Jednostki uczestnictwa funduszy - PZU Życie SA

 

 

Jeżeli nie odnalazłeś na stronie wyceny danego funduszu w ramach posiadanego produktu to przejdź na stronę https://www.pzu.pl/grupa-pzu/pzu-zycie/stopy-zwrotu


Jednostki Uczestnictwa Funduszy

  Kod funduszu Data wyceny Wartość bież. (zł) Wartość poprz. (zł) Zmiana wartości (%)
IKE PZU
FUNDUSZ AKCJI PWA06 20.03.2018 98.44000 98.44000 0.000
FUNDUSZ STABILNEGO WZROSTU PWW06 20.03.2018 126.43000 126.56000 -0.103
FUNDUSZ PAPIERÓW DŁUŻNYCH PWD06 20.03.2018 162.63000 162.91000 -0.172
FUNDUSZ GOTÓWKOWY ZZP12 20.03.2018 77.81000 77.81000 0.000
FUNDUSZ AKCJI NOWA EUROPA ZZI07 20.03.2018 49.18000 48.87000 +0.634
FUNDUSZ ZRÓWNOWAŻONY ZZZ19 20.03.2018 76.53000 76.67000 -0.183
IKZE PZU
Fundusz Stabilnego Wzrostu Mazurek PWW06 21.03.2018 126.51000 126.43000 +0.063
Mocna Przyszłość
Akcji UWA02 14.03.2018 23.77451 23.83526 -0.255
Zrównoważony UWZ02 14.03.2018 25.82214 25.82116 +0.004
Dłużnych Papierów Wartościowych UWD02 14.03.2018 24.11517 24.06188 +0.221
PZU Cel na Przyszłość
PZU Akcji Krakowiak ZZA13 20.03.2018 98.44000 98.44000 0.000
PZU Akcji Małych i Średnich Spółek ZZA21 20.03.2018 50.41000 50.56000 -0.297
PZU Energia Medycyna Ekologia ZZA38 20.03.2018 74.17000 74.51000 -0.456
PZU Papierów Dłużnych Polonez ZZD13 20.03.2018 162.63000 162.91000 -0.172
PZU Ochrony Majątku ZZD38 20.03.2018 61.31000 61.32000 -0.016
PZU Akcji Nowa Europa ZZI04 20.03.2018 49.18000 48.87000 +0.634
PZU Gotówkowy ZZP06 20.03.2018 77.81000 77.81000 0.000
PZU Stabilnego Wzrostu Mazurek ZZW16 20.03.2018 126.43000 126.56000 -0.103
PZU Sejf + ZZW30 20.03.2018 64.39000 64.39000 0.000
PZU Zrównoważony ZZZ15 20.03.2018 76.53000 76.67000 -0.183
PZU Plan na Życie
Fundusze ochrony kapitału
PZU SEJF+ ZZW30 20.03.2018 64.39000 64.39000 0.000
Fundusze pieniężne
ESALIENS Pieniężny CZP08 20.03.2018 272.58000 272.58000 0.000
PZU Gotówkowy ZZP06 20.03.2018 77.81000 77.81000 0.000
UniKorona Pieniężny NZP10 20.03.2018 218.13000 218.19000 -0.027
Millennium Depozytowy MZP03 20.03.2018 184.13000 184.14000 -0.005
Fundusze papierów dłużnych
Arka BZ WBK Obligacji AZD11 20.03.2018 21.75000 21.78000 -0.138
UniObligacje: Nowa Europa NZB33 20.03.2018 194.09000 194.17000 -0.041
PZU Papierów Dłużnych Polonez ZZD13 20.03.2018 162.63000 162.91000 -0.172
PZU Dłużny Rynków Wschodzących ZZB01 20.03.2018 128.19000 128.28000 -0.070
Rockbridge Obligacji 2 VZD34 20.03.2018 3,477.83000 3,478.51000 -0.020
Fundusze stabilnego wzrostu
Arka BZ WBK Stabilnego Wzrostu AZW17 20.03.2018 32.40000 32.38000 +0.062
