

Promocja przeznaczona jest dla pracowników firm wprowadzających Pracowniczy Program Emerytalny prowadzony przez Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych PZU i polega na zwolnieniu z opłaty manipulacyjnej wszystkich wpłat dokonywanych w trakcie pierwszego roku członkostwa od daty zawarcia umowy o prowadzenie IKZE pod warunkiem dokonania pierwszej wpłaty w wysokości minimum 50 zł. Promocja dotyczy umów IKZE zawartych w okresie prowadzenia PPE przez TFI PZU.


Lista firm objętych promocją:

  • Totalizator Sportowy Sp. z o.o.
  • Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej
  • Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny
  • PKN Orlen S.A.
  • Sitech Sp. z o.o.

 

 

Promocja dla Klientów Pekao DFE:

 

 

Klienci likwidowanego DFE Pekao, którzy podpiszą umowę transferową z DFE PZU w okresie likwidacji (tzn. od 19 maja 2018 r. do 28 września 2018 r.) zostaną zwolnieni z opłaty od wpłaconych środków pieniężnych na IKZE w DFE PZU, dokonywanych w okresie 10 lat od dnia zawarcia umowy z DFE PZU.

 

Załóż IKZE w DFE PZU i skorzystaj z promocji. Wypełnij formularz online.

Osoba, która chciałaby założyć IKZE w DFE PZU powinna zapoznać się z Prospektem Informacyjnym DFE PZU. Raz w roku DFE PZU ogłasza Prospekt Informacyjny DFE PZU, który zawiera m.in. statut DFE PZU, informacje na temat prowadzonej działalności inwestycyjnej oraz wyników tej działalności jak również ostatnie zatwierdzone roczne sprawozdanie finansowe funduszu. Oszczędzający znajdzie w nim także Deklarację zasad polityki inwestycyjnej DFE PZU wraz z określeniem wskaźników, do których porównywane będą osiągane przez fundusz stopy zwrotu.

Szczegółowe informacje, w tym o ponoszonych kosztach oraz ryzykach związanych z członkostwem w DFE PZU są dostępne w Prospekcie Informacyjnym DFE PZU zamieszczonym na stronie pzu.pl