ROCZNA STRUKTURA AKTYWÓW OFE PZU na dzień 2009-12-31

Lp. Kategoria lokaty Wartość bieżąca Udział w wartości aktywów (%)
1. Obligacje, bony i inne papiery wartościowe emitowane przez Skarb Państwa lub Narodowy Bank Polski, a także pożyczki i kredyty udzielane tym podmiotom 15 653 329 023,63 63.01*
1.1. SKARB PANSTWA DS1013 1 470 049 945,76 5,92
1.2. SKARB PANSTWA DS1015 1 651 081 455,02 6,65
1.3. SKARB PANSTWA DS1017 1 435 710 000,00 5,78
1.4. SKARB PANSTWA DS1019 1 437 450 000,00 5,79
1.5. SKARB PANSTWA DS1110 915 441 096,76 3,68
1.6. SKARB PANSTWA DZ0110 53 589 000,00 0,22
1.7. SKARB PANSTWA DZ1111 800 269 278,72 3,22
1.8. SKARB PANSTWA IZ0816 119 519 722,75 0,48
1.9. SKARB PANSTWA OK0112 570 165 148,80 2,30
1.10. SKARB PANSTWA OK0711 786 779 500,00 3,17
1.11. SKARB PANSTWA PS0412 796 878 250,00 3,21
1.12. SKARB PANSTWA PS0413 1 324 620 800,00 5,33
1.13. SKARB PANSTWA PS0414 1 850 286 705,96 7,45
1.14. SKARB PANSTWA PS0415 102 047 000,00 0,41
1.15. SKARB PANSTWA PS0511 1 078 558 150,00 4,34
1.16. SKARB PANSTWA WS0922 892 124 000,00 3,59
1.17. SKARB PANSTWA WZ0118 368 758 969,86 1,48
2. Depozyty bankowe i bankowe papiery wartościowe, w walucie polskiej 345 269 098,70 1,39
2.1. BANK PEKAO S.A. 04012010 330 107 000,00 1,33
2.2. NOBLE BANK S.A. 16072010 15 162 098,70 0,06
2.1. Bank Pekao SA - LO30062006N002    
3. Akcje spółek notowane na regulowanym rynku giełdowym, a także notowane na regulowanym rynku giełdowym prawa poboru, prawa do akcji oraz obligacje zamienne na akcje tych spółek 7 591 859 136,65 30.56*
3.1. Alma Market S.A. 18 870 583,92 0,08
3.2. Amrest Holdings S.E. 63 756 157,40 0,26
3.3. Arctic Paper S.A. 15 113 189,34 0,06
3.4. Asseco Poland S.A. 184 272 745,02 0,74
3.5. Automotive Components Europe S.A. 28 420 398,94 0,11
3.6. Bank Handlowy w Warszawie S.A. 40 852 441,40 0,16
3.7. Bank Millenium S.A. 47 254 852,80 0,19
3.8. Bank Pekao S.A. 789 725 859,12 3,18
3.9. Bank Zachodni WBK 289 459 967,55 1,17
3.10. BOMI S.A. 5 487 260,79 0,02
3.11. BRE Bank S.A. 130 630 491,01 0,53
3.12. Budimex S.A. 92 583 664,26 0,37
3.13. Central European Distribution Corporation 66 535 790,40 0,27
3.14. Ceramika Nowa Gala S.A. 5 667 429,40 0,02
3.15. Cersanit S.A. 103 440 988,70 0,42
3.16. CEZ A.S 92 416 160,88 0,37
3.17. Ciech S.A. 54 975 114,50 0,22
3.18. Comp Safe Support S.A. 15 736 808,80 0,06
3.19. CyfrowyPolsat S.A. 79 311 186,24 0,32
3.20. Decora S.A. 11 079 271,04 0,04
3.21. Echo Investment S.A. 158 905 095,92 0,64
3.22. Elektrobudowa S.A. 76 006 596,80 0,31
3.23. Elstar Oils S.A. 14 517 140,26 0,06
3.24. Emperia Holding S.A. 28 343 966,43 0,11
3.25. Ergis Eurofilms S.A. 11 967 899,52 0,05
3.26. Eurocash S.A. 43 554 437,64 0,18
3.27. Fabryka Maszyn Famur S.A. 27 816 536,96 0,11
3.28. Farmacol S.A. 35 055 785,30 0,14
3.29. Firma Oponiarska Debica S.A. 31 128 816,48 0,13
3.30. Getin Holding S.A. 64 207 300,00 0,26
3.31. Globe Trade Centre S.A. 162 478 328,50 0,65
3.32. Grupa Kęty S.A. 106 004 018,52 0,43
3.33. Grupa Lotos S.A. 49 165 729,92 0,20
3.34. Immoeast A.G. 226 625 347,80 0,91
3.35. ING Bank Śląski S.A. 209 250 972,54 0,84
3.36. Instal Kraków S.A. 12 633 481,52 0,05
3.37. Ipopema S.A. 11 127 674,70 0,04
3.38. KGHM Polska Miedź S.A. 515 590 676,80 2,08
3.39. Koelner S.A. 8 700 259,68 0,04
3.40. Komputronik S.A. 4 357 080,00 0,02
3.41. Krakchemia S.A. 2 897 500,00 0,01
3.42. LPP S.A. 232 952 387,36 0,94
3.43. Lubelski Węgiel Bogdanka S.A. 103 583 269,30 0,42
3.44. Mercor S.A. 12 254 300,00 0,05
