PZU PZU

Wizja i Misja w PZU Pomoc

 

Dostarczamy Grupie PZU narzędzia i rozwiązania, które ułatwiają pozostałym jednostkom osiągnięcie celów strategicznych.

Jesteśmy specjalistami w zarządzaniu sieciami partnerskimi, dzięki czemu możemy uzyskać korzyści nie związane z ubezpieczeniem dla klientów PZU oraz optymalnie realizować procesy obsługowe i assistance.

Jesteśmy odpowiedzialni za rentowny i bezpieczny rozwój naszych przedsięwzięć.

 

Tu możesz zapoznać się z naszymi Dobrymi Praktykami