PZU PZU

Rada Nadzorcza PZU SA

  • Katarzyna Lewandowska – Przewodnicząca Rady Nadzorczej, 
  • Aneta Fałek - Wiceprzewodnicząca Rady Nadzorczej,
  • Alojzy Nowak – Sekretarz Rady Nadzorczej,
  • Bogusław Banaszak – Członek Rady Nadzorczej,
  • Marcin Chludziński – Członek Rady Nadzorczej,
  • Agata Górnicka – Członek Rady Nadzorczej,
  • Paweł Górecki – Członek Rady Nadzorczej,
  • Maciej Zaborowski – Członek Rady Nadzorczej,
  • Robert Śnitko – Członek Rady Nadzorczej.