Stopa zwrotu OFE za okres 31.03.2008-31.03.2011

Nazwa otwartego funduszu emerytalnego OFE PZU ZŁOTA JESIEŃ
Siedziba i adres otwartego funduszu emerytalnego Al. Jana Pawła II 24
00-133 Warszawa
Numer powszechnego towarzystwa emerytalnego z rejestru przedsiębiorców 55419
Wartość jednostki rozrachunkowej w ostatnim dniu roboczym miesiąca rozliczeniowego 31,36
Wartość jednostki rozrachunkowej w ostatnim dniu roboczym miesiąca rozliczeniowego przypadającego przed 36 miesiącami 27,23
Stopa zwrotu 15,167