Jednostki uczestnictwa funduszy - PZU Życie SA

 

 

Jeżeli nie odnalazłeś na stronie wyceny danego funduszu w ramach posiadanego produktu to przejdź na stronę https://www.pzu.pl/grupa-pzu/pzu-zycie/stopy-zwrotu


Jednostki Uczestnictwa Funduszy

  Kod funduszu Data wyceny Wartość bież. (zł) Wartość poprz. (zł) Zmiana wartości (%)
IKE PZU
FUNDUSZ AKCJI PWA06 26.06.2017 108.89000 108.30000 +0.545
FUNDUSZ STABILNEGO WZROSTU PWW06 26.06.2017 135.68000 135.70000 -0.015
FUNDUSZ PAPIERÓW DŁUŻNYCH PWD06 26.06.2017 162.33000 162.10000 +0.142
FUNDUSZ GOTÓWKOWY ZZP12 26.06.2017 76.33000 76.31000 +0.026
FUNDUSZ AKCJI NOWA EUROPA ZZI07 26.06.2017 47.68000 47.66000 +0.042
FUNDUSZ ZRÓWNOWAŻONY ZZZ19 26.06.2017 82.05000 81.71000 +0.416
IKZE PZU
Fundusz Stabilnego Wzrostu Mazurek PWW06 26.06.2017 135.68000 135.70000 -0.015
Mocna Przyszłość
Akcji UWA02 21.06.2017 25.17127 25.17828 -0.028
Zrównoważony UWZ02 21.06.2017 26.23843 26.24502 -0.025
Dłużnych Papierów Wartościowych UWD02 21.06.2017 23.65568 23.65942 -0.016
PZU Cel na Przyszłość
PZU Akcji Krakowiak ZZA13 26.06.2017 108.89000 108.30000 +0.545
PZU Akcji Małych i Średnich Spółek ZZA21 26.06.2017 58.71000 58.49000 +0.376
PZU Energia Medycyna Ekologia ZZA38 26.06.2017 88.06000 88.28000 -0.249
PZU Papierów Dłużnych Polonez ZZD13 26.06.2017 162.33000 162.10000 +0.142
PZU Ochrony Majątku ZZD38 26.06.2017 60.91000 60.90000 +0.016
PZU Akcji Nowa Europa ZZI04 26.06.2017 47.68000 47.66000 +0.042
PZU Gotówkowy ZZP06 26.06.2017 76.33000 76.31000 +0.026
PZU Stabilnego Wzrostu Mazurek ZZW16 26.06.2017 135.68000 135.70000 -0.015
PZU Sejf + ZZW30 26.06.2017 63.23000 63.21000 +0.032
PZU Zrównoważony ZZZ15 26.06.2017 82.05000 81.71000 +0.416
PZU Plan na Życie
Fundusze ochrony kapitału
PZU SEJF+ ZZW30 26.06.2017 63.23000 63.21000 +0.032
Fundusze pieniężne
ESALIENS Pieniężny CZP08 26.06.2017 267.79000 267.74000 +0.019
PZU Gotówkowy ZZP06 26.06.2017 76.33000 76.31000 +0.026
UniKorona Pieniężny NZP10 26.06.2017 212.50000 212.48000 +0.009
Millennium Depozytowy MZP03 26.06.2017 181.27000 181.22000 +0.028
Fundusze papierów dłużnych
Arka BZ WBK Obligacji AZD11 26.06.2017 21.30000 21.27000 +0.141
UniObligacje: Nowa Europa NZB33 26.06.2017 202.08000 202.79000 -0.350
PZU Papierów Dłużnych Polonez ZZD13 26.06.2017 162.33000 162.10000 +0.142
PZU Dłużny Rynków Wschodzących ZZB01 26.06.2017 131.59000 131.85000 -0.197
BPH Obligacji 2 VZD34 26.06.2017 3,389.26000 3,386.73000 +0.075
Fundusze stabilnego wzrostu
Arka BZ WBK Stabilnego Wzrostu AZW17 26.06.2017 32.17000 31.99000 +0.563
