Stopy zwrotu/notowania funduszy ubezpieczeniowych (UFK)

 

Stopy zwrotu funduszy dostępnych w ramach Indywidualnego programu inwestycyjnego Strefa Zysku
 
Pokaż dane
Fundusz FUND_NAME Data rozpoczęcia działalności START_DATE Wartość jednostki uczestnictwa w dniu: 25.11.1999 VALUE_ON_START_DATE Wartość jednostki uczestnictwa w dniu: 17.01.2017 VALUE_ON_END_DATE Stopa zwrotu we wskazanym okresie RETURN_VALUE

Pogodna Przyszłość (kod warunków PPPP40)

PZU Gotówkowy 2015-10-22 - 73.95 PLN -
PZU Papierów Dłużnych Polonez 2015-10-22 - 159.49 PLN -
PZU Stabilnego Wzrostu Mazurek 2015-10-22 - 130.93 PLN -
PZU Zrównoważony 2015-10-22 - 71.10 PLN -
PZU Akcji Krakowiak 2015-10-22 - 96.72 PLN -
PZU Akcji Nowa Europa 2015-10-22 - 45.67 PLN -

Strefa Zysku

Skarbiec Gotówkowy 2006-10-02 - 126.93 PLN -
UniKorona Obligacje 2013-02-28 - 310.20 PLN -
UniBezpieczna Alokacja 2006-10-02 - 159.96 PLN -
SKOK Aktywny Zmiennej Alokacji 2010-11-15 - 108.21 PLN -
Arka BZ WBK Obligacji 2013-02-28 - 20.84 PLN -
Investor Obligacji 2006-10-02 - 303.31 PLN -
Arka BZ WBK Akcji Polskich 2014-02-11 - 33.49 PLN -
Arka BZ WBK Gotówkowy 2006-10-02 - 29.45 PLN -
Arka BZ WBK Obligacji 2014-02-11 - 20.68 PLN -
Arka BZ WBK Stabilnego Wzrostu 2014-02-11 - 30.30 PLN -
Arka BZ WBK Zrównoważony 2014-02-11 - 29.37 PLN -
Fundusz Gwarantowany 2006-10-02 - 60.68 PLN -
Investor Akcji 2010-12-29 - 256.44 PLN -
Investor Obligacji 2011-03-09 - 313.69 PLN -
Investor Zabezpieczenia Emerytalnego 2006-10-02 - 30.82 PLN -
Legg Mason Akcji 2014-02-11 - 352.72 PLN -
Legg Mason Pieniężny 2014-02-11 - 265.21 PLN -
Legg Mason Senior 2014-02-11 - 282.31 PLN -
Pioneer Akcji Europejskich 2006-10-02 - 49.53 PLN -
Pioneer Rynków Wschodzących [1] 2007-03-02 - 6.55 PLN -
PZU Akcji Krakowiak 2014-02-11 - 100.24 PLN -
PZU Akcji Małych i Średnich Spółek 2014-02-11 - 56.27 PLN -
PZU Akcji Nowa Europa 2014-02-11 - 47.45 PLN -
PZU Gotówkowy 2014-02-11 - 75.33 PLN -
PZU Gotówkowy Bonusowy 2010-12-29 - 75.33 PLN -
PZU Papierów Dłużnych Polonez 2014-02-11 - 157.23 PLN -
PZU Stabilnego Wzrostu Mazurek 2014-02-11 - 130.49 PLN -
PZU Zrównoważony 2014-02-11 - 76.28 PLN -
Skarbiec Akcje 2014-02-11 - 289.65 PLN -
Skarbiec III Filar 2014-02-11 - 157.90 PLN -
Skarbiec Obligacje 2006-10-02 - 296.67 PLN -
Skarbiec Waga 2014-02-11 - 290.05 PLN -
SKOK Stabilny Zmiennej Alokacji 2002-04-18 - 137.64 PLN -
UniKorona Akcje 2014-02-11 - 207.58 PLN -
UniKorona Obligacje 2014-02-11 - 332.04 PLN -
UniKorona Pieniężny 2014-02-11 - 208.11 PLN -
UniKorona Zrównoważony 2014-02-11 - 311.32 PLN -

