Jednostki uczestnictwa funduszy - PZU Życie SA

 

 

Jeżeli nie odnalazłeś na stronie wyceny danego funduszu w ramach posiadanego produktu to przejdź na stronę https://www.pzu.pl/grupa-pzu/pzu-zycie/stopy-zwrotu


Jednostki Uczestnictwa Funduszy

  Kod funduszu Data wyceny Wartość bież. (zł) Wartość poprz. (zł) Zmiana wartości (%)
IKE PZU
FUNDUSZ AKCJI PWA06 16.05.2018 96.10000 96.19000 -0.094
FUNDUSZ STABILNEGO WZROSTU PWW06 16.05.2018 126.87000 126.72000 +0.118
FUNDUSZ PAPIERÓW DŁUŻNYCH PWD06 16.05.2018 162.79000 162.65000 +0.086
FUNDUSZ GOTÓWKOWY ZZP12 16.05.2018 77.85000 77.83000 +0.026
FUNDUSZ AKCJI NOWA EUROPA ZZI07 16.05.2018 47.56000 47.49000 +0.147
FUNDUSZ ZRÓWNOWAŻONY ZZZ19 16.05.2018 74.67000 74.74000 -0.094
IKZE PZU
Fundusz Stabilnego Wzrostu Mazurek PWW06 16.05.2018 126.87000 126.72000 +0.118
Mocna Przyszłość
Akcji UWA02 16.05.2018 23.42973 23.39976 +0.128
Zrównoważony UWZ02 16.05.2018 25.65249 25.64056 +0.047
Dłużnych Papierów Wartościowych UWD02 16.05.2018 24.10927 24.11082 -0.006
PZU Cel na Przyszłość
PZU Akcji Krakowiak ZZA13 16.05.2018 96.10000 96.19000 -0.094
PZU Akcji Małych i Średnich Spółek ZZA21 16.05.2018 47.65000 47.99000 -0.007
PZU Energia Medycyna Ekologia ZZA38 16.05.2018 72.93000 73.29000 -0.005
PZU Papierów Dłużnych Polonez ZZD13 16.05.2018 162.79000 162.65000 +0.001
PZU Ochrony Majątku ZZD38 16.05.2018 61.30000 61.30000 0.000
PZU Akcji Nowa Europa ZZI04 16.05.2018 47.56000 47.49000 +0.147
PZU Gotówkowy ZZP06 16.05.2018 77.85000 77.83000 0.000
PZU Stabilnego Wzrostu Mazurek ZZW16 16.05.2018 126.87000 126.72000 +0.118
PZU Sejf + ZZW30 16.05.2018 64.43000 64.42000 0.000
PZU Zrównoważony ZZZ15 16.05.2018 74.67000 74.74000 -0.094
PZU Plan na Życie
Fundusze ochrony kapitału
PZU SEJF+ ZZW30 16.05.2018 64.43000 64.42000 +0.016
Fundusze pieniężne
ESALIENS Pieniężny CZP08 16.05.2018 273.44000 273.46000 -0.007
PZU Gotówkowy ZZP06 16.05.2018 77.85000 77.83000 +0.026
UniKorona Pieniężny NZP10 16.05.2018 218.37000 218.66000 -0.133
Millennium Depozytowy MZP03 16.05.2018 183.88000 183.89000 -0.005
Fundusze papierów dłużnych
Arka BZ WBK Obligacji AZD11 16.05.2018 21.70000 21.68000 +0.092
UniObligacje: Nowa Europa NZB33 16.05.2018 188.73000 190.11000 -0.726
PZU Papierów Dłużnych Polonez ZZD13 16.05.2018 162.79000 162.65000 +0.086
PZU Dłużny Rynków Wschodzących ZZB01 16.05.2018 126.02000 125.69000 +0.263
Rockbridge Obligacji 2 VZD34 16.05.2018 3,462.23000 3,465.62000 -0.098
Fundusze stabilnego wzrostu
Arka BZ WBK Stabilnego Wzrostu AZW17 16.05.2018 32.37000 32.30000 +0.217