ESALIENS Senior CZW12 20.03.2018 288.91000 288.69000 +0.076
PZU Stabilnego Wzrostu Mazurek ZZW16 20.03.2018 126.43000 126.56000 -0.103
UniStabilny Wzrost NZW28 20.03.2018 180.44000 180.77000 -0.183
Skarbiec-III Filar SZW18 20.03.2018 173.75000 172.84000 +0.526
Rockbridge Stabilnego Wzrostu VZW31 20.03.2018 17.14000 17.10000 +0.234
Millennium Globalny Stabilnego Wzrostu MZK01 20.03.2018 192.36000 192.57000 -0.109
Fundusze zrównoważone
Arka BZ WBK Zrównoważony AZZ16 20.03.2018 31.32000 31.24000 +0.256
PZU Zrównoważony ZZZ15 20.03.2018 76.53000 76.67000 -0.183
Arka Platinum Dynamiczny AZZ45 20.03.2018 41.57000 41.54000 +0.072
Skarbiec-Waga SZZ18 20.03.2018 317.12000 315.01000 +0.670
UniKorona Zrównoważony NZZ17 20.03.2018 331.79000 332.31000 -0.156
Fundusze akcji
Arka BZ WBK Akcji Polskich AZA14 20.03.2018 36.22000 36.02000 +0.555
ESALIENS Akcji CZA17 20.03.2018 379.09000 376.35000 +0.728
PZU Akcji Krakowiak ZZA13 20.03.2018 98.44000 98.44000 0.000
PZU Akcji Małych i Średnich Spółek ZZA21 20.03.2018 50.41000 50.56000 -0.297
PZU Akcji Nowa Europa ZZI04 20.03.2018 49.18000 48.87000 +0.634
PZU Energia Medycyna Ekologia ZZA38 20.03.2018 74.17000 74.51000 -0.456
PZU Akcji Rynków Rozwiniętych ZZI74 20.03.2018 194.34000 193.13000 +0.627
PZU Akcji Rynków Wschodzących ZZI75 20.03.2018 117.36000 115.56000 +1.558
PZU Akcji Spółek Dywidendowych ZZI76 20.03.2018 117.57000 117.80000 -0.195
Quercus Agresywny QZS18 20.03.2018 184.26000 183.92000 +0.185
Skarbiec Akcja SZA15 20.03.2018 331.88000 328.32000 +1.084
UniKorona Akcje NZA16 20.03.2018 225.77000 226.60000 -0.366
Investor Gold Otwarty TZI77 20.03.2018 143.37000 143.58000 -0.146
Millennium Dynamicznych Spółek MZA42 20.03.2018 98.32000 98.46000 -0.142
Millennium Globalny Akcji MZI96 20.03.2018 160.82000 161.06000 -0.149
Pekao Surowców i Energii HZI10 20.03.2018 5.71000 5.73000 -0.349
Fundusze Modelowe
Fundusz Modelowy Akcyjny OZA37 20.03.2018 125.95000 125.67000 +0.223
Fundusz Modelowy Stabilnego Wzrostu OZW33 20.03.2018 136.24000 135.82000 +0.309
Fundusz Modelowy Zrównoważony OZZ34 20.03.2018 125.32000 124.83000 +0.393
Pogodna Jesień
Stabilna Pogodna Jesień UWZ01 14.03.2018 54.84066 54.76920 +0.130
Pogodna Przyszłość (kod warunków PPPP32, PPPP33, PPPP34)
Agresywny PWS07 14.03.2018 14.76291 14.83684 -0.498
Dłużnych Papierów Wartościowych PWD05 14.03.2018 20.68713 20.64025 +0.227
Stabilnego Wzrostu PWW07 14.03.2018 17.10390 17.10280 +0.006
Zrównoważony PWZ05 14.03.2018 36.23557 36.23921 -0.010
Pogodna Przyszłość (kod warunków PPPP40)
