Stopa zwrotu OFE za okres 31.03.2011 - 31.03.2014

 

Nazwa otwartego funduszu emerytalnegoOFE PZU ZŁOTA JESIEŃ
Siedziba i adres otwartego funduszu emerytalnegoal. Jana Pawła II 24
00-133 Warszawa
Numer powszechnego towarzystwa emerytalnego z rejestru przedsiębiorców55419
Wartość jednostki rozrachunkowej w ostatnim dniu roboczym miesiąca rozliczeniowego37,51
Wartość jednostki rozrachunkowej w ostatnim dniu roboczym miesiąca rozliczeniowego przypadającego przed 36 miesiącami31,36
Stopa zwrotu19,611%