Jednostki uczestnictwa funduszy - PZU Życie SA

 

 

Jeżeli nie odnalazłeś na stronie wyceny danego funduszu w ramach posiadanego produktu to przejdź na stronę https://www.pzu.pl/grupa-pzu/pzu-zycie/stopy-zwrotu


Jednostki Uczestnictwa Funduszy

  Kod funduszu Data wyceny Wartość bież. (zł) Wartość poprz. (zł) Zmiana wartości (%)
IKE PZU
FUNDUSZ AKCJI PWA06 13.12.2017 106.27000 106.74000 -0.440
FUNDUSZ STABILNEGO WZROSTU PWW06 13.12.2017 131.35000 132.16000 -0.613
FUNDUSZ PAPIERÓW DŁUŻNYCH PWD06 13.12.2017 161.65000 161.65000 0.000
FUNDUSZ GOTÓWKOWY ZZP12 13.12.2017 77.36000 77.36000 0.000
FUNDUSZ AKCJI NOWA EUROPA ZZI07 13.12.2017 49.46000 49.30000 +0.325
FUNDUSZ ZRÓWNOWAŻONY ZZZ19 13.12.2017 80.00000 79.98000 +0.025
IKZE PZU
Fundusz Stabilnego Wzrostu Mazurek PWW06 14.12.2017 129.65000 131.35000 -1.294
Mocna Przyszłość
Akcji UWA02 13.12.2017 24.23765 24.05180 +0.773
Zrównoważony UWZ02 13.12.2017 25.93505 25.84069 +0.365
Dłużnych Papierów Wartościowych UWD02 13.12.2017 23.89234 23.88356 +0.037
PZU Cel na Przyszłość
PZU Akcji Krakowiak ZZA13 13.12.2017 106.27000 106.74000 -0.440
PZU Akcji Małych i Średnich Spółek ZZA21 13.12.2017 53.30000 53.20000 +0.188
PZU Energia Medycyna Ekologia ZZA38 13.12.2017 80.30000 79.74000 +0.702
PZU Papierów Dłużnych Polonez ZZD13 13.12.2017 161.65000 161.65000 0.000
PZU Ochrony Majątku ZZD38 13.12.2017 61.18000 61.17000 +0.016
PZU Akcji Nowa Europa ZZI04 13.12.2017 49.46000 49.30000 +0.325
PZU Gotówkowy ZZP06 13.12.2017 77.36000 77.36000 0.000
PZU Stabilnego Wzrostu Mazurek ZZW16 13.12.2017 131.35000 132.16000 -0.613
PZU Sejf + ZZW30 13.12.2017 63.97000 63.97000 0.000
PZU Zrównoważony ZZZ15 13.12.2017 80.00000 79.98000 +0.025
PZU Plan na Życie
Fundusze ochrony kapitału
PZU SEJF+ ZZW30 13.12.2017 63.97000 63.97000 0.000
Fundusze pieniężne
ESALIENS Pieniężny CZP08 13.12.2017 270.71000 270.69000 +0.007
PZU Gotówkowy ZZP06 13.12.2017 77.36000 77.36000 0.000
UniKorona Pieniężny NZP10 13.12.2017 216.36000 216.35000 +0.005
Millennium Depozytowy MZP03 13.12.2017 183.46000 183.45000 +0.005
Fundusze papierów dłużnych
Arka BZ WBK Obligacji AZD11 13.12.2017 21.56000 21.56000 0.000
UniObligacje: Nowa Europa NZB33 13.12.2017 195.86000 195.89000 -0.015
PZU Papierów Dłużnych Polonez ZZD13 13.12.2017 161.65000 161.65000 0.000
PZU Dłużny Rynków Wschodzących ZZB01 13.12.2017 130.40000 130.24000 +0.123
Rockbridge Obligacji 2 VZD34 13.12.2017 3,447.63000 3,446.51000 +0.032
Fundusze stabilnego wzrostu
Arka BZ WBK Stabilnego Wzrostu AZW17 13.12.2017 32.44000 32.42000 +0.062
ESALIENS Senior CZW12 13.12.2017 292.51000 292.16000 +0.120
