Jednostki uczestnictwa funduszy - PZU Życie SA

 

 

Jeżeli nie odnalazłeś na stronie wyceny danego funduszu w ramach posiadanego produktu to przejdź na stronę https://www.pzu.pl/grupa-pzu/pzu-zycie/stopy-zwrotu


Jednostki Uczestnictwa Funduszy

  Kod funduszu Data wyceny Wartość bież. (zł) Wartość poprz. (zł) Zmiana wartości (%)
IKE PZU
FUNDUSZ AKCJI PWA06 18.07.2018 90.32000 90.10000 +0.244
FUNDUSZ STABILNEGO WZROSTU PWW06 18.07.2018 125.65000 125.44000 +0.167
FUNDUSZ PAPIERÓW DŁUŻNYCH PWD06 18.07.2018 164.25000 164.23000 +0.012
FUNDUSZ GOTÓWKOWY ZZP12 18.07.2018 78.09000 78.08000 +0.013
FUNDUSZ AKTYWNY AKCJI GLOBALNYCH ZZI07 18.07.2018 45.35000 45.36000 -0.022
FUNDUSZ ZRÓWNOWAŻONY ZZZ19 18.07.2018 72.24000 72.08000 +0.222
IKZE PZU
Fundusz Stabilnego Wzrostu Mazurek PWW06 18.07.2018 125.65000 125.44000 +0.167
Mocna Przyszłość
Akcji UWA02 11.07.2018 22.87017 22.88951 -0.084
Zrównoważony UWZ02 11.07.2018 25.40540 25.40239 +0.012
Dłużnych Papierów Wartościowych UWD02 11.07.2018 24.15448 24.13289 +0.089
PZU Cel na Przyszłość
PZU Akcji Krakowiak ZZA13 17.07.2018 90.10000 89.81000 +0.323
PZU Akcji Małych i Średnich Spółek ZZA21 17.07.2018 45.73000 45.77000 -0.087
PZU Energia Medycyna Ekologia ZZA38 17.07.2018 73.28000 73.11000 +0.233
PZU Papierów Dłużnych Polonez ZZD13 17.07.2018 164.23000 164.04000 +0.116
PZU Ochrony Majątku ZZD38 17.07.2018 61.35000 61.35000 0.000
PZU Aktywny Akcji Globalnych ZZI04 17.07.2018 45.36000 45.46000 -0.220
PZU Gotówkowy ZZP06 17.07.2018 78.08000 78.07000 +0.013
PZU Stabilnego Wzrostu Mazurek ZZW16 17.07.2018 125.44000 125.41000 +0.024
PZU Sejf + ZZW30 17.07.2018 64.58000 64.57000 +0.015
PZU Zrównoważony ZZZ15 17.07.2018 72.08000 72.01000 +0.097
PZU Plan na Życie
Fundusze ochrony kapitału
PZU SEJF+ ZZW30 17.07.2018 64.58000 64.57000 +0.015
Fundusze pieniężne
ESALIENS Pieniężny CZP08 17.07.2018 274.14000 274.09000 +0.018
PZU Gotówkowy ZZP06 17.07.2018 78.08000 78.07000 +0.013
UniKorona Pieniężny NZP10 17.07.2018 218.95000 218.87000 +0.037
Millennium Depozytowy MZP03 17.07.2018 184.38000 184.37000 +0.005
Fundusze papierów dłużnych
Arka BZ WBK Obligacji AZD11 17.07.2018 21.88000 21.84000 +0.183
UniObligacje: Nowa Europa NZB33 17.07.2018 180.66000 181.04000 -0.210
PZU Papierów Dłużnych Polonez ZZD13 17.07.2018 164.23000 164.04000 +0.116
PZU Dłużny Rynków Wschodzących ZZB01 17.07.2018 126.89000 127.11000 -0.173
Rockbridge Obligacji 2 VZD34 17.07.2018 3,434.57000 3,435.09000 -0.015
Fundusze stabilnego wzrostu
Arka BZ WBK Stabilnego Wzrostu AZW17 17.07.2018 31.80000 31.75000 +0.157
