Jednostki uczestnictwa funduszy - PZU Życie SA

 

 

Jeżeli nie odnalazłeś na stronie wyceny danego funduszu w ramach posiadanego produktu to przejdź na stronę https://www.pzu.pl/grupa-pzu/pzu-zycie/stopy-zwrotu


Jednostki Uczestnictwa Funduszy

  Kod funduszu Data wyceny Wartość bież. (zł) Wartość poprz. (zł) Zmiana wartości (%)
IKE PZU
FUNDUSZ AKCJI PWA06 22.03.2017 109.54000 110.43000 -0.806
FUNDUSZ STABILNEGO WZROSTU PWW06 22.03.2017 138.14000 138.24000 -0.072
FUNDUSZ PAPIERÓW DŁUŻNYCH PWD06 22.03.2017 157.89000 157.48000 +0.260
FUNDUSZ GOTÓWKOWY ZZP12 22.03.2017 75.55000 75.54000 +0.013
FUNDUSZ AKCJI NOWA EUROPA ZZI07 22.03.2017 47.26000 47.17000 +0.191
FUNDUSZ ZRÓWNOWAŻONY ZZZ19 22.03.2017 81.71000 81.85000 -0.171
IKZE PZU
Fundusz Stabilnego Wzrostu Mazurek PWW06 22.03.2017 138.14000 138.24000 -0.072
Mocna Przyszłość
Akcji UWA02 22.03.2017 26.04059 26.13688 -0.368
Zrównoważony UWZ02 22.03.2017 26.52849 26.53891 -0.039
Dłużnych Papierów Wartościowych UWD02 22.03.2017 23.44387 23.38833 +0.237
PZU Cel na Przyszłość
PZU Akcji Krakowiak ZZA13 22.03.2017 109.54000 110.43000 -0.806
PZU Akcji Małych i Średnich Spółek ZZA21 22.03.2017 60.80000 60.87000 -0.115
PZU Energia Medycyna Ekologia ZZA38 22.03.2017 83.45000 83.16000 +0.349
PZU Papierów Dłużnych Polonez ZZD13 22.03.2017 157.89000 157.48000 +0.260
PZU Ochrony Majątku ZZD38 22.03.2017 60.79000 60.77000 +0.033
PZU Akcji Nowa Europa ZZI04 22.03.2017 47.26000 47.17000 +0.191
PZU Gotówkowy ZZP06 22.03.2017 75.55000 75.54000 +0.013
PZU Stabilnego Wzrostu Mazurek ZZW16 22.03.2017 138.14000 138.24000 -0.072
PZU Sejf + ZZW30 22.03.2017 62.68000 62.65000 +0.048
PZU Zrównoważony ZZZ15 22.03.2017 81.71000 81.85000 -0.171
PZU Plan na Życie
Fundusze ochrony kapitału
PZU SEJF+ ZZW30 22.03.2017 62.68000 62.65000 +0.048
Fundusze pieniężne
Legg Mason Pieniężny CZP08 22.03.2017 266.17000 266.15000 +0.008
PZU Gotówkowy ZZP06 22.03.2017 75.55000 75.54000 +0.013
UniKorona Pieniężny NZP10 22.03.2017 209.90000 209.79000 +0.052
Millennium Depozytowy MZP03 22.03.2017 179.98000 179.92000 +0.033
Fundusze papierów dłużnych
Arka BZ WBK Obligacji AZD11 22.03.2017 20.86000 20.78000 +0.385
UniObligacje: Nowa Europa NZB33 22.03.2017 198.01000 197.03000 +0.497
PZU Papierów Dłużnych Polonez ZZD13 22.03.2017 157.89000 157.48000 +0.260
PZU Dłużny Rynków Wschodzących ZZB01 22.03.2017 130.99000 130.70000 +0.222
BPH Obligacji 2 VZD34 22.03.2017 3,355.79000 3,353.87000 +0.057
Fundusze stabilnego wzrostu
Arka BZ WBK Stabilnego Wzrostu AZW17 22.03.2017 31.27000 31.31000 -0.128
Legg Mason Senior CZW12 22.03.2017 287.79000 288.18000 -0.135