ESALIENS Senior CZW12 26.06.2017 292.22000 291.59000 +0.216
PZU Stabilnego Wzrostu Mazurek ZZW16 26.06.2017 135.68000 135.70000 -0.015
UniStabilny Wzrost NZW28 26.06.2017 177.84000 177.51000 +0.186
Skarbiec-III Filar SZW18 26.06.2017 169.64000 169.11000 +0.313
BPH Stabilnego Wzrostu VZW31 26.06.2017 17.59000 17.56000 +0.171
Millennium Globalny Stabilnego Wzrostu MZK01 26.06.2017 191.99000 191.85000 +0.073
Fundusze zrównoważone
Arka BZ WBK Zrównoważony AZZ16 26.06.2017 31.76000 31.54000 +0.698
PZU Zrównoważony ZZZ15 26.06.2017 82.05000 81.71000 +0.416
Arka Platinum Dynamiczny AZZ45 26.06.2017 40.94000 40.95000 -0.024
Skarbiec-Waga SZZ18 26.06.2017 315.62000 313.94000 +0.535
UniKorona Zrównoważony NZZ17 26.06.2017 335.46000 334.62000 +0.251
Fundusze akcji
Arka BZ WBK Akcji Polskich AZA14 26.06.2017 37.51000 37.11000 +1.078
ESALIENS Akcji CZA17 26.06.2017 397.82000 394.27000 +0.900
PZU Akcji Krakowiak ZZA13 26.06.2017 108.89000 108.30000 +0.545
PZU Akcji Małych i Średnich Spółek ZZA21 26.06.2017 58.71000 58.49000 +0.376
PZU Akcji Nowa Europa ZZI04 26.06.2017 47.68000 47.66000 +0.042
PZU Energia Medycyna Ekologia ZZA38 26.06.2017 88.06000 88.28000 -0.249
PZU Akcji Rynków Rozwiniętych ZZI74 26.06.2017 202.66000 202.67000 -0.005
PZU Akcji Rynków Wschodzących ZZI75 26.06.2017 103.90000 103.46000 +0.425
PZU Akcji Spółek Dywidendowych ZZI76 26.06.2017 132.00000 131.47000 +0.403
Quercus Agresywny QZS18 26.06.2017 199.18000 197.85000 +0.672
Skarbiec Akcja SZA15 26.06.2017 334.26000 331.43000 +0.854
UniKorona Akcje NZA16 26.06.2017 230.82000 229.38000 +0.628
SKOK Akcji DZA39 10.01.2017 100.84000 99.83000 +1.012
Investor Gold Otwarty TZI77 26.06.2017 146.22000 147.13000 -0.619
Millennium Dynamicznych Spółek MZA42 26.06.2017 109.55000 108.91000 +0.588
Millennium Globalny Akcji MZI96 26.06.2017 155.41000 155.22000 +0.122
Pioneer Surowców i Energii HZI10 26.06.2017 5.71000 5.71000 0.000
Fundusze Modelowe
Fundusz Modelowy Akcyjny OZA37 26.06.2017 134.43000 133.53000 +0.674
Fundusz Modelowy Stabilnego Wzrostu OZW33 26.06.2017 134.92000 134.48000 +0.327
Fundusz Modelowy Zrównoważony OZZ34 26.06.2017 126.75000 126.05000 +0.555
Pogodna Jesień
Stabilna Pogodna Jesień UWZ01 21.06.2017 54.53519 54.50515 +0.055
Pogodna Przyszłość (kod warunków PPPP32, PPPP33, PPPP34)
Agresywny PWS07 21.06.2017 15.87240 15.74796 +0.790
Dłużnych Papierów Wartościowych PWD05 21.06.2017 20.25350 20.25437 -0.004
Stabilnego Wzrostu PWW07 21.06.2017 17.22311 17.18273 +0.235
Zrównoważony PWZ05 21.06.2017 36.37483 36.37858 -0.010
Pogodna Przyszłość (kod warunków PPPP40)
Kategoria jednostki uczestnictwa A
