PÓŁROCZNA STRUKTURA AKTYWÓW OFE PZU na dzień 2004-12-31

Lp. Kategoria lokaty Wartość bieżąca Udział w wartości aktywów (%)
1. Obligacje, bony skarbowe i inne papiery wartościowe emitowane przez Skarb Państwa lub Narodowy Bank Polski, a także pożyczki i kredyty udzielane tym podmiotom 5 259 881 920,87 60,38%
1.1 PS1106 424 395 655,848 4,87%
1.2 PS0608 396 641 700,00 4,55%
1.3 DS0509 326 502 747,51 3,75%
1.4 PS0507 306 264 999,04 3,52%
1.5 DS1013 295 002 200,00 3,39%
1.6 DS1110 282 527 447,16 3,24%
1.7 OK0405 274 652 000,00 3,15%
1.8 DS1015 272 425 626,22 3,13%
1.9 OK1206 258 100 000,00 2,96%
1.10 OK0406 254 151 797,90 2,92%
1.11 OK0805 245 718 000,00 2,82%
1.12 PS0506 227 106 600,00 2,61%
1.13 PS0205 213 154 794,40 2,45%
1.14 PS0206 209 348 093,73 2,40%
1.15 OK0806 207 607 977,00 2,38%
1.16 DS1109 198 159 998,40 2,27%
1.17 PS1005 185 590 435,00 2,13%
1.18 DZ1111 162 315 607,87 1,86%
1.19 PS0605 150 111 091,20 1,72%
1.20 WZ0307 99 789 000,00 1,15%
1.21 DZ0109 58 186 729,30 0,67%
1.22 DZ0110 55 233 500,00 0,63%
1.23 BS19012005 49 852 832,00 0,57%
1.24 BS26012005 49 803 776,56 0,57%
1.25 WS0922 48 863 686,40 0,56%
1.26 IZ0816 8 375 625,34 0,10%
2. Depozyty bankowe i bankowe papiery wartościowe, w walucie polskiej 352 000 000,00 4,04%
2.1 Bank Pekao SA - LO31122004N001 330 000 000,00 3,79%
2.2 DZ BANK Polska S.A. - LO29122004N003 20 000 000,00 0,23%
2.3 Bank Pekao SA - LO31122004N002 2 000 000,00 0,02%
3. Akcje spółek notowanych na regulowanym rynku giełdowym, a także notowane na regulowanym rynku giełdowym prawa poboru, prawa do akcji oraz obligacje zamienne na akcje tych spółek 2 927 958 119,22 33,61%
3.1 Polski Koncern Naftowy Orlen S.A. 428 926 261,47 4,92%
3.2 Telekomunikacja Polska S.A. 344 016 351,18 3,95%
3.3 Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA 309 923 906,95 3,56%
3.4 Bank Przemysłowo-Handlowy S.A. 237 949 346,52 2,73%
3.5 Bank Pekao S.A. 230 261 821,56 2,64%
3.6 Grupa Kęty S.A. 116 397 842,22 1,34%
3.7 KGHM Polska Miedź S.A. 98 872 656,48 1,14%
3.8 Bank Zachodni WBK S.A. 83 618 216,37 0,96%
3.9 Cersanit S.A. 77 348 466,00 0,89%
3.10 Netia Holdings SA 75 875 500,24 0,87%
3.11 Prokom Software S.A.. 75 363 669,04 0,87%
3.12 Duda S.A. 65 245 373,05 0,75%
3.13 Bank Śląski S.A. 61 688 000,00 0,71%
3.14 LPP S.A. 55 170 921,68 0,63%
3.15 Polska Grupa Farmaceutyczna S.A. 51 576 101,12 0,59%
3.16 Farmacol S.A.. 49 322 853,56 0,57%
3.17 Frantschach Swiecie S.A. 43 400 350,80 0,50%
3.18 Zakłady Chemiczne i Tworzyw Sztucznych Boryszew S.A.. 42 084 000,00 0,48%
3.19 Echo Investment S.A. 38 133 425,60 0,44%
3.20 IVAX CORP. 34 875 299,95 0,40%
3.21 JC AUTO S.A. 3 554 650,00 0,04%
3.22 Inter Groclin S.A 32 266 106,28 0,37%
