PZU PZU

Rada Nadzorcza PZU SA

  • Maciej Łopiński – Przewodniczący Rady Nadzorczej, 
  • Paweł Górecki – Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej,
  • Alojzy Nowak – Sekretarz Rady Nadzorczej,
  • Katarzyna Lewandowska – Członek Rady Nadzorczej,
  • Marcin Chludziński – Członek Rady Nadzorczej,
  • Agata Górnicka – Członek Rady Nadzorczej,
  • Maciej Zaborowski – Członek Rady Nadzorczej,
  • Robert Śnitko – Członek Rady Nadzorczej,
  • Robert Jastrzębski – Członek Rady Nadzorczej.