Jednostki uczestnictwa funduszy - PZU Życie SA

 

 

Jeżeli nie odnalazłeś na stronie wyceny danego funduszu w ramach posiadanego produktu to przejdź na stronę https://www.pzu.pl/grupa-pzu/pzu-zycie/stopy-zwrotu


Jednostki Uczestnictwa Funduszy

  Kod funduszu Data wyceny Wartość bież. (zł) Wartość poprz. (zł) Zmiana wartości (%)
IKE PZU
FUNDUSZ AKCJI PWA06 22.02.2017 109.78000 109.65000 +0.119
FUNDUSZ STABILNEGO WZROSTU PWW06 22.02.2017 136.44000 136.24000 +0.147
FUNDUSZ PAPIERÓW DŁUŻNYCH PWD06 22.02.2017 156.91000 157.08000 -0.108
FUNDUSZ GOTÓWKOWY ZZP12 22.02.2017 75.41000 75.45000 -0.053
FUNDUSZ AKCJI NOWA EUROPA ZZI07 22.02.2017 48.09000 48.23000 -0.290
FUNDUSZ ZRÓWNOWAŻONY ZZZ19 22.02.2017 81.42000 81.30000 +0.148
IKZE PZU
Fundusz Stabilnego Wzrostu Mazurek PWW06 22.02.2017 136.44000 136.24000 +0.147
Mocna Przyszłość
Akcji UWA02 22.02.2017 26.09581 25.89617 +0.771
Zrównoważony UWZ02 22.02.2017 26.46566 26.38477 +0.307
Dłużnych Papierów Wartościowych UWD02 22.02.2017 23.29195 23.31931 -0.117
PZU Cel na Przyszłość
PZU Akcji Krakowiak ZZA13 22.02.2017 109.78000 109.65000 +0.119
PZU Akcji Małych i Średnich Spółek ZZA21 22.02.2017 60.50000 60.33000 +0.282
PZU Energia Medycyna Ekologia ZZA38 22.02.2017 82.48000 83.15000 -0.806
PZU Papierów Dłużnych Polonez ZZD13 22.02.2017 156.91000 157.08000 -0.108
PZU Ochrony Majątku ZZD38 22.02.2017 60.70000 60.70000 0.000
PZU Akcji Nowa Europa ZZI04 22.02.2017 48.09000 48.23000 -0.290
PZU Gotówkowy ZZP06 22.02.2017 75.41000 75.45000 -0.053
PZU Stabilnego Wzrostu Mazurek ZZW16 22.02.2017 136.44000 136.24000 +0.147
PZU Sejf + ZZW30 22.02.2017 62.60000 62.64000 -0.064
PZU Zrównoważony ZZZ15 22.02.2017 81.42000 81.30000 +0.148
PZU Plan na Życie
Fundusze ochrony kapitału
PZU SEJF+ ZZW30 22.02.2017 62.60000 62.64000 -0.064
Fundusze pieniężne
Legg Mason Pieniężny CZP08 22.02.2017 265.78000 265.76000 +0.008
PZU Gotówkowy ZZP06 22.02.2017 75.41000 75.45000 -0.053
UniKorona Pieniężny NZP10 22.02.2017 209.20000 209.29000 -0.043
Millennium Depozytowy MZP03 22.02.2017 179.56000 179.55000 +0.006
Fundusze papierów dłużnych
Arka BZ WBK Obligacji AZD11 22.02.2017 20.57000 20.59000 -0.097
UniObligacje: Nowa Europa NZB33 22.02.2017 198.54000 199.01000 -0.236
PZU Papierów Dłużnych Polonez ZZD13 22.02.2017 156.91000 157.08000 -0.108
PZU Dłużny Rynków Wschodzących ZZB01 22.02.2017 130.06000 130.03000 +0.023
BPH Obligacji 2 VZD34 22.02.2017 3,349.37000 3,347.82000 +0.046
Fundusze stabilnego wzrostu
Arka BZ WBK Stabilnego Wzrostu AZW17 22.02.2017 31.21000 31.24000 -0.096
Legg Mason Senior CZW12 22.02.2017 287.94000 287.95000 -0.003
