Jednostki uczestnictwa funduszy - PZU Życie SA

 

 

Jeżeli nie odnalazłeś na stronie wyceny danego funduszu w ramach posiadanego produktu to przejdź na stronę https://www.pzu.pl/grupa-pzu/pzu-zycie/stopy-zwrotu


Jednostki Uczestnictwa Funduszy

  Kod funduszu Data wyceny Wartość bież. (zł) Wartość poprz. (zł) Zmiana wartości (%)
IKE PZU
FUNDUSZ AKCJI PWA06 18.10.2017 107.74000 108.42000 -0.627
FUNDUSZ STABILNEGO WZROSTU PWW06 18.10.2017 132.30000 132.83000 -0.399
FUNDUSZ PAPIERÓW DŁUŻNYCH PWD06 18.10.2017 161.14000 161.29000 -0.093
FUNDUSZ GOTÓWKOWY ZZP12 18.10.2017 76.99000 77.00000 -0.013
FUNDUSZ AKCJI NOWA EUROPA ZZI07 18.10.2017 49.80000 49.77000 +0.060
FUNDUSZ ZRÓWNOWAŻONY ZZZ19 18.10.2017 81.10000 81.60000 -0.613
IKZE PZU
Fundusz Stabilnego Wzrostu Mazurek PWW06 19.10.2017 132.85000 132.30000 +0.416
Mocna Przyszłość
Akcji UWA02 18.10.2017 24.82605 25.17343 -1.380
Zrównoważony UWZ02 18.10.2017 26.14796 26.30114 -0.582
Dłużnych Papierów Wartościowych UWD02 18.10.2017 23.77857 23.76461 +0.059
PZU Cel na Przyszłość
PZU Akcji Krakowiak ZZA13 18.10.2017 107.74000 108.42000 -0.627
PZU Akcji Małych i Średnich Spółek ZZA21 18.10.2017 54.23000 54.80000 -1.040
PZU Energia Medycyna Ekologia ZZA38 18.10.2017 84.86000 85.62000 -0.888
PZU Papierów Dłużnych Polonez ZZD13 18.10.2017 161.14000 161.29000 -0.093
PZU Ochrony Majątku ZZD38 18.10.2017 61.10000 61.10000 0.000
PZU Akcji Nowa Europa ZZI04 18.10.2017 49.80000 49.77000 +0.060
PZU Gotówkowy ZZP06 18.10.2017 76.99000 77.00000 -0.013
PZU Stabilnego Wzrostu Mazurek ZZW16 18.10.2017 132.30000 132.83000 -0.399
PZU Sejf + ZZW30 18.10.2017 63.67000 63.69000 -0.031
PZU Zrównoważony ZZZ15 18.10.2017 81.10000 81.60000 -0.613
PZU Plan na Życie
Fundusze ochrony kapitału
PZU SEJF+ ZZW30 18.10.2017 63.67000 63.69000 -0.031
Fundusze pieniężne
ESALIENS Pieniężny CZP08 18.10.2017 269.45000 269.46000 -0.004
PZU Gotówkowy ZZP06 18.10.2017 76.99000 77.00000 -0.013
UniKorona Pieniężny NZP10 18.10.2017 215.16000 215.15000 +0.005
Millennium Depozytowy MZP03 18.10.2017 182.73000 182.72000 +0.005
Fundusze papierów dłużnych
Arka BZ WBK Obligacji AZD11 18.10.2017 21.38000 21.40000 -0.093
UniObligacje: Nowa Europa NZB33 18.10.2017 199.47000 199.76000 -0.145
PZU Papierów Dłużnych Polonez ZZD13 18.10.2017 161.14000 161.29000 -0.093
PZU Dłużny Rynków Wschodzących ZZB01 18.10.2017 129.66000 129.68000 -0.015
Rockbridge Obligacji 2 VZD34 18.10.2017 3,418.84000 3,421.23000 -0.070
Fundusze stabilnego wzrostu
Arka BZ WBK Stabilnego Wzrostu AZW17 18.10.2017 32.42000 32.48000 -0.185
