ROCZNA STRUKTURA AKTYWÓW OFE PZU na dzień 2005-12-30

Lp. Kategoria lokaty Wartość bieżąca Udział w wartości aktywów (%)
1. Obligacje, bony skarbowe i inne papiery wartościowe emitowane przez Skarb Państwa lub Narodowy Bank Polski, a także pożyczki i kredyty udzielane tym podmiotom 7 183 065 951,79 60,90
1.1. DS0509 805 348 811,52 6,83
1.2. DS1013 452 476 603,04 3,84
1.3. DS1015 439 107 378,81 3,72
1.4. DS1109 206 129 913,60 1,75
1.5. DS1110 315 037 585,44 2,67
1.6. DZ0109 58 420 945,10 0,50
1.7. DZ0110 55 459 000,00 0,47
1.8. DZ1111 323 889 192,90 2,75
1.9. IZ0816 8 906 076,97 0,08
1.10. OK0406 419 547 306,20 3,56
1.11. OK0407 359 138 000,00 3,04
1.12. OK0806 223 079 589,00 1,89
1.13. OK0807 294 006 400,00 2,49
1.14. OK1206 278 400 000,00 2,36
1.15. OK1207 87 096 000,00 0,74
1.16. PS0206 125 248 260,25 1,06
1.17. PS0310 824 261 792,56 6,99
1.18. PS0506 224 769 300,00 1,91
1.19. PS0507 306 395 388,32 2,60
1.20. PS0608 722 106 450,00 6,12
1.21. PS1106 422 281 982,72 3,58
1.22. WS0922 131 793 975,36 1,12
1.23. WZ0307 100 166 000,00 0,85
2. Depozyty bankowe i bankowe papiery wartościowe w walucie polskiej 697 995 540 5,92
2.1. Bank Pekao SA - LO30122005N002 298 000 000,00 2,53
2.2 BRE BANK S.A.- LO30122005N001 399 995 540,00 3,39
3. Akcje spółek notowanych na regulowanym rynku giełdowym, a także notowane na regulowanym rynku giełdowym prawa poboru, prawa do akcji oraz obligacje zamienne na akcje tych spółek. 3 765 188 791,03 31,92
3.1. Agora S.A. 18 568 169,18 0,16
3.2. Alma Market S.A. 16 962 867,72 0,14
3.3. Amica Wronki S.A. 237 445,38 0,00
3.4. Artman S.A. 3 033 283,08 0,03
3.5. Asseco Poland S.A. - PDA 2 890 984,20 0,02
3.6. Asseco Poland S.A. 24 795 880,90 0,21
3.7. ATM Grupa S.A 1 014 300,00 0,01
3.8. Barlinek S.A 4 638 450,00 0,04
3.9. Bioton S.A. 20 988 000,00 0,18
3.10. Bank BPH S.A 349 043 585,54 2,96
3.11. BRE Bank S.A. 10 445 722,54 0,09
3.12. Broker FM S.A. 32 471 380,92 0,28
3.13. Budimex S.A. 10 690 737,69 0,09
3.14. Bank Zachodni WBK S.A. 129 557 137,60 1,10
3.15. Cersanit S.A. 140 738 005,76 1,19
3.16. Ciech S.A. 97 090 903,27 0,82
3.17. ComputerLand S.A. 26 529 529,60 0,22
3.18. Computer Service Support S.A. 4 452 161,02 0,04
3.19. Decora S.A. 8 996 680,00 0,08
3.20. Polski Koncern Mięsny DUDA S.A. 73 366 961,93 0,62
3.21. Echo Investment S.A. 144 433 672,25 1,22
3.22. Elektrobudowa S.A. 11 897 334,90 0,10
3.23. Farmacol S.A. 69 113 734,30 0,59
3.24. Fabryki Mebli Forte S.A. 31 125 340,74 0,26
3.25. Pfleiderer Grajewo S.A. 19 868 496,00 0,17
3.26. Inter Groclin Auto S.A. 20 012 872,74 0,17
3.27. ING Bank Sląski S.A. 127 150 396,02 1,08
3.28. JC Auto S.A. 13 589 434,40 0,12
3.29. GRUPA KĘTY S.A. 111 614 557,60 0,95