PZU Stabilnego Wzrostu Mazurek ZZW16 13.12.2017 131.35000 132.16000 -0.613
UniStabilny Wzrost NZW28 13.12.2017 180.33000 179.98000 +0.194
Skarbiec-III Filar SZW18 13.12.2017 171.21000 170.84000 +0.217
Rockbridge Stabilnego Wzrostu VZW31 13.12.2017 17.49000 17.49000 0.000
Millennium Globalny Stabilnego Wzrostu MZK01 13.12.2017 194.94000 194.82000 +0.062
Fundusze zrównoważone
Arka BZ WBK Zrównoważony AZZ16 13.12.2017 31.76000 31.75000 +0.031
PZU Zrównoważony ZZZ15 13.12.2017 80.00000 79.98000 +0.025
Arka Platinum Dynamiczny AZZ45 13.12.2017 41.87000 41.73000 +0.335
Skarbiec-Waga SZZ18 13.12.2017 321.34000 321.10000 +0.075
UniKorona Zrównoważony NZZ17 13.12.2017 334.48000 332.83000 +0.496
Fundusze akcji
Arka BZ WBK Akcji Polskich AZA14 13.12.2017 37.34000 37.29000 +0.134
ESALIENS Akcji CZA17 13.12.2017 401.67000 401.82000 -0.037
PZU Akcji Krakowiak ZZA13 13.12.2017 106.27000 106.74000 -0.440
PZU Akcji Małych i Średnich Spółek ZZA21 13.12.2017 53.30000 53.20000 +0.188
PZU Akcji Nowa Europa ZZI04 13.12.2017 49.46000 49.30000 +0.325
PZU Energia Medycyna Ekologia ZZA38 13.12.2017 80.30000 79.74000 +0.702
PZU Akcji Rynków Rozwiniętych ZZI74 13.12.2017 204.21000 203.71000 +0.245
PZU Akcji Rynków Wschodzących ZZI75 13.12.2017 112.14000 111.86000 +0.250
PZU Akcji Spółek Dywidendowych ZZI76 13.12.2017 123.33000 123.71000 -0.307
Quercus Agresywny QZS18 13.12.2017 189.81000 189.29000 +0.275
Skarbiec Akcja SZA15 13.12.2017 345.69000 344.64000 +0.305
UniKorona Akcje NZA16 13.12.2017 234.06000 232.79000 +0.546
SKOK Akcji DZA39 10.01.2017 100.84000 99.83000 +1.012
Investor Gold Otwarty TZI77 13.12.2017 139.37000 138.83000 +0.389
Millennium Dynamicznych Spółek MZA42 13.12.2017 100.90000 100.54000 +0.358
Millennium Globalny Akcji MZI96 13.12.2017 162.60000 162.46000 +0.086
Pioneer Surowców i Energii HZI10 13.12.2017 5.73000 5.76000 -0.521
Fundusze Modelowe
Fundusz Modelowy Akcyjny OZA37 13.12.2017 131.91000 131.59000 +0.243
Fundusz Modelowy Stabilnego Wzrostu OZW33 13.12.2017 135.99000 135.77000 +0.162
Fundusz Modelowy Zrównoważony OZZ34 13.12.2017 126.43000 126.18000 +0.198
Pogodna Jesień
Stabilna Pogodna Jesień UWZ01 13.12.2017 54.72472 54.63184 +0.170
Pogodna Przyszłość (kod warunków PPPP32, PPPP33, PPPP34)
Agresywny PWS07 13.12.2017 15.38057 15.13917 +1.595
Dłużnych Papierów Wartościowych PWD05 13.12.2017 20.49185 20.48198 +0.048
Stabilnego Wzrostu PWW07 13.12.2017 17.21669 17.13403 +0.482
Zrównoważony PWZ05 13.12.2017 36.28916 36.29257 -0.009
Pogodna Przyszłość (kod warunków PPPP40)
Kategoria jednostki uczestnictwa A
