ROCZNA STRUKTURA AKTYWÓW OFE PZU na dzień 2007-12-31

Lp. Kategoria lokaty Wartość bieżąca Udział w wartości aktywów (%)
1. Obligacje, bony skarbowe i inne papiery wartościowe emitowane przez Skarb Państwa lub Narodowy Bank Polski, a także pożyczki i kredyty udzielane tym podmiotom 10 628 810 681,41 54,68*
1.1. BS04062008 49 091 235,28 0,25
1.2. BS07052008 49 242 501,07 0,25
1.3. BS23042008 49 327 151,27 0,25
1.4. DS0509 854 839 839,21 4,40
1.5. DS1013 384 247 899,42 1,98
1.6. DS1015 657 312 396,93 3,38
1.7. DS1017 460 612 800,00 2,37
1.8. DS1109 271 017 177,60 1,39
1.9. DS1110 722 304 892,94 3,97
1.10. DZ0109 55 831 853,70 0,29
1.11. DZ0110 53 224 000,00 0,27
1.12. DZ1111 663 213 652,89 3,41
1.13. IZ0816 9 184 208,70 0,05
1.14. OK0408 722 185 840,00 3,72
1.15. OK0709 434 902 092,00 2,24
1.16. OK0808 710 377 500,00 3,65
1.17. OK1208 374 934 000,00 1,93
1.18. PS0310 872 853 388,80 4,49
1.19. PS0412 760 623 750,00 3,91
1.20. PS0511 1 023 096 800,00 5,26
1.21. PS0608 1 014 697 750,00 5,22
1.22. WZ0118 385 689 951,60 1,98
2. Depozyty bankowe i bankowe papiery wartościowe, w walucie polskiej 756 030 208,10 3,89
2.1. Bank Pekao S.A. LO31122007 740 840 000,00 3,81
2.2. Noble Bank S.A. 16072010 15 190 208,10 0,08
3. Akcje spółek notowane na regulowanym rynku giełdowym, a także notowane na regulowanym rynku giełdowym prawa poboru, prawa do akcji oraz obligacje zamienne na akcje tych spółek 7 026 970 363,16 36.15*
3.1. Agora S.A. 6 466 645,35 0,03
3.2. Alma Market S.A. 93 917 070,00 0,48
3.3. Amrest Holdings N.V. 39 092 005,02 0,20
3.4. Artman S.A. 13 769 398,51 0,07
3.5. Asseco Poland S.A. 84 856 016,04 0,44
3.6. Automotive Components Europe S.A. 4 023 780,00 0,02
3.7. Bank BPH S.A. 59 507 961,09 0,31
3.8. Bank Handlowy w Warszawie S.A. 4 788 125,40 0,02
3.9. Bank Millenium S.A. 129 155 633,10 0,66
3.10. Bank Polska Kasa Opieki S.A. 656 843 489,25 3,38
3.11. Bank Zachodni WBK S.A. 253 580 655,80 1,30
3.12. Bioton S.A. 2 085 221,70 0,01
3.13. BRE Bank S.A. 16 298 408,51 0,08
3.14. Budimex S.A. 80 656 472,45 0,41
3.15. Central European Distribution Corporation 69 375 795,06 0,36
3.16. Cersanit S.A. 180 774 078,10 0,93
3.17. Ciech S.A. 318 926 897,07 1,64
3.18. Comarch S.A. 29 010 155,62 0,15
3.19. Comp Safe Support S.A. 22 659 000,00 0,12
3.20. Decora S.A. 17 381 276,64 0,09
3.21. Dyckerhoff AG 40 171 852,74 0,21
3.22. Echo Ivestment S.A. 281 319 122,80 1,45
3.23. Elektrobudowa S.A. 64 713 118,91 0,33
3.24. Ergis - Eurofilms S.A. 16 050 819,60 0,08
3.25. Erste Bank AG 95 565 682,44 0,49
3.26. Eurocash S.A. 60 931 081,12 0,31
3.27. Fabryka Maszyn Famur S.A. 41 868 943,78 0,22
3.28. Fabryki Maszyn Forte S.A. 6 737 528,06 0,03
3.29. Farmacol S.A. 38 495 954,41 0,20
3.30. Firma Oponiarska Dębica S.A. 72 801 752,00 0,37
3.31. Getin Holding S.A. 56 396 879,77 0,29
3.32. Gino Rossi S.A. 11 609 704,26 0,06
3.33. Globe Trade Centre S.A. 61 598 769,85 0,32
3.34. Grupa Kęty S.A. 53 802 680,16 0,28
3.35. HTL-Strefa S.A. 10 080 000,00 0,05
3.36. Hydrubowa Włocławek S.A. 4 683 420,00 0,02
3.37. ING Bank Śląski S.A. 11 321 946,45 0,06
3.38. Instal Kraków S.A. 22 890 922,84 0,12
3.39. Inter Groclin Auto S.A. 7 979 071,62 0,04
3.40. Intersport S.A. 206 831,52 0,00
3.41. J.W. Construction Holding S.A. 71 894 145,60 0,37
3.42. KGHM Polska Miedź S.A. 335 021 531,25 1,72
