PZU PZU

PZU Finance AB


PZU Finance AB jest publiczną spółką z ograniczoną odpowiedzialnością, z siedzibą w Szwecji, utworzoną w 2014 r. PZU Finance AB jest spółką w 100% zależną od PZU SA, podmiotu dominującego Grupy PZU.

Przedmiotem działalności spółki jest prowadzenie działalności finansowej, głównie poprzez pozyskiwanie środków w drodze emisji obligacji i innych instrumentów finansowych dla inwestorów instytucjonalnych i indywidualnych oraz poprzez bezpośrednie pożyczanie pozyskanych funduszy spółkom z Grupy, udzielanie linii kredytowych i pożyczek oraz prowadzenie innej działalności zgodnej z powyższym zakresem a także związanych z nią usług. Spółka nie będzie prowadzić działalności wymagającej uzyskania licencji lub pozwolenia szwedzkiego Urzędu Nadzoru Finansowego ani innego organu. 


Euroobligacje


Euroobligacje emitowane przez PZU Finance AB:
 

ISIN Wartość nominalna Data emisji Data wykupu Rodaj
XS1082661551 EUR 850 000 000 3 lipca 2014 (EUR 500 000 000) / 16 października 2015 (EUR 350 000 000 - tzw. "tap") 3 lipca 2019 Dług senioralny

 
Rada Dyrektorów
 

 • Agnieszka Karbowiak

  Przewodnicząca Rady Dyrektorów PZU Finance AB (publ). Od 2011 r. Kierownik w Biurze Kontrolingu PZU, odpowiedzialna za sprawozdawczość zarządczą i planowanie na poziomie Grupy a także za operacje zagraniczne.  Przez siedem lat zajmowała się audytem i doradztwem w branży usług finansowych w firmach z „wielkiej czwórki” (w Polsce i Luksemburgu).

  Jest absolwentką Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, na wydziale Bankowości i Finansów oraz posiada tytuł MBA Politechniki Warszawskiej. Jest członkiem stowarzyszonym ACCA i biegłym rewidentem. 
   
 • Iren Falsafi

  Dyrektor Zarządzający PZU Finance AB (publ). Zdobyła szerokie doświadczenie w zakresie doradztwa prawnego oraz kwestii korporacyjnych pracując od 2009 roku na stanowiskach kierowniczych dla Urzędu Skarbowego w Szwecji oraz firmie świadczącej usługi rejestrowe (Domiciliation Agent).
  Ukończyła studia prawnicze na Uniwersytecie w Sztokholmie.  
 • Mariusz Porębski

  Dyrektor Biura Skarbnika w PZU odpowiedzialny za taktyczną alokację aktywów. Od początku swojej dwudziestoletniej kariery zawodowej skupiał się na rynku kapitałowym. Wcześniej pracował jako makler, Zarządzający Aktywami i Dyrektor Biura Zarządzania Portfelem Papierów Dłużnych.

  Jest absolwentem Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej w Warszawie i studiów Canadian Executive MBA na Uniwersytecie Quebek w Montrealu oraz Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Posiada uprawnienia doradcy finansowego (CFA) i doradcy inwestycyjnego. 
   

Dane rejestrowe


PZU Finance AB
Sveavägen 9, 10 piętro
SE – 111 57 Sztokholm, Szwecja 
VAT - SE556972983201 Numer rejestrowy spółki: 556972 – 9832

 

Kontakt


PZU Finance AB
Sveavägen 9, 10 piętro
SE – 111 57 Sztokholm, Szwecja

Mail: P.O. Box 162 85, 103 25, Sztokholm, Szwecja

Tel: +46 8 402 72 00