ROCZNA STRUKTURA AKTYWÓW OFE PZU na dzień 2008-12-31

Lp. Kategoria lokaty Wartość bieżąca Udział w wartości aktywów (%)
1. Obligacje, bony skarbowe i inne papiery wartościowe emitowane przez Skarb Państwa lub Narodowy Bank Polski, a także pożyczki i kredyty udzielane tym podmiotom 13 475 625 056,84 70.73*
1.1. DS1013 688 341 480,56 3,61
1.2. DS1015 1 527 141 860,02 8,02
1.3. DS1017 2 070 292 600,00 10,87
1.4. DS1019 745 072 500,00 3,91
1.5. DS1109 171 896 454,40 0,90
1.6. DS1110 987 946 868,16 5,19
1.7. DZ0110 53 542 000,00 0,28
1.8. DZ1111 804 164 186,72 4,22
1.9. IZ0816 115 711 918,68 0,61
1.10. OK0710 92 360 000,00 0,48
1.11. PS0310 804 643 276,16 4,22
1.12. PS0412 789 283 250,00 4,14
1.13. PS0413 1 316 942 100,00 6,91
1.14. PS0414 404 472 813,16 2,12
1.15. PS0511 1 059 462 650,00 5,56
1.16. WS0922 1 476 980 100,00 7,75
1.17. WZ0118 367 370 998,98 1,93
2. Depozyty bankowe i bankowe papiery wartościowe, w walucie polskiej 310 083 616,50 1,63
2.1. Bank Pekao S.A. LO31122008 294 840 000,00 1,55
2.2. NOBLE BANK 16072010 15 243 616,50 0,08
3. Akcje spółek notowane na regulowanym rynku giełdowym, a także notowane na regulowanym rynku giełdowym prawa poboru, prawa do akcji oraz obligacje zamienne na akcje tych spółek 4 306 584 450,33 22.60
3.1. Alma Market S.A. 15 666 418,08 0,08
3.2. Amrest Holdings SE
7 246 789,60 0,04
  Asseco Poland S.A. 140 314 758,64 0,74
3.4. Automotive Components Europe SA 603 230,00 0,00
3.5. Bank BPH S.A.
21 327 504,40 0,11
3.6. Bank Millennium S.A. 52 619 194,18 0,28
3.7. Bank Polska Kasa Opieki S.A. 570 066 442,33 2,99
3.8. Bank Zachodni WBK S.A. 298 663 687,00 1,57
3.9. BRE Bank S.A. 104 588 546,40 0,55
3.10. Budimex S.A. 65 241 097,29 0,34
3.11. Cersanit S.A. 50 210 788,32 0,26
3.12. ČEZ. A.S. 102 610 842,72 0,54
3.13. Ciech S.A. 58 867 920,63 0,31
3.14. Comarch S.A. 10 230 368,94 0,05
3.15. Comp Safe Support S.A. 11 430 000,00 0,06
3.16. Cyfrowy Polsat S.A. 123 800 710,50 0,65
3.17. Decora S.A. 4 918 932,72 0,03
3.18. Echo Ivestment S.A. 88 293 749,00 0,46
3.19. Elektrobudowa S.A. 58 755 259,76 0,31
3.20. Ergis-Eurofilms S.A. 4 577 837,26 0,02
3.21. Erste Group Bank AG 36 622 948,92 0,19
3.22. Eurocash S.A 35 718 833,36 0,19
3.23. Fabryka Maszyn Famur S.A. 14 170 688,64 0,07
3.24. Farmacol S.A. 25 395 167,86 0,13
3.25. Firma Oponiarska Dębica S.A. 17 878 445,76 0,09
3.26. Getin Holding S.A. 53 710 168,05 0,28
3.27. Gino Rossi S.A. 3 133 973,97 0,02
3.28. Globe Trade Centre S.A. 72 708 223,00 0,38
3.29. Grupa Kęty S.A. 11 794 083,40 0,06
3.30. Immoeast AG 18 464 481,63 0,10
3.31. ING Bank Śląski S.A. 119 138 733,00 0,63
3.32. Instal Kraków S.A. 13 332 430,40 0,07
3.33. Intersport Polska S.A. 71 801,40 0,00