Program Inwestycyjny World

IPOPEMA AKCJI 2015-12-30 - 136.51 PLN -
IPOPEMA OBLIGACJI 2015-12-30 - 125.48 PLN -
FF AMERICA FUND A 2016-01-04 - 14.74 PLN -
FF EMEA FUND A 2016-01-04 - 12.42 PLN -
FF AMERICA FUND A 2016-01-04 - 25.57 EUR -
FF EMEA FUND A 2016-01-04 - 16.80 EUR -
FF AMERICA FUND A 2016-01-04 - 21.44 USD -
FF EMEA FUND A 2016-01-04 - 13.43 USD -
TEMPLETON GLOBAL TOTAL RETURN 2015-12-30 - 85.84 PLN -
TEMPLETON GLOBAL TOTAL RETURN 2015-12-30 - 28.76 USD -
TEMPLETON GLOBAL TOTAL RETURN 2015-12-30 - 20.51 EUR -
TEMPLETON GLOBAL BOND 2015-12-30 - 13.79 PLN -
TEMPLETON GLOBAL BOND 2015-12-30 - 28.08 USD -
TEMPLETON GLOBAL BOND 2015-12-30 - 26.23 EUR -
FRANKLIN EUROPEAN DIVIDEND 2015-12-30 - 11.14 PLN -
FRANKLIN EUROPEAN DIVIDEND 2015-12-30 - 15.27 EUR -
FRANKLIN NATURAL RESOURCES FUND 2016-01-04 - 8.09 PLN -
FRANKLIN NATURAL RESOURCES FUND 2016-01-04 - 6.43 EUR -
FRANKLIN TECHNOLOGY FUND 2016-01-04 - 10.22 EUR -
FRANKLIN NATURAL RESOURCES FUND 2016-01-04 - 7.39 USD -
FRANKLIN TECHNOLOGY FUND 2016-01-04 - 10.92 USD -
FRANKLIN U.S. OPPORTUNITIES 2015-12-30 - 22.37 PLN -
FRANKLIN U.S. OPPORTUNITIES 2015-12-30 - 12.30 USD -
FRANKLIN U.S. OPPORTUNITIES 2015-12-30 - 11.50 EUR -
FRANKLIN K2 ALTERNATIVE STRATEGIES FUND 2016-01-04 - 10.13 PLN -
FRANKLIN K2 ALTERNATIVE STRATEGIES FUND 2016-01-04 - 10.33 EUR -
FRANKLIN K2 ALTERNATIVE STRATEGIES FUND 2016-01-04 - 10.47 USD -
NN (L) JAPONIA 2016-01-04 - 177.57 PLN -
NN (L) STABILNY GLOBALNEJ ALOKACJI 2016-01-04 - 118.07 PLN -
NN (L) GLOBALNY DŁUGU KORPORACYJNEGO 2015-12-30 - 172.37 PLN -
NN (L) GLOBALNY SPÓŁEK DYWIDENDOWYCH 2015-12-30 - 220.93 PLN -
SCHRODER ISF GLOBAL INFLATION LINKED BOND 2016-01-04 - 29.84 EUR -
SCHRODER ISF GLOBAL INFLATION LINKED BOND 2016-01-04 - 31.97 USD -
SCHRODER ISF ASIAN OPPORTUNITIES 2015-12-30 - 45.51 PLN -
SCHRODER ISF EURO EQUITY 2015-12-30 - 105.27 PLN -
SCHRODER ISF ASIAN OPPORTUNITIES 2015-12-30 - 12.49 EUR -
SCHRODER ISF EURO EQUITY 2015-12-30 - 31.25 EUR -
SCHRODER ISF ASIAN OPPORTUNITIES 2015-12-30 - 13.37 USD -
SCHRODER ISF EURO EQUITY 2015-12-30 - 33.39 USD -
SCHRODER ISF GLOBAL EQUITY 2016-01-04 - 78.27 PLN -
SCHRODER ISF GLOBAL EMERGING MARKET OPPORTUNITIES 2016-01-04 - 50.53 PLN -
SCHRODER ISF GLOBAL EMERGING MARKET OPPORTUNITIES 2016-01-04 - 15.18 EUR -
SCHRODER ISF GLOBAL EMERGING MARKET OPPORTUNITIES 2016-01-04 - 12.55 USD -
SCHRODER ISF GLOBAL EQUITY 2016-01-04 - 19.13 USD -
SCHRODER GLOBAL GOLD 2016-01-04 - 348.75 PLN -
SCHRODER ISF ASIAN CONVERTIBLE BOND 2015-12-30 - 510.83 PLN -
SCHRODER ISF ASIAN CONVERTIBLE BOND 2015-12-30 - 119.54 USD -
SCHRODER ISF ASIAN CONVERTIBLE BOND 2015-12-30 - 117.33 EUR -
SCHRODER GLOBAL GOLD 2015-12-30 - 87.66 USD -
SCHRODER GLOBAL GOLD 2015-12-30 - 86.34 EUR -
MILLENNIUM AKCJI 2015-12-30 - 206.92 PLN -
MILLENNIUM DYNAMICZNYCH SPÓŁEK 2015-12-30 - 101.16 PLN -
MILLENNIUM OBLIGACJI KORPORACYJNYCH 2015-12-30 - 136.36 PLN -
MILLENNIUM INSTRUMENTÓW DŁUŻNYCH 2016-01-04 - 105.70 PLN -
MILLENNIUM ABSOLUT RETURN 2015-12-30 - 118.79 PLN -
MILLENNIUM GLOBALNY STABILNEGO WZROSTU 2015-12-30 - 186.58 PLN -
MILLENNIUM STABILNEGO WZROSTU 2015-12-30 - 142.61 PLN -
MILLENNIUM CYKLU KONIUNKTURALNEGO 2015-12-30 - 156.88 PLN -
UNIAKCJE DYWIDENDOWY 2016-01-04 - 127.58 PLN -
UNIAKCJE BIOPHARMA 2016-01-04 - 107.77 PLN -
UNIAKCJE WZROSTU 2015-12-30 - 104.19 PLN -
UNIOBLIGACJE AKTYWNY 2016-01-04 - 147.36 PLN -
UNIKORONA PIENIĘŻNY 2015-12-30 - 208.11 PLN -
UNISTABILNY WZROST 2015-12-30 - 167.55 PLN -
QUERCUS SELEKTYWNY 2015-12-30 - 153.42 PLN -
QUERCUS AGRESYWNY 2015-12-30 - 180.94 PLN -
QUERCUS STABILNY 2016-01-04 - 119.78 PLN -
BGF FIXED INCOME GLOBAL OPPORTUNITIES HEDGED 2015-12-30 - 14.88 PLN -
BGF FIXED INCOME GLOBAL OPPORTUNITIES 2015-12-30 - 13.48 USD -
