PZU PZU

Zarząd

Andrzej Klesyk, Prezes Zarządu PZU SA

Od maja 2003 r. Partner i Dyrektor Zarządzający The Boston Consulting Group w Warszawie, gdzie współpracował m.in. z PZU przy realizacji projektów ubezpieczeniowych. Twórca i szef Inteligo, pionierskiego projektu bankowości internetowej wspólnie z Bankgesellschaft Berlin Polska. Wcześniej kierował zespołem, który stworzył Handlobank, detaliczne ramię Banku Handlowego w Warszawie SA. W latach 1989 – 1990 pracował w Ministerstwie Przekształceń własnościowych. W 1991 r. wyjechał do USA, gdzie pracował w takich firmach jak: Kidder, Peabody oraz Coopers & Lybrand w Nowym Jorku. W latach 1993-2000 był zatrudniony w londyńskim oddziale firmy McKinsey & Co. Andrzej Klesyk, poza rozległym doświadczeniem w konsultingu dla sektora finansowego i ubezpieczeniowego, pracował również w licznych projektach w sektorze detalicznym, dóbr konsumpcyjnych oraz farmaceutycznym w krajach europejskich, USA oraz Republice Południowej Afryki. Jest absolwentem ekonomii na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim (Wydział Nauk Społecznych). Jako jeden z pierwszych Polaków skończył dwuletnie studia w Harvard Business School w USA uzyskując tytuł MBA.

Dariusz Krzewina, Członek Zarządu PZU SA

Absolwent Wydziału Ekonomiczno-Socjologicznego Uniwersytetu Łódzkiego oraz studiów podyplomowych w zakresie ubezpieczeń w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. Od wielu lat jest związany z branżą ubezpieczeniową. Od września 1993 roku do sierpnia 1998 roku był zatrudniony w PZU Życie, gdzie pełnił funkcję Naczelnika Wydziału Sprzedaży, Zastępcy Dyrektora oraz Dyrektora Biura Ubezpieczeń. Następnie od września 1997 roku do września 1998 roku pełnił funkcję Członka Zarządu PZU Życie. Od września 1998 roku do marca 2000 roku był Dyrektorem Generalnym ds. Sprzedaży, a od kwietnia 2000 roku do sierpnia 2001 roku Członkiem Zarządu STUnŻycie ERGO HESTIA SA. Od kwietnia 2002 roku był Dyrektorem Sprzedaży, a od października 2002 roku do czerwca 2004 roku Prezesem Zarządu – Dyrektorem Sprzedaży SAMPO Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie SA. Od sierpnia 2004 roku pełnił funkcję Dyrektora Biura Ubezpieczeń Grupowych PZU Życie, od stycznia 2006 roku Dyrektora koordynatora ds. Klienta Korporacyjnego. Od marca 2007 roku w Zarządzie PZU Życie, od sierpnia 2007 roku pełni funkcję Prezesa Zarządu Spółki. Od lutego 2010 roku do 14 marca 2013 roku pełnił funkcję Dyrektora Grupy PZU. Od 15 marca 2013 roku Członek Zarządu PZU. Odpowiada za ubezpieczenia grupowe, zdrowotne, administrację i Sieć Grupy PZU.

Przemysław Dąbrowski, Członek Zarządu PZU SA

Absolwent Uniwersytetu Warszawskiego, kierunek informatyka oraz studiów podyplomowych z zarządzania. Uzyskał również tytuł MBA Uniwersytetu Illinois oraz ukończył program Warsaw- -Illinois Executive MBA. Posiada szerokie doświadczenie w zarządzaniu finansami w ubezpieczeniach, w zarządzaniu inwestycjami finansowymi oraz w przeprowadzaniu dużych transakcji finansowych. Ponadto dysponuje praktyczną i teoretyczną wiedzą księgową, znajomością zagadnień podatkowych oraz elementów matematyki aktuarialnej. Karierę zawodową rozpoczął w 1993 roku. W latach 1993-1998 pracował jako analityk i kontroler finansowy w Whirlpool Polska Sp. z o.o. W latach 1998-2000 był Skarbnikiem w AIG Polska. W latach 2000-2001 pełnił funkcję Dyrektora Finansowego, Członka Zarządu Creative Team SA (Grupa Elektrim). W latach 2001-2006 był Dyrektorem Biura Planowania i Kontrolingu w PZU. W latach 2006-2008 pracował w firmach doradczych AT Kearney i Accenture na stanowisku Managera, a następnie Senior Managera. Od października 2008 roku do marca 2009 roku pełnił funkcję Dyrektora – Zastępcy Szefa Pionu Finansowego w Centrali PZU i PZU Życie. Od listopada 2008 roku do lutego 2009 roku był Dyrektorem Biura Planowania i Kontrolingu w Centrali PZU i PZU Życie, następnie od marca 2009 roku Dyrektorem Biura Zarządzania Informacją w Centrali PZU i PZU Życie. Od stycznia 2010 roku pełni funkcję Członka Zarządu PZU Życie. Od grudnia 2010 roku pełni funkcję Członka Zarządu PZU. Odpowiada za Pion Finansowy.

