Stopa zwrotu OFE za okres 31.03.2006 - 31.03.2009

Nazwa OFE Stopa zwrotu w okresie Kwota niedoboru
OFE Allianz Polska -0,045% X
Generali OFE -0,245% X
Pekao OFE -0,755% X
AXA OFE -1,060% X
AIG OFE -1,932% X
Nordea OFE -2,202% X
AEGON OFE -2,227% X
OFE Pocztylion -2,828% X
OFE PZU „Złota Jesień” -2,911% X
OFE Polsat -4,080% X
Bankowy OFE -4,257% X
ING OFE -4,628% X
Commercial Union OFE BPH CU WBK -4,766% X
OFE WARTA -5,544% X
     
Średnia ważona stopa zwrotu -2,930%  
Minimalna stopa zwrotu -6,930%