Jednostki uczestnictwa funduszy - PZU Życie SA

 

 

Jeżeli nie odnalazłeś na stronie wyceny danego funduszu w ramach posiadanego produktu to przejdź na stronę https://www.pzu.pl/grupa-pzu/pzu-zycie/stopy-zwrotu


Jednostki Uczestnictwa Funduszy

  Kod funduszu Data wyceny Wartość bież. (zł) Wartość poprz. (zł) Zmiana wartości (%)
IKE PZU
FUNDUSZ AKCJI PWA06 18.08.2017 110.21000 110.20000 +0.009
FUNDUSZ STABILNEGO WZROSTU PWW06 18.08.2017 140.71000 140.24000 +0.335
FUNDUSZ PAPIERÓW DŁUŻNYCH PWD06 18.08.2017 161.93000 161.63000 +0.186
FUNDUSZ GOTÓWKOWY ZZP12 18.08.2017 76.70000 76.62000 +0.104
FUNDUSZ AKCJI NOWA EUROPA ZZI07 18.08.2017 49.14000 49.30000 -0.325
FUNDUSZ ZRÓWNOWAŻONY ZZZ19 18.08.2017 82.50000 82.37000 +0.158
IKZE PZU
Fundusz Stabilnego Wzrostu Mazurek PWW06 18.08.2017 140.71000 140.24000 +0.335
Mocna Przyszłość
Akcji UWA02 16.08.2017 25.14055 25.21906 -0.311
Zrównoważony UWZ02 16.08.2017 26.24523 26.29657 -0.195
Dłużnych Papierów Wartościowych UWD02 16.08.2017 23.68791 23.70478 -0.071
PZU Cel na Przyszłość
PZU Akcji Krakowiak ZZA13 17.08.2017 110.20000 110.52000 -0.290
PZU Akcji Małych i Średnich Spółek ZZA21 17.08.2017 56.26000 56.43000 -0.301
PZU Energia Medycyna Ekologia ZZA38 17.08.2017 85.10000 85.09000 +0.012
PZU Papierów Dłużnych Polonez ZZD13 17.08.2017 161.63000 161.58000 +0.031
PZU Ochrony Majątku ZZD38 17.08.2017 60.97000 60.97000 0.000
PZU Akcji Nowa Europa ZZI04 17.08.2017 49.30000 49.40000 -0.202
PZU Gotówkowy ZZP06 17.08.2017 76.62000 76.60000 +0.026
PZU Stabilnego Wzrostu Mazurek ZZW16 17.08.2017 140.24000 139.85000 +0.279
PZU Sejf + ZZW30 17.08.2017 63.39000 63.39000 0.000
PZU Zrównoważony ZZZ15 17.08.2017 82.37000 82.63000 -0.315
PZU Plan na Życie
Fundusze ochrony kapitału
PZU SEJF+ ZZW30 17.08.2017 63.39000 63.39000 0.000
Fundusze pieniężne
ESALIENS Pieniężny CZP08 17.08.2017 268.31000 268.19000 +0.045
PZU Gotówkowy ZZP06 17.08.2017 76.62000 76.60000 +0.026
UniKorona Pieniężny NZP10 17.08.2017 213.41000 213.26000 +0.070
Millennium Depozytowy MZP03 17.08.2017 181.91000 181.84000 +0.038
Fundusze papierów dłużnych
Arka BZ WBK Obligacji AZD11 17.08.2017 21.24000 21.19000 +0.236
UniObligacje: Nowa Europa NZB33 17.08.2017 201.08000 201.39000 -0.154
PZU Papierów Dłużnych Polonez ZZD13 17.08.2017 161.63000 161.58000 +0.031
PZU Dłużny Rynków Wschodzących ZZB01 17.08.2017 130.93000 131.07000 -0.107
BPH Obligacji 2 VZD34 17.08.2017 3,391.26000 3,386.30000 +0.146
Fundusze stabilnego wzrostu
Arka BZ WBK Stabilnego Wzrostu AZW17 17.08.2017 32.09000 32.11000 -0.062
ESALIENS Senior CZW12 17.08.2017 291.90000 292.00000 -0.034