BGF FIXED INCOME GLOBAL OPPORTUNITIES HEDGED 2015-12-30 - 9.87 EUR -
BGF GLOBAL HIGH YIELD BOND FUND 2015-12-30 - 12.88 PLN -
BGF GLOBAL HIGH YIELD BOND FUND 2015-12-30 - 16.04 EUR -
BGF GLOBAL HIGH YIELD BOND FUND 2015-12-30 - 22.91 USD -
BGF LATIN AMERICAN FUND 2016-01-04 - 7.74 PLN -
BGF LATIN AMERICAN FUND 2016-01-04 - 54.18 EUR -
BGF LATIN AMERICAN FUND 2016-01-04 - 58.04 USD -
BGF GLOBAL ALLOCATION 2015-12-30 - 15.10 PLN -
BGF GLOBAL ALLOCATION 2015-12-30 - 51.40 USD -
BGF GLOBAL ALLOCATION 2015-12-30 - 34.75 EUR -
SKARBIEC LOKACYJNY 2015-12-30 - 133.80 PLN -
SKARBIEC III FILAR 2016-01-04 - 157.90 PLN -
INVESTOR AKCJI 2015-12-30 - 256.44 PLN -
INVESTOR TURCJA 2015-12-30 - 145.47 PLN -
INVESTOR TOP 25 MAŁYCH SPÓŁEK 2015-12-30 - 257.22 PLN -
INVESTOR ZRÓWNOWAŻONY 2015-12-30 - 484.44 PLN -
FUNDUSZ GWARANTOWANY 2015-12-30 - 113.03 PLN -
AVIVA INVESTORS AKTYWNEJ ALOKACJI 2016-01-04 - 117.54 PLN -
AVIVA INVESTORS DŁUŻNYCH PAPIERÓW KORPORACYJNYCH 2016-01-04 - 127.51 PLN -
AVIVA INVESTORS OBLIGACJI DYNAMICZNY 2016-01-04 - 142.67 PLN -
PZU DŁUŻNY RYNKÓW WSCHODZĄCYCH 2015-12-30 - 130.05 PLN -
IPOPEMA MAKRO ALOKACJI 2015-12-30 - 123.32 PLN -
HSBC BRAZIL EQUITY 2015-12-30 - 66.90 PLN -
HSBC BRAZIL EQUITY 2015-12-30 - 15.83 USD -
HSBC TURKEY EQUITY 2015-12-30 - 81.35 PLN -
HSBC TURKEY EQUITY 2015-12-30 - 18.45 EUR -
HSBC RUSSIA EQUITY 2015-12-30 - 23.60 PLN -
HSBC RUSSIA EQUITY 2015-12-30 - 5.58 USD -
LEGG MASON AKCJI 2015-12-30 - 341.80 PLN -
LEGG MASON SENIOR 2015-12-30 - 280.13 PLN -
LEGG MASON STRATEG 2015-12-30 - 211.66 PLN -
TEMPLETON LATIN AMERICA 2015-12-30 - 6.31 PLN -
TEMPLETON LATIN AMERICA 2015-12-30 - 7.44 EUR -
TEMPLETON LATIN AMERICA 2015-12-30 - 25.64 USD -
TEMPLETON ASIAN GROWTH 2015-12-30 - 29.75 USD -
TEMPLETON ASIAN GROWTH 2015-12-30 - 12.01 PLN -
TEMPLETON ASIAN GROWTH 2015-12-30 - 28.41 EUR -
FRANKLIN GLOBAL FUNDAMENTAL STRATEGIES 2015-12-30 - 15.32 PLN -
FRANKLIN GLOBAL FUNDAMENTAL STRATEGIES 2015-12-30 - 8.89 EUR -
FRANKLIN GLOBAL FUNDAMENTAL STRATEGIES 2015-12-30 - 13.24 USD -
NN AKCJI 2015-12-30 - 292.56 PLN -
NN (L) OBLIGACJI RYNKÓW WSCHODZĄCYCH 2015-12-30 - 85.14 PLN -
NN (L) SPÓŁEK DYWIDENDOWYCH RYNKÓW WSCHODZĄCYCH 2015-12-30 - 104.88 PLN -
NN (L) NOWEJ AZJI 2015-12-30 - 104.81 PLN -
NN STABILNEGO WZROSTU 2015-12-30 - 256.85 PLN -
SCHRODER ISF FRONTIER MARKETS EQUITY 2015-12-30 - 383.07 PLN -
SCHRODER ISF FRONTIER MARKETS EQUITY 2015-12-30 - 127.09 USD -
MILLENNIUM GLOBALNY STRATEGII ALTERNATYWNYCH 2015-12-30 - 106.52 PLN -
MILLENNIUM GLOBALNY STRATEGII ALTERNATYWNYCH 2015-12-30 - 25.24 USD -
MILLENNIUM GLOBALNY STRATEGII ALTERNATYWNYCH 2015-12-30 - 24.14 EUR -
MILLENNIUM GLOBALNY AKCJI 2015-12-30 - 142.89 PLN -
MILLENNIUM GLOBALNY AKCJI 2015-12-30 - 33.86 USD -
MILLENNIUM GLOBALNY AKCJI 2015-12-30 - 32.38 EUR -
MILLENNIUM GLOBALNY STABILNEGO WZROSTU 2015-12-30 - 43.76 USD -
MILLENNIUM DEPOZYTOWY 2015-12-30 - 178.69 PLN -
UNIKORONA AKCJE 2015-12-30 - 199.34 PLN -
UNIKORONA OBLIGACJE 2015-12-30 - 332.76 PLN -
BGF GLOBAL EQUITY INCOME FUND 2015-12-30 - 15.55 PLN -
BGF GLOBAL EQUITY INCOME FUND 2015-12-30 - 14.09 EUR -
BGF GLOBAL EQUITY INCOME FUND 2015-12-30 - 14.70 USD -
BGF WORLD AGRICULTURE FUND 2015-12-30 - 10.14 PLN -
BGF WORLD AGRICULTURE FUND 2015-12-30 - 11.57 EUR -
BGF WORLD AGRICULTURE FUND 2015-12-30 - 12.33 USD -
SKARBIEC SPÓŁEK WZROSTOWYCH 2015-12-30 - 73.58 PLN -
SKARBIEC - RYNKÓW SUROWCOWYCH 2015-12-30 - 54.95 PLN -
INVESTOR GOLD OTWARTY 2015-12-30 - 141.00 PLN -
INVESTOR ZABEZPIECZENIA EMERYTALNEGO 2015-12-30 - 30.66 PLN -
PZU MAŁYCH I ŚREDNICH SPÓŁEK 2015-12-30 - 53.38 PLN -
PZU PAPIERÓW DŁUŻNYCH POLONEZ 2016-01-04 - 157.23 PLN -
PZU GOTÓWKOWY 2016-01-04 - 75.33 PLN -
PZU ENERGIA MEDYCYNA EKOLOGIA 2015-12-30 - 79.17 PLN -