ESALIENS Senior CZW12 17.07.2018 286.78000 286.25000 +0.185
PZU Stabilnego Wzrostu Mazurek ZZW16 17.07.2018 125.44000 125.41000 +0.024
UniStabilny Wzrost NZW28 17.07.2018 177.82000 177.81000 +0.006
Skarbiec-III Filar SZW18 17.07.2018 176.46000 176.77000 -0.175
Rockbridge Stabilnego Wzrostu VZW31 17.07.2018 16.34000 16.32000 +0.123
Millennium Globalny Stabilnego Wzrostu MZK01 17.07.2018 191.23000 191.28000 -0.026
Fundusze zrównoważone
Arka BZ WBK Zrównoważony AZZ16 17.07.2018 30.12000 30.05000 +0.233
PZU Zrównoważony ZZZ15 17.07.2018 72.08000 72.01000 +0.097
Arka Platinum Dynamiczny AZZ45 17.07.2018 42.92000 42.98000 -0.140
Skarbiec-Waga SZZ18 17.07.2018 312.21000 310.98000 +0.396
UniKorona Zrównoważony NZZ17 17.07.2018 326.27000 326.72000 -0.138
Fundusze akcji
Arka BZ WBK Akcji Polskich AZA14 17.07.2018 33.75000 33.66000 +0.267
ESALIENS Akcji CZA17 17.07.2018 367.04000 366.19000 +0.232
PZU Akcji Krakowiak ZZA13 17.07.2018 90.10000 89.81000 +0.323
PZU Akcji Małych i Średnich Spółek ZZA21 17.07.2018 45.73000 45.77000 -0.087
PZU Aktywny Akcji Globalnych ZZI04 17.07.2018 45.36000 45.46000 -0.220
PZU Energia Medycyna Ekologia ZZA38 17.07.2018 73.28000 73.11000 +0.233
PZU Akcji Rynków Rozwiniętych ZZI74 17.07.2018 206.20000 206.08000 +0.058
PZU Akcji Rynków Wschodzących ZZI75 17.07.2018 115.52000 114.86000 +0.575
PZU Akcji Spółek Dywidendowych ZZI76 17.07.2018 107.82000 107.88000 -0.056
Quercus Agresywny QZS18 17.07.2018 157.98000 157.45000 +0.337
Skarbiec Akcja SZA15 17.07.2018 319.01000 316.84000 +0.685
UniKorona Akcje NZA16 17.07.2018 214.20000 215.38000 -0.548
Investor Gold Otwarty TZI77 17.07.2018 133.85000 134.62000 -0.572
Millennium Dynamicznych Spółek MZA42 17.07.2018 91.82000 91.83000 -0.011
Millennium Globalny Akcji MZI96 17.07.2018 161.74000 161.56000 +0.111
Pekao Surowców i Energii HZI10 17.07.2018 5.65000 5.68000 -0.528
Fundusze Modelowe
Fundusz Modelowy Akcyjny OZA37 17.07.2018 126.79000 126.19000 +0.475
Fundusz Modelowy Stabilnego Wzrostu OZW33 17.07.2018 139.82000 139.62000 +0.143
Fundusz Modelowy Zrównoważony OZZ34 17.07.2018 127.93000 127.43000 +0.392
Pogodna Jesień
Stabilna Pogodna Jesień UWZ01 11.07.2018 54.43711 54.42627 +0.020
Pogodna Przyszłość (kod warunków PPPP32, PPPP33, PPPP34)
Agresywny PWS07 11.07.2018 13.76364 13.82208 -0.423
Dłużnych Papierów Wartościowych PWD05 11.07.2018 20.77384 20.75377 +0.097
Stabilnego Wzrostu PWW07 11.07.2018 16.78843 16.79960 -0.067
Zrównoważony PWZ05 11.07.2018 36.18915 36.19279 -0.010
Pogodna Przyszłość (kod warunków PPPP40)
