ROCZNA STRUKTURA AKTYWÓW OFE PZU na dzień 2006-12-29

Lp. Kategoria lokaty Wartość bieżąca Udział w wartości aktywów (%)
1. Obligacje, bony skarbowe i inne papiery wartościowe emitowane przez Skarb Państwa lub Narodowy Bank Polski, a także pożyczki i kredyty udzielane tym podmiotom 9 994 928 704,48 62,48*
1.1. BS05092007 97 045 947,94 0,61
1.2. DS0509 882 509 722,50 5,52
1.3. DS1013 551 651 173,92 3,45
1.4. DS1015 406 497 388,30 2,54
1.5. DS1017 394 621 500,00 2,47
1.6. DS1109 281 193 792,00 1,76
1.7. DS1110 805 339 730,70 5,03
1.8. DZ0109 56 713 077,40 0,35
1.9. DZ0110 53 980 500,00 0,34
1.10. DZ1111 489 492 506,58 3,06
1.11. IZ0816 8 926 564,00 0,06
1.12. OK0407 722 357 358,10 4,52
1.13. OK0408 551 512 436,00 3,45
1.14. OK0807 503 667 600,00 3,15
1.15. OK0808 550 470 000,00 3,44
1.16. OK1207 379 990 000,00 2,38
1.17. OK1208 224 714 000,00 1,40
1.18. PS0310 851 130 256,48 5,32
1.19. PS0507 458 493 450,56 2,87
1.20. PS0511 802 907 000,00 5,02
1.21. PS0608 821 596 700,00 5,14
1.22. WZ0307 100 118 000,00 0,63
2. Depozyty bankowe i bankowe papiery wartościowe, w walucie polskiej 413 100 000,00 2,58
2.1. Bank Pekao S.A. - LO29122006N001 1 600 000,00 0,01
2.2. Bank Pekao S.A. - LO29122006N002 411 500 000,00 2,57
3. Akcje spółek notowane na regulowanym rynku giełdowym, a także notowane na regulowanym rynku giełdowym prawa poboru, prawa do akcji oraz obligacje zamienne na akcje tych spółek 5 284 787 309,95 33,03
3.1. AGORA S.A. 19 054 005,15 0,12
3.2. ALMA MARKET S.A. 68 653 378,17 0,43
3.3. ARTMAN S.A. 8 221 080,56 0,05
3.4. ASSECO POLAND S.A. 32 965 595,85 0,21
3.5. BAKALLAND S.A. 370 800,00 0,00
3.6. BAKALLAND S.A. PDA 1 078 517,76 0,01
3.7. BANK BPH S.A. 227 395 244,00 1,42
3.8. BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. 32 806 888,20 0,21
3.9. BANK MILLENNIUM S.A. 79 900 000,00 0,50
3.10. BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A. 307 123 787,04 1,92
3.11. BANK ZACHODNI WBK S.A. 179 619 872,49 1,12
3.12. BIOTON S.A. 24 620 482,05 0,15
3.13. BROKER FM S.A. 40 944 831,84 0,26
3.14. BUDIMEX S.A. 20 841 482,61 0,13
3.15. CENTRAL EUROPEAN DISTRIBUTION CORPORATION 10 620 000,00 0,07
3.16. CERSANIT S.A. 224 549 382,40 1,40
3.17. CEZ A.S. 50 996 957,00 0,32
3.18. CIECH S.A. 90 561 194,78 0,57
3.19. COMPUTERLAND S.A. 21 401 811,84 0,13
3.20. DECORA S.A. 16 067 800,00 0,10
3.21. DOM DEVELOPMENT S.A. 13 324 466,70 0,08
3.22. ECHO INVESTMENT S.A. 248 668 031,70 1,55
3.23. ELEKTROBUDOWA S.A. 33 586 595,57 0,21
3.24. EUROFILMS S.A. 10 976 397,20 0,07
3.25. FABRYKA MASZYN FAMUR S.A. 11 981 939,78 0,07
3.26. FABRYKI MEBLI FORTE S.A. 25 523 682,90 0,16
3.27. FARMACOL S.A. 88 560 600,10 0,55
3.28. GETIN HOLDING S.A. 67 825 800,00 0,42
3.29. GLOBE TRADE CENTRE S.A. 88 329 148,96 0,55
3.30. GRUPA KĘTY S.A. 93 129 282,81 0,58
3.31. HTL-STREFA S.A. 24 357 500,00 0,15
3.32. ING BANK ŚLĄSKI S.A. 90 827 349,78 0,57
3.33. INSTAL KRAKÓW S.A. 21 519 536,64 0,13
3.34. INTER GROCLIN S.A. 15 837 296,40 0,10
3.35. JC AUTO S.A. 1 726 740,60 0,01
3.36. KGHM POLSKA MIEDŹ S.A. 238 761 543,72 1,49
3.37. LPP S.A. 92 084 395,13 0,58
3.38. MONDI PACKAGING PAPER ŚWIECIE S.A. 23 963 393,36 0,15
3.39. MOSTOSTAL WARSZAWA S.A 143 413 869,94 0,90