ESALIENS Senior CZW12 18.10.2017 291.62000 292.10000 -0.164
PZU Stabilnego Wzrostu Mazurek ZZW16 18.10.2017 132.30000 132.83000 -0.399
UniStabilny Wzrost NZW28 18.10.2017 182.12000 182.52000 -0.219
Skarbiec-III Filar SZW18 18.10.2017 172.28000 172.71000 -0.249
Rockbridge Stabilnego Wzrostu VZW31 18.10.2017 17.60000 17.64000 -0.227
Millennium Globalny Stabilnego Wzrostu MZK01 18.10.2017 195.14000 195.14000 0.000
Fundusze zrównoważone
Arka BZ WBK Zrównoważony AZZ16 18.10.2017 32.33000 32.43000 -0.308
PZU Zrównoważony ZZZ15 18.10.2017 81.10000 81.60000 -0.613
Arka Platinum Dynamiczny AZZ45 18.10.2017 41.30000 41.31000 -0.024
Skarbiec-Waga SZZ18 18.10.2017 323.67000 324.48000 -0.250
UniKorona Zrównoważony NZZ17 18.10.2017 344.13000 345.64000 -0.437
Fundusze akcji
Arka BZ WBK Akcji Polskich AZA14 18.10.2017 38.68000 38.85000 -0.438
ESALIENS Akcji CZA17 18.10.2017 401.38000 403.05000 -0.414
PZU Akcji Krakowiak ZZA13 18.10.2017 107.74000 108.42000 -0.627
PZU Akcji Małych i Średnich Spółek ZZA21 18.10.2017 54.23000 54.80000 -1.040
PZU Akcji Nowa Europa ZZI04 18.10.2017 49.80000 49.77000 +0.060
PZU Energia Medycyna Ekologia ZZA38 18.10.2017 84.86000 85.62000 -0.888
PZU Akcji Rynków Rozwiniętych ZZI74 18.10.2017 201.36000 201.54000 -0.089
PZU Akcji Rynków Wschodzących ZZI75 18.10.2017 113.11000 113.09000 +0.018
PZU Akcji Spółek Dywidendowych ZZI76 18.10.2017 128.83000 130.48000 -1.265
Quercus Agresywny QZS18 18.10.2017 195.53000 196.98000 -0.736
Skarbiec Akcja SZA15 18.10.2017 349.36000 350.81000 -0.413
UniKorona Akcje NZA16 18.10.2017 242.85000 243.76000 -0.373
SKOK Akcji DZA39 10.01.2017 100.84000 99.83000 +1.012
Investor Gold Otwarty TZI77 18.10.2017 145.29000 145.46000 -0.117
Millennium Dynamicznych Spółek MZA42 18.10.2017 103.08000 103.88000 -0.770
Millennium Globalny Akcji MZI96 18.10.2017 161.44000 161.49000 -0.031
Pioneer Surowców i Energii HZI10 18.10.2017 5.83000 5.86000 -0.512
Fundusze Modelowe
Fundusz Modelowy Akcyjny OZA37 18.10.2017 135.73000 136.64000 -0.666
Fundusz Modelowy Stabilnego Wzrostu OZW33 18.10.2017 137.12000 137.45000 -0.240
Fundusz Modelowy Zrównoważony OZZ34 18.10.2017 128.73000 129.25000 -0.402
Pogodna Jesień
Stabilna Pogodna Jesień UWZ01 18.10.2017 54.74345 54.83733 -0.171
Pogodna Przyszłość (kod warunków PPPP32, PPPP33, PPPP34)
Agresywny PWS07 19.10.2017 15.96242 16.32463 -2.219
Dłużnych Papierów Wartościowych PWD05 19.10.2017 20.37976 20.36228 +0.086
Stabilnego Wzrostu PWW07 19.10.2017 17.34844 17.45681 -0.621
Zrównoważony PWZ05 19.10.2017 36.31988 36.32295 -0.008
Pogodna Przyszłość (kod warunków PPPP40)
Kategoria jednostki uczestnictwa A