Pogodna Przyszłość (kod warunków PPPP32, PPPP33, PPPP34)

Zrównoważony 2002-01-01 - 36.45 PLN -
Akcji 2002-04-17 - 0.00 PLN -
Dłużnych Papierów Wartościowych 2002-04-18 - 19.94 PLN -
Stabilnego Wzrostu 2005-01-19 - 16.76 PLN -
Agresywny 2005-01-19 - 15.02 PLN -

Mocna Przyszłość

Zrównoważony 2000-12-29 - 25.86 PLN -
Akcji 1900-01-23 10.00 PLN 24.80 PLN +148.00 %
Dłużnych Papierów Wartościowych 2001-01-08 - 23.33 PLN -

db Inwestuj w Przyszłość

Allianz Obligacji Plus 2016-09-07 - 165.00 PLN -
Allianz Stabilnego Wzrostu 2016-09-07 - 126.79 PLN -
Arka BZ WBK Akcji Polskich 2016-09-07 - 33.49 PLN -
Arka BZ WBK Stabilnego Wzrostu 2016-09-07 - 30.30 PLN -
Arka BZ WBK Zrównoważony 2016-09-07 - 29.37 PLN -
BGF Asian Dragon 2016-09-07 - 32.35 EUR -
BGF Asian Dragon 2016-09-07 - 34.66 USD -
BGF Emerging Europe 2016-09-07 - 95.09 EUR -
BGF Euro Bond 2016-09-07 - 28.35 EUR -
BGF European 2016-09-07 - 106.38 EUR -
BGF Global Allocation 2016-09-07 - 51.40 USD -
BGF Global Allocation Hedged 2016-09-07 - 34.75 EUR -
BGF US Basic Value 2016-09-07 - 75.87 EUR -
BGF US Dollar High Yield Bond 2016-09-07 - 30.47 USD -
BGF US Flexible Equity 2016-09-07 - 27.90 USD -
BGF US Flexible Equity (Hedged) 2016-09-07 - 19.27 EUR -
BGF World Bond 2016-09-07 - 73.28 USD -
BGF World Energy 2016-09-07 - 17.50 EUR -
BGF World Energy 2016-09-07 - 18.75 USD -
BGF World Gold 2016-09-07 - 29.55 EUR -
BGF World Gold 2016-09-07 - 31.65 USD -
BGF World Healthscience 2016-09-07 - 30.89 EUR -
BGF World Healthscience 2016-09-07 - 33.08 USD -
BGF World Mining 2016-09-07 - 32.21 EUR -
BGF World Mining 2016-09-07 - 34.51 USD -
BGF World Technology 2016-09-07 - 18.62 EUR -
BGF World Technology 2016-09-07 - 19.95 USD -
Franklin India 2016-09-07 - 36.03 EUR -
Franklin India 2016-09-07 - 31.89 USD -
Franklin Mutual European 2016-09-07 - 23.88 EUR -
Franklin US Equity 2016-09-07 - 24.63 USD -
Investor Akcji 2016-09-07 - 256.44 PLN -
Investor BRIC 2016-09-07 - 72.91 PLN -
Investor Nowych Technologii 2016-09-07 - 91.84 PLN -
Investor Obligacji 2016-09-07 - 313.69 PLN -
Investor Sektora Nieruchomości i Budownictwa 2016-09-07 - 79.11 PLN -
Investor Top 50 Małych i Średnich Spółek 2016-09-07 - 48.82 PLN -
Legg Mason Akcji 2016-09-07 - 352.72 PLN -
Legg Mason Senior 2016-09-07 - 282.31 PLN -
LM Strateg 2016-09-07 - 213.36 PLN -
MetLife Akcji 2016-09-07 - 15.67 PLN -
MetLife Akcji Chińskich i Azjatyckich 2016-09-07 - 10.92 PLN -
MetLife Akcji Rynków Wschodzących 2016-09-07 - 8.22 PLN -
MetLife Obligacji Skarbowych 2016-09-07 - 20.62 PLN -
MetLife Stabilnego Wzrostu 2016-09-07 - 16.02 PLN -
NN Akcji 2016-09-07 - 304.15 PLN -
PZU Akcji Krakowiak 2016-09-07 - 100.24 PLN -
PZU Gotówkowy 2016-09-07 - 75.33 PLN -
PZU Stabilnego Wzrostu Mazurek 2016-09-07 - 130.49 PLN -
PZU Zrównoważony 2016-09-07 - 76.28 PLN -
SAS Commodity Fund 2016-09-07 - 63.01 EUR -
SAS Commodity Fund 2016-09-07 - 72.00 USD -
Schroder Global Climate Change Equity 2016-09-07 - 11.30 USD -
Skarbiec Akcja 2016-09-07 - 289.65 PLN -
Templeton Asian Growth 2016-09-07 - 31.49 USD -
Templeton BRIC 2016-09-07 - 15.45 EUR -
Templeton BRIC 2016-09-07 - 13.67 USD -
Templeton China 2016-09-07 - 22.07 USD -
Templeton Eastern Europe 2016-09-07 - 21.56 EUR -
Templeton Euro High Yield 2016-09-07 - 18.33 EUR -
Templeton Global Bond 2016-09-07 - 27.09 USD -
Templeton Global Total Return 2016-09-07 - 85.84 PLN -
Templeton Latin America 2016-09-07 - 53.46 USD -
UniKorona Akcje 2016-09-07 - 207.58 PLN -
UniKorona Obligacje 2016-09-07 - 332.04 PLN -
UniKorona Zrównoważony 2016-09-07 - 311.32 PLN -

