Jednostki uczestnictwa funduszy - PZU Życie SA

 

 

Jeżeli nie odnalazłeś na stronie wyceny danego funduszu w ramach posiadanego produktu to przejdź na stronę https://www.pzu.pl/grupa-pzu/pzu-zycie/stopy-zwrotu


Jednostki Uczestnictwa Funduszy

  Kod funduszu Data wyceny Wartość bież. (zł) Wartość poprz. (zł) Zmiana wartości (%)
IKE PZU
FUNDUSZ AKCJI PWA06 26.04.2017 109.81000 109.70000 +0.100
FUNDUSZ STABILNEGO WZROSTU PWW06 26.04.2017 132.31000 133.60000 -0.010
FUNDUSZ PAPIERÓW DŁUŻNYCH PWD06 26.04.2017 158.97000 158.97000 0.000
FUNDUSZ GOTÓWKOWY ZZP12 26.04.2017 75.73000 75.73000 0.000
FUNDUSZ AKCJI NOWA EUROPA ZZI07 26.04.2017 47.18000 47.22000 -0.085
FUNDUSZ ZRÓWNOWAŻONY ZZZ19 26.04.2017 80.19000 80.53000 -0.422
IKZE PZU
Fundusz Stabilnego Wzrostu Mazurek PWW06 26.04.2017 132.31000 133.60000 -0.966
Mocna Przyszłość
Akcji UWA02 26.04.2017 25.43470 25.63658 -0.787
Zrównoważony UWZ02 26.04.2017 26.26818 26.37102 -0.390
Dłużnych Papierów Wartościowych UWD02 26.04.2017 23.49539 23.49915 -0.016
PZU Cel na Przyszłość
PZU Akcji Krakowiak ZZA13 26.04.2017 109.81000 109.70000 +0.100
PZU Akcji Małych i Średnich Spółek ZZA21 26.04.2017 58.59000 59.19000 -1.014
PZU Energia Medycyna Ekologia ZZA38 26.04.2017 84.44000 84.60000 -0.189
PZU Papierów Dłużnych Polonez ZZD13 26.04.2017 158.97000 158.97000 0.000
PZU Ochrony Majątku ZZD38 26.04.2017 60.83000 60.83000 0.000
PZU Akcji Nowa Europa ZZI04 26.04.2017 47.18000 47.22000 -0.085
PZU Gotówkowy ZZP06 26.04.2017 75.73000 75.73000 0.000
PZU Stabilnego Wzrostu Mazurek ZZW16 26.04.2017 132.31000 133.60000 -0.966
PZU Sejf + ZZW30 26.04.2017 62.69000 62.70000 -0.016
PZU Zrównoważony ZZZ15 26.04.2017 80.19000 80.53000 -0.422
PZU Plan na Życie
Fundusze ochrony kapitału
PZU SEJF+ ZZW30 26.04.2017 62.69000 62.70000 -0.016
Fundusze pieniężne
Legg Mason Pieniężny CZP08 26.04.2017 266.68000 266.67000 +0.004
PZU Gotówkowy ZZP06 26.04.2017 75.73000 75.73000 0.000
UniKorona Pieniężny NZP10 26.04.2017 210.78000 210.76000 +0.009
Millennium Depozytowy MZP03 26.04.2017 180.41000 180.41000 0.000
Fundusze papierów dłużnych
Arka BZ WBK Obligacji AZD11 26.04.2017 21.01000 21.01000 0.000
UniObligacje: Nowa Europa NZB33 26.04.2017 198.40000 199.18000 -0.392
PZU Papierów Dłużnych Polonez ZZD13 26.04.2017 158.97000 158.97000 0.000
PZU Dłużny Rynków Wschodzących ZZB01 26.04.2017 130.69000 130.85000 -0.122
BPH Obligacji 2 VZD34 26.04.2017 3,366.76000 3,367.02000 -0.008
Fundusze stabilnego wzrostu
Arka BZ WBK Stabilnego Wzrostu AZW17 26.04.2017 31.85000 31.79000 +0.189
Legg Mason Senior CZW12 26.04.2017 290.92000 290.53000 +0.134