PZU Stabilnego Wzrostu Mazurek ZZW16 22.02.2017 136.44000 136.24000 +0.147
UniStabilny Wzrost NZW28 22.02.2017 173.00000 172.47000 +0.307
Skarbiec-III Filar SZW18 22.02.2017 164.87000 164.88000 -0.006
BPH Stabilnego Wzrostu VZW31 22.02.2017 17.43000 17.40000 +0.172
Millennium Globalny Stabilnego Wzrostu MZK01 22.02.2017 189.41000 189.20000 +0.111
Fundusze zrównoważone
Arka BZ WBK Zrównoważony AZZ16 22.02.2017 30.99000 31.01000 -0.064
PZU Zrównoważony ZZZ15 22.02.2017 81.42000 81.30000 +0.148
Arka Platinum Dynamiczny AZZ45 22.02.2017 41.44000 41.42000 +0.048
Skarbiec-Waga SZZ18 22.02.2017 307.21000 307.42000 -0.068
UniKorona Zrównoważony NZZ17 22.02.2017 327.99000 325.99000 +0.614
Fundusze akcji
Arka BZ WBK Akcji Polskich AZA14 22.02.2017 36.78000 36.81000 -0.081
Legg Mason Akcji CZA17 22.02.2017 376.89000 377.19000 -0.080
PZU Akcji Krakowiak ZZA13 22.02.2017 109.78000 109.65000 +0.119
PZU Akcji Małych i Średnich Spółek ZZA21 22.02.2017 60.50000 60.33000 +0.282
PZU Akcji Nowa Europa ZZI04 22.02.2017 48.09000 48.23000 -0.290
PZU Energia Medycyna Ekologia ZZA38 22.02.2017 82.48000 83.15000 -0.806
PZU Akcji Rynków Rozwiniętych ZZI74 22.02.2017 202.82000 202.68000 +0.069
PZU Akcji Rynków Wschodzących ZZI75 22.02.2017 105.88000 106.29000 -0.386
PZU Akcji Spółek Dywidendowych ZZI76 22.02.2017 136.94000 136.79000 +0.110
Quercus Agresywny QZS18 22.02.2017 194.87000 194.29000 +0.299
Skarbiec Akcja SZA15 22.02.2017 320.31000 319.73000 +0.181
UniKorona Akcje NZA16 22.02.2017 224.76000 222.68000 +0.934
SKOK Akcji DZA39 10.01.2017 100.84000 99.83000 +1.012
Investor Gold Otwarty TZI77 22.02.2017 152.35000 152.57000 -0.144
Millennium Dynamicznych Spółek MZA42 22.02.2017 109.64000 109.42000 +0.201
Millennium Globalny Akcji MZI96 22.02.2017 149.43000 149.40000 +0.020
Pioneer Surowców i Energii HZI10 22.02.2017 6.35000 6.34000 +0.158
Fundusze Modelowe
Fundusz Modelowy Akcyjny OZA37 22.02.2017 130.85000 130.42000 +0.330
Fundusz Modelowy Stabilnego Wzrostu OZW33 22.02.2017 131.03000 130.99000 +0.031
Fundusz Modelowy Zrównoważony OZZ34 22.02.2017 122.90000 122.69000 +0.171
Pogodna Jesień
Stabilna Pogodna Jesień UWZ01 22.02.2017 54.09565 54.08309 +0.023
Pogodna Przyszłość (kod warunków PPPP32, PPPP33, PPPP34)
Agresywny PWS07 22.02.2017 16.50311 16.27615 +1.394
Dłużnych Papierów Wartościowych PWD05 22.02.2017 19.90256 19.92712 -0.123
Stabilnego Wzrostu PWW07 22.02.2017 17.25166 17.19192 +0.347
Zrównoważony PWZ05 22.02.2017 36.43023 36.43330 -0.008
Pogodna Przyszłość (kod warunków PPPP40)
Kategoria jednostki uczestnictwa A