Pogodna Jesień

Stabilna Pogodna Jesień 2002-01-03 - 53.70 PLN -

Multi Kapitał

FF EUROPEAN HIGH YIELD 2017-01-02 - 11.11 PLN -
FF EUROPEAN HIGH YIELD 2017-01-02 - 19.33 EUR -
FF EUROPEAN HIGH YIELD 2017-01-02 - 14.13 USD -
FF GLOBAL MULTI ASSET INCOME 2017-01-02 - 10.66 PLN -
FF GLOBAL MULTI ASSET INCOME 2017-01-02 - 11.35 EUR -
FF GLOBAL MULTI ASSET INCOME 2017-01-02 - 11.37 USD -
PZU GLOBALNY OBLIGACJI KORPORACYJNYCH 2017-01-02 - 49.93 PLN -
UNIOBLIGACJE NOWA EUROPA 2017-01-02 - 197.29 PLN -
SCHRODER ISF GLOBAL HIGH YIELD HEDGED 2017-01-02 - 172.90 EUR -
BGF EMERGING MARKETS LOCAL CURRENCY BOND 2017-01-02 - 22.67 USD -
FRANKLIN TECHNOLOGY FUND A 2017-01-02 - 12.82 USD -
SCHRODER ISF GLOBAL CLIMATE CHANGE EQUITY 2017-01-02 - 11.30 USD -
BGF WORLD GOLD FUND HEDGED 2017-01-02 - 5.19 EUR -
TEMPLETON ASIAN SMALLER COMPANIES FUND 2017-01-02 - 49.89 EUR -
SCHRODER ISF GLOBAL DIVERSIFIED GROWTH 2017-01-02 - 125.70 EUR -
BGF EURO RESERVE 2017-01-02 - 73.65 EUR -
SCHRODER ISF US DOLLAR LIQUIDITY 2017-01-02 - 101.86 USD -
SCHRODER ISF GLOBAL DIVERSIFIED GROWTH 2017-01-02 - 125.16 USD -
ALIOR AGRESYWNY 2017-01-02 - 86.33 PLN -
ALIOR STABILNYCH SPÓŁEK 2017-01-02 - 106.18 PLN -
ALIOR MULTI ASSET 2017-01-02 - 70.66 PLN -
ALIOR PAPIERÓW DŁUŻNYCH 2017-01-02 - 107.16 PLN -
PZU OCHRONY MAJĄTKU 2017-01-02 - 60.68 PLN -
PZU TELEKOMUNIKACJA MEDIA TECHNOLOGIA 2017-01-02 - 48.72 PLN -
ALIOR PIENIĘŻNY 2017-01-02 - 102.52 PLN -
TEMPLETON GLOBAL TOTAL RETURN 2017-01-02 - 85.84 PLN -
TEMPLETON GLOBAL TOTAL RETURN 2017-01-02 - 28.76 USD -
TEMPLETON GLOBAL TOTAL RETURN 2017-01-02 - 20.51 EUR -
TEMPLETON LATIN AMERICA 2017-01-02 - 6.74 PLN -
TEMPLETON LATIN AMERICA 2017-01-02 - 7.77 EUR -
TEMPLETON LATIN AMERICA 2017-01-02 - 27.43 USD -
TEMPLETON ASIAN SMALLER COMPANIES FUND 2017-01-02 - 39.14 USD -
FRANKLIN EUROPEAN DIVIDEND 2017-01-02 - 11.14 PLN -
FRANKLIN EUROPEAN DIVIDEND 2017-01-02 - 15.27 EUR -
FRANKLIN NATURAL RESOURCES FUND 2017-01-02 - 8.09 PLN -
FRANKLIN TECHNOLOGY FUND 2017-01-02 - 10.22 EUR -
FRANKLIN EUROPEAN TOTAL RETURN 2017-01-02 - 10.27 PLN -
FRANKLIN EUROPEAN TOTAL RETURN 2017-01-02 - 13.78 EUR -
FRANKLIN K2 ALTERNATIVE STRATEGIES FUND 2017-01-02 - 10.13 PLN -
FRANKLIN K2 ALTERNATIVE STRATEGIES FUND 2017-01-02 - 10.33 EUR -
NN (L) JAPONIA 2017-01-02 - 177.57 PLN -
NN (L) STABILNY GLOBALNEJ ALOKACJI 2017-01-02 - 118.07 PLN -
NN (L) GLOBALNY DŁUGU KORPORACYJNEGO 2017-01-02 - 172.37 PLN -
JPM US SELECT EQUITY PLUS FUND 2017-01-02 - 16.40 USD -
JPMORGAN FUNDS GLOBAL NATURAL RESOURCES 2017-01-02 - 8.37 EUR -
SCHRODER ISF GLOBAL INFLATION LINKED BOND 2017-01-02 - 29.84 EUR -
SCHRODER ISF GLOBAL INFLATION LINKED BOND 2017-01-02 - 31.97 USD -
SCHRODER ISF ASIAN OPPORTUNITIES 2017-01-02 - 45.51 PLN -
SCHRODER ISF EURO EQUITY 2017-01-02 - 105.27 PLN -
SCHRODER ISF GLOBAL EMERGING MARKET OPPORTUNITIES 2017-01-02 - 50.53 PLN -
SCHRODER ISF EMERGING MARKETS DEBT ABSOLUTE RETURN 2017-01-02 - 114.45 PLN -
SCHRODER ISF EMERGING MARKETS DEBT ABSOLUTE RETURN 2017-01-02 - 27.91 EUR -
SCHRODER ISF EMERGING MARKETS DEBT ABSOLUTE RETURN 2017-01-02 - 26.74 USD -
SCHRODER ISF GLOBAL EMERGING MARKET OPPORTUNITIES A 2017-01-02 - 15.83 EUR -
SCHRODER ISF GLOBAL EMERGING MARKET OPPORTUNITIES A 2017-01-02 - 13.10 USD -
SCHRODER GLOBAL GOLD 2017-01-02 - 348.75 PLN -
SCHRODER GLOBAL GOLD 2017-01-02 - 87.66 USD -
SCHRODER GLOBAL GOLD 2017-01-02 - 86.34 EUR -
UNIAKCJE WZROSTU 2017-01-02 - 104.19 PLN -
UNIOBLIGACJE AKTYWNY 2017-01-02 - 147.36 PLN -
UNIAKCJE NOWA EUROPA 2017-01-02 - 116.12 PLN -
UNIKORONA PIENIĘŻNY 2017-01-02 - 208.11 PLN -
QUERCUS SELEKTYWNY 2017-01-02 - 153.42 PLN -
QUERCUS OCHRONY KAPITAŁU 2017-01-02 - 143.07 PLN -
QUERCUS STABILNY 2017-01-02 - 119.78 PLN -
BGF FIXED INCOME GLOBAL OPPORTUNITIES HEDGED 2017-01-02 - 14.88 PLN -
BGF FIXED INCOME GLOBAL OPPORTUNITIES 2017-01-02 - 13.48 USD -
BGF FIXED INCOME GLOBAL OPPORTUNITIES HEDGED 2017-01-02 - 9.87 EUR -
BGF GLOBAL HIGH YIELD BOND FUND 2017-01-02 - 16.04 EUR -
BGF GLOBAL HIGH YIELD BOND FUND 2017-01-02 - 22.91 USD -
BGF LATIN AMERICAN FUND 2017-01-02 - 7.74 PLN -
BGF LATIN AMERICAN FUND 2017-01-02 - 54.18 EUR -
BGF LATIN AMERICAN FUND 2017-01-02 - 58.04 USD -
BGF WORLD ENERGY FUND 2017-01-02 - 17.50 EUR -
BGF WORLD GOLD FUND 2017-01-02 - 29.55 EUR -
BGF WORLD MINING FUND 2017-01-02 - 32.21 EUR -
BGF ASIAN DRAGON FUND 2017-01-02 - 32.35 EUR -
BGF WORLD ENERGY FUND 2017-01-02 - 18.75 USD -
BGF WORLD GOLD FUND 2017-01-02 - 31.65 USD -
BGF WORLD MINING FUND 2017-01-02 - 34.51 USD -
BGF ASIAN DRAGON FUND 2017-01-02 - 34.66 USD -
BGF NEW ENERGY FUND 2017-01-02 - 7.21 USD -
BGF NEW ENERGY FUND 2017-01-02 - 6.74 EUR -
BGF WORLD AGRICULTURE FUND 2017-01-02 - 10.51 PLN -
BGF WORLD AGRICULTURE FUND 2017-01-02 - 11.97 EUR -
BGF WORLD AGRICULTURE FUND 2017-01-02 - 12.77 USD -
BGF US BASIC VALUE FUND 2017-01-02 - 75.87 EUR -
BGF GLOBAL ALLOCATION 2017-01-02 - 15.10 PLN -
BGF GLOBAL ALLOCATION 2017-01-02 - 51.40 USD -
BGF GLOBAL ALLOCATION 2017-01-02 - 34.75 EUR -
SKARBIEC SPÓŁEK WZROSTOWYCH 2017-01-02 - 76.17 PLN -
SKARBIEC MARKET OPPORTUNITIES 2017-01-02 - 159.28 PLN -
INVESTOR AKCJI 2017-01-02 - 256.44 PLN -
INVESTOR NOWYCH TECHNOLOGII 2017-01-02 - 91.84 PLN -
INVESTOR NIEMCY 2017-01-02 - 201.28 PLN -
INVESTOR INDIE I CHINY 2017-01-02 - 209.53 PLN -
INVESTOR TURCJA 2017-01-02 - 145.47 PLN -
INVESTOR GOLD OTWARTY 2017-01-02 - 148.12 PLN -
INVESTOR ZRÓWNOWAŻONY 2017-01-02 - 484.44 PLN -
PZU AKCJI KRAKOWIAK 2017-01-02 - 100.24 PLN -
PZU MAŁYCH I ŚREDNICH SPÓŁEK 2017-01-02 - 56.27 PLN -
PZU ENERGIA MEDYCYNA EKOLOGIA 2017-01-02 - 79.17 PLN -
PZU DŁUŻNY RYNKÓW WSCHODZĄCYCH 2017-01-02 - 130.05 PLN -
PZU PAPIERÓW DŁUŻNYCH POLONEZ 2017-01-02 - 157.23 PLN -
PZU AKCJI NOWA EUROPA 2017-01-02 - 47.45 PLN -
PZU AKCJI RYNKÓW ROZWINIĘTYCH 2017-01-02 - 195.46 PLN -
PZU AKCJI RYNKÓW WSCHODZĄCYCH 2017-01-02 - 101.51 PLN -
PZU AKCJI SPÓŁEK DYWIDENDOWYCH 2017-01-02 - 128.40 PLN -
PZU GOTÓWKOWY 2017-01-02 - 75.33 PLN -
PZU STABILNEGO WZROSTU MAZUREK 2017-01-02 - 130.49 PLN -
PZU SEJF+ 2017-01-02 - 62.60 PLN -
PZU ZRÓWNOWAŻONY 2017-01-02 - 76.28 PLN -