PZU Stabilnego Wzrostu Mazurek ZZW16 22.03.2017 138.14000 138.24000 -0.072
UniStabilny Wzrost NZW28 22.03.2017 172.81000 174.31000 -0.861
Skarbiec-III Filar SZW18 22.03.2017 164.83000 165.74000 -0.549
BPH Stabilnego Wzrostu VZW31 22.03.2017 17.40000 17.43000 -0.172
Millennium Globalny Stabilnego Wzrostu MZK01 22.03.2017 188.18000 188.83000 -0.344
Fundusze zrównoważone
Arka BZ WBK Zrównoważony AZZ16 22.03.2017 30.74000 30.91000 -0.550
PZU Zrównoważony ZZZ15 22.03.2017 81.71000 81.85000 -0.171
Arka Platinum Dynamiczny AZZ45 22.03.2017 40.89000 40.90000 -0.024
Skarbiec-Waga SZZ18 22.03.2017 305.18000 307.26000 -0.677
UniKorona Zrównoważony NZZ17 22.03.2017 325.60000 330.13000 -1.372
Fundusze akcji
Arka BZ WBK Akcji Polskich AZA14 22.03.2017 36.04000 36.46000 -1.152
Legg Mason Akcji CZA17 22.03.2017 372.16000 375.25000 -0.823
PZU Akcji Krakowiak ZZA13 22.03.2017 109.54000 110.43000 -0.806
PZU Akcji Małych i Średnich Spółek ZZA21 22.03.2017 60.80000 60.87000 -0.115
PZU Akcji Nowa Europa ZZI04 22.03.2017 47.26000 47.17000 +0.191
PZU Energia Medycyna Ekologia ZZA38 22.03.2017 83.45000 83.16000 +0.349
PZU Akcji Rynków Rozwiniętych ZZI74 22.03.2017 199.34000 199.64000 -0.150
PZU Akcji Rynków Wschodzących ZZI75 22.03.2017 105.34000 105.49000 -0.142
PZU Akcji Spółek Dywidendowych ZZI76 22.03.2017 138.39000 138.77000 -0.274
Quercus Agresywny QZS18 22.03.2017 196.25000 197.18000 -0.472
Skarbiec Akcja SZA15 22.03.2017 317.64000 321.70000 -1.262
UniKorona Akcje NZA16 22.03.2017 221.00000 227.17000 -2.716
SKOK Akcji DZA39 10.01.2017 100.84000 99.83000 +1.012
Investor Gold Otwarty TZI77 22.03.2017 149.85000 148.52000 +0.896
Millennium Dynamicznych Spółek MZA42 22.03.2017 110.02000 110.89000 -0.785
Millennium Globalny Akcji MZI96 22.03.2017 147.84000 149.25000 -0.945
Pioneer Surowców i Energii HZI10 22.03.2017 6.09000 6.10000 -0.164
Fundusze Modelowe
Fundusz Modelowy Akcyjny OZA37 22.03.2017 131.49000 132.41000 -0.695
Fundusz Modelowy Stabilnego Wzrostu OZW33 22.03.2017 131.41000 131.83000 -0.319
Fundusz Modelowy Zrównoważony OZZ34 22.03.2017 123.53000 124.12000 -0.475
Pogodna Jesień
Stabilna Pogodna Jesień UWZ01 22.03.2017 54.37304 54.30819 +0.119
Pogodna Przyszłość (kod warunków PPPP32, PPPP33, PPPP34)
Agresywny PWS07 22.03.2017 16.50175 16.60436 -0.618
Dłużnych Papierów Wartościowych PWD05 22.03.2017 20.03613 19.99019 +0.230
Stabilnego Wzrostu PWW07 22.03.2017 17.32052 17.33098 -0.060
Zrównoważony PWZ05 22.03.2017 36.41760 36.42056 -0.008
Pogodna Przyszłość (kod warunków PPPP40)
Kategoria jednostki uczestnictwa A
