Rada nadzorcza

  • Paweł Surówka - Przewodniczący Rady Nadzorczej
  • Ludwik Florek - Członek Rady Nadzorczej
  • Monika Piwońska – Członek Rady Nadzorczej
  • Joanna Powichrowska – Członek Rady Nadzorczej (powołanie na Członka Rady Nadzorczej będzie skuteczne pod warunkiem uzyskania akceptacji KNF).