3.30. KGHM Polska Miedź S.A. 142 311 445,65 1,21
3.31. Zespół Elektrociepłowni Wrocławskich Kogeneracja S.A. 60 286 600,00 0,51
3.32. Zakłady Lentex S.A. 7 606 432,81 0,06
3.33. LPP S.A. 89 474 557,25 0,76
3.34. Opoczno S.A. 8 891 987,82 0,08
3.35. Orbis S.A. 19 710 520,80 0,17
3.36. Paged S.A. 4 992 850,00 0,04
3.37. PBG S.A. 35 663 606,00 0,30
3.38. Bank Polska Kasa Opieki S.A. 239 019 578,40 2,03
3.39. Polska Grupa Farmaceutyczna S.A. 52 225 565,12 0,44
3.40. Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo S.A. 52 812 619,20 0,45
3.41. Polski Koncern Naftowy Orlen S.A. 536 568 243,20 4,55
3.42. Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A. 296 557 387,47 2,51
3.43. Polimex Mostostal Siedlce S.A. 4 586 600,85 0,04
3.44. Prokom Software S.A. 68 439 800,00 0,58
3.45. Redan S.A. 5 153 415,46 0,04
3.46. Sanockie Zakłady Przemysłu Gumowego Stomil Sanok S.A. 29 850 262,40 0,25
3.47. Softbank S.A. 40 404 237,20 0,34
3.48. Spin S.A. 21 440 160,24 0,18
3.49. Stalprodukt S.A. 6 418 611,14 0,05
3.50. Mondi Packaging Paper Świecie S.A. 13 758 690,40 0,12
3.51. Talex S.A. 1 392 902,18 0,01
3.52. Telekomunikacja Polska S.A. 395 955 117,77 3,36
3.53. TVN S.A. 15 232 785,86 0,13
3.54. Vistula S.A. 30 079 457,28 0,26
3.55. Wólczanka S.A. 9 115 197,06 0,08
3.56. Zelmer S.A. 30 173 915,20 0,26
3.57. Banco Bilbao S.A. 1 416 012,40 0,01
3.58. BP PLC 1 627 977,74 0,01
3.59. DeutscheBank AG 1 452 365,54 0,01
3.60. GlaxoSmithKline PLC 1 343 633,17 0,01
3.61. HBOS PLC 1 715 153,58 0,01
3.62. HSBC Holdings PLC 1 290 850,64 0,01
3.63. ING Groep N.V. 1 468 132,06 0,01
3.64. Nestle S.A. 1 332 471,26 0,01
3.65. Nokia Corp 1 164 963,68 0,01
3.66. Philips Electronics N.V. 1 210 855,54 0,01
3.67. Sanofi-Synthelabo 1 100 941,02 0,01
3.68. Societe Generale 2 191 118,14 0,02
3.69. Telefonica S.A. 1 343 692,00 0,01
3.70. TotalFinaElf S.A. 2 126 919,63 0,02
3.71. Vodafone Group PLC 963 132,59 0,01
4. Certyfikaty inwestycyjne emitowane przez fundusze inwestycyjne zamknięte, specjalistyczne fundusze inwsetycyjne zamknięte lub fundusze inwestycyjne mieszane. 51 140 620,00 0,43
4.1. BZ WBK AIB TFI S.A. - ARKA BZWBK 31 000 000,00 0,26
4.2. BPH TFI S.A. - BPHFIZSN 20 140 620,00 0,17
5. Obligacje i inne dłużne papiery wartościowe emitowane przez spółki publiczne, inne niż papiery wartościowe, o których mowa w Art. 141 pkt 11 i 12 Ustawy. 27 969 609,60 0,24
5.1. ComputerLand S.A. - OBZCOMPL 6 788 337,60 0,06
5.2. Polska Grupa Farmaceutyczna S.A. - ONPGF01 21 181 272,00 0,18
6. Listy zastawne 20 307 800,00 0,17
6.1. RHEINHYP-BRE Bank Hipoteczny S.A. - LZRH-BRE PA1 20 307 800,00 0,17
7. Środki pieniężne 47 792 040,94 0,41
8. Należności 1 449 356,16 0,01