ESALIENS Senior CZW12 16.05.2018 289.52000 289.34000 +0.062
PZU Stabilnego Wzrostu Mazurek ZZW16 16.05.2018 126.87000 126.72000 +0.118
UniStabilny Wzrost NZW28 16.05.2018 181.52000 181.72000 -0.110
Skarbiec-III Filar SZW18 16.05.2018 176.15000 175.20000 +0.542
Rockbridge Stabilnego Wzrostu VZW31 16.05.2018 16.81000 16.84000 -0.178
Millennium Globalny Stabilnego Wzrostu MZK01 16.05.2018 192.91000 192.79000 +0.062
Fundusze zrównoważone
Arka BZ WBK Zrównoważony AZZ16 16.05.2018 31.23000 31.13000 +0.321
PZU Zrównoważony ZZZ15 16.05.2018 74.67000 74.74000 -0.094
Arka Platinum Dynamiczny AZZ45 16.05.2018 42.82000 42.62000 +0.469
Skarbiec-Waga SZZ18 16.05.2018 315.76000 316.26000 -0.158
UniKorona Zrównoważony NZZ17 16.05.2018 336.58000 336.89000 -0.092
Fundusze akcji
Arka BZ WBK Akcji Polskich AZA14 16.05.2018 36.02000 35.86000 +0.446
ESALIENS Akcji CZA17 16.05.2018 382.02000 381.44000 +0.152
PZU Akcji Krakowiak ZZA13 16.05.2018 96.10000 96.19000 -0.094
PZU Akcji Małych i Średnich Spółek ZZA21 16.05.2018 47.65000 47.99000 -0.708
PZU Akcji Nowa Europa ZZI04 16.05.2018 47.56000 47.49000 +0.147
PZU Energia Medycyna Ekologia ZZA38 16.05.2018 72.93000 73.29000 -0.491
PZU Akcji Rynków Rozwiniętych ZZI74 16.05.2018 207.63000 206.21000 +0.689
PZU Akcji Rynków Wschodzących ZZI75 16.05.2018 120.87000 119.09000 +1.495
PZU Akcji Spółek Dywidendowych ZZI76 16.05.2018 112.23000 113.26000 -0.909
Quercus Agresywny QZS18 16.05.2018 174.27000 174.18000 +0.052
Skarbiec Akcja SZA15 16.05.2018 329.78000 331.05000 -0.384
UniKorona Akcje NZA16 16.05.2018 226.44000 226.90000 -0.203
Investor Gold Otwarty TZI77 16.05.2018 140.69000 141.45000 -0.537
Millennium Dynamicznych Spółek MZA42 16.05.2018 96.65000 96.20000 +0.468
Millennium Globalny Akcji MZI96 16.05.2018 162.87000 162.81000 +0.037
Pekao Surowców i Energii HZI10 16.05.2018 6.01000 6.02000 -0.166
Fundusze Modelowe
Fundusz Modelowy Akcyjny OZA37 16.05.2018 125.73000 125.31000 +0.335
Fundusz Modelowy Stabilnego Wzrostu OZW33 16.05.2018 137.87000 137.34000 +0.386
Fundusz Modelowy Zrównoważony OZZ34 16.05.2018 126.08000 125.79000 +0.231
Pogodna Jesień
Stabilna Pogodna Jesień UWZ01 16.05.2018 54.62408 54.62147 +0.005
Pogodna Przyszłość (kod warunków PPPP32, PPPP33, PPPP34)
Agresywny PWS07 16.05.2018 14.32662 14.29325 +0.233
Dłużnych Papierów Wartościowych PWD05 16.05.2018 20.69950 20.69946 0.000
Stabilnego Wzrostu PWW07 16.05.2018 16.96613 16.95474 +0.067
Zrównoważony PWZ05 16.05.2018 36.20588 36.20952 -0.010
Pogodna Przyszłość (kod warunków PPPP40)
