Jednostki uczestnictwa funduszy - PZU Życie SA

 

 

Jeżeli nie odnalazłeś na stronie wyceny danego funduszu w ramach posiadanego produktu to przejdź na stronę https://www.pzu.pl/grupa-pzu/pzu-zycie/stopy-zwrotu


Jednostki Uczestnictwa Funduszy

  Kod funduszu Data wyceny Wartość bież. (zł) Wartość poprz. (zł) Zmiana wartości (%)
IKE PZU
FUNDUSZ AKCJI PWA06 14.03.2018 99.89000 100.33000 -0.439
FUNDUSZ STABILNEGO WZROSTU PWW06 14.03.2018 126.63000 126.81000 -0.142
FUNDUSZ PAPIERÓW DŁUŻNYCH PWD06 14.03.2018 162.66000 162.47000 +0.117
FUNDUSZ GOTÓWKOWY ZZP12 14.03.2018 77.81000 77.80000 +0.013
FUNDUSZ AKCJI NOWA EUROPA ZZI07 14.03.2018 49.34000 49.65000 -0.624
FUNDUSZ ZRÓWNOWAŻONY ZZZ19 14.03.2018 77.53000 77.75000 -0.283
IKZE PZU
Fundusz Stabilnego Wzrostu Mazurek PWW06 15.03.2018 126.84000 126.63000 +0.166
Mocna Przyszłość
Akcji UWA02 14.03.2018 23.77451 23.83526 -0.255
Zrównoważony UWZ02 14.03.2018 25.82214 25.82116 +0.004
Dłużnych Papierów Wartościowych UWD02 14.03.2018 24.11517 24.06188 +0.221
PZU Cel na Przyszłość
PZU Akcji Krakowiak ZZA13 14.03.2018 99.89000 100.33000 -0.439
PZU Akcji Małych i Średnich Spółek ZZA21 14.03.2018 51.25000 51.49000 -0.466
PZU Energia Medycyna Ekologia ZZA38 14.03.2018 76.68000 76.84000 -0.208
PZU Papierów Dłużnych Polonez ZZD13 14.03.2018 162.66000 162.47000 +0.117
PZU Ochrony Majątku ZZD38 14.03.2018 61.32000 61.31000 +0.016
PZU Akcji Nowa Europa ZZI04 14.03.2018 49.34000 49.65000 -0.624
PZU Gotówkowy ZZP06 14.03.2018 77.81000 77.80000 +0.013
PZU Stabilnego Wzrostu Mazurek ZZW16 14.03.2018 126.63000 126.81000 -0.142
PZU Sejf + ZZW30 14.03.2018 64.39000 64.38000 +0.016
PZU Zrównoważony ZZZ15 14.03.2018 77.53000 77.75000 -0.283
PZU Plan na Życie
Fundusze ochrony kapitału
PZU SEJF+ ZZW30 13.03.2018 64.38000 64.37000 +0.016
Fundusze pieniężne
ESALIENS Pieniężny CZP08 13.03.2018 272.41000 272.38000 +0.011
PZU Gotówkowy ZZP06 13.03.2018 77.80000 77.79000 +0.013
UniKorona Pieniężny NZP10 13.03.2018 218.02000 217.97000 +0.023
Millennium Depozytowy MZP03 13.03.2018 184.11000 184.10000 +0.005
Fundusze papierów dłużnych
Arka BZ WBK Obligacji AZD11 13.03.2018 21.71000 21.73000 -0.092
UniObligacje: Nowa Europa NZB33 13.03.2018 194.26000 194.51000 -0.129
PZU Papierów Dłużnych Polonez ZZD13 13.03.2018 162.47000 162.56000 -0.055
PZU Dłużny Rynków Wschodzących ZZB01 13.03.2018 128.52000 128.54000 -0.016
Rockbridge Obligacji 2 VZD34 13.03.2018 3,476.00000 3,477.42000 -0.041
Fundusze stabilnego wzrostu
Arka BZ WBK Stabilnego Wzrostu AZW17 13.03.2018 32.62000 32.71000 -0.275