PZU Gotówkowy ZZP06 22.10.2015 73.95000 73.88000 +0.095
PZU Papierów Dłużnych Polonez ZZD13 22.10.2015 159.49000 158.67000 +0.517
PZU Stabilnego Wzrostu Mazurek ZZW16 22.10.2015 130.93000 130.60000 +0.253
PZU Zrównoważony ZZZ15 22.10.2015 71.10000 71.16000 -0.084
PZU Akcji Krakowiak ZZA13 22.10.2015 96.72000 96.96000 -0.248
PZU Akcji Nowa Europa ZZI04 22.10.2015 45.67000 45.51000 +0.352
Strefa Zysku
Fundusz Gwarantowany ZZG06 22.03.2017 60.79000 60.77000 +0.033
Fundusze pieniężne
PZU Gotówkowy ZZP06 22.03.2017 75.55000 75.54000 +0.013
Legg Mason Pieniężny CZP08 22.03.2017 266.17000 266.15000 +0.008
Arka BZ WBK Gotówkowy AZP09 22.03.2017 29.55000 29.55000 0.000
UniKorona Pieniężny NZP10 22.03.2017 209.90000 209.79000 +0.052
Fundusze papierów dłużnych
PZU Papierów Dłużnych Polonez ZZD13 22.03.2017 157.89000 157.48000 +0.260
Arka BZ WBK Obligacji AZD11 22.03.2017 20.86000 20.78000 +0.385
UniKorona Obligacje NZD10 22.03.2017 334.08000 333.55000 +0.159
Skarbiec Obligacje SZD16 22.03.2017 298.91000 298.32000 +0.198
Investor Obligacji TZD07 22.03.2017 316.77000 315.95000 +0.260
Fundusze stabilnego wzrostu
PZU Stabilnego Wzrostu Mazurek ZZW16 22.03.2017 138.14000 138.24000 -0.072
Arka BZ WBK Stabilnego Wzrostu AZW17 22.03.2017 31.27000 31.31000 -0.128
Skarbiec III Filar SZW18 22.03.2017 164.83000 165.74000 -0.549
Investor Zabezpieczenia Emerytalnego TZW19 22.03.2017 31.72000 31.72000 0.000
SKOK Stabilny Zmiennej Alokacji DZZ25 22.03.2017 140.29000 140.78000 -0.348
Legg Mason Senior CZW12 22.03.2017 287.79000 288.18000 -0.135
Fundusze zrównoważone
PZU Zrównoważony ZZZ15 22.03.2017 81.71000 81.85000 -0.171
Arka BZ WBK Zrównoważony AZZ16 22.03.2017 30.74000 30.91000 -0.550
UniKorona Zrównoważony NZZ17 22.03.2017 325.60000 330.13000 -1.372
Skarbiec Waga SZZ18 22.03.2017 305.18000 307.26000 -0.677
Fundusze akcji
PZU Akcji Krakowiak ZZA13 22.03.2017 109.54000 110.43000 -0.806
PZU Akcji Nowa Europa ZZI04 22.03.2017 47.26000 47.17000 +0.191
PZU Akcji Małych i Średnich Spółek ZZA21 22.03.2017 60.80000 60.87000 -0.115
Arka BZ WBK Akcji Polskich AZA14 22.03.2017 36.04000 36.46000 -1.152
Skarbiec Akcje SZA15 22.03.2017 317.64000 321.70000 -1.262
UniKorona Akcje NZA16 22.03.2017 221.00000 227.17000 -2.716
Legg Mason Akcji CZA17 22.03.2017 372.16000 375.25000 -0.823
SKOK Aktywny Zmiennej Alokacji DZS10 19.11.2014 108.21000 108.23000 -0.018
Pioneer Rynków Wschodzących HZA22 22.03.2017 6.82000 6.89000 -1.016
Pioneer Akcji Europejskich HZA23 22.03.2017 49.35000 49.29000 +0.122
Investor Akcji TZA10 22.03.2017 277.14000 279.00000 -0.667