PZU PZU

Rada nadzorcza

Rada Nadzorcza PZU Życie SA

  • Paweł Surówka– przewodniczący Rady Nadzorczej
  • Piotr Głod– wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej
  • Beata Teresa Bieńkowska – członek Rady Nadzorczej
  • Marcin Szuba – członek Rady Nadzorczej
  • Ryszard Wawryniewicz– członek Rady Nadzorczej