Kategoria jednostki uczestnictwa A
PZU Gotówkowy ZZP06 22.10.2015 73.95000 73.88000 +0.095
PZU Papierów Dłużnych Polonez ZZD13 22.10.2015 159.49000 158.67000 +0.517
PZU Stabilnego Wzrostu Mazurek ZZW16 22.10.2015 130.93000 130.60000 +0.253
PZU Zrównoważony ZZZ15 22.10.2015 71.10000 71.16000 -0.084
PZU Akcji Krakowiak ZZA13 22.10.2015 96.72000 96.96000 -0.248
PZU Akcji Nowa Europa ZZI04 22.10.2015 45.67000 45.51000 +0.352
Strefa Zysku
Fundusz Gwarantowany ZZG06 17.07.2018 61.35000 61.35000 0.000
Fundusze pieniężne
PZU Gotówkowy ZZP06 17.07.2018 78.08000 78.07000 +0.013
ESALIENS Pieniężny CZP08 17.07.2018 274.14000 274.09000 +0.018
Arka BZ WBK Gotówkowy AZP09 17.07.2018 30.45000 30.45000 0.000
UniKorona Pieniężny NZP10 17.07.2018 218.95000 218.87000 +0.037
Fundusze papierów dłużnych
PZU Papierów Dłużnych Polonez ZZD13 17.07.2018 164.23000 164.04000 +0.116
Arka BZ WBK Obligacji AZD11 17.07.2018 21.88000 21.84000 +0.183
UniKorona Obligacje NZD10 17.07.2018 347.92000 347.54000 +0.109
Skarbiec Obligacje SZD16 17.07.2018 317.39000 316.69000 +0.221
Investor Obligacji TZD07 17.07.2018 333.21000 332.83000 +0.114
Fundusze stabilnego wzrostu
PZU Stabilnego Wzrostu Mazurek ZZW16 17.07.2018 125.44000 125.41000 +0.024
Arka BZ WBK Stabilnego Wzrostu AZW17 17.07.2018 31.80000 31.75000 +0.157
Skarbiec III Filar SZW18 17.07.2018 176.46000 176.77000 -0.175
Investor Zabezpieczenia Emerytalnego TZW19 17.07.2018 36.85000 36.68000 +0.463
SKOK Stabilny Zmiennej Alokacji DZZ25 17.07.2018 138.11000 138.25000 -0.101
ESALIENS Senior CZW12 17.07.2018 286.78000 286.25000 +0.185
Fundusze zrównoważone
PZU Zrównoważony ZZZ15 17.07.2018 72.08000 72.01000 +0.097
Arka BZ WBK Zrównoważony AZZ16 17.07.2018 30.12000 30.05000 +0.233
UniKorona Zrównoważony NZZ17 17.07.2018 326.27000 326.72000 -0.138
Skarbiec Waga SZZ18 17.07.2018 312.21000 310.98000 +0.396
Fundusze akcji
PZU Akcji Krakowiak ZZA13 17.07.2018 90.10000 89.81000 +0.323
PZU Aktywny Akcji Globalnych ZZI04 17.07.2018 45.36000 45.46000 -0.220
PZU Akcji Małych i Średnich Spółek ZZA21 17.07.2018 45.73000 45.77000 -0.087
Arka BZ WBK Akcji Polskich AZA14 17.07.2018 33.75000 33.66000 +0.267
Skarbiec Akcje SZA15 17.07.2018 319.01000 316.84000 +0.685
UniKorona Akcje NZA16 17.07.2018 214.20000 215.38000 -0.548
ESALIENS Akcji CZA17 17.07.2018 367.04000 366.19000 +0.232
Pekao Rynków Wschodzących HZA22 17.07.2018 7.41000 7.44000 -0.403
Pekao Akcji Europejskich HZA23 17.07.2018 51.43000 51.41000 +0.039
Investor Akcji TZA10 17.07.2018 335.39000 332.88000 +0.754