PZU PZU

Rada nadzorcza

Rada Nadzorcza PZU Życie SA

  • Paweł Surówka– Przewodniczący Rady Nadzorczej;
  • Piotr Głod– Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej;
  • Marcin Szuba – Sekretarz Rady Nadzorczej;
  • Beata Teresa Bieńkowska – Członek Rady Nadzorczej;
  • Norbert Dworak – Członek Rady Nadzorczej.