3.43. Kopex S.A. 41 773 900,00 0,21
3.44. Krakchemia S.A. 3 762 000,00 0,02
3.45. LPP S.A. 330 992 043,98 1,70
3.46. Mercor S.A. 14 421 000,00 0,07
3.47. Mondi Packaging Paper Świecie S.A. 16 023 657,88 0,08
3.48. Mostostal Warszawa S.A. 210 316 792,32 1,08
3.49. Mostostal Zabrze Holding S.A. 19 680 345,72 0,10
3.50. Nepentes S.A. PDA 318 872,14 0,00
3.51. North Coast S.A. 7 373 642,50 0,04
3.52. Opoczno S.A. 21 347 817,32 0,11
3.53. Orco Property Group S.A. 5 260 680,00 0,03
3.54. OTP Bank 114 390 543,84 0,59
3.55. PBG S.A. 283 220 266,33 1,46
3.56. Petrolinvest S.A. 5 622 509,64 0,03
3.57. Pfleiderer Grajewo S.A. 41 494 080,08 0,21
3.58. Polska Grupa Farmaceutyczna S.A. 44 607 768,06 0,23
3.59. Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo S.A. 48 865 950,00 0,25
3.60. Polski Koncern Naftowy Orlen S.A. 582 703 191,36 3,00
3.61. Polimex - Mostostal S.A. 352 572 533,60 1,81
3.62. Polnord S.A. 95 574 795,46 0,49
3.63. Polrest S.A. 13 879 589,11 0,07
3.64. Polski Koncern Mięsny Duda S.A. 29 839 332,80 0,15
3.65. Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A. 527 410 325,61 2,71
3.66. Prochem S.A. 13 461 322,38 0,07
3.67. Prokom Software S.A. 65 134 484,76 0,34
3.68. Przedsiębiorstwo Modernizacji Urządzeń Energetycznych Remak S.A. 4 331 606,00 0,02
3.69. Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych POL-AQUA S.A. 11 986 658,82 0,06
3.70. Qumak Sekom S.A. 7 084 396,55 0,04
3.71. Sanockie Zakłady Przemysłu Gumowego Stomil Sanok S.A. 18 152 732,78 0,09
3.72. Synthos S.A. 42 427 199,26 0,22
3.73. Telekomunikacja Polska S.A. 204 707 771,84 1,05
3.74. TVN S.A. 24 660 538,75 0,13
3.75. Vistula & Wólczanka S.A. 173 886 993,00 0,89
3.76. Wielton S.A. PDA 5 385 730,20 0,03
3.77. Wienerberger AG 41 178 027,24 0,21
3.78. Zakłady Chemiczne Police S.A. 22 289 937,60 0,11
3.79. Zelmer S.A. 81 176 888,00 0,42
3.80. Zespół Elektrociepłowni Wrocławskich Kogeneracja S.A. 33 497 153,94 0,17
3.81. ZPUE S.A. 16 847 440,40 0,09
4. Akcje spółek notowane na regulowanym rynku pozagiełdowym lub zdematerializowane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi akcje spółek niebędacych przedmiotem obrotu na rynku regulowanym, a także notowane na regulowanym rynku pozagiełdowym lub zdematerializowane, lecz nienotowane na rynku regulowanym, prawa poboru, prawa do akcji oraz obligacje zamienne na akcje tych spółek 4 060 108,85 0,02
4.1. Elektrobudowa S.A. JPP 893 106,17 0,00
4.2. Nepentes S.A. 3 167 002,68 0,02
5. Akcje narodowych funduszy inwestycyjnych 40 792 417,52 0,21
5.1. Narodowy Fundusz Inwestycyjny EMPIK Media & Fashion S.A. 40 792 417,52 0,21
6. Certyfikaty inwestycyjne emitowane przez fundusze inwestycyjne zamknięte 62 969 040,00 0,32
6.1. BPH TFI S.A. - BPHFIZSN 21 782 440,00 0,11
6.2. BZ WBK AIB TFI S.A. - ARKA BZWBK 41 186 600,00 0,21
7. Obligacje i inne dłużne papiery wartościowe emitowane przez spółki publiczne, inne niż papiery wartościowe, o których mowa w Art. 141 pkt 11 i 12 Ustawy 584 404 046,74 3,01
7.1. ECHO-30062014 189 520 666,74 0,98
7.2. GTC-28042014 171 640 143,00 0,88
7.3. PKO-30102017 201 720 400,00 1,04
7.4. POLMST-25072012 21 522 837,00 0,11
8. Listy zastawne 20 403 600,00 0,10
8.1. RHEINHYP-BRE Bank Hipoteczny S.A. - LZRH-BRE PA1 20 403 600,00 0,10
9. Środki pieniężne 102 519 689,98 0,53
10. Należności 210 284 626,65 1,08