ESALIENS Senior CZW12 13.03.2018 290.24000 290.58000 -0.117
PZU Stabilnego Wzrostu Mazurek ZZW16 13.03.2018 126.81000 127.66000 -0.666
UniStabilny Wzrost NZW28 13.03.2018 182.00000 181.77000 +0.127
Skarbiec-III Filar SZW18 13.03.2018 174.11000 174.87000 -0.435
Rockbridge Stabilnego Wzrostu VZW31 13.03.2018 17.28000 17.33000 -0.289
Millennium Globalny Stabilnego Wzrostu MZK01 13.03.2018 193.53000 193.61000 -0.041
Fundusze zrównoważone
Arka BZ WBK Zrównoważony AZZ16 13.03.2018 31.74000 31.92000 -0.564
PZU Zrównoważony ZZZ15 13.03.2018 77.75000 78.31000 -0.715
Arka Platinum Dynamiczny AZZ45 13.03.2018 41.73000 41.70000 +0.072
Skarbiec-Waga SZZ18 13.03.2018 320.81000 322.20000 -0.431
UniKorona Zrównoważony NZZ17 13.03.2018 336.95000 336.37000 +0.172
Fundusze akcji
Arka BZ WBK Akcji Polskich AZA14 13.03.2018 37.06000 37.40000 -0.909
ESALIENS Akcji CZA17 13.03.2018 386.35000 388.59000 -0.576
PZU Akcji Krakowiak ZZA13 13.03.2018 100.33000 101.62000 -1.269
PZU Akcji Małych i Średnich Spółek ZZA21 13.03.2018 51.49000 51.85000 -0.694
PZU Akcji Nowa Europa ZZI04 13.03.2018 49.65000 49.98000 -0.660
PZU Energia Medycyna Ekologia ZZA38 13.03.2018 76.84000 78.19000 -1.727
PZU Akcji Rynków Rozwiniętych ZZI74 13.03.2018 194.59000 195.96000 -0.699
PZU Akcji Rynków Wschodzących ZZI75 13.03.2018 118.52000 119.22000 -0.587
PZU Akcji Spółek Dywidendowych ZZI76 13.03.2018 119.97000 121.35000 -1.137
Quercus Agresywny QZS18 13.03.2018 187.96000 188.89000 -0.492
Skarbiec Akcja SZA15 13.03.2018 339.30000 341.73000 -0.711
UniKorona Akcje NZA16 13.03.2018 232.73000 232.55000 +0.077
Investor Gold Otwarty TZI77 13.03.2018 144.41000 143.93000 +0.333
Millennium Dynamicznych Spółek MZA42 13.03.2018 99.93000 100.69000 -0.755
Millennium Globalny Akcji MZI96 13.03.2018 162.64000 162.91000 -0.166
Pekao Surowców i Energii HZI10 13.03.2018 5.75000 5.76000 -0.174
Fundusze Modelowe
Fundusz Modelowy Akcyjny OZA37 13.03.2018 129.05000 129.87000 -0.631
Fundusz Modelowy Stabilnego Wzrostu OZW33 13.03.2018 136.94000 137.40000 -0.335
Fundusz Modelowy Zrównoważony OZZ34 13.03.2018 126.86000 127.39000 -0.416
Pogodna Jesień
Stabilna Pogodna Jesień UWZ01 14.03.2018 54.84066 54.76920 +0.130
Pogodna Przyszłość (kod warunków PPPP32, PPPP33, PPPP34)
Agresywny PWS07 14.03.2018 14.76291 14.83684 -0.498
Dłużnych Papierów Wartościowych PWD05 14.03.2018 20.68713 20.64025 +0.227
Stabilnego Wzrostu PWW07 14.03.2018 17.10390 17.10280 +0.006
Zrównoważony PWZ05 14.03.2018 36.23557 36.23921 -0.010
Pogodna Przyszłość (kod warunków PPPP40)