Pogodna Przyszłość (kod warunków PPPP40) kategoria j.u. J

PZU Akcji Krakowiak 2015-11-19 - 102.15 PLN -
PZU Akcji Nowa Europa 2015-11-19 - 48.35 PLN -
PZU Gotówkowy 2015-11-19 - 75.96 PLN -
PZU Papierów Dłużnych Polonez 2015-11-19 - 159.62 PLN -
PZU Stabilnego Wzrostu Mazurek 2015-11-19 - 134.23 PLN -
PZU Zrównoważony 2015-11-19 - 76.24 PLN -

Wielowalutowy Program Inwestycyjny

MILLENNIUM OBLIGACJI EUROPEJSKICH PLUS 2011-11-03 - 28.16 EUR -
MILLENNIUM AKCJI EUROPEJSKICH 2011-11-03 - 23.28 EUR -
MILLENNIUM OBLIGACJI EUROPEJSKICH PLUS 2011-11-03 - 34.50 USD -
MILLENNIUM AKCJI EUROPEJSKICH 2011-11-03 - 28.52 USD -
MILLENNIUM OBLIGACJI KORPORACYJNYCH 2012-09-20 - 117.06 PLN -
ING (L) PAPIERÓW DŁUŻNYCH RYNKÓW WSCHODZĄCYCH 2011-11-03 - 127.74 PLN -
MILLENNIUM OBLIGACJI AMERYKAŃSKICH PLUS 2011-11-03 - 27.28 EUR -
MILLENNIUM BRIC 2011-11-03 - 38.90 EUR -
MILLENNIUM OBLIGACJI AMERYKAŃSKICH PLUS 2011-11-03 - 114.88 PLN -
MILLENNIUM BRIC 2011-11-03 - 52.92 USD -
MILLENNIUM OBLIGACJI AMERYKAŃSKICH PLUS 2011-11-03 - 37.12 USD -
SKARBIEC - ALTERNATYWNY 2011-11-03 - 87.25 PLN -
MILLENNIUM BRIC 2013-07-31 - 159.80 PLN -
ARKA BZ WBK AKCJI ŚRODKOWEJ I WSCHODNIEJ EUROPY 2011-11-03 - 41.50 PLN -
ARKA BZ WBK AKCJI 2009-01-05 - 33.51 PLN -
HSBC LATIN AMERICA EQUITY 2011-11-03 - 13.58 USD -
HSBC LATIN AMERICA EQUITY 2011-11-03 - 45.63 PLN -
SCHRODER ISF GLOBAL ENERGY 2011-11-03 - 20.19 USD -
SCHRODER ISF GLOBAL ENERGY 2011-11-03 - 16.20 EUR -
MILLENNIUM GLOBALNY STABILNEGO WZROSTU 2013-10-04 - 42.34 EUR -
BGF EMERGING MARKETS LOCAL CURRENCY BOND HEDGED 2011-11-03 - 9.93 PLN -
BGF EMERGING MARKETS LOCAL CURRENCY BOND 2011-11-03 - 23.47 USD -
BGF EMERGING MARKETS LOCAL CURRENCY BOND 2011-11-03 - 18.91 EUR -
INVESTOR BRIC 2011-11-03 - 65.74 PLN -
PZU AKCJI SPÓŁEK DYWIDENDOWYCH 2009-01-05 - 81.22 PLN -
FF AMERICA FUND A 2016-01-04 - 14.78 PLN -
FF EMEA FUND A 2016-01-04 - 12.28 PLN -
FF AMERICA FUND A 2016-01-04 - 26.23 EUR -
FF EMEA FUND A 2016-01-04 - 16.43 EUR -
FF AMERICA FUND A 2016-01-04 - 21.49 USD -
FF EMEA FUND A 2016-01-04 - 12.83 USD -
FRANKLIN NATURAL RESOURCES FUND 2016-01-04 - 7.92 PLN -
FRANKLIN NATURAL RESOURCES FUND 2016-01-04 - 6.43 EUR -
FRANKLIN TECHNOLOGY FUND 2016-01-04 - 10.11 EUR -
FRANKLIN NATURAL RESOURCES FUND 2016-01-04 - 7.22 USD -
FRANKLIN TECHNOLOGY FUND 2016-01-04 - 10.55 USD -
FRANKLIN K2 ALTERNATIVE STRATEGIES FUND 2016-01-04 - 10.08 PLN -
FRANKLIN K2 ALTERNATIVE STRATEGIES FUND 2016-01-04 - 10.30 EUR -
FRANKLIN K2 ALTERNATIVE STRATEGIES FUND 2016-01-04 - 10.41 USD -
NN (L) JAPONIA 2016-01-04 - 180.56 PLN -
NN (L) STABILNY GLOBALNEJ ALOKACJI 2016-01-04 - 118.05 PLN -
SCHRODER ISF GLOBAL INFLATION LINKED BOND 2016-01-04 - 29.51 EUR -
SCHRODER ISF GLOBAL INFLATION LINKED BOND 2016-01-04 - 31.55 USD -
SCHRODER ISF GLOBAL EQUITY 2016-01-04 - 76.69 PLN -
SCHRODER ISF GLOBAL EMERGING MARKET OPPORTUNITIES 2016-01-04 - 47.98 PLN -
SCHRODER ISF GLOBAL EMERGING MARKET OPPORTUNITIES 2016-01-04 - 14.77 EUR -
SCHRODER ISF GLOBAL EMERGING MARKET OPPORTUNITIES 2016-01-04 - 11.92 USD -
SCHRODER ISF GLOBAL EQUITY 2016-01-04 - 18.75 USD -
SCHRODER GLOBAL GOLD 2016-01-04 - 286.61 PLN -
MILLENNIUM INSTRUMENTÓW DŁUŻNYCH 2016-01-04 - 105.50 PLN -
UNIAKCJE DYWIDENDOWY 2016-01-04 - 125.31 PLN -
UNIAKCJE BIOPHARMA 2016-01-04 - 104.46 PLN -
IPOPEMA AKCJI 2013-10-04 - 136.51 PLN -
IPOPEMA OBLIGACJI 2013-10-04 - 125.48 PLN -
IPOPEMA MAKRO ALOKACJI 2013-10-04 - 123.47 PLN -
HSBC BRAZIL EQUITY 2011-11-03 - 74.17 PLN -
HSBC BRAZIL EQUITY 2011-11-03 - 18.15 USD -
HSBC TURKEY EQUITY 2011-11-03 - 78.25 PLN -
HSBC TURKEY EQUITY 2011-11-03 - 17.91 EUR -
HSBC RUSSIA EQUITY 2011-11-03 - 23.52 PLN -
HSBC RUSSIA EQUITY 2011-11-03 - 5.76 USD -
UNIOBLIGACJE AKTYWNY 2016-01-04 - 148.94 PLN -
QUERCUS STABILNY 2016-01-04 - 118.89 PLN -
BGF LATIN AMERICAN FUND 2016-01-04 - 7.14 PLN -
BGF LATIN AMERICAN FUND 2016-01-04 - 51.36 EUR -
BGF LATIN AMERICAN FUND 2016-01-04 - 53.60 USD -
SKARBIEC III FILAR 2016-01-04 - 155.04 PLN -
AVIVA INVESTORS AKTYWNEJ ALOKACJI 2016-01-04 - 116.88 PLN -
AVIVA INVESTORS DŁUŻNYCH PAPIERÓW KORPORACYJNYCH 2016-01-04 - 127.13 PLN -
AVIVA INVESTORS OBLIGACJI DYNAMICZNY 2016-01-04 - 142.51 PLN -
PZU PAPIERÓW DŁUŻNYCH POLONEZ 2016-01-04 - 157.24 PLN -
PZU GOTÓWKOWY 2016-01-04 - 75.21 PLN -
LEGG MASON AKCJI 2006-10-02 - 352.72 PLN -
LEGG MASON SENIOR 2006-10-02 - 282.31 PLN -
LEGG MASON STRATEG 2011-11-03 - 213.36 PLN -
TEMPLETON GLOBAL TOTAL RETURN 2011-11-03 - 85.84 PLN -
TEMPLETON GLOBAL TOTAL RETURN 2011-11-03 - 28.76 USD -
TEMPLETON GLOBAL TOTAL RETURN 2011-11-03 - 20.51 EUR -
TEMPLETON GLOBAL BOND 2011-11-03 - 13.79 PLN -
TEMPLETON GLOBAL BOND 2011-11-03 - 28.08 USD -
