PZU PZU

Zarząd PZU Pomoc

 

Grzegorz Goluch – Prezes Zarządu

Z rynkiem usług assistance związany od 1999 roku. Pracując przez kolejne 8 lat w firmie AXA Assistance przebył drogę od specjalisty ds. obsługi klienta, przez kierownika zespołu ds. rozwoju sieci usługodawców, Dyrektora ds. Sieci Usługodawców, Dyrektora ds. Sieci i Sprzedaży Usług, aż po Dyrektora ds. Obsługi Klienta, zarządzającego pracą działów: assistance, call center i sieci usługodawców. Członek międzynarodowego zespołu powołanego wewnątrz Grupy AXA, poszukującego najlepszych rozwiązań celem optymalizacji procesów (Best Practice). Z Grupą PZU związany od lipca 2007, gdzie początkowo pełnił funkcję Zastępcy Dyrektora Biura Assistance ds. Technicznych, a od marca 2008 roku objął stanowisko Dyrektora Biura Assistance, współtworząc obecny wymiar obsługi procesów assistance w Grupie PZU. Absolwent Wydziału Geologii Uniwersytetu Warszawskiego o specjalności Geologia Inżynierska, oraz Studiów Podyplomowych w Szkole Głównej Handlowej w zakresie Zarządzania Projektami. Z zainteresowań związanych z kierunkiem studiów pozostał sentyment do geofizyki.

Wojciech Okrzeja - Wiceprezes Zarządu

Związany z PZU od 2001 roku. Początkowo w Biurze Planowania Operacyjnego i Kontrolingu PZU SA, a od 2009 roku Dyrektor ds. Ubezpieczeń Majątkowych unijnego Biura Planowania i Kontrolingu. Uczestniczył jako ekspert od finansów w wielu projektach z obszarów operacji (utworzenie CBO), IT (wybór systemu produktowego), finansów (IPO) oraz likwidacji szkód (NOLS, OLSK, PZO PLS). Blisko współpracuje z działem IR Grupy PZU. Absolwent SGH - kierunek Finanse i Rachunkowość oraz Zarządzanie i Marketing. Ukończył również studia MBA we Francuskim Instytucie Zarządzania oraz podyplomowe studium Zarządzania Wartością Przedsiębiorstwa na SGH.