Jednostki uczestnictwa funduszy - PZU Życie SA

 

 

Jeżeli nie odnalazłeś na stronie wyceny danego funduszu w ramach posiadanego produktu to przejdź na stronę https://www.pzu.pl/grupa-pzu/pzu-zycie/stopy-zwrotu


Jednostki Uczestnictwa Funduszy

  Kod funduszu Data wyceny Wartość bież. (zł) Wartość poprz. (zł) Zmiana wartości (%)
IKE PZU
FUNDUSZ AKCJI PWA06 18.07.2018 90.32000 90.10000 +0.244
FUNDUSZ STABILNEGO WZROSTU PWW06 18.07.2018 125.65000 125.44000 +0.167
FUNDUSZ PAPIERÓW DŁUŻNYCH PWD06 18.07.2018 164.25000 164.23000 +0.012
FUNDUSZ GOTÓWKOWY ZZP12 18.07.2018 78.09000 78.08000 +0.013
FUNDUSZ AKTYWNY AKCJI GLOBALNYCH ZZI07 18.07.2018 45.35000 45.36000 -0.022
FUNDUSZ ZRÓWNOWAŻONY ZZZ19 18.07.2018 72.24000 72.08000 +0.222
IKZE PZU
Fundusz Stabilnego Wzrostu Mazurek PWW06 19.07.2018 125.44000 125.65000 -0.167
Mocna Przyszłość
Akcji UWA02 18.07.2018 22.91963 22.87017 +0.216
Zrównoważony UWZ02 18.07.2018 25.44112 25.40540 +0.141
Dłużnych Papierów Wartościowych UWD02 18.07.2018 24.17343 24.15448 +0.078
PZU Cel na Przyszłość
PZU Akcji Krakowiak ZZA13 18.07.2018 90.32000 90.10000 +0.244
PZU Akcji Małych i Średnich Spółek ZZA21 18.07.2018 45.91000 45.73000 +0.394
PZU Energia Medycyna Ekologia ZZA38 18.07.2018 73.58000 73.28000 +0.409
PZU Papierów Dłużnych Polonez ZZD13 18.07.2018 164.25000 164.23000 +0.012
PZU Ochrony Majątku ZZD38 18.07.2018 61.34000 61.35000 -0.016
PZU Aktywny Akcji Globalnych ZZI04 18.07.2018 45.35000 45.36000 -0.022
PZU Gotówkowy ZZP06 18.07.2018 78.09000 78.08000 +0.013
PZU Stabilnego Wzrostu Mazurek ZZW16 18.07.2018 125.65000 125.44000 +0.167
PZU Sejf + ZZW30 18.07.2018 64.58000 64.58000 0.000
PZU Zrównoważony ZZZ15 18.07.2018 72.24000 72.08000 +0.222
PZU Plan na Życie
Fundusze ochrony kapitału
PZU SEJF+ ZZW30 18.07.2018 64.58000 64.58000 0.000
Fundusze pieniężne
ESALIENS Pieniężny CZP08 18.07.2018 274.11000 274.14000 -0.011
PZU Gotówkowy ZZP06 18.07.2018 78.09000 78.08000 +0.013
UniKorona Pieniężny NZP10 18.07.2018 219.02000 218.95000 +0.032
Millennium Depozytowy MZP03 18.07.2018 184.07000 184.38000 -0.168
Fundusze papierów dłużnych
Arka BZ WBK Obligacji AZD11 18.07.2018 21.87000 21.88000 -0.046
UniObligacje: Nowa Europa NZB33 18.07.2018 182.60000 180.66000 +1.074
PZU Papierów Dłużnych Polonez ZZD13 18.07.2018 164.25000 164.23000 +0.012
PZU Dłużny Rynków Wschodzących ZZB01 18.07.2018 127.05000 126.89000 +0.126
Rockbridge Obligacji 2 VZD34 18.07.2018 3,434.09000 3,434.57000 -0.014
Fundusze stabilnego wzrostu
Arka BZ WBK Stabilnego Wzrostu AZW17 18.07.2018 31.77000 31.80000 -0.094
