PZU PZU

PZU Pomoc SA

 

PZU Pomoc SA została zawiązana dnia 24 lutego 2009r.
Powszechny Zakład Ubezpieczeń SA jest właścicielem 100% akcji.

PZU Pomoc SA
al. Jana Pawła II 24
00-133 Warszawa

Spółka jest zarejestrowana w Rejestrze Przedsiębiorców pod nr KRS 0000326045 w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy
nr REGON: 141749332
nr NIP: 525-244-97-71
kapitał zakładowy: 4 885 800 zł (wpłacony w całości).

PZU Pomoc SA jest spółką usługową, która prowadzi działalność w zakresie stanowiącym uzupełnienie podstawowej działalności spółek PZU SA i PZU Życie SA.
Obszar działalności obejmuje:

  • obsługę programów lojalnościowych oraz dostarczanie wszelkiego rodzaju usług, zniżek oraz ofert specjalnych Klientom Grupy PZU,
  • medyczną działalność obsługową,
  • wsparcie procesów likwidacji szkód i zarządzanie sieciami podwykonawców usług Assistance,
  • organizację usług typu Assistance polegających na udzielaniu pomocy Klientowi Grupy PZU,
  • sprzedaż Kart PZU Pomoc.

Zarząd spółki PZU Pomoc Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 535 § 3 Kodeksu spółek handlowych ogłasza, że dnia 22 czerwca 2015 r. został uzgodniony i przyjęty uchwałą Zarządu PZU Pomoc Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie nr UZ/46/2015 Plan podziału PZU Pomoc Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (Spółka Dzielona) w trybie art. 529 § 1 pkt 4 Kodeksu spółek handlowych, poprzez przeniesienie na PZU Zdrowie Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (Spółkę Przejmującą) części majątku Spółki Dzielonej w postaci zorganizowanej części przedsiębiorstwa (podział przez wydzielenie) i udostępnia przedmiotowy Plan podziału do publicznej wiadomości.  

Uzgodniony z PZU Zdrowie SA Plan podziału znajduje się w pliku

 

Aplikacja PZU 

Wzywanie pomocy na drodze;
Umawianie wizyty lekarskiej;