PTE PZU - zarząd

 

Marcin Żółtek - Prezes Zarządu

Absolwent wydziału Matematyki Informatyki i Mechaniki Uniwersytetu Warszawskiego. Ukończył także podyplomowe studia dla managerów sektora finansów i ubezpieczeń na SGH oraz program Harvard Managementor organizowany przez ICAN Institute. W latach 1993-1998 pracował naukowo na Wydziale Matematyki UW. Z rynkiem finansowym związany od 1998 roku. Pracował w Banku Pekao S.A. w zespole obrotu kredytami i pochodnych kredytowych oraz zespole finansowania strukturalnego. W latach 1999-2016 był pracownikiem Aviva Powszechnego Towarzystwa Emerytalnego, pełniąc role Specjalisty rynku papierów dłużnych, Zarządzającego portfelem papierów dłużnych następnie Dyrektora inwestycyjnego, a od 2009 roku Członka Zarządu i od 2016 roku Prezesa Zarządu Aviva PTE.

Wojciech Backiel - Wiceprezes Zarządu

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Ukończył również studia podyplomowe w Szkole Głównej Handlowej w zakresie zarządzania i doradztwa finansowego oraz ubezpieczeń. Z Grupą PZU związany od 1998 r., kiedy rozpoczął pracę na stanowisku Dyrektora Biura Zarządu PTE PZU SA. Wcześniej pracował w TUiR „WARTA" SA na stanowiskach głównego specjalisty i Dyrektora Biura Prezydialnego. Posiada bogatą wiedzę w zakresie prawa handlowego i zarządzania.