Jednostki uczestnictwa funduszy - PZU Życie SA

 

 

Jeżeli nie odnalazłeś na stronie wyceny danego funduszu w ramach posiadanego produktu to przejdź na stronę https://www.pzu.pl/grupa-pzu/pzu-zycie/stopy-zwrotu


Jednostki Uczestnictwa Funduszy

  Kod funduszu Data wyceny Wartość bież. (zł) Wartość poprz. (zł) Zmiana wartości (%)
IKE PZU
FUNDUSZ AKCJI PWA06 20.03.2018 98.44000 98.44000 0.000
FUNDUSZ STABILNEGO WZROSTU PWW06 20.03.2018 126.43000 126.56000 -0.103
FUNDUSZ PAPIERÓW DŁUŻNYCH PWD06 20.03.2018 162.63000 162.91000 -0.172
FUNDUSZ GOTÓWKOWY ZZP12 20.03.2018 77.81000 77.81000 0.000
FUNDUSZ AKCJI NOWA EUROPA ZZI07 20.03.2018 49.18000 48.87000 +0.634
FUNDUSZ ZRÓWNOWAŻONY ZZZ19 20.03.2018 76.53000 76.67000 -0.183
IKZE PZU
Fundusz Stabilnego Wzrostu Mazurek PWW06 20.03.2018 126.43000 126.56000 -0.103
Mocna Przyszłość
Akcji UWA02 14.03.2018 23.77451 23.83526 -0.255
Zrównoważony UWZ02 14.03.2018 25.82214 25.82116 +0.004
Dłużnych Papierów Wartościowych UWD02 14.03.2018 24.11517 24.06188 +0.221
PZU Cel na Przyszłość
PZU Akcji Krakowiak ZZA13 19.03.2018 98.44000 99.48000 -1.045
PZU Akcji Małych i Średnich Spółek ZZA21 19.03.2018 50.56000 51.00000 -0.863
PZU Energia Medycyna Ekologia ZZA38 19.03.2018 74.51000 76.18000 -2.192
PZU Papierów Dłużnych Polonez ZZD13 19.03.2018 162.91000 162.94000 -0.018
PZU Ochrony Majątku ZZD38 19.03.2018 61.32000 61.31000 +0.016
PZU Akcji Nowa Europa ZZI04 19.03.2018 48.87000 49.16000 -0.590
PZU Gotówkowy ZZP06 19.03.2018 77.81000 77.81000 0.000
PZU Stabilnego Wzrostu Mazurek ZZW16 19.03.2018 126.56000 126.75000 -0.150
PZU Sejf + ZZW30 19.03.2018 64.39000 64.39000 0.000
PZU Zrównoważony ZZZ15 19.03.2018 76.67000 77.38000 -0.918
PZU Plan na Życie
Fundusze ochrony kapitału
PZU SEJF+ ZZW30 19.03.2018 64.39000 64.39000 0.000
Fundusze pieniężne
ESALIENS Pieniężny CZP08 19.03.2018 272.58000 272.55000 +0.011
PZU Gotówkowy ZZP06 19.03.2018 77.81000 77.81000 0.000
UniKorona Pieniężny NZP10 19.03.2018 218.19000 218.17000 +0.009
Millennium Depozytowy MZP03 19.03.2018 184.14000 184.12000 +0.011
Fundusze papierów dłużnych
Arka BZ WBK Obligacji AZD11 19.03.2018 21.78000 21.78000 0.000
UniObligacje: Nowa Europa NZB33 19.03.2018 194.17000 194.15000 +0.010
PZU Papierów Dłużnych Polonez ZZD13 19.03.2018 162.91000 162.94000 -0.018
PZU Dłużny Rynków Wschodzących ZZB01 19.03.2018 128.28000 128.55000 -0.210
Rockbridge Obligacji 2 VZD34 19.03.2018 3,478.51000 3,482.33000 -0.110
Fundusze stabilnego wzrostu
Arka BZ WBK Stabilnego Wzrostu AZW17 19.03.2018 32.38000 32.53000 -0.461