TEMPLETON GLOBAL BOND 2011-11-03 - 26.23 EUR -
TEMPLETON LATIN AMERICA 2014-10-07 - 6.74 PLN -
TEMPLETON LATIN AMERICA 2014-10-07 - 7.77 EUR -
TEMPLETON LATIN AMERICA 2014-10-07 - 27.43 USD -
TEMPLETON ASIAN GROWTH 2011-11-03 - 31.49 USD -
TEMPLETON ASIAN GROWTH 2011-11-03 - 12.70 PLN -
TEMPLETON ASIAN GROWTH 2011-11-03 - 29.36 EUR -
FRANKLIN EUROPEAN DIVIDEND 2014-10-07 - 11.14 PLN -
FRANKLIN EUROPEAN DIVIDEND 2014-10-07 - 15.27 EUR -
FRANKLIN U.S. OPPORTUNITIES 2011-11-03 - 22.37 PLN -
FRANKLIN U.S. OPPORTUNITIES 2011-11-03 - 12.30 USD -
FRANKLIN U.S. OPPORTUNITIES 2011-11-03 - 11.50 EUR -
FRANKLIN GLOBAL FUNDAMENTAL STRATEGIES 2014-10-07 - 15.34 PLN -
FRANKLIN GLOBAL FUNDAMENTAL STRATEGIES 2014-10-07 - 8.88 EUR -
FRANKLIN GLOBAL FUNDAMENTAL STRATEGIES 2014-10-07 - 13.27 USD -
NN AKCJI 2014-04-04 - 304.15 PLN -
NN (L) GLOBALNY DŁUGU KORPORACYJNEGO 2011-11-03 - 172.37 PLN -
NN (L) OBLIGACJI RYNKÓW WSCHODZĄCYCH 2013-10-22 - 86.27 PLN -
NN (L) GLOBALNY SPÓŁEK DYWIDENDOWYCH 2011-11-03 - 220.93 PLN -
NN (L) SPÓŁEK DYWIDENDOWYCH RYNKÓW WSCHODZĄCYCH 2011-11-03 - 108.46 PLN -
NN (L) NOWEJ AZJI 2014-04-04 - 111.21 PLN -
NN STABILNEGO WZROSTU 2014-04-04 - 259.51 PLN -
SCHRODER ISF ASIAN OPPORTUNITIES 2014-10-07 - 45.51 PLN -
SCHRODER ISF EURO EQUITY 2014-10-07 - 105.27 PLN -
SCHRODER ISF FRONTIER MARKETS EQUITY 2014-10-07 - 405.33 PLN -
SCHRODER ISF ASIAN OPPORTUNITIES 2014-10-07 - 12.49 EUR -
SCHRODER ISF EURO EQUITY 2014-10-07 - 31.25 EUR -
SCHRODER ISF ASIAN OPPORTUNITIES 2014-10-07 - 13.37 USD -
SCHRODER ISF EURO EQUITY 2014-10-07 - 33.39 USD -
SCHRODER ISF FRONTIER MARKETS EQUITY 2014-10-07 - 134.48 USD -
SCHRODER ISF ASIAN CONVERTIBLE BOND 2011-11-03 - 510.83 PLN -
SCHRODER ISF ASIAN CONVERTIBLE BOND 2011-11-03 - 119.54 USD -
SCHRODER ISF ASIAN CONVERTIBLE BOND 2011-11-03 - 117.33 EUR -
SCHRODER GLOBAL GOLD 2011-11-03 - 87.66 USD -
SCHRODER GLOBAL GOLD 2011-11-03 - 86.34 EUR -
MILLENNIUM AKCJI 2011-11-03 - 206.92 PLN -
MILLENNIUM DYNAMICZNYCH SPÓŁEK 2011-11-03 - 101.16 PLN -
MILLENNIUM OBLIGACJI KORPORACYJNYCH 2012-11-27 - 136.36 PLN -
MILLENNIUM GLOBALNY STRATEGII ALTERNATYWNYCH 2013-10-04 - 108.49 PLN -
MILLENNIUM GLOBALNY STRATEGII ALTERNATYWNYCH 2013-10-04 - 26.47 USD -
MILLENNIUM GLOBALNY STRATEGII ALTERNATYWNYCH 2013-10-04 - 24.79 EUR -
MILLENNIUM ABSOLUT RETURN 2012-09-20 - 118.79 PLN -
MILLENNIUM GLOBALNY AKCJI 2011-11-03 - 144.67 PLN -
MILLENNIUM GLOBALNY AKCJI 2011-11-03 - 35.29 USD -
MILLENNIUM GLOBALNY AKCJI 2011-11-03 - 33.05 EUR -
MILLENNIUM GLOBALNY STABILNEGO WZROSTU 2013-01-07 - 186.58 PLN -
MILLENNIUM GLOBALNY STABILNEGO WZROSTU 2013-10-04 - 45.52 USD -
MILLENNIUM DEPOZYTOWY 2011-11-03 - 179.07 PLN -
MILLENNIUM STABILNEGO WZROSTU 2011-11-03 - 142.61 PLN -
MILLENNIUM CYKLU KONIUNKTURALNEGO 2011-11-03 - 156.88 PLN -
UNIKORONA AKCJE 2014-04-04 - 207.58 PLN -
UNIAKCJE WZROSTU 2014-04-04 - 104.19 PLN -
UNIKORONA OBLIGACJE 2006-10-02 - 332.04 PLN -
UNIKORONA PIENIĘŻNY 1997-03-03 74.97 PLN 208.11 PLN +177.59 %
UNISTABILNY WZROST 2007-11-02 - 167.55 PLN -
QUERCUS SELEKTYWNY 2011-11-16 - 153.42 PLN -
QUERCUS AGRESYWNY 2008-03-28 - 180.94 PLN -
BGF FIXED INCOME GLOBAL OPPORTUNITIES HEDGED 2011-11-03 - 14.88 PLN -
BGF FIXED INCOME GLOBAL OPPORTUNITIES 2011-11-03 - 13.48 USD -
BGF FIXED INCOME GLOBAL OPPORTUNITIES HEDGED 2011-11-03 - 9.87 EUR -
BGF GLOBAL HIGH YIELD BOND FUND 2014-10-07 - 12.88 PLN -
BGF GLOBAL HIGH YIELD BOND FUND 2014-10-07 - 16.04 EUR -
BGF GLOBAL HIGH YIELD BOND FUND 2014-10-07 - 22.91 USD -
BGF GLOBAL EQUITY INCOME FUND 2014-10-07 - 15.76 PLN -
BGF GLOBAL EQUITY INCOME FUND 2014-10-07 - 13.91 EUR -
BGF GLOBAL EQUITY INCOME FUND 2014-10-07 - 14.90 USD -
BGF WORLD AGRICULTURE FUND 2011-11-03 - 10.51 PLN -
BGF WORLD AGRICULTURE FUND 2011-11-03 - 11.97 EUR -
BGF WORLD AGRICULTURE FUND 2011-11-03 - 12.77 USD -
BGF GLOBAL ALLOCATION 2011-11-03 - 15.10 PLN -
BGF GLOBAL ALLOCATION 2011-11-03 - 51.40 USD -
BGF GLOBAL ALLOCATION 2011-11-03 - 34.75 EUR -
SKARBIEC SPÓŁEK WZROSTOWYCH 2014-04-04 - 76.17 PLN -
SKARBIEC LOKACYJNY 2014-04-04 - 133.80 PLN -
SKARBIEC - RYNKÓW SUROWCOWYCH 2011-11-03 - 56.30 PLN -
INVESTOR AKCJI 2014-04-04 - 256.44 PLN -
INVESTOR TURCJA 2011-11-03 - 145.47 PLN -
INVESTOR TOP 25 MAŁYCH SPÓŁEK 2014-04-04 - 257.22 PLN -
INVESTOR GOLD OTWARTY 2011-11-03 - 148.12 PLN -
INVESTOR ZABEZPIECZENIA EMERYTALNEGO 2014-04-04 - 30.82 PLN -
INVESTOR ZRÓWNOWAŻONY 2014-04-04 - 484.44 PLN -
FUNDUSZ GWARANTOWANY 2012-09-20 - 113.03 PLN -
PZU MAŁYCH I ŚREDNICH SPÓŁEK 2006-10-02 - 56.27 PLN -
PZU ENERGIA MEDYCYNA EKOLOGIA 2010-08-18 - 79.17 PLN -
PZU DŁUŻNY RYNKÓW WSCHODZĄCYCH 2010-08-18 - 130.05 PLN -