PZU Gotówkowy ZZP06 22.10.2015 73.95000 73.88000 +0.095
PZU Papierów Dłużnych Polonez ZZD13 22.10.2015 159.49000 158.67000 +0.517
PZU Stabilnego Wzrostu Mazurek ZZW16 22.10.2015 130.93000 130.60000 +0.253
PZU Zrównoważony ZZZ15 22.10.2015 71.10000 71.16000 -0.084
PZU Akcji Krakowiak ZZA13 22.10.2015 96.72000 96.96000 -0.248
PZU Akcji Nowa Europa ZZI04 22.10.2015 45.67000 45.51000 +0.352
Strefa Zysku
Fundusz Gwarantowany ZZG06 18.10.2017 61.10000 61.10000 0.000
Fundusze pieniężne
PZU Gotówkowy ZZP06 18.10.2017 76.99000 77.00000 -0.013
ESALIENS Pieniężny CZP08 18.10.2017 269.45000 269.46000 -0.004
Arka BZ WBK Gotówkowy AZP09 18.10.2017 29.96000 29.96000 0.000
UniKorona Pieniężny NZP10 18.10.2017 215.16000 215.15000 +0.005
Fundusze papierów dłużnych
PZU Papierów Dłużnych Polonez ZZD13 18.10.2017 161.14000 161.29000 -0.093
Arka BZ WBK Obligacji AZD11 18.10.2017 21.38000 21.40000 -0.093
UniKorona Obligacje NZD10 18.10.2017 343.58000 343.63000 -0.015
Skarbiec Obligacje SZD16 18.10.2017 310.18000 310.40000 -0.071
Investor Obligacji TZD07 18.10.2017 324.67000 324.86000 -0.058
Fundusze stabilnego wzrostu
PZU Stabilnego Wzrostu Mazurek ZZW16 18.10.2017 132.30000 132.83000 -0.399
Arka BZ WBK Stabilnego Wzrostu AZW17 18.10.2017 32.42000 32.48000 -0.185
Skarbiec III Filar SZW18 18.10.2017 172.28000 172.71000 -0.249
Investor Zabezpieczenia Emerytalnego TZW19 18.10.2017 33.77000 33.85000 -0.236
SKOK Stabilny Zmiennej Alokacji DZZ25 18.10.2017 144.01000 144.23000 -0.153
ESALIENS Senior CZW12 18.10.2017 291.62000 292.10000 -0.164
Fundusze zrównoważone
PZU Zrównoważony ZZZ15 18.10.2017 81.10000 81.60000 -0.613
Arka BZ WBK Zrównoważony AZZ16 18.10.2017 32.33000 32.43000 -0.308
UniKorona Zrównoważony NZZ17 18.10.2017 344.13000 345.64000 -0.437
Skarbiec Waga SZZ18 18.10.2017 323.67000 324.48000 -0.250
Fundusze akcji
PZU Akcji Krakowiak ZZA13 18.10.2017 107.74000 108.42000 -0.627
PZU Akcji Nowa Europa ZZI04 18.10.2017 49.80000 49.77000 +0.060
PZU Akcji Małych i Średnich Spółek ZZA21 18.10.2017 54.23000 54.80000 -1.040
Arka BZ WBK Akcji Polskich AZA14 18.10.2017 38.68000 38.85000 -0.438
Skarbiec Akcje SZA15 18.10.2017 349.36000 350.81000 -0.413
UniKorona Akcje NZA16 18.10.2017 242.85000 243.76000 -0.373
ESALIENS Akcji CZA17 18.10.2017 401.38000 403.05000 -0.414
SKOK Aktywny Zmiennej Alokacji DZS10 19.11.2014 108.21000 108.23000 -0.018
Pioneer Rynków Wschodzących HZA22 18.10.2017 7.94000 7.94000 0.000
Pioneer Akcji Europejskich HZA23 18.10.2017 51.33000 51.24000 +0.176
Investor Akcji TZA10 18.10.2017 304.85000 306.95000 -0.684