Stopa zwrotu OFE za okres 28 września 2007 do 30 września 2010

Nazwa otwartego funduszu emerytalnego OFE PZU ZŁOTA JESIEŃ
Siedziba i adres otwartego funduszu emerytalnego Al. Jana Pawła II 24
00-133 Warszawa
Numer powszechnego towarzystwa emerytalnego z rejestru przedsiębiorców 55419
Wartość jednostki rozrachunkowej w ostatnim dniu roboczym miesiąca rozliczeniowego 30,17
Wartość jednostki rozrachunkowej w ostatnim dniu roboczym miesiąca rozliczeniowego przypadającego przed 36 miesiącami 29,25
Stopa zwrotu 3,145