3.45. Mondi Świecie S.A. 73 729 781,46 0,30
3.46. Mostostal Warszawa S.A. 218 744 068,34 0,88
3.47. New World Resources N.V. 72 489 057,61 0,29
3.48. NG2 S.A. 32 679 299,50 0,13
3.49. North Coast S.A. 5 225 492,47 0,02
3.50. OTP Bank Rt 101 110 342,18 0,41
3.51. PBG S.A. 63 852 520,76 0,26
3.52. Pfleiderer Grajewo S.A. 15 698 933,64 0,06
3.53. PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. 369 332 964,00 1,49
3.54. Polimex Mostostal S.A. 91 951 881,12 0,37
3.55. Polnord S.A. 19 888 166,54 0,08
3.56. Polska Grupa Farmaceutyczna S.A. 18 612 483,39 0,07
3.57. Polski Koncern Naftowy Orlen S.A. 486 026 862,04 1,96
3.58. Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo S.A. 165 258 315,66 0,67
3.59. Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A. 915 318 960,36 3,68
3.60. Prochem S.A. 8 779 818,96 0,04
3.61. Przedsiębiorstwo Modernizacji Urządzeń Elektrycznych Remak S.A. 4 889 177,00 0,02
3.62. Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych Pol-Aqua S.A. 4 172 805,98 0,02
3.63. Qumak Sekom S.A. 10 775 715,94 0,04
3.64. Stomil Sanok S.A. 18 867 742,86 0,08
3.65. Synthos S.A. 38 214 594,56 0,15
3.66. Telekomunikacja Polska S.A. 238 739 230,20 0,96
3.67. TIM S.A. 5 162 978,72 0,02
3.68. TVN S.A. 53 509 119,35 0,22
3.69. Vistula Group S.A. 44 919 373,44 0,18
3.70. Zakłady Azotowe Puławy S.A. 29 484 062,09 0,12
3.71. Zakłady Chemiczne Police S.A. 19 412 530,76 0,08
3.72. Zelmer S.A. 58 490 376,20 0,24
3.73. Zespół Elektrociepłowni Wrocławskich Kogeneracja S.A. 115 444 765,80 0,46
3.74. ZPUE S.A. 6 362 752,26 0,03
4. Akcje spółek notowane na regulowanym rynku pozagiełdowym lub zdematerializowane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi akcje spółek niebędacych przedmiotem obrotu na rynku regulowanym, a także notowane na regulowanym rynku pozagiełdowym lub zdematerializowane, lecz nienotowane na rynku regulowanym, prawa poboru, prawa do akcji oraz obligacje zamienne na akcje tych spółek 8 988 530,60 0,04
4.1. POLNORD S.A.-06112012 8 988 530,60 0,04
5. Akcje narodowych funduszy inwestycyjnych 34 040 417,50 0,14
5.1. NARODOWY FUNDUSZ INWESTYCYJNY EMPIK MEDIA & FASHION S.A. 34 040 417,50 0,14
6. Certyfikaty inwestycyjne emitowane przez fundusze inwestycyjne zamknięte 110 293 203,80 0.44*
6.1. BZ WBK AIB TFI S.A. - ARKA 2 BZWBK 56 861 063,80 0,23
6.2. BZ WBK AIB TFI S.A. - ARKA BZWBK 36 356 800,00 0,15
6.3. BPH TFI S.A. - BPHFIZSN 17 075 340,00 0,07
7. Obligacje i inne dłużne papiery wartościowe emitowane przez spółki publiczne, inne niż papiery wartościowe, o których mowa w Art. 141 pkt 11 i 12 Ustawy 790 145 020,78 3.18*
7.1. Echo Investment S.A. 30062014 189 459 793,58 0,76
7.2. Ergis Eurofilms S.A. 20112013 20 209 447,50 0,08
7.3. Globe Trade Centre S.A. 28042014 171 640 517,00 0,69
7.4. LPP S.A. 23072012 50 466 005,00 0,20
7.5. Polimex Mostostal S.A. 25072012 21 494 207,70 0,09
7.6. Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A.30102017 201 726 940,00 0,81
7.7. TVN S.A. 14062013 135 148 110,00 0,54
8. Obligacje emitowane przez Bank Gospodarstwa Krajowego na zasadach określonych w ustawie z dnia 27.10.1994 o autostrtadach płatnych oraz Krajowym Funduszu Drogowym 50 035 500,00 0,20
8.1. Bank Gospodarstwa Krajowego IPS1014 50 035 500,00 0,20
9. Środki pieniężne 161 318 640,65 0,65
10. Należności 97 861 570,81 0,39

* Suma poszczególnych pozycji nie jestt równa udziałowi w aktywach funduszu danej kategorii lokat. Powstała różnica wynika z zaokrągleń.