PZU Stabilnego Wzrostu Mazurek ZZW16 17.08.2017 140.24000 139.85000 +0.279
UniStabilny Wzrost NZW28 17.08.2017 178.21000 178.33000 -0.067
Skarbiec-III Filar SZW18 17.08.2017 169.22000 169.75000 -0.312
BPH Stabilnego Wzrostu VZW31 17.08.2017 17.65000 17.67000 -0.113
Millennium Globalny Stabilnego Wzrostu MZK01 17.08.2017 191.74000 191.75000 -0.005
Fundusze zrównoważone
Arka BZ WBK Zrównoważony AZZ16 17.08.2017 31.69000 31.80000 -0.346
PZU Zrównoważony ZZZ15 17.08.2017 82.37000 82.63000 -0.315
Arka Platinum Dynamiczny AZZ45 17.08.2017 40.36000 40.53000 -0.419
Skarbiec-Waga SZZ18 17.08.2017 315.08000 316.83000 -0.552
UniKorona Zrównoważony NZZ17 17.08.2017 335.22000 335.85000 -0.188
Fundusze akcji
Arka BZ WBK Akcji Polskich AZA14 17.08.2017 37.44000 37.71000 -0.716
ESALIENS Akcji CZA17 17.08.2017 395.76000 398.14000 -0.598
PZU Akcji Krakowiak ZZA13 17.08.2017 110.20000 110.52000 -0.290
PZU Akcji Małych i Średnich Spółek ZZA21 17.08.2017 56.26000 56.43000 -0.301
PZU Akcji Nowa Europa ZZI04 17.08.2017 49.30000 49.40000 -0.202
PZU Energia Medycyna Ekologia ZZA38 17.08.2017 85.10000 85.09000 +0.012
PZU Akcji Rynków Rozwiniętych ZZI74 17.08.2017 198.23000 199.20000 -0.487
PZU Akcji Rynków Wschodzących ZZI75 17.08.2017 108.57000 109.05000 -0.440
PZU Akcji Spółek Dywidendowych ZZI76 17.08.2017 133.72000 134.07000 -0.261
Quercus Agresywny QZS18 17.08.2017 196.59000 197.29000 -0.355
Skarbiec Akcja SZA15 17.08.2017 334.63000 337.29000 -0.789
UniKorona Akcje NZA16 17.08.2017 233.65000 234.72000 -0.456
SKOK Akcji DZA39 10.01.2017 100.84000 99.83000 +1.012
Investor Gold Otwarty TZI77 17.08.2017 145.78000 145.16000 +0.427
Millennium Dynamicznych Spółek MZA42 17.08.2017 105.85000 105.90000 -0.047
Millennium Globalny Akcji MZI96 17.08.2017 154.98000 155.11000 -0.084
Pioneer Surowców i Energii HZI10 17.08.2017 5.66000 5.65000 +0.177
Fundusze Modelowe
Fundusz Modelowy Akcyjny OZA37 17.08.2017 134.90000 135.52000 -0.457
Fundusz Modelowy Stabilnego Wzrostu OZW33 17.08.2017 134.98000 135.24000 -0.192
Fundusz Modelowy Zrównoważony OZZ34 17.08.2017 127.25000 127.69000 -0.345
Pogodna Jesień
Stabilna Pogodna Jesień UWZ01 16.08.2017 54.67652 54.72292 -0.085
Pogodna Przyszłość (kod warunków PPPP32, PPPP33, PPPP34)
Agresywny PWS07 16.08.2017 16.28850 16.28430 +0.026
Dłużnych Papierów Wartościowych PWD05 16.08.2017 20.28574 20.30067 -0.074
Stabilnego Wzrostu PWW07 16.08.2017 17.36806 17.37818 -0.058
Zrównoważony PWZ05 16.08.2017 36.34775 36.35116 -0.009
Pogodna Przyszłość (kod warunków PPPP40)
Kategoria jednostki uczestnictwa A
