Na początku 2014 r.  zmieniły się przepisy prawa dotyczące OFE.

Tak było przed zmianami 

OFE były obowiązkowe dla osób urodzonych po 1968 roku, a dobrowolne dla osób urodzonych między 1949 a 1968 rokiem. Od 1999 r. do OFE trafiało 7,3% pensji brutto, od maja 2011 r. zmniejszono wysokość składki odprowadzanej do OFE do 2,3%, (pozostałe 5% zapisywano na subkoncie w ZUS). W roku 2013 składka do OFE wzrosła do 2,8 %, a w styczniu 2014 r. wynosiła 3,1%. 

Co się zmieniło? 

Wysokość składki do OFE

Składka do OFE wynosi 2,92% pensji brutto, co stanowi około 15% składki emerytalnej.

Przekazanie części środków do ZUS-u - w dniu 3 lutego 2014 r. OFE przekazały do ZUS-u 51,5% środków z rachunków swoich członków. Środki, które zostały na rachunkach w OFE są nadal inwestowane.

Decyzja o składce

do końca lipca 2014r. decydowałeś czy Twoje składki mają nadal wpływać do OFE i ZUS-u czy tylko do ZUS-u?  

  • jeśli złożyłeś w ZUS-ie oświadczenie o przekazywaniu składki do OFE, na Twój rachunek w OFE nadal wpływają składki emerytalne.
  • jeśli nie złożyłeś oświadczenia, to chociaż jesteś członkiem OFE, na Twój rachunek nie wpływają już środki. Cała składka emerytalna trafia do ZUS-u, gdzie jest zapisywana na koncie i subkoncie. OFE inwestuje to co zgromadziłeś do czerwca 2014 r. 

Zmiana decyzji

Decyzję o tym czy Twoje składki emerytalne mają wpływać do OFE i ZUS-u czy tylko do ZUS-u  będziesz mógł  zmienić między kwietniem a lipcem 2016 r., a potem co 4 lata. 

Jeśli chcesz aby część Twojej składki emerytalnej wpływała do OFE złóż w ZUS-ie specjalne oświadczenie.

Zaczynasz pierwszą pracę

Jeśli zaczynasz pracować zdecyduj czy chcesz zbierać  na emeryturę tylko w ZUS-ie czy w ZUS-ie i OFE? Na wybór OFE masz 4 miesiące od rozpoczęcia pracy. Jeśli nie podpiszesz w tym czasie umowy z żadnym OFE, składki emerytalne w całości trafią do ZUS-u. 

Umowę z OFE PZU znajdziesz tutaj

Informacje i ryzyka związane z członkostwem w OFE PZU znajdują się w „Prospekcie Informacyjnym”.

Drukuj Kliknij aby wydrukować.