ESALIENS Senior CZW12 18.07.2018 286.69000 286.78000 -0.031
PZU Stabilnego Wzrostu Mazurek ZZW16 18.07.2018 125.65000 125.44000 +0.167
UniStabilny Wzrost NZW28 18.07.2018 178.61000 177.82000 +0.444
Skarbiec-III Filar SZW18 18.07.2018 176.80000 176.46000 +0.193
Rockbridge Stabilnego Wzrostu VZW31 18.07.2018 16.34000 16.34000 0.000
Millennium Globalny Stabilnego Wzrostu MZK01 18.07.2018 191.53000 191.23000 +0.157
Fundusze zrównoważone
Arka BZ WBK Zrównoważony AZZ16 18.07.2018 30.09000 30.12000 -0.100
PZU Zrównoważony ZZZ15 18.07.2018 72.24000 72.08000 +0.222
Arka Platinum Dynamiczny AZZ45 18.07.2018 43.19000 42.92000 +0.629
Skarbiec-Waga SZZ18 18.07.2018 311.82000 312.21000 -0.125
UniKorona Zrównoważony NZZ17 18.07.2018 327.96000 326.27000 +0.518
Fundusze akcji
Arka BZ WBK Akcji Polskich AZA14 18.07.2018 33.70000 33.75000 -0.148
ESALIENS Akcji CZA17 18.07.2018 366.58000 367.04000 -0.125
PZU Akcji Krakowiak ZZA13 18.07.2018 90.32000 90.10000 +0.244
PZU Akcji Małych i Średnich Spółek ZZA21 18.07.2018 45.91000 45.73000 +0.394
PZU Aktywny Akcji Globalnych ZZI04 18.07.2018 45.35000 45.36000 -0.022
PZU Energia Medycyna Ekologia ZZA38 18.07.2018 73.58000 73.28000 +0.409
PZU Akcji Rynków Rozwiniętych ZZI74 18.07.2018 207.16000 206.20000 +0.466
PZU Akcji Rynków Wschodzących ZZI75 18.07.2018 115.65000 115.52000 +0.113
PZU Akcji Spółek Dywidendowych ZZI76 18.07.2018 108.14000 107.82000 +0.297
Quercus Agresywny QZS18 18.07.2018 158.37000 157.98000 +0.247
Skarbiec Akcja SZA15 18.07.2018 318.11000 319.01000 -0.282
UniKorona Akcje NZA16 18.07.2018 215.87000 214.20000 +0.780
Investor Gold Otwarty TZI77 18.07.2018 133.08000 133.85000 -0.575
Millennium Dynamicznych Spółek MZA42 18.07.2018 91.70000 91.82000 -0.131
Millennium Globalny Akcji MZI96 18.07.2018 162.46000 161.74000 +0.445
Pekao Surowców i Energii HZI10 18.07.2018 5.66000 5.65000 +0.177
Fundusze Modelowe
Fundusz Modelowy Akcyjny OZA37 18.07.2018 127.10000 126.79000 +0.244
Fundusz Modelowy Stabilnego Wzrostu OZW33 18.07.2018 140.12000 139.82000 +0.215
Fundusz Modelowy Zrównoważony OZZ34 18.07.2018 128.23000 127.93000 +0.235
Pogodna Jesień
Stabilna Pogodna Jesień UWZ01 18.07.2018 54.47716 54.43711 +0.074
Pogodna Przyszłość (kod warunków PPPP32, PPPP33, PPPP34)
Agresywny PWS07 18.07.2018 13.79099 13.76364 +0.199
Dłużnych Papierów Wartościowych PWD05 18.07.2018 20.79153 20.77384 +0.085
Stabilnego Wzrostu PWW07 18.07.2018 16.80785 16.78843 +0.116
Zrównoważony PWZ05 18.07.2018 36.18551 36.18915 -0.010
Pogodna Przyszłość (kod warunków PPPP40)
