Jednostki uczestnictwa funduszy - PZU Życie SA

 

 

Jeżeli nie odnalazłeś na stronie wyceny danego funduszu w ramach posiadanego produktu to przejdź na stronę https://www.pzu.pl/grupa-pzu/pzu-zycie/stopy-zwrotu


Jednostki Uczestnictwa Funduszy

  Kod funduszu Data wyceny Wartość bież. (zł) Wartość poprz. (zł) Zmiana wartości (%)
IKE PZU
FUNDUSZ AKCJI PWA06 17.04.2018 98.49000 98.66000 -0.172
FUNDUSZ STABILNEGO WZROSTU PWW06 17.04.2018 127.57000 127.78000 -0.164
FUNDUSZ PAPIERÓW DŁUŻNYCH PWD06 17.04.2018 163.98000 163.85000 +0.079
FUNDUSZ GOTÓWKOWY ZZP12 17.04.2018 77.94000 77.94000 0.000
FUNDUSZ AKCJI NOWA EUROPA ZZI07 17.04.2018 48.38000 48.18000 +0.415
FUNDUSZ ZRÓWNOWAŻONY ZZZ19 17.04.2018 76.88000 76.88000 0.000
IKZE PZU
Fundusz Stabilnego Wzrostu Mazurek PWW06 18.04.2018 128.01000 127.57000 +0.345
Mocna Przyszłość
Akcji UWA02 11.04.2018 23.71810 23.32386 +1.690
Zrównoważony UWZ02 11.04.2018 25.85950 25.65823 +0.784
Dłużnych Papierów Wartościowych UWD02 11.04.2018 24.22877 24.21145 +0.072
PZU Cel na Przyszłość
PZU Akcji Krakowiak ZZA13 17.04.2018 98.49000 98.66000 -0.172
PZU Akcji Małych i Średnich Spółek ZZA21 17.04.2018 50.28000 50.39000 -0.218
PZU Energia Medycyna Ekologia ZZA38 17.04.2018 73.48000 71.94000 +0.021
PZU Papierów Dłużnych Polonez ZZD13 17.04.2018 163.98000 163.85000 +0.079
PZU Ochrony Majątku ZZD38 17.04.2018 61.32000 61.31000 +0.016
PZU Akcji Nowa Europa ZZI04 17.04.2018 48.38000 48.18000 +0.415
PZU Gotówkowy ZZP06 17.04.2018 77.94000 77.94000 0.000
PZU Stabilnego Wzrostu Mazurek ZZW16 17.04.2018 127.57000 127.78000 -0.164
PZU Sejf + ZZW30 17.04.2018 64.48000 64.49000 0.000
PZU Zrównoważony ZZZ15 17.04.2018 76.88000 76.88000 0.000
PZU Plan na Życie
Fundusze ochrony kapitału
PZU SEJF+ ZZW30 17.04.2018 64.48000 64.49000 -0.016
Fundusze pieniężne
ESALIENS Pieniężny CZP08 17.04.2018 273.48000 273.46000 +0.007
PZU Gotówkowy ZZP06 17.04.2018 77.94000 77.94000 0.000
UniKorona Pieniężny NZP10 17.04.2018 218.69000 218.78000 -0.041
Millennium Depozytowy MZP03 17.04.2018 184.27000 184.28000 -0.005
Fundusze papierów dłużnych
Arka BZ WBK Obligacji AZD11 17.04.2018 21.92000 21.89000 +0.137
UniObligacje: Nowa Europa NZB33 17.04.2018 189.65000 190.47000 -0.431
PZU Papierów Dłużnych Polonez ZZD13 17.04.2018 163.98000 163.85000 +0.079
PZU Dłużny Rynków Wschodzących ZZB01 17.04.2018 129.60000 129.70000 -0.077
Rockbridge Obligacji 2 VZD34 17.04.2018 3,499.57000 3,500.55000 -0.028
Fundusze stabilnego wzrostu
Arka BZ WBK Stabilnego Wzrostu AZW17 17.04.2018 32.66000 32.62000 +0.123