PZU Gotówkowy ZZP06 22.10.2015 73.95000 73.88000 +0.095
PZU Papierów Dłużnych Polonez ZZD13 22.10.2015 159.49000 158.67000 +0.517
PZU Stabilnego Wzrostu Mazurek ZZW16 22.10.2015 130.93000 130.60000 +0.253
PZU Zrównoważony ZZZ15 22.10.2015 71.10000 71.16000 -0.084
PZU Akcji Krakowiak ZZA13 22.10.2015 96.72000 96.96000 -0.248
PZU Akcji Nowa Europa ZZI04 22.10.2015 45.67000 45.51000 +0.352
Strefa Zysku
Fundusz Gwarantowany ZZG06 26.06.2017 60.91000 60.91000 0.000
Fundusze pieniężne
PZU Gotówkowy ZZP06 26.06.2017 76.33000 76.31000 +0.026
ESALIENS Pieniężny CZP08 26.06.2017 267.79000 267.74000 +0.019
Arka BZ WBK Gotówkowy AZP09 26.06.2017 29.72000 29.71000 +0.034
UniKorona Pieniężny NZP10 26.06.2017 212.50000 212.48000 +0.009
Fundusze papierów dłużnych
PZU Papierów Dłużnych Polonez ZZD13 26.06.2017 162.33000 162.10000 +0.142
Arka BZ WBK Obligacji AZD11 26.06.2017 21.30000 21.27000 +0.141
UniKorona Obligacje NZD10 26.06.2017 341.17000 341.28000 -0.032
Skarbiec Obligacje SZD16 26.06.2017 305.79000 305.41000 +0.124
Investor Obligacji TZD07 26.06.2017 322.20000 321.96000 +0.075
Fundusze stabilnego wzrostu
PZU Stabilnego Wzrostu Mazurek ZZW16 26.06.2017 135.68000 135.70000 -0.015
Arka BZ WBK Stabilnego Wzrostu AZW17 26.06.2017 32.17000 31.99000 +0.563
Skarbiec III Filar SZW18 26.06.2017 169.64000 169.11000 +0.313
Investor Zabezpieczenia Emerytalnego TZW19 26.06.2017 32.88000 32.81000 +0.213
SKOK Stabilny Zmiennej Alokacji DZZ25 26.06.2017 142.12000 141.73000 +0.275
ESALIENS Senior CZW12 26.06.2017 292.22000 291.59000 +0.216
Fundusze zrównoważone
PZU Zrównoważony ZZZ15 26.06.2017 82.05000 81.71000 +0.416
Arka BZ WBK Zrównoważony AZZ16 26.06.2017 31.76000 31.54000 +0.698
UniKorona Zrównoważony NZZ17 26.06.2017 335.46000 334.62000 +0.251
Skarbiec Waga SZZ18 26.06.2017 315.62000 313.94000 +0.535
Fundusze akcji
PZU Akcji Krakowiak ZZA13 26.06.2017 108.89000 108.30000 +0.545
PZU Akcji Nowa Europa ZZI04 26.06.2017 47.68000 47.66000 +0.042
PZU Akcji Małych i Średnich Spółek ZZA21 26.06.2017 58.71000 58.49000 +0.376
Arka BZ WBK Akcji Polskich AZA14 26.06.2017 37.51000 37.11000 +1.078
Skarbiec Akcje SZA15 26.06.2017 334.26000 331.43000 +0.854
UniKorona Akcje NZA16 26.06.2017 230.82000 229.38000 +0.628
ESALIENS Akcji CZA17 26.06.2017 397.82000 394.27000 +0.900
SKOK Aktywny Zmiennej Alokacji DZS10 19.11.2014 108.21000 108.23000 -0.018
Pioneer Rynków Wschodzących HZA22 26.06.2017 7.35000 7.31000 +0.547
Pioneer Akcji Europejskich HZA23 26.06.2017 50.88000 51.05000 -0.333
Investor Akcji TZA10 26.06.2017 294.21000 292.58000 +0.557