3.40. NORTH COAST S.A. 7 459 632,50 0,05
3.41. OPOCZNO S.A. 9 837 208,84 0,06
3.42. ORBIS S.A. 23 426 140,62 0,15
3.43. PAGED S.A. 7 750 050,00 0,05
3.44. PBG S.A. 181 753 005,00 1,14
3.45. PFLEIDERER GRAJEWO S.A. 33 673 407,70 0,21
3.46. POLIMEX - MOSTOSTAL S.A. 201 861 675,94 1,26
3.47. POLSKA GRUPA FARMACEUTYCZNA S.A. 57 441 655,92 0,36
3.48. POLSKI KONCERN MIESNY DUDA S.A. 60 831 260,64 0,38
3.49. POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S.A. 488 973 158,60 3,06
3.50. POLSKIE GÓRNICTWO NAFTOWE I GAZOWNICTWO S.A. 43 294 468,75 0,27
3.51. POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOSCI BANK POLSKI S.A. 414 126 756,61 2,59
3.52. PROCHEM S.A. 23 963 052,62 0,15
3.53. PROKOM SOFTWARE S.A. 30 631 071,87 0,19
3.54. REDAN S.A. 3 739 377,45 0,02
3.55. SANOCKIE ZAKLADY PRZEMYSLU GUMOWEGO STOMIL SANOK S.A. 38 828 989,20 0,24
3.56. SOFTBANK S.A. 14 038 915,70 0,09
3.57. SPIN S.A. 19 432 909,44 0,12
3.58. TELEKOMUNIKACJA POLSKA S.A. 315 909 404,52 1,97
3.59. TVN S.A. 30 642 406,80 0,19
3.60. VISTULA & WÓLCZANKA S.A. 113 899 500,00 0,71
3.61. ZELMER S.A. 73 905 748,80 0,46
3.62. ZESPÓŁ ELEKTROCIEPLOWNI WROCŁAWSKICH KOGENERACJA S.A. 75 633 697,17 0,47
3.63. BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA S.A. 1 703 236,58 0,01
3.64. BP PLC 1 513 990,27 0,01
3.65. DEUTSCHE BANK AG 1 790 197,16 0,01
3.66. ERSTE BANK 122 669 698,62 0,77
3.67. GLAXOSMITHKLINE PLC 1 245 149,92 0,01
3.68. HBOS PLC 1 989 634,62 0,01
3.69. HSBC BANK PLC 1 307 174,21 0,01
3.70. ING GROEP N.V. 1 667 129,82 0,01
3.71. KONINKLIJKE PHILIPS ELECTRONICS N.V. 1 307 744,11 0,01
3.72. NESTLE S.A. 1 414 200,63 0,01
3.73. NOKIA CORP. 1 162 311,37 0,01
3.74. OTP Bank 75 196 513,60 0,47
3.75. SANOFI-AVENTIS 1 033 920,81 0,01
3.76. SOCIETE GENERALE 2 707 181,86 0,02
3.77. TELEFONICA S.A. 1 693 182,10 0,01
3.78. TOTAL S.A. 2 176 703,94 0,01
3.79. VODAFONE GROUP PLC 965 162,61 0,01
4. Akcje spółek notowane na regulowanym rynku pozagiełdowym lub zdematerializowane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi akcje spółek niebędacych przedmiotem obrotu na rynku regulowanym, a także notowane na regulowanym rynku pozagiełdowym lub zdematerializowane, lecz nienotowane na rynku regulowanym, prawa poboru, prawa do akcji oraz obligacje zamienne na akcje tych spółek 57 221 191,02 0,36
4.1. POLSKI KONCERN MIĘSNY DUDA S.A. - JPP 57 221 191,02 0,36
5. Akcje narodowych funduszy inwestycyjnych 16 898 321,72 0,11
5.1. NARODOWY FUNDUSZ INWESTYCYJNY EMPIK MEDIA & FASHION S.A. 16 898 321,72 0,11
6. Certyfikaty inwestycyjne emitowane przez fundusze inwestycyjne zamknięte 65 270 600,00 0,41
6.1. BZ WBK AIB TFI S.A. - ARKA BZWBK 43 269 800,00 0,27
6.2. BPH TFI S.A. - BPHFIZSN 22 000 800,00 0,14
7. Obligacje i inne dłużne papiery wartościowe emitowane przez spółki publiczne, inne niż papiery wartościowe, o których mowa w Art. 141 pkt 11 i 12 Ustawy 21 115 666,00 0,13
7.1. Polska Grupa Farmaceutyczna S.A. - ONPGF01 21 115 666,00 0,13
8. Listy zastawne 20 361 600,00 0,13
8.1. RHEINHYP-BRE Bank Hipoteczny S.A. - LZRH-BRE PA1 20 361 600,00 0,13
9. Środki pieniężne 99 899 487,40 0,62
10. Należności 24 244 935,91 0,15