ESALIENS Senior CZW12 17.04.2018 289.47000 289.16000 +0.107
PZU Stabilnego Wzrostu Mazurek ZZW16 17.04.2018 127.57000 127.78000 -0.164
UniStabilny Wzrost NZW28 17.04.2018 181.51000 181.95000 -0.242
Skarbiec-III Filar SZW18 17.04.2018 173.51000 172.86000 +0.376
Rockbridge Stabilnego Wzrostu VZW31 17.04.2018 17.08000 17.10000 -0.117
Millennium Globalny Stabilnego Wzrostu MZK01 17.04.2018 190.55000 190.34000 +0.110
Fundusze zrównoważone
Arka BZ WBK Zrównoważony AZZ16 17.04.2018 31.52000 31.47000 +0.159
PZU Zrównoważony ZZZ15 17.04.2018 76.88000 76.88000 0.000
Arka Platinum Dynamiczny AZZ45 17.04.2018 41.03000 40.88000 +0.367
Skarbiec-Waga SZZ18 17.04.2018 318.22000 316.57000 +0.521
UniKorona Zrównoważony NZZ17 17.04.2018 333.96000 334.82000 -0.257
Fundusze akcji
Arka BZ WBK Akcji Polskich AZA14 17.04.2018 36.43000 36.34000 +0.248
ESALIENS Akcji CZA17 17.04.2018 380.08000 379.38000 +0.185
PZU Akcji Krakowiak ZZA13 17.04.2018 98.49000 98.66000 -0.172
PZU Akcji Małych i Średnich Spółek ZZA21 17.04.2018 50.28000 50.39000 -0.218
PZU Akcji Nowa Europa ZZI04 17.04.2018 48.38000 48.18000 +0.415
PZU Energia Medycyna Ekologia ZZA38 17.04.2018 73.48000 71.94000 +2.141
PZU Akcji Rynków Rozwiniętych ZZI74 17.04.2018 196.16000 194.74000 +0.729
PZU Akcji Rynków Wschodzących ZZI75 17.04.2018 112.28000 111.28000 +0.899
PZU Akcji Spółek Dywidendowych ZZI76 17.04.2018 116.82000 117.24000 -0.358
Quercus Agresywny QZS18 17.04.2018 181.29000 181.61000 -0.176
Skarbiec Akcja SZA15 17.04.2018 332.99000 329.75000 +0.983
UniKorona Akcje NZA16 17.04.2018 225.09000 225.59000 -0.222
Investor Gold Otwarty TZI77 17.04.2018 146.41000 146.82000 -0.279
Millennium Dynamicznych Spółek MZA42 17.04.2018 97.00000 97.39000 -0.400
Millennium Globalny Akcji MZI96 17.04.2018 158.90000 158.21000 +0.436
Pekao Surowców i Energii HZI10 17.04.2018 5.88000 5.89000 -0.170
Fundusze Modelowe
Fundusz Modelowy Akcyjny OZA37 17.04.2018 125.64000 124.98000 +0.528
Fundusz Modelowy Stabilnego Wzrostu OZW33 17.04.2018 136.26000 135.80000 +0.339
Fundusz Modelowy Zrównoważony OZZ34 17.04.2018 125.22000 124.55000 +0.538
Pogodna Jesień
Stabilna Pogodna Jesień UWZ01 11.04.2018 54.96299 54.78291 +0.329
Pogodna Przyszłość (kod warunków PPPP32, PPPP33, PPPP34)
Agresywny PWS07 11.04.2018 14.55387 14.15548 +2.814
Dłużnych Papierów Wartościowych PWD05 11.04.2018 20.78519 20.77229 +0.062
Stabilnego Wzrostu PWW07 11.04.2018 17.09232 16.93604 +0.923
Zrównoważony PWZ05 11.04.2018 36.22306 36.22670 -0.010
Pogodna Przyszłość (kod warunków PPPP40)
