Co możesz zrobić z pieniędzmi zgromadzonymi na  IKZE?

Wypłacić

 • O wypłatę możesz wystąpić gdy: ukończyłeś 65 lat i wpłacałeś na IKZE przez co najmniej 5 lat kalendarzowych. 
 • Złóż pisemny wniosek (pobierz) o wypłatę w PZU Centrum Operacji SA ul. Postępu 18A, 02-676 Warszawa.
 • Pieniądze otrzymasz w ciągu 14 dni jednorazowo lub w ratach.
 • Od wypłaconej kwoty potrącimy zryczałtowany podatek dochodowy od osób fizycznych w wysokości 10% i przekażemy do Urzędu Skarbowego, dlatego przychodu nie będziesz musiał  wykazywać w PIT.

Zażądać zwrotu

 • O zwrot wszystkich środków z IKZE możesz wystąpić kiedy chcesz, ale nie warto tego robić w pierwszym roku umowy. Jeśli bowiem zwrot nastąpi przed upływem 12 miesięcy od podpisania umowy potrącimy opłatę w wysokości 10% wartości wypłacanej kwoty.
 • Złóż pisemny wniosek o zwrot, (na kartce lub formularzu - pobierz). Wtedy rozpocznie się okres wypowiedzenia umowy. Jeśli na rachunku są środki wypowiedzenie trwa 3 miesiące. Oszczędności z IKZE otrzymasz przed upływem tego terminu.
 • Od zwróconej kwoty (uzyskanego przychodu) musisz zapłacić podatek dochodowy wg obowiązującej skali podatkowej 18% lub 32%. Zwrot z IKZE wpisz w PIT w pozycji „Przychody z innych źródeł”. 

Przenieść środki z IKZE na inne IKZE

 • Jeśli masz już IKZE, a chciałbyś otworzyć IKZE w DFE PZU:
  • podpisz umowę z DFE PZU (link), otrzymasz od nas potwierdzenie jej zawarcia,
  • złóż w dotychczasowej instytucji prowadzącej Twoje IKZE wniosek o wypłatę transferową. Do wniosku dołącz potwierdzenie zawarcia umowy,
 • W ciągu 14 dni Twoje środki powinny zostać przeniesione do DFE PZU.
 • Od transferowanych środków nie zapłacisz podatku.

Drukuj Kliknij aby wydrukować.