PZU PZU

PZU Zdrowie SA
ul. Konstruktorska 13
02-673 Warszawa

Spółka jest zarejestrowana w Rejestrze Przedsiębiorców pod nr KRS 0000395215 w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy
REGON 143343166
NIP 527-266-38-52
Wysokość kapitału zakładowego 650 000 złotych

Powszechny Zakład Ubezpieczeń SA jest właścicielem 100% akcji.

Zarząd:
Julita Czyżewska, Prezes Zarządu
Maciej Kołek, Członek Zarządu
Paweł Kuśmierowski, Członek Zarządu

Zarząd spółki PZU Zdrowie Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 500 § 1 w zw. z art. 500 § 21 kodeksu spółek handlowych ogłasza, że dnia 29 marca 2016 roku został uzgodniony i przyjęty uchwałą Zarządu PZU Zdrowie Spółka Akcyjna nr UZ/25/2016 plan połączenia spółki PZU Zdrowie Spółka Akcyjna ze spółką „Nasze Zdrowie” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie (spółka przejmowana) w trybie art. 492 § 1 pkt 1 kodeksu spółek handlowych, poprzez przeniesienie na PZU Zdrowie S.A. (spółkę przejmującą) całego majątku spółki przejmowanej (łączenie przez przejęcie) i udostępnia przedmiotowy plan połączenia do publicznej wiadomości. 

Uzgodniony z „Nasze Zdrowie” sp. z o.o. plan połączenia znajduje się tutaj.

Zarząd spółki PZU Zdrowie Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 500 § 1 w zw. z art. 500 § 21 kodeksu spółek handlowych ogłasza, że dnia 1 sierpnia 2016 roku został uzgodniony i przyjęty uchwałą Zarządu PZU Zdrowie Spółka Akcyjna nr UZ/59/2016 plan połączenia spółki PZU Zdrowie Spółka Akcyjna ze spółką CM Cordis Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Poznaniu (spółka przejmowana) w trybie art. 492 § 1 pkt 1 kodeksu spółek handlowych, poprzez przeniesienie na PZU Zdrowie S.A. (spółkę przejmującą) całego majątku spółki przejmowanej (łączenie przez przejęcie) i udostępnia przedmiotowy plan połączenia do publicznej wiadomości. 

Uzgodniony z „CM Cordis” sp. z o.o. plan połączenia znajduje się tutaj.

 

Drukuj Kliknij aby wydrukować.

Aktualności

Całodobowa infolinia PZU Zdrowie

801 405 905

 
 

Aplikacja PZU 

Wzywanie pomocy na drodze;
Umawianie wizyty lekarskiej;