Kategoria jednostki uczestnictwa A
PZU Gotówkowy ZZP06 22.10.2015 73.95000 73.88000 +0.095
PZU Papierów Dłużnych Polonez ZZD13 22.10.2015 159.49000 158.67000 +0.517
PZU Stabilnego Wzrostu Mazurek ZZW16 22.10.2015 130.93000 130.60000 +0.253
PZU Zrównoważony ZZZ15 22.10.2015 71.10000 71.16000 -0.084
PZU Akcji Krakowiak ZZA13 22.10.2015 96.72000 96.96000 -0.248
PZU Akcji Nowa Europa ZZI04 22.10.2015 45.67000 45.51000 +0.352
Strefa Zysku
Fundusz Gwarantowany ZZG06 14.03.2018 61.32000 61.31000 +0.016
Fundusze pieniężne
PZU Gotówkowy ZZP06 14.03.2018 77.81000 77.80000 +0.013
ESALIENS Pieniężny CZP08 14.03.2018 272.49000 272.41000 +0.029
Arka BZ WBK Gotówkowy AZP09 14.03.2018 30.31000 30.30000 +0.033
UniKorona Pieniężny NZP10 14.03.2018 218.01000 218.02000 -0.005
Fundusze papierów dłużnych
PZU Papierów Dłużnych Polonez ZZD13 14.03.2018 162.66000 162.47000 +0.117
Arka BZ WBK Obligacji AZD11 14.03.2018 21.75000 21.71000 +0.184
UniKorona Obligacje NZD10 14.03.2018 348.41000 348.47000 -0.017
Skarbiec Obligacje SZD16 14.03.2018 315.45000 315.15000 +0.095
Investor Obligacji TZD07 14.03.2018 330.39000 329.92000 +0.142
Fundusze stabilnego wzrostu
PZU Stabilnego Wzrostu Mazurek ZZW16 14.03.2018 126.63000 126.81000 -0.142
Arka BZ WBK Stabilnego Wzrostu AZW17 14.03.2018 32.63000 32.62000 +0.031
Skarbiec III Filar SZW18 14.03.2018 174.21000 174.11000 +0.057
Investor Zabezpieczenia Emerytalnego TZW19 14.03.2018 34.97000 34.95000 +0.057
SKOK Stabilny Zmiennej Alokacji DZZ25 14.03.2018 141.63000 141.77000 -0.099
ESALIENS Senior CZW12 14.03.2018 290.13000 290.24000 -0.038
Fundusze zrównoważone
PZU Zrównoważony ZZZ15 14.03.2018 77.53000 77.75000 -0.283
Arka BZ WBK Zrównoważony AZZ16 14.03.2018 31.70000 31.74000 -0.126
UniKorona Zrównoważony NZZ17 14.03.2018 335.65000 336.95000 -0.386
Skarbiec Waga SZZ18 14.03.2018 320.64000 320.81000 -0.053
Fundusze akcji
PZU Akcji Krakowiak ZZA13 14.03.2018 99.89000 100.33000 -0.439
PZU Akcji Nowa Europa ZZI04 14.03.2018 49.34000 49.65000 -0.624
PZU Akcji Małych i Średnich Spółek ZZA21 14.03.2018 51.25000 51.49000 -0.466
Arka BZ WBK Akcji Polskich AZA14 14.03.2018 36.92000 37.06000 -0.378
Skarbiec Akcje SZA15 14.03.2018 338.65000 339.30000 -0.192
UniKorona Akcje NZA16 14.03.2018 230.61000 232.73000 -0.911
ESALIENS Akcji CZA17 14.03.2018 384.67000 386.35000 -0.435
Pekao Rynków Wschodzących HZA22 14.03.2018 8.27000 8.34000 -0.839
Pekao Akcji Europejskich HZA23 14.03.2018 49.18000 49.20000 -0.041
Investor Akcji TZA10 14.03.2018 311.67000 312.34000 -0.215