3.34. J.W. Construction Holding S.A. 6 912 311,52 0,04
3.35. KGHM Polska Miedź S.A. 2 610 439,64 0,01
3.36. Komputronik S.A. 4 271 085,00 0,02
3.37. Krakchemia S.A. 1 472 500,00 0,01
3.38. LPP S.A. 161 976 997,65 0,85
3.39. Mercor S.A. 6 750 000,00 0,04
3.40. Mostostal Warszawa S.A. 172 583 268,00 0,91
3.41. NG2 S.A. 559 430,04 0,00
3.42. North Coast S.A. 3 589 113,33 0,02
3.43. OTP Bank Plc 55 279 908,92 0,29
3.44. PBG S.A. 101 822 824,81 0,53
3.45. Petrolinvest S.A. 5 541 319,98 0,03
3.46. Pfleiderer Grajewo S.A. 6 661 207,29 0,03
3.47. Polimex - Mostostal S.A 110 089 186,46 0,58
3.48. Polnord S.A. 22 956 254,58 0,12
3.49. Polrest S.A. 5 505 433,08 0,03
3.50. Polska Grupa Farmaceutyczna S.A. 13 596 993,39 0,07
3.51. Polski Koncern Mięsny Duda S.A. 3 323 355,60 0,02
3.52. Polski Koncern Naftowy Orlen S.A. 420 948 463,32 2,21
3.53. Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo S.A. 75 448 948,62 0,40
3.54. Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A. 483 029 817,05 2,54
3.55. Prochem S.A. 4 836 641,48 0,03
3.56. Przedsiębiorstwo Modernizacji Urządzeń Energetycznych Remak S.A. 2 947 161,00 0,02
3.57. Qumak - Sekom S.A 5 218 213,35 0,03
3.58. Sanockie Zakłady Przemysłu Gumowego Stomil Sanok S.A. 7 143 418,62 0,04
3.59. Synthos S.A. 13 931 319,16 0,07
3.60. Telekomunikacja Polska S.A. 107 409 077,18 0,56
3.61. TVN S.A. 82 227 976,61 0,43
3.62. Vistula Group S.A. 38 471 964,20 0,20
3.63. W.Kruk S.A. 3 472 601,34 0,02
3.64. Wienerberger AG 15 234 058,26 0,08
3.65. Zakłady Chemiczne Police S.A. 21 922 359,00 0,12
3.66. Zelmer S.A. 33 461 320,41 0,18
3.67. Zespół Elektrociepłowni Wrocławskich Kogeneracja S.A. 87 426 642,51 0,46
3.68. ZPUE S.A. 5 778 781,77 0,03
4. Akcje narodowych funduszy inwestycyjnych 25 600 366,35 0,13
4.1. Narodowy Fundusz Inwestycyjny Empik Media & Fashion S.A. 25 600 366,35 0,13
5. Certyfikaty inwestycyjne emitowane przez fundusze inwestycyjne zamknięte 110 044 358,62 0,58
5.1. BZ WBK AIB TFI S.A. - ARKA BZWBK 32 336 100,00 0,17
5.2. BZ WBK AIB TFI S.A. - ARKA 2 BZWBK 64 349 158,62 0,34
5.3. BPH TFI S.A.  - BPHFIZSN 13 359 100,00 0,07
6. Obligacje i inne dłużne papiery wartościowe emitowane przez spółki publiczne, inne niż papiery wartościowe, o których mowa w Art. 141 pkt 11 i 12 Ustawy 738 862 491,52 3,88
6.1 Echo Investment S.A. - ECHO30062014 189 976 022,22 1,00
6.2 Globe Trade Centre S.A. - GTC-28042014 172 932 109,00 0,91
6.3 Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A. - PKO30102017 203 241 480,00 1,07
6.4 Polimex - Mostostal S.A - POLMST25072012 21 713 670,30 0,11
6.5 TVN S.A. - TVN14062013 150 999 210,00 0,79
7. Środki pieniężne 54 394 887,96 0,29
8. Należności 31 963 100,91 0,17