ESALIENS Senior CZW12 19.03.2018 288.69000 289.57000 -0.304
PZU Stabilnego Wzrostu Mazurek ZZW16 19.03.2018 126.56000 126.75000 -0.150
UniStabilny Wzrost NZW28 19.03.2018 180.77000 181.21000 -0.243
Skarbiec-III Filar SZW18 19.03.2018 172.84000 173.46000 -0.357
Rockbridge Stabilnego Wzrostu VZW31 19.03.2018 17.10000 17.18000 -0.466
Millennium Globalny Stabilnego Wzrostu MZK01 19.03.2018 192.57000 193.11000 -0.280
Fundusze zrównoważone
Arka BZ WBK Zrównoważony AZZ16 19.03.2018 31.24000 31.48000 -0.762
PZU Zrównoważony ZZZ15 19.03.2018 76.67000 77.38000 -0.918
Arka Platinum Dynamiczny AZZ45 19.03.2018 41.54000 41.73000 -0.455
Skarbiec-Waga SZZ18 19.03.2018 315.01000 317.27000 -0.712
UniKorona Zrównoważony NZZ17 19.03.2018 332.31000 333.91000 -0.479
Fundusze akcji
Arka BZ WBK Akcji Polskich AZA14 19.03.2018 36.02000 36.47000 -1.234
ESALIENS Akcji CZA17 19.03.2018 376.35000 380.94000 -1.205
PZU Akcji Krakowiak ZZA13 19.03.2018 98.44000 99.48000 -1.045
PZU Akcji Małych i Średnich Spółek ZZA21 19.03.2018 50.56000 51.00000 -0.863
PZU Akcji Nowa Europa ZZI04 19.03.2018 48.87000 49.16000 -0.590
PZU Energia Medycyna Ekologia ZZA38 19.03.2018 74.51000 76.18000 -2.192
PZU Akcji Rynków Rozwiniętych ZZI74 19.03.2018 193.13000 195.68000 -1.303
PZU Akcji Rynków Wschodzących ZZI75 19.03.2018 115.56000 117.58000 -1.718
PZU Akcji Spółek Dywidendowych ZZI76 19.03.2018 117.80000 118.78000 -0.825
Quercus Agresywny QZS18 19.03.2018 183.92000 185.68000 -0.948
Skarbiec Akcja SZA15 19.03.2018 328.32000 332.70000 -1.317
UniKorona Akcje NZA16 19.03.2018 226.60000 228.46000 -0.814
Investor Gold Otwarty TZI77 19.03.2018 143.58000 143.67000 -0.063
Millennium Dynamicznych Spółek MZA42 19.03.2018 98.46000 99.29000 -0.836
Millennium Globalny Akcji MZI96 19.03.2018 161.06000 161.92000 -0.531
Pekao Surowców i Energii HZI10 19.03.2018 5.73000 5.74000 -0.174
Fundusze Modelowe
Fundusz Modelowy Akcyjny OZA37 19.03.2018 125.67000 127.20000 -1.203
Fundusz Modelowy Stabilnego Wzrostu OZW33 19.03.2018 135.82000 136.45000 -0.462
Fundusz Modelowy Zrównoważony OZZ34 19.03.2018 124.83000 125.96000 -0.897
Pogodna Jesień
Stabilna Pogodna Jesień UWZ01 14.03.2018 54.84066 54.76920 +0.130
Pogodna Przyszłość (kod warunków PPPP32, PPPP33, PPPP34)
Agresywny PWS07 14.03.2018 14.76291 14.83684 -0.498
Dłużnych Papierów Wartościowych PWD05 14.03.2018 20.68713 20.64025 +0.227
Stabilnego Wzrostu PWW07 14.03.2018 17.10390 17.10280 +0.006
Zrównoważony PWZ05 14.03.2018 36.23557 36.23921 -0.010
Pogodna Przyszłość (kod warunków PPPP40)
