Trochę historii

OFE działają od 1999 r. i obok ZUS-u, należą do powszechnego systemu emerytalnego. OFE były obowiązkowe dla osób urodzonych po 1968 r.

W wyniku zmian z 2014 r.:

  • każdy członek OFE musiał zdecydować czy jego kolejne składki mają wpływać do OFE, czy w całości pozostać w ZUS-ie, decyzję mógł zmienić w 2016 r.
  • OFE przekazały do ZUS-u 51,5% środków z rachunków swoich klientów, środki które pozostały na rachunkach są nadal inwestowane,
  • OFE zmieniły zasady inwestowania, m.in. nie mogą inwestować w obligacje Skarbu Państwa,

OFE dziś

  • masz tylko 4 miesiące na wybór OFE – OFE są dobrowolne, pamiętaj o tym rozpoczynając karierę zawodową. Na zawarcie umowy z OFE masz tylko 4 miesiące od rozpoczęcia pracy. ZUS odrzuci umowę zawartą po tym terminie. Jeżeli nie przystąpisz do OFE cała Twoja składka emerytalna (19,52% płacy) pozostanie w ZUS-ie. Umowę z OFE PZU znajdziesz tutaj,
  • składka do OFE to 2,92% płacy – jest to ok. 15% składki emerytalnej. Przyjmijmy, że zarabiasz 3500 zł brutto i taka jest też podstawa wymiaru składki emerytalnej. Miesięczna składka emerytalna do ZUS wyniesie więc ok. 680 zł (19,52% pensji) z tego ok. 102 zł może trafić do OFE,
  • środki z OFE są dziedziczone – po śmierci członka OFE prawo do środków nabywa jego małżonek i uposażeni, a jeżeli członek OFE nie wskazał uposażonych, wówczas jego spadkobiercy,
  • suwak bezpieczeństwa – na 10 lat przed wiekiem emerytalnym, OFE zacznie przekazywać Twoje środki do ZUS-u. To ZUS obliczy i będzie Ci wypłacał emeryturę.
  • opłata manipulacyjna – opłata pobierana przez OFE PZU od składek wynosi 1,75%,
  • okienka transferowe – czas, w którym każdy może zdecydować czy jego składka emerytalna ma wpływać do ZUS czy do ZUS i OFE. Najbliższe okienko transferowe przypadnie w okresie kwiecień - lipiec 2020r., a kolejne co 4 lata. Dotąd miały miejsce 2 okienka transferowe (w 2014 i 2016 r.). Jeżeli w trakcie żadnego z nich nie złożyłeś oświadczenia o przekazywaniu bieżących składek do OFE, wówczas fundusz inwestuje tylko te środki, które zgromadziłeś w OFE do czerwca 2014r.

Zachęcamy do zapoznania się z ekspertyzą na temat „ Efektywności OFE na tle innych form oszczędzania” dostępną na stronie www.igte.pl

Umowę z OFE PZU znajdziesz tutaj

Informacje i ryzyka związane z członkostwem w OFE PZU znajdują się w „Prospekcie Informacyjnym”.

Drukuj Kliknij aby wydrukować.