Jednostki uczestnictwa funduszy - PZU Życie SA

 

 

Jednostki Uczestnictwa Funduszy

  Kod funduszu Data wyceny Wartość bież. (zł) Wartość poprz. (zł) Zmiana wartości (%)
IKZE PZU
Fundusz Stabilnego Wzrostu Mazurek PWW06 17.01.2017 130.49000 130.46000 +0.023
Mocna Przyszłość
Akcji UWA02 11.01.2017 24.80065 24.63918 +0.655
Zrównoważony UWZ02 11.01.2017 25.86159 25.74382 +0.457
Dłużnych Papierów Wartościowych UWD02 11.01.2017 23.33350 23.26140 +0.310
PZU Cel na Przyszłość
PZU Akcji Krakowiak ZZA13 17.01.2017 100.24000 100.12000 +0.120
PZU Akcji Małych i Średnich Spółek ZZA21 17.01.2017 56.27000 56.05000 +0.393
PZU Energia Medycyna Ekologia ZZA38 17.01.2017 79.17000 80.48000 -1.628
PZU Papierów Dłużnych Polonez ZZD13 17.01.2017 157.23000 157.28000 -0.032
PZU Ochrony Majątku ZZD38 17.01.2017 60.68000 60.68000 0.000
PZU Akcji Nowa Europa ZZI04 17.01.2017 47.45000 47.51000 -0.126
PZU Gotówkowy ZZP06 17.01.2017 75.33000 75.35000 -0.027
PZU Stabilnego Wzrostu Mazurek ZZW16 17.01.2017 130.49000 130.46000 +0.023
PZU Sejf + ZZW30 17.01.2017 62.60000 62.62000 -0.032
PZU Zrównoważony ZZZ15 17.01.2017 76.28000 76.11000 +0.223
PZU Plan na Życie
Fundusze ochrony kapitału
PZU SEJF+ ZZW30 17.01.2017 62.60000 62.62000 -0.032
Fundusze pieniężne
Legg Mason Pieniężny CZP08 17.01.2017 265.21000 265.21000 0.000
PZU Gotówkowy ZZP06 17.01.2017 75.33000 75.35000 -0.027
UniKorona Pieniężny NZP10 17.01.2017 208.11000 208.09000 +0.010
Millennium Depozytowy MZP03 17.01.2017 179.07000 179.05000 +0.011
Fundusze papierów dłużnych
Arka BZ WBK Obligacji AZD11 17.01.2017 20.68000 20.70000 -0.097
UniObligacje: Nowa Europa NZB33 17.01.2017 197.29000 198.03000 -0.374
PZU Papierów Dłużnych Polonez ZZD13 17.01.2017 157.23000 157.28000 -0.032
PZU Dłużny Rynków Wschodzących ZZB01 17.01.2017 130.05000 129.99000 +0.046
BPH Obligacji 2 VZD34 17.01.2017 3,351.62000 3,352.53000 -0.027
Fundusze stabilnego wzrostu
Arka BZ WBK Stabilnego Wzrostu AZW17 17.01.2017 30.30000 30.34000 -0.132
Legg Mason Senior CZW12 17.01.2017 282.31000 282.40000 -0.032
PZU Stabilnego Wzrostu Mazurek ZZW16 17.01.2017 130.49000 130.46000 +0.023
UniStabilny Wzrost NZW28 17.01.2017 167.55000 167.28000 +0.161
Skarbiec-III Filar SZW18 17.01.2017 157.90000 157.99000 -0.057
BPH Stabilnego Wzrostu VZW31 17.01.2017 16.99000 16.99000 0.000
Millennium Globalny Stabilnego Wzrostu MZK01 17.01.2017 186.58000 186.74000 -0.086
Fundusze zrównoważone
Arka BZ WBK Zrównoważony AZZ16 17.01.2017 29.37000 29.42000 -0.170
PZU Zrównoważony ZZZ15 17.01.2017 76.28000 76.11000 +0.223
Arka Platinum Dynamiczny AZZ45 17.01.2017 40.68000 40.87000 -0.465
Skarbiec-Waga SZZ18 17.01.2017 290.05000 290.41000 -0.124
UniKorona Zrównoważony NZZ17 17.01.2017 311.32000 310.79000 +0.171
Fundusze akcji
Arka BZ WBK Akcji Polskich AZA14 17.01.2017 33.49000 33.59000 -0.298
Legg Mason Akcji CZA17 17.01.2017 352.72000 353.50000 -0.221
PZU Akcji Krakowiak ZZA13 17.01.2017 100.24000 100.12000 +0.120
PZU Akcji Małych i Średnich Spółek ZZA21 17.01.2017 56.27000 56.05000 +0.393
PZU Akcji Nowa Europa ZZI04 17.01.2017 47.45000 47.51000 -0.126
PZU Energia Medycyna Ekologia ZZA38 17.01.2017 79.17000 80.48000 -1.628
PZU Akcji Rynków Rozwiniętych ZZI74 17.01.2017 195.46000 197.12000 -0.842
PZU Akcji Rynków Wschodzących ZZI75 17.01.2017 101.51000 101.46000 +0.049
PZU Akcji Spółek Dywidendowych ZZI76 17.01.2017 128.40000 128.15000 +0.195
Quercus Agresywny QZS18 17.01.2017 180.94000 181.13000 -0.105
Skarbiec Akcja SZA15 17.01.2017 289.65000 290.27000 -0.214
UniKorona Akcje NZA16 17.01.2017 207.58000 207.27000 +0.150