PZU Gotówkowy ZZP06 22.10.2015 73.95000 73.88000 +0.095
PZU Papierów Dłużnych Polonez ZZD13 22.10.2015 159.49000 158.67000 +0.517
PZU Stabilnego Wzrostu Mazurek ZZW16 22.10.2015 130.93000 130.60000 +0.253
PZU Zrównoważony ZZZ15 22.10.2015 71.10000 71.16000 -0.084
PZU Akcji Krakowiak ZZA13 22.10.2015 96.72000 96.96000 -0.248
PZU Akcji Nowa Europa ZZI04 22.10.2015 45.67000 45.51000 +0.352
Strefa Zysku
Fundusz Gwarantowany ZZG06 22.02.2017 60.70000 60.70000 0.000
Fundusze pieniężne
PZU Gotówkowy ZZP06 22.02.2017 75.41000 75.45000 -0.053
Legg Mason Pieniężny CZP08 22.02.2017 265.78000 265.76000 +0.008
Arka BZ WBK Gotówkowy AZP09 22.02.2017 29.50000 29.50000 0.000
UniKorona Pieniężny NZP10 22.02.2017 209.20000 209.29000 -0.043
Fundusze papierów dłużnych
PZU Papierów Dłużnych Polonez ZZD13 22.02.2017 156.91000 157.08000 -0.108
Arka BZ WBK Obligacji AZD11 22.02.2017 20.57000 20.59000 -0.097
UniKorona Obligacje NZD10 22.02.2017 332.04000 332.34000 -0.090
Skarbiec Obligacje SZD16 22.02.2017 295.47000 296.05000 -0.196
Investor Obligacji TZD07 22.02.2017 313.51000 313.72000 -0.067
Fundusze stabilnego wzrostu
PZU Stabilnego Wzrostu Mazurek ZZW16 22.02.2017 136.44000 136.24000 +0.147
Arka BZ WBK Stabilnego Wzrostu AZW17 22.02.2017 31.21000 31.24000 -0.096
Skarbiec III Filar SZW18 22.02.2017 164.87000 164.88000 -0.006
Investor Zabezpieczenia Emerytalnego TZW19 22.02.2017 31.52000 31.49000 +0.095
SKOK Stabilny Zmiennej Alokacji DZZ25 22.02.2017 140.93000 140.83000 +0.071
Legg Mason Senior CZW12 22.02.2017 287.94000 287.95000 -0.003
Fundusze zrównoważone
PZU Zrównoważony ZZZ15 22.02.2017 81.42000 81.30000 +0.148
Arka BZ WBK Zrównoważony AZZ16 22.02.2017 30.99000 31.01000 -0.064
UniKorona Zrównoważony NZZ17 22.02.2017 327.99000 325.99000 +0.614
Skarbiec Waga SZZ18 22.02.2017 307.21000 307.42000 -0.068
Fundusze akcji
PZU Akcji Krakowiak ZZA13 22.02.2017 109.78000 109.65000 +0.119
PZU Akcji Nowa Europa ZZI04 22.02.2017 48.09000 48.23000 -0.290
PZU Akcji Małych i Średnich Spółek ZZA21 22.02.2017 60.50000 60.33000 +0.282
Arka BZ WBK Akcji Polskich AZA14 22.02.2017 36.78000 36.81000 -0.081
Skarbiec Akcje SZA15 22.02.2017 320.31000 319.73000 +0.181
UniKorona Akcje NZA16 22.02.2017 224.76000 222.68000 +0.934
Legg Mason Akcji CZA17 22.02.2017 376.89000 377.19000 -0.080
SKOK Aktywny Zmiennej Alokacji DZS10 19.11.2014 108.21000 108.23000 -0.018
Pioneer Rynków Wschodzących HZA22 22.02.2017 6.93000 6.90000 +0.435
Pioneer Akcji Europejskich HZA23 22.02.2017 49.32000 49.65000 -0.665
Investor Akcji TZA10 22.02.2017 273.88000 272.79000 +0.400