Stopa zwrotu OFE za okres 31.03.2009 - 30.03.2012

Nazwa otwartego funduszu emerytalnego OFE PZU ZŁOTA JESIEŃ
Siedziba i adres otwartego funduszu emerytalnego Al. Jana Pawła II 24
00-133 Warszawa
Numer powszechnego towarzystwa emerytalnego z rejestru przedsiębiorców 55419
Wartość jednostki rozrachunkowej w ostatnim dniu roboczym miesiąca rozliczeniowego 30,75
Wartość jednostki rozrachunkowej w ostatnim dniu roboczym miesiąca rozliczeniowego przypadającego przed 36 miesiącami 23,35
Stopa zwrotu 31,692