PZU Gotówkowy ZZP06 22.10.2015 73.95000 73.88000 +0.095
PZU Papierów Dłużnych Polonez ZZD13 22.10.2015 159.49000 158.67000 +0.517
PZU Stabilnego Wzrostu Mazurek ZZW16 22.10.2015 130.93000 130.60000 +0.253
PZU Zrównoważony ZZZ15 22.10.2015 71.10000 71.16000 -0.084
PZU Akcji Krakowiak ZZA13 22.10.2015 96.72000 96.96000 -0.248
PZU Akcji Nowa Europa ZZI04 22.10.2015 45.67000 45.51000 +0.352
Strefa Zysku
Fundusz Gwarantowany ZZG06 13.12.2017 61.18000 61.17000 +0.016
Fundusze pieniężne
PZU Gotówkowy ZZP06 13.12.2017 77.36000 77.36000 0.000
ESALIENS Pieniężny CZP08 13.12.2017 270.71000 270.69000 +0.007
Arka BZ WBK Gotówkowy AZP09 13.12.2017 30.10000 30.10000 0.000
UniKorona Pieniężny NZP10 13.12.2017 216.36000 216.35000 +0.005
Fundusze papierów dłużnych
PZU Papierów Dłużnych Polonez ZZD13 13.12.2017 161.65000 161.65000 0.000
Arka BZ WBK Obligacji AZD11 13.12.2017 21.56000 21.56000 0.000
UniKorona Obligacje NZD10 13.12.2017 345.64000 345.92000 -0.081
Skarbiec Obligacje SZD16 13.12.2017 312.49000 312.46000 +0.010
Investor Obligacji TZD07 13.12.2017 326.93000 326.86000 +0.021
Fundusze stabilnego wzrostu
PZU Stabilnego Wzrostu Mazurek ZZW16 13.12.2017 131.35000 132.16000 -0.613
Arka BZ WBK Stabilnego Wzrostu AZW17 13.12.2017 32.44000 32.42000 +0.062
Skarbiec III Filar SZW18 13.12.2017 171.21000 170.84000 +0.217
Investor Zabezpieczenia Emerytalnego TZW19 13.12.2017 33.77000 33.70000 +0.208
SKOK Stabilny Zmiennej Alokacji DZZ25 13.12.2017 142.36000 142.52000 -0.112
ESALIENS Senior CZW12 13.12.2017 292.51000 292.16000 +0.120
Fundusze zrównoważone
PZU Zrównoważony ZZZ15 13.12.2017 80.00000 79.98000 +0.025
Arka BZ WBK Zrównoważony AZZ16 13.12.2017 31.76000 31.75000 +0.031
UniKorona Zrównoważony NZZ17 13.12.2017 334.48000 332.83000 +0.496
Skarbiec Waga SZZ18 13.12.2017 321.34000 321.10000 +0.075
Fundusze akcji
PZU Akcji Krakowiak ZZA13 13.12.2017 106.27000 106.74000 -0.440
PZU Akcji Nowa Europa ZZI04 13.12.2017 49.46000 49.30000 +0.325
PZU Akcji Małych i Średnich Spółek ZZA21 13.12.2017 53.30000 53.20000 +0.188
Arka BZ WBK Akcji Polskich AZA14 13.12.2017 37.34000 37.29000 +0.134
Skarbiec Akcje SZA15 13.12.2017 345.69000 344.64000 +0.305
UniKorona Akcje NZA16 13.12.2017 234.06000 232.79000 +0.546
ESALIENS Akcji CZA17 13.12.2017 401.67000 401.82000 -0.037
SKOK Aktywny Zmiennej Alokacji DZS10 19.11.2014 108.21000 108.23000 -0.018
Pioneer Rynków Wschodzących HZA22 13.12.2017 7.79000 7.76000 +0.387
Pioneer Akcji Europejskich HZA23 13.12.2017 50.94000 51.00000 -0.118
Investor Akcji TZA10 13.12.2017 300.39000 298.22000 +0.728