Fundusz lokuje swoje aktywa zgodnie z przepisami ustawy o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych, dążąc do osiągnięcia maksymalnego stopnia bezpieczeństwa i rentowności dokonywanych lokat.

Zasady lokowania aktywów i ryzyko z tym związane zawiera Prospekt Informacyjny OFE PZU

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Drukuj Kliknij aby wydrukować.