Rafał Grodzicki, Członek Zarządu PZU SA

Absolwent Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Posiada wieloletnie doświadczenie w pełnieniu funkcji zarządczych w sektorze bankowym i ubezpieczeniowym, które zdobywał w licznych instytucjach krajowych i zagranicznych. W latach 1991-2004 pracował w Banku Handlowym w Warszawie SA, gdzie kierował Pionem Małych Przedsiębiorstw, odpowiedzialnym za wdrożenie oferty produktowej, sprzedaż, akwizycję, rozwój kanałów dystrybucji oraz proces zarządzania ryzykiem kredytowym. Z Grupą PZU jest związany od lutego 2004 roku gdzie pełnił m.in. funkcje Dyrektora Biura Ubezpieczeń Małych i Średnich Przedsiębiorstw, Dyrektora Koordynatora ds. Rozwoju Sieci Agencyjnej, oraz Dyrektora Zarządzającego ds. Produktów Ubezpieczeniowych – Szefa Pionu Klienta Masowego. W 2010 roku pełnił również funkcję Pełnomocnika Zarządu PZU ds. IPO, odpowiedzialnego za proces wprowadzenia PZU na giełdę. Od 2013 roku członek Komisji Rewizyjnej Polskiej Izby Ubezpieczeń (PIU) oraz Przewodniczący Rady Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego (UFG). Od ponad 10 lat jest również członkiem Rad Nadzorczych różnych instytucji finansowych i ubezpieczeniowych. W Zarządzie PZU Życie od sierpnia 2008 roku. Od lutego 2010 roku Dyrektor Grupy PZU. Odpowiada za operacje ubezpieczeniowe, operacje zagraniczne (działalność międzynarodowa) oraz obszar biznesu zdrowotnego.

Tomasz Tarkowski, Członek Zarządu PZU SA

Absolwent Wydziału Samochodów i Maszyn Roboczych Politechniki Warszawskiej oraz Wyższej Szkoły Ubezpieczeń i Bankowości. Ukończył także Advanced Management Program na IESE Business School University of Navarra i studia podyplomowe z zakresu bezpieczeństwa ruchu drogowego i ubezpieczeń gospodarczych. Z Grupą PZU jest związany od 1996 roku. Początkowo zajmował się kontrolą wewnętrzną oraz tematyką przeciwdziałania przestępczości ubezpieczeniowej. W latach 2002-2005 pracował w pionie likwidacji szkód jako Naczelnik Wydziału Technicznego w Biurze Likwidacji Szkód. W latach 2006-2007 był Dyrektorem Centrum Likwidacji Szkód oraz Dyrektorem ds. Likwidacji Szkód w Oddziale Okręgowym PZU w Warszawie. W latach 2007-2011 jako Członek Zarządu PZU Ukraina nadzorował obszar likwidacji szkód, zarządzania produktami i oceny ryzyka. Jako Członek Rady Nadzorczej SOS Service Ukraine, spółki zależnej od PZU Ukraina, odpowiadał za działalność assistance. Od lutego 2011 roku był Dyrektorem Grupy PZU w Centrali PZU i Pełnomocnikiem Zarządu ds. Likwidacji Szkód i Świadczeń w PZU Życie. Od kwietnia 2011 roku pełni funkcję Członka Zarządu PZU. Od lipca 2011 roku pełni również funkcję Członka Zarządu PZU Życie. Odpowiada za obszar likwidacji szkód i świadczeń oraz assistance.

Witold Jaworski, Członek Zarządu PZU SA

Pan Witold Jaworski ukończył Akademię Ekonomiczną w Poznaniu z tytułem doktora nauk ekonomicznych. Posiada bogate doświadczenie zawodowe w sektorze ubezpieczeniowym. Swoją karierę zawodową rozpoczął w 1995 roku w amerykańskiej firmie Tillinghast Towers Perrin z siedzibą we Frankfurcie. Okres kolejnych pięciu lat spędził na stanowiskach analitycznych w międzynarodowej firmie doradczej McKinsey & Company. Przez okres od 1996 roku do 2010 zajmował się działalnością naukową na Akademii Ekonomicznej w Poznaniu. Pan Witold Jaworski od maja 2004 roku do grudnia 2012 roku był związany z Grupą PZU i obejmował kolejno stanowiska: Zastępcy Dyrektora w Biurze Produktów Ubezpieczeniowych PZU SA, Dyrektora ds. Produktów Komunikacyjnych, Dyrektora Zarządzającego ds. Produktów Ubezpieczeniowych, Dyrektora Zarządzającego ds. Klienta Masowego. Członka Zarządu PZU SA, odpowiedzialnego za zarządzanie siecią, pion klienta masowego, sprzedaż i zarządzanie produktami oraz marketing Po dwóch latach pracy na stanowisku Prezesa Spółek Allianz Polska ponownie objął funkcję w Zarządzie PZU SA. Obszarem odpowiedzialności Pana Witolda Jaworskiego jest Pion Marketingu (Biuro Zarządzania Produktami, Biuro Marketingu, Biuro Analityczno-Aktuarialne, obszar analitycznego CRM, Dyrektor ds. Segmentu Klienta Indywidualnego, Dyrektor ds. Segmentu Klienta MSP).