Kategoria jednostki uczestnictwa A
PZU Gotówkowy ZZP06 22.10.2015 73.95000 73.88000 +0.095
PZU Papierów Dłużnych Polonez ZZD13 22.10.2015 159.49000 158.67000 +0.517
PZU Stabilnego Wzrostu Mazurek ZZW16 22.10.2015 130.93000 130.60000 +0.253
PZU Zrównoważony ZZZ15 22.10.2015 71.10000 71.16000 -0.084
PZU Akcji Krakowiak ZZA13 22.10.2015 96.72000 96.96000 -0.248
PZU Akcji Nowa Europa ZZI04 22.10.2015 45.67000 45.51000 +0.352
Strefa Zysku
Fundusz Gwarantowany ZZG06 18.07.2018 61.34000 61.35000 -0.016
Fundusze pieniężne
PZU Gotówkowy ZZP06 18.07.2018 78.09000 78.08000 +0.013
ESALIENS Pieniężny CZP08 18.07.2018 274.11000 274.14000 -0.011
Arka BZ WBK Gotówkowy AZP09 18.07.2018 30.45000 30.45000 0.000
UniKorona Pieniężny NZP10 18.07.2018 219.02000 218.95000 +0.032
Fundusze papierów dłużnych
PZU Papierów Dłużnych Polonez ZZD13 18.07.2018 164.25000 164.23000 +0.012
Arka BZ WBK Obligacji AZD11 18.07.2018 21.87000 21.88000 -0.046
UniKorona Obligacje NZD10 18.07.2018 348.48000 347.92000 +0.161
Skarbiec Obligacje SZD16 18.07.2018 317.17000 317.39000 -0.069
Investor Obligacji TZD07 18.07.2018 333.07000 333.21000 -0.042
Fundusze stabilnego wzrostu
PZU Stabilnego Wzrostu Mazurek ZZW16 18.07.2018 125.65000 125.44000 +0.167
Arka BZ WBK Stabilnego Wzrostu AZW17 18.07.2018 31.77000 31.80000 -0.094
Skarbiec III Filar SZW18 18.07.2018 176.80000 176.46000 +0.193
Investor Zabezpieczenia Emerytalnego TZW19 18.07.2018 36.92000 36.85000 +0.190
SKOK Stabilny Zmiennej Alokacji DZZ25 18.07.2018 138.02000 138.11000 -0.065
ESALIENS Senior CZW12 18.07.2018 286.69000 286.78000 -0.031
Fundusze zrównoważone
PZU Zrównoważony ZZZ15 18.07.2018 72.24000 72.08000 +0.222
Arka BZ WBK Zrównoważony AZZ16 18.07.2018 30.09000 30.12000 -0.100
UniKorona Zrównoważony NZZ17 18.07.2018 327.96000 326.27000 +0.518
Skarbiec Waga SZZ18 18.07.2018 311.82000 312.21000 -0.125
Fundusze akcji
PZU Akcji Krakowiak ZZA13 18.07.2018 90.32000 90.10000 +0.244
PZU Aktywny Akcji Globalnych ZZI04 18.07.2018 45.35000 45.36000 -0.022
PZU Akcji Małych i Średnich Spółek ZZA21 18.07.2018 45.91000 45.73000 +0.394
Arka BZ WBK Akcji Polskich AZA14 18.07.2018 33.70000 33.75000 -0.148
Skarbiec Akcje SZA15 18.07.2018 318.11000 319.01000 -0.282
UniKorona Akcje NZA16 18.07.2018 215.87000 214.20000 +0.780
ESALIENS Akcji CZA17 18.07.2018 366.58000 367.04000 -0.125
Pekao Rynków Wschodzących HZA22 18.07.2018 7.40000 7.41000 -0.135
Pekao Akcji Europejskich HZA23 18.07.2018 51.73000 51.43000 +0.583
Investor Akcji TZA10 18.07.2018 336.54000 335.39000 +0.343