3.23 Zakłady Płyt Wiórowych S.A. w Grajewie. 32 504 000,00 0,37%
3.24 Sanockie Zakłady Przemysłu Gumowego Stomil Sanok S.A. 31 492 284,80 0,36%
3.25 Zakłady Przemysłu Odzieżowego Vistula S.A. 23 916 632,22 0,27%
3.26 Fabryki Mebli Forte S.A. 21 834 327,06 0,25%
3.27 Softbank S.A. 22 110 479,80 0,25%
3.28 GTC S.A. 20 675 850,00 0,24%
3.29 ComputerLand S.A. 18 811 234,25 0,22%
3.30 Firma Handlowa Krakchemia S.A. 17 190 321,83 0,20%
3.31 Agora S.A. 14 738 607,36 0,17%
3.32 Orbis S.A. 14 902 638,60 0,17%
3.33 Zakłady Lentex S.A. 15 015 729,74 0,17%
3.34 Budimex S.A. 13 650 046,31 0,16%
3.35 Redan S.A. 13 733 724,69 0,16%
3.36 AMICA SA 10 373 390,30 0,12%
3.37 Poligrafia S.A. 10 365 460,64 0,12%
3.38 Borsodchem 9 289 840,00 0,11%
3.39 Broker FM S.A. 9 908 500,00 0,11%
3.40 Elektrobudowa S.A. 8 692 470,16 0,10%
3.41 Śnieżka S.A.. 8 494 232,04 0,10%
3.42 Computer Service Support S.A. 5 693 446,00 0,07%
3.43 TVN SA 5 745 672,24 0,07%
3.44 Wólczanka S.A. 6 125 380,00 0,07%
3.45 COMP Rzeszów SA 5 314 540,00 0,06%
3.46 Paged S.A. 4 822 200,00 0,06%
3.47 Artman S.A. 2 047 691,10 0,02%
3.48 BP PLC 1 371 485,04 0,02%
3.49 HBOS PLC 1 505 235,88 0,02%
3.50 Societe Generale (France) 1 658 460,62 0,02%
3.51 Ster - Projekt S.A. 1 620 598,65 0,02%
3.52 Talex S.A. 2 065 667,75 0,02%
3.53 Telefonica S.A. 1 495 582,49 0,02%
3.54 TotalFinaElf S.A. 1 706 514,91 0,02%
3.55 ATM Grupa S.A. 1 080 450,00 0,01%
3.56 Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A. 1 298 693,23 0,01%
3.57 Deutsche Bank AG 1 228 252,16 0,01%
3.58 GlaxoSmithKline PLC 1 145 861,87 0,01%
3.59 HSBC Holdings PLC 1 252 008,87 0,01%
3.60 ING Groep N.V. 1 168 901,08 0,01%
3.61 Nestle S.A. 1 081 125,13 0,01%
3.62 Nokia Corp. 923 142,96 0,01%
3.63 Philips Electronics N.V. 945 384,12 0,01%
3.64 SANOFI-SYNTHELABO 920 932,06 0,01%
3.65 Techmex S.A. 1 014 800,00 0,01%
3.66 Vodafone Group PLC 1 111 790,26 0,01%
3.67 Getin Service Provider S.A. 3,14 0,00%
3.68 INTER CARS S.A. 43 409,79 0,00%
4. Certyfikaty inwestycyjne emitowane przez fundusze inwestycyjne zamknięte, specjalistyczne fundusze inwsetycyjne zamknięte lub fundusze inwestycyjne mieszane 30 845 000,00 0,35%
4.1 BZ WBK AIB TFI S.A. - ARKA BZWBK 30 845 000,00 0,35%
5. Obligacje i inne dłużne papiery wartościowe emitowane przez spółki publiczne, inne niż papiery wartościowe, o których mowa w Art. 141 pkt 11 i 12 Ustawy 28 144 164,40 0,32%*
5.1 Polska Grupa Farmaceutyczna S.A. - ONPGF01 21 565 462,00 0,25%
5.2 ComputerLand S.A. - OBZCOMPL 6 578 702,40 0,08%
6. Listy zastawne 20 422 400,00 0,23%
6.1 RHEINHYP-BRE Bank Hipoteczny S.A. - LZRH-BRE PA1 20 422 400,00 0,23%
7. Środki pieniężne 85 220 778,09 0,98%
8. Należności 6 563 318,92 0,08%