SKOK Akcji DZA39 10.01.2017 100.84000 99.83000 +1.012
Investor Gold Otwarty TZI77 17.01.2017 148.12000 148.19000 -0.047
Millennium Dynamicznych Spółek MZA42 17.01.2017 101.16000 100.98000 +0.178
Millennium Globalny Akcji MZI96 17.01.2017 144.67000 144.98000 -0.214
Pioneer Surowców i Energii HZI10 17.01.2017 6.29000 6.31000 -0.317
Fundusze Modelowe
Fundusz Modelowy Akcyjny OZA37 17.01.2017 121.87000 122.02000 -0.123
Fundusz Modelowy Stabilnego Wzrostu OZW33 17.01.2017 126.68000 126.86000 -0.142
Fundusz Modelowy Zrównoważony OZZ34 17.01.2017 116.55000 116.67000 -0.103
Pogodna Jesień
Stabilna Pogodna Jesień UWZ01 11.01.2017 53.69523 53.47398 +0.414
Pogodna Przyszłość (kod warunków PPPP32, PPPP33, PPPP34)
Agresywny PWS07 11.01.2017 15.01669 14.84650 +1.146
Dłużnych Papierów Wartościowych PWD05 11.01.2017 19.94083 19.87488 +0.332
Stabilnego Wzrostu PWW07 11.01.2017 16.75764 16.65679 +0.605
Zrównoważony PWZ05 11.01.2017 36.45037 36.45424 -0.011
Pogodna Przyszłość (kod warunków PPPP40)
Kategoria jednostki uczestnictwa A
PZU Gotówkowy ZZP06 22.10.2015 73.95000 73.88000 +0.095
PZU Papierów Dłużnych Polonez ZZD13 22.10.2015 159.49000 158.67000 +0.517
PZU Stabilnego Wzrostu Mazurek ZZW16 22.10.2015 130.93000 130.60000 +0.253
PZU Zrównoważony ZZZ15 22.10.2015 71.10000 71.16000 -0.084
PZU Akcji Krakowiak ZZA13 22.10.2015 96.72000 96.96000 -0.248
PZU Akcji Nowa Europa ZZI04 22.10.2015 45.67000 45.51000 +0.352
Strefa Zysku
Fundusz Gwarantowany ZZG06 17.01.2017 60.68000 60.68000 0.000
Fundusze pieniężne
PZU Gotówkowy ZZP06 17.01.2017 75.33000 75.35000 -0.027
Legg Mason Pieniężny CZP08 17.01.2017 265.21000 265.21000 0.000
Arka BZ WBK Gotówkowy AZP09 17.01.2017 29.45000 29.44000 +0.034
UniKorona Pieniężny NZP10 17.01.2017 208.11000 208.09000 +0.010
Fundusze papierów dłużnych
PZU Papierów Dłużnych Polonez ZZD13 17.01.2017 157.23000 157.28000 -0.032
Arka BZ WBK Obligacji AZD11 17.01.2017 20.68000 20.70000 -0.097
UniKorona Obligacje NZD10 17.01.2017 332.04000 332.04000 0.000
Skarbiec Obligacje SZD16 17.01.2017 296.67000 296.61000 +0.020
Investor Obligacji TZD07 17.01.2017 313.69000 313.70000 -0.003
Fundusze stabilnego wzrostu
PZU Stabilnego Wzrostu Mazurek ZZW16 17.01.2017 130.49000 130.46000 +0.023
Arka BZ WBK Stabilnego Wzrostu AZW17 17.01.2017 30.30000 30.34000 -0.132
Skarbiec III Filar SZW18 17.01.2017 157.90000 157.99000 -0.057
Investor Zabezpieczenia Emerytalnego TZW19 17.01.2017 30.82000 30.91000 -0.291
SKOK Stabilny Zmiennej Alokacji DZZ25 17.01.2017 137.64000 137.70000 -0.044
Legg Mason Senior CZW12 17.01.2017 282.31000 282.40000 -0.032
Fundusze zrównoważone
PZU Zrównoważony ZZZ15 17.01.2017 76.28000 76.11000 +0.223
Arka BZ WBK Zrównoważony AZZ16 17.01.2017 29.37000 29.42000 -0.170
UniKorona Zrównoważony NZZ17 17.01.2017 311.32000 310.79000 +0.171
Skarbiec Waga SZZ18 17.01.2017 290.05000 290.41000 -0.124
Fundusze akcji
PZU Akcji Krakowiak ZZA13 17.01.2017 100.24000 100.12000 +0.120
PZU Akcji Nowa Europa ZZI04 17.01.2017 47.45000 47.51000 -0.126
PZU Akcji Małych i Średnich Spółek ZZA21 17.01.2017 56.27000 56.05000 +0.393
Arka BZ WBK Akcji Polskich AZA14 17.01.2017 33.49000 33.59000 -0.298
Skarbiec Akcje SZA15 17.01.2017 289.65000 290.27000 -0.214
UniKorona Akcje NZA16 17.01.2017 207.58000 207.27000 +0.150
Legg Mason Akcji CZA17 17.01.2017 352.72000 353.50000 -0.221
SKOK Aktywny Zmiennej Alokacji DZS10 19.11.2014 108.21000 108.23000 -0.018
Pioneer Rynków Wschodzących HZA22 17.01.2017 6.55000 6.53000 +0.306
Pioneer Akcji Europejskich HZA23 17.01.2017 49.53000 49.66000 -0.262
Investor Akcji TZA10 17.01.2017 256.44000 257.92000 -0.574