PZU Stabilnego Wzrostu Mazurek ZZW16 26.04.2017 132.31000 133.60000 -0.966
UniStabilny Wzrost NZW28 26.04.2017 175.39000 175.49000 -0.057
Skarbiec-III Filar SZW18 26.04.2017 168.22000 168.37000 -0.089
BPH Stabilnego Wzrostu VZW31 26.04.2017 17.58000 17.57000 +0.057
Millennium Globalny Stabilnego Wzrostu MZK01 26.04.2017 190.50000 190.25000 +0.131
Fundusze zrównoważone
Arka BZ WBK Zrównoważony AZZ16 26.04.2017 31.62000 31.52000 +0.317
PZU Zrównoważony ZZZ15 26.04.2017 80.19000 80.53000 -0.422
Arka Platinum Dynamiczny AZZ45 26.04.2017 40.90000 40.91000 -0.024
Skarbiec-Waga SZZ18 26.04.2017 313.28000 313.36000 -0.026
UniKorona Zrównoważony NZZ17 26.04.2017 333.72000 333.54000 +0.054
Fundusze akcji
Arka BZ WBK Akcji Polskich AZA14 26.04.2017 37.68000 37.46000 +0.587
Legg Mason Akcji CZA17 26.04.2017 391.48000 388.82000 +0.684
PZU Akcji Krakowiak ZZA13 26.04.2017 109.81000 109.70000 +0.100
PZU Akcji Małych i Średnich Spółek ZZA21 26.04.2017 58.59000 59.19000 -1.014
PZU Akcji Nowa Europa ZZI04 26.04.2017 47.18000 47.22000 -0.085
PZU Energia Medycyna Ekologia ZZA38 26.04.2017 84.44000 84.60000 -0.189
PZU Akcji Rynków Rozwiniętych ZZI74 26.04.2017 202.47000 201.68000 +0.392
PZU Akcji Rynków Wschodzących ZZI75 26.04.2017 106.50000 105.85000 +0.614
PZU Akcji Spółek Dywidendowych ZZI76 26.04.2017 132.04000 133.67000 -1.219
Quercus Agresywny QZS18 26.04.2017 200.37000 199.84000 +0.265
Skarbiec Akcja SZA15 26.04.2017 330.67000 330.54000 +0.039
UniKorona Akcje NZA16 26.04.2017 231.05000 230.05000 +0.435
SKOK Akcji DZA39 10.01.2017 100.84000 99.83000 +1.012
Investor Gold Otwarty TZI77 26.04.2017 149.25000 148.72000 +0.356
Millennium Dynamicznych Spółek MZA42 26.04.2017 109.24000 109.60000 -0.328
Millennium Globalny Akcji MZI96 26.04.2017 152.86000 152.45000 +0.269
Pioneer Surowców i Energii HZI10 26.04.2017 5.99000 6.00000 -0.167
Fundusze Modelowe
Fundusz Modelowy Akcyjny OZA37 26.04.2017 130.35000 131.36000 -0.769
Fundusz Modelowy Stabilnego Wzrostu OZW33 26.04.2017 133.28000 133.33000 -0.038
Fundusz Modelowy Zrównoważony OZZ34 26.04.2017 123.30000 123.76000 -0.372
Pogodna Jesień
Stabilna Pogodna Jesień UWZ01 26.04.2017 54.27248 54.32500 -0.097
Pogodna Przyszłość (kod warunków PPPP32, PPPP33, PPPP34)
Agresywny PWS07 26.04.2017 15.99366 16.07966 -0.535
Dłużnych Papierów Wartościowych PWD05 26.04.2017 20.09422 20.09747 -0.016
Stabilnego Wzrostu PWW07 26.04.2017 17.17489 17.20840 -0.195
Zrównoważony PWZ05 26.04.2017 36.40031 36.40338 -0.008
Pogodna Przyszłość (kod warunków PPPP40)
Kategoria jednostki uczestnictwa A