Kategoria jednostki uczestnictwa A
PZU Gotówkowy ZZP06 22.10.2015 73.95000 73.88000 +0.095
PZU Papierów Dłużnych Polonez ZZD13 22.10.2015 159.49000 158.67000 +0.517
PZU Stabilnego Wzrostu Mazurek ZZW16 22.10.2015 130.93000 130.60000 +0.253
PZU Zrównoważony ZZZ15 22.10.2015 71.10000 71.16000 -0.084
PZU Akcji Krakowiak ZZA13 22.10.2015 96.72000 96.96000 -0.248
PZU Akcji Nowa Europa ZZI04 22.10.2015 45.67000 45.51000 +0.352
Strefa Zysku
Fundusz Gwarantowany ZZG06 16.05.2018 61.30000 61.30000 0.000
Fundusze pieniężne
PZU Gotówkowy ZZP06 16.05.2018 77.85000 77.83000 +0.026
ESALIENS Pieniężny CZP08 16.05.2018 273.44000 273.46000 -0.007
Arka BZ WBK Gotówkowy AZP09 16.05.2018 30.38000 30.38000 0.000
UniKorona Pieniężny NZP10 16.05.2018 218.37000 218.66000 -0.133
Fundusze papierów dłużnych
PZU Papierów Dłużnych Polonez ZZD13 16.05.2018 162.79000 162.65000 +0.086
Arka BZ WBK Obligacji AZD11 16.05.2018 21.70000 21.68000 +0.092
UniKorona Obligacje NZD10 16.05.2018 347.75000 348.55000 -0.230
Skarbiec Obligacje SZD16 16.05.2018 314.19000 313.71000 +0.153
Investor Obligacji TZD07 16.05.2018 331.15000 330.90000 +0.076
Fundusze stabilnego wzrostu
PZU Stabilnego Wzrostu Mazurek ZZW16 16.05.2018 126.87000 126.72000 +0.118
Arka BZ WBK Stabilnego Wzrostu AZW17 16.05.2018 32.37000 32.30000 +0.217
Skarbiec III Filar SZW18 16.05.2018 176.15000 175.20000 +0.542
Investor Zabezpieczenia Emerytalnego TZW19 16.05.2018 35.37000 35.20000 +0.483
SKOK Stabilny Zmiennej Alokacji DZZ25 16.05.2018 141.41000 141.30000 +0.078
ESALIENS Senior CZW12 16.05.2018 289.52000 289.34000 +0.062
Fundusze zrównoważone
PZU Zrównoważony ZZZ15 16.05.2018 74.67000 74.74000 -0.094
Arka BZ WBK Zrównoważony AZZ16 16.05.2018 31.23000 31.13000 +0.321
UniKorona Zrównoważony NZZ17 16.05.2018 336.58000 336.89000 -0.092
Skarbiec Waga SZZ18 16.05.2018 315.76000 316.26000 -0.158
Fundusze akcji
PZU Akcji Krakowiak ZZA13 16.05.2018 96.10000 96.19000 -0.094
PZU Akcji Nowa Europa ZZI04 16.05.2018 47.56000 47.49000 +0.147
PZU Akcji Małych i Średnich Spółek ZZA21 16.05.2018 47.65000 47.99000 -0.708
Arka BZ WBK Akcji Polskich AZA14 16.05.2018 36.02000 35.86000 +0.446
Skarbiec Akcje SZA15 16.05.2018 329.78000 331.05000 -0.384
UniKorona Akcje NZA16 16.05.2018 226.44000 226.90000 -0.203
ESALIENS Akcji CZA17 16.05.2018 382.02000 381.44000 +0.152
Pekao Rynków Wschodzących HZA22 16.05.2018 7.90000 7.91000 -0.126
Pekao Akcji Europejskich HZA23 16.05.2018 52.85000 52.65000 +0.380
Investor Akcji TZA10 16.05.2018 314.62000 311.25000 +1.083