Kategoria jednostki uczestnictwa A
PZU Gotówkowy ZZP06 22.10.2015 73.95000 73.88000 +0.095
PZU Papierów Dłużnych Polonez ZZD13 22.10.2015 159.49000 158.67000 +0.517
PZU Stabilnego Wzrostu Mazurek ZZW16 22.10.2015 130.93000 130.60000 +0.253
PZU Zrównoważony ZZZ15 22.10.2015 71.10000 71.16000 -0.084
PZU Akcji Krakowiak ZZA13 22.10.2015 96.72000 96.96000 -0.248
PZU Akcji Nowa Europa ZZI04 22.10.2015 45.67000 45.51000 +0.352
Strefa Zysku
Fundusz Gwarantowany ZZG06 17.04.2018 61.32000 61.31000 +0.016
Fundusze pieniężne
PZU Gotówkowy ZZP06 17.04.2018 77.94000 77.94000 0.000
ESALIENS Pieniężny CZP08 17.04.2018 273.48000 273.46000 +0.007
Arka BZ WBK Gotówkowy AZP09 17.04.2018 30.40000 30.40000 0.000
UniKorona Pieniężny NZP10 17.04.2018 218.69000 218.78000 -0.041
Fundusze papierów dłużnych
PZU Papierów Dłużnych Polonez ZZD13 17.04.2018 163.98000 163.85000 +0.001
Arka BZ WBK Obligacji AZD11 17.04.2018 21.92000 21.89000 +0.137
UniKorona Obligacje NZD10 17.04.2018 350.51000 350.97000 -0.131
Skarbiec Obligacje SZD16 17.04.2018 317.69000 317.35000 +0.107
Investor Obligacji TZD07 17.04.2018 332.73000 332.53000 +0.060
Fundusze stabilnego wzrostu
PZU Stabilnego Wzrostu Mazurek ZZW16 17.04.2018 127.57000 127.78000 -0.164
Arka BZ WBK Stabilnego Wzrostu AZW17 17.04.2018 32.66000 32.62000 +0.123
Skarbiec III Filar SZW18 17.04.2018 173.51000 172.86000 +0.004
Investor Zabezpieczenia Emerytalnego TZW19 17.04.2018 34.88000 34.67000 +0.006
SKOK Stabilny Zmiennej Alokacji DZZ25 17.04.2018 141.13000 141.18000 -0.035
ESALIENS Senior CZW12 17.04.2018 289.47000 289.16000 +0.107
Fundusze zrównoważone
PZU Zrównoważony ZZZ15 17.04.2018 76.88000 76.88000 0.000
Arka BZ WBK Zrównoważony AZZ16 17.04.2018 31.52000 31.47000 +0.159
UniKorona Zrównoważony NZZ17 17.04.2018 333.96000 334.82000 -0.257
Skarbiec Waga SZZ18 17.04.2018 318.22000 316.57000 +0.521
Fundusze akcji
PZU Akcji Krakowiak ZZA13 17.04.2018 98.49000 98.66000 -0.172
PZU Akcji Nowa Europa ZZI04 17.04.2018 48.38000 48.18000 +0.004
PZU Akcji Małych i Średnich Spółek ZZA21 17.04.2018 50.28000 50.39000 -0.002
Arka BZ WBK Akcji Polskich AZA14 17.04.2018 36.43000 36.34000 +0.248
Skarbiec Akcje SZA15 17.04.2018 332.99000 329.75000 +0.983
UniKorona Akcje NZA16 17.04.2018 225.09000 225.59000 -0.222
ESALIENS Akcji CZA17 17.04.2018 380.08000 379.38000 +0.185
Pekao Rynków Wschodzących HZA22 17.04.2018 7.87000 7.84000 +0.383
Pekao Akcji Europejskich HZA23 17.04.2018 49.65000 49.33000 +0.649
Investor Akcji TZA10 17.04.2018 305.32000 301.75000 +1.183