PZU Gotówkowy ZZP06 22.10.2015 73.95000 73.88000 +0.095
PZU Papierów Dłużnych Polonez ZZD13 22.10.2015 159.49000 158.67000 +0.517
PZU Stabilnego Wzrostu Mazurek ZZW16 22.10.2015 130.93000 130.60000 +0.253
PZU Zrównoważony ZZZ15 22.10.2015 71.10000 71.16000 -0.084
PZU Akcji Krakowiak ZZA13 22.10.2015 96.72000 96.96000 -0.248
PZU Akcji Nowa Europa ZZI04 22.10.2015 45.67000 45.51000 +0.352
Strefa Zysku
Fundusz Gwarantowany ZZG06 26.04.2017 60.83000 60.83000 0.000
Fundusze pieniężne
PZU Gotówkowy ZZP06 26.04.2017 75.73000 75.73000 0.000
Legg Mason Pieniężny CZP08 26.04.2017 266.68000 266.67000 +0.004
Arka BZ WBK Gotówkowy AZP09 26.04.2017 29.61000 29.61000 0.000
UniKorona Pieniężny NZP10 26.04.2017 210.78000 210.76000 +0.009
Fundusze papierów dłużnych
PZU Papierów Dłużnych Polonez ZZD13 26.04.2017 158.97000 158.97000 0.000
Arka BZ WBK Obligacji AZD11 26.04.2017 21.01000 21.01000 0.000
UniKorona Obligacje NZD10 26.04.2017 337.74000 338.05000 -0.092
Skarbiec Obligacje SZD16 26.04.2017 302.05000 302.08000 -0.010
Investor Obligacji TZD07 26.04.2017 318.60000 318.56000 +0.013
Fundusze stabilnego wzrostu
PZU Stabilnego Wzrostu Mazurek ZZW16 26.04.2017 132.31000 133.60000 -0.966
Arka BZ WBK Stabilnego Wzrostu AZW17 26.04.2017 31.85000 31.79000 +0.189
Skarbiec III Filar SZW18 26.04.2017 168.22000 168.37000 -0.089
Investor Zabezpieczenia Emerytalnego TZW19 26.04.2017 31.87000 31.94000 -0.219
SKOK Stabilny Zmiennej Alokacji DZZ25 26.04.2017 142.01000 141.67000 +0.240
Legg Mason Senior CZW12 26.04.2017 290.92000 290.53000 +0.134
Fundusze zrównoważone
PZU Zrównoważony ZZZ15 26.04.2017 80.19000 80.53000 -0.422
Arka BZ WBK Zrównoważony AZZ16 26.04.2017 31.62000 31.52000 +0.317
UniKorona Zrównoważony NZZ17 26.04.2017 333.72000 333.54000 +0.054
Skarbiec Waga SZZ18 26.04.2017 313.28000 313.36000 -0.026
Fundusze akcji
PZU Akcji Krakowiak ZZA13 26.04.2017 109.81000 109.70000 +0.100
PZU Akcji Nowa Europa ZZI04 26.04.2017 47.18000 47.22000 -0.085
PZU Akcji Małych i Średnich Spółek ZZA21 26.04.2017 58.59000 59.19000 -1.014
Arka BZ WBK Akcji Polskich AZA14 26.04.2017 37.68000 37.46000 +0.587
Skarbiec Akcje SZA15 26.04.2017 330.67000 330.54000 +0.039
UniKorona Akcje NZA16 26.04.2017 231.05000 230.05000 +0.435
Legg Mason Akcji CZA17 26.04.2017 391.48000 388.82000 +0.684
SKOK Aktywny Zmiennej Alokacji DZS10 19.11.2014 108.21000 108.23000 -0.018
Pioneer Rynków Wschodzących HZA22 26.04.2017 7.11000 7.07000 +0.566
Pioneer Akcji Europejskich HZA23 26.04.2017 50.77000 50.71000 +0.118
Investor Akcji TZA10 26.04.2017 277.57000 280.54000 -1.059