Kategoria jednostki uczestnictwa A
PZU Gotówkowy ZZP06 22.10.2015 73.95000 73.88000 +0.095
PZU Papierów Dłużnych Polonez ZZD13 22.10.2015 159.49000 158.67000 +0.517
PZU Stabilnego Wzrostu Mazurek ZZW16 22.10.2015 130.93000 130.60000 +0.253
PZU Zrównoważony ZZZ15 22.10.2015 71.10000 71.16000 -0.084
PZU Akcji Krakowiak ZZA13 22.10.2015 96.72000 96.96000 -0.248
PZU Akcji Nowa Europa ZZI04 22.10.2015 45.67000 45.51000 +0.352
Strefa Zysku
Fundusz Gwarantowany ZZG06 19.03.2018 61.32000 61.31000 +0.016
Fundusze pieniężne
PZU Gotówkowy ZZP06 19.03.2018 77.81000 77.81000 0.000
ESALIENS Pieniężny CZP08 19.03.2018 272.58000 272.55000 +0.011
Arka BZ WBK Gotówkowy AZP09 19.03.2018 30.31000 30.31000 0.000
UniKorona Pieniężny NZP10 19.03.2018 218.19000 218.17000 +0.009
Fundusze papierów dłużnych
PZU Papierów Dłużnych Polonez ZZD13 19.03.2018 162.91000 162.94000 -0.018
Arka BZ WBK Obligacji AZD11 19.03.2018 21.78000 21.78000 0.000
UniKorona Obligacje NZD10 19.03.2018 349.15000 349.13000 +0.006
Skarbiec Obligacje SZD16 19.03.2018 316.06000 316.19000 -0.041
Investor Obligacji TZD07 19.03.2018 330.86000 331.02000 -0.048
Fundusze stabilnego wzrostu
PZU Stabilnego Wzrostu Mazurek ZZW16 19.03.2018 126.56000 126.75000 -0.150
Arka BZ WBK Stabilnego Wzrostu AZW17 19.03.2018 32.38000 32.53000 -0.461
Skarbiec III Filar SZW18 19.03.2018 172.84000 173.46000 -0.357
Investor Zabezpieczenia Emerytalnego TZW19 19.03.2018 34.72000 34.93000 -0.601
SKOK Stabilny Zmiennej Alokacji DZZ25 19.03.2018 141.54000 141.75000 -0.148
ESALIENS Senior CZW12 19.03.2018 288.69000 289.57000 -0.304
Fundusze zrównoważone
PZU Zrównoważony ZZZ15 19.03.2018 76.67000 77.38000 -0.918
Arka BZ WBK Zrównoważony AZZ16 19.03.2018 31.24000 31.48000 -0.762
UniKorona Zrównoważony NZZ17 19.03.2018 332.31000 333.91000 -0.479
Skarbiec Waga SZZ18 19.03.2018 315.01000 317.27000 -0.712
Fundusze akcji
PZU Akcji Krakowiak ZZA13 19.03.2018 98.44000 99.48000 -1.045
PZU Akcji Nowa Europa ZZI04 19.03.2018 48.87000 49.16000 -0.590
PZU Akcji Małych i Średnich Spółek ZZA21 19.03.2018 50.56000 51.00000 -0.863
Arka BZ WBK Akcji Polskich AZA14 19.03.2018 36.02000 36.47000 -1.234
Skarbiec Akcje SZA15 19.03.2018 328.32000 332.70000 -1.317
UniKorona Akcje NZA16 19.03.2018 226.60000 228.46000 -0.814
ESALIENS Akcji CZA17 19.03.2018 376.35000 380.94000 -1.205
Pekao Rynków Wschodzących HZA22 19.03.2018 8.18000 8.22000 -0.487
Pekao Akcji Europejskich HZA23 19.03.2018 49.22000 49.59000 -0.746
Investor Akcji TZA10 19.03.2018 304.22000 309.00000 -1.547