PZU Gotówkowy ZZP06 22.10.2015 73.95000 73.88000 +0.095
PZU Papierów Dłużnych Polonez ZZD13 22.10.2015 159.49000 158.67000 +0.517
PZU Stabilnego Wzrostu Mazurek ZZW16 22.10.2015 130.93000 130.60000 +0.253
PZU Zrównoważony ZZZ15 22.10.2015 71.10000 71.16000 -0.084
PZU Akcji Krakowiak ZZA13 22.10.2015 96.72000 96.96000 -0.248
PZU Akcji Nowa Europa ZZI04 22.10.2015 45.67000 45.51000 +0.352
Strefa Zysku
Fundusz Gwarantowany ZZG06 17.08.2017 60.97000 60.97000 0.000
Fundusze pieniężne
PZU Gotówkowy ZZP06 17.08.2017 76.62000 76.60000 +0.026
ESALIENS Pieniężny CZP08 17.08.2017 268.31000 268.19000 +0.045
Arka BZ WBK Gotówkowy AZP09 17.08.2017 29.80000 29.79000 +0.034
UniKorona Pieniężny NZP10 17.08.2017 213.41000 213.26000 +0.070
Fundusze papierów dłużnych
PZU Papierów Dłużnych Polonez ZZD13 17.08.2017 161.63000 161.58000 +0.031
Arka BZ WBK Obligacji AZD11 17.08.2017 21.24000 21.19000 +0.236
UniKorona Obligacje NZD10 17.08.2017 341.45000 341.18000 +0.079
Skarbiec Obligacje SZD16 17.08.2017 306.64000 306.12000 +0.170
Investor Obligacji TZD07 17.08.2017 322.81000 322.39000 +0.130
Fundusze stabilnego wzrostu
PZU Stabilnego Wzrostu Mazurek ZZW16 17.08.2017 140.24000 139.85000 +0.279
Arka BZ WBK Stabilnego Wzrostu AZW17 17.08.2017 32.09000 32.11000 -0.062
Skarbiec III Filar SZW18 17.08.2017 169.22000 169.75000 -0.312
Investor Zabezpieczenia Emerytalnego TZW19 17.08.2017 32.78000 32.82000 -0.122
SKOK Stabilny Zmiennej Alokacji DZZ25 17.08.2017 141.72000 142.01000 -0.204
ESALIENS Senior CZW12 17.08.2017 291.90000 292.00000 -0.034
Fundusze zrównoważone
PZU Zrównoważony ZZZ15 17.08.2017 82.37000 82.63000 -0.315
Arka BZ WBK Zrównoważony AZZ16 17.08.2017 31.69000 31.80000 -0.346
UniKorona Zrównoważony NZZ17 17.08.2017 335.22000 335.85000 -0.188
Skarbiec Waga SZZ18 17.08.2017 315.08000 316.83000 -0.552
Fundusze akcji
PZU Akcji Krakowiak ZZA13 17.08.2017 110.20000 110.52000 -0.290
PZU Akcji Nowa Europa ZZI04 17.08.2017 49.30000 49.40000 -0.202
PZU Akcji Małych i Średnich Spółek ZZA21 17.08.2017 56.26000 56.43000 -0.301
Arka BZ WBK Akcji Polskich AZA14 17.08.2017 37.44000 37.71000 -0.716
Skarbiec Akcje SZA15 17.08.2017 334.63000 337.29000 -0.789
UniKorona Akcje NZA16 17.08.2017 233.65000 234.72000 -0.456
ESALIENS Akcji CZA17 17.08.2017 395.76000 398.14000 -0.598
SKOK Aktywny Zmiennej Alokacji DZS10 19.11.2014 108.21000 108.23000 -0.018
Pioneer Rynków Wschodzących HZA22 17.08.2017 7.64000 7.64000 0.000
Pioneer Akcji Europejskich HZA23 17.08.2017 50.16000 50.59000 -0.850
Investor Akcji TZA10 17.08.2017 289.67000 291.50000 -0.628