Rada nadzorcza

  • Ludwik Florek - Przewodniczący Rady Nadzorczej
  • Paweł Surówka - Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej
  • Maciej Kaliński - Sekretarz Rady Nadzorczej
  • Maciej Rapkiewicz – członek Rady Nadzorczej