Kategoria jednostki uczestnictwa A
PZU Gotówkowy ZZP06 22.10.2015 73.95000 73.88000 +0.095
PZU Papierów Dłużnych Polonez ZZD13 22.10.2015 159.49000 158.67000 +0.517
PZU Stabilnego Wzrostu Mazurek ZZW16 22.10.2015 130.93000 130.60000 +0.253
PZU Zrównoważony ZZZ15 22.10.2015 71.10000 71.16000 -0.084
PZU Akcji Krakowiak ZZA13 22.10.2015 96.72000 96.96000 -0.248
PZU Akcji Nowa Europa ZZI04 22.10.2015 45.67000 45.51000 +0.352
Strefa Zysku
Fundusz Gwarantowany ZZG06 20.03.2018 61.31000 61.32000 -0.016
Fundusze pieniężne
PZU Gotówkowy ZZP06 20.03.2018 77.81000 77.81000 0.000
ESALIENS Pieniężny CZP08 20.03.2018 272.58000 272.58000 0.000
Arka BZ WBK Gotówkowy AZP09 20.03.2018 30.31000 30.31000 0.000
UniKorona Pieniężny NZP10 20.03.2018 218.13000 218.19000 -0.027
Fundusze papierów dłużnych
PZU Papierów Dłużnych Polonez ZZD13 20.03.2018 162.63000 162.91000 -0.172
Arka BZ WBK Obligacji AZD11 20.03.2018 21.75000 21.78000 -0.138
UniKorona Obligacje NZD10 20.03.2018 348.95000 349.15000 -0.057
Skarbiec Obligacje SZD16 20.03.2018 315.68000 316.06000 -0.120
Investor Obligacji TZD07 20.03.2018 330.49000 330.86000 -0.112
Fundusze stabilnego wzrostu
PZU Stabilnego Wzrostu Mazurek ZZW16 20.03.2018 126.43000 126.56000 -0.103
Arka BZ WBK Stabilnego Wzrostu AZW17 20.03.2018 32.40000 32.38000 +0.062
Skarbiec III Filar SZW18 20.03.2018 173.75000 172.84000 +0.526
Investor Zabezpieczenia Emerytalnego TZW19 20.03.2018 34.80000 34.72000 +0.230
SKOK Stabilny Zmiennej Alokacji DZZ25 20.03.2018 141.69000 141.54000 +0.106
ESALIENS Senior CZW12 20.03.2018 288.91000 288.69000 +0.076
Fundusze zrównoważone
PZU Zrównoważony ZZZ15 20.03.2018 76.53000 76.67000 -0.183
Arka BZ WBK Zrównoważony AZZ16 20.03.2018 31.32000 31.24000 +0.256
UniKorona Zrównoważony NZZ17 20.03.2018 331.79000 332.31000 -0.156
Skarbiec Waga SZZ18 20.03.2018 317.12000 315.01000 +0.670
Fundusze akcji
PZU Akcji Krakowiak ZZA13 20.03.2018 98.44000 98.44000 0.000
PZU Akcji Nowa Europa ZZI04 20.03.2018 49.18000 48.87000 +0.634
PZU Akcji Małych i Średnich Spółek ZZA21 20.03.2018 50.41000 50.56000 -0.297
Arka BZ WBK Akcji Polskich AZA14 20.03.2018 36.22000 36.02000 +0.555
Skarbiec Akcje SZA15 20.03.2018 331.88000 328.32000 +1.084
UniKorona Akcje NZA16 20.03.2018 225.77000 226.60000 -0.366
ESALIENS Akcji CZA17 20.03.2018 379.09000 376.35000 +0.728
Pekao Rynków Wschodzących HZA22 20.03.2018 8.19000 8.18000 +0.122
Pekao Akcji Europejskich HZA23 20.03.2018 49.51000 49.22000 +0.589
Investor Akcji TZA10 20.03.2018 306.08000 304.22000 +0.611