Pogodna Przyszłość (kod warunków PPPP40) kategoria j.u. F

PZU Akcji Krakowiak 2015-11-19 - 109.72 PLN -
PZU Akcji Nowa Europa 2015-11-19 - 52.00 PLN -
PZU Gotówkowy 2015-11-19 - 76.32 PLN -
PZU Papierów Dłużnych Polonez 2015-11-19 - 162.21 PLN -
PZU Stabilnego Wzrostu Mazurek 2015-11-19 - 137.62 PLN -
PZU Zrównoważony 2015-11-19 - 81.32 PLN -

Pogodna Przyszłość (kod warunków PPPP40) kategoria j.u. D

PZU Akcji Krakowiak 2015-11-19 - 136.19 PLN -
PZU Akcji Nowa Europa 2015-11-19 - 61.60 PLN -
PZU Gotówkowy 2015-11-19 - 76.23 PLN -
PZU Papierów Dłużnych Polonez 2015-11-19 - 169.62 PLN -
PZU Stabilnego Wzrostu Mazurek 2015-11-19 - 152.43 PLN -
PZU Zrównoważony 2015-11-19 - 91.30 PLN -

IKE PZU Życie

FUNDUSZ AKCJI 2004-09-01 - 82.35 PLN -
FUNDUSZ STABILNEGO WZROSTU 2004-09-01 - 86.87 PLN -
FUNDUSZ PAPIERÓW DŁUŻNYCH 2004-09-01 - 81.94 PLN -

PZU Plan na Życie

Millennium BRIC 2011-11-03 - 163.78 PLN -
Pioneer Lokacyjny 2005-08-26 - 14.10 PLN -
Pioneer Aktywnej Alokacji 2011-01-11 - 6.06 PLN -
Skarbiec – Kasa 1997-10-09 137.65 PLN 287.00 PLN +108.50 %
Idea Akcji 2009-01-12 - 100.95 PLN -
Idea Surowce Plus 2012-05-17 - 76.11 PLN -
Idea Premium 2012-05-17 - 218.47 PLN -
Idea Stabilnego Wzrostu 2009-01-12 - 161.57 PLN -
Idea Obligacji 2009-01-12 - 267.64 PLN -
PZU Globalnej Alokacji 2009-01-05 - 99.12 PLN -
PZU Optymalnej Alokacji 2009-01-05 - 61.54 PLN -
Arka Platinum Dynamiczny 2014-10-21 - 37.68 PLN -
SKOK Akcji 2011-01-11 - 100.84 PLN -
Arka BZ WBK Akcji Polskich 2014-02-11 - 33.49 PLN -
Arka BZ WBK Obligacji 2009-01-05 - 20.68 PLN -
Arka BZ WBK Stabilnego Wzrostu 2006-10-02 - 30.30 PLN -
Arka BZ WBK Zrównoważony 2006-10-02 - 29.37 PLN -
Arka Platinum Dynamiczny 2012-05-17 - 40.68 PLN -
BPH Obligacji 2 2011-01-11 - 3,351.62 PLN -
BPH Stabilnego Wzrostu 2011-01-11 - 16.99 PLN -
Fundusz Modelowy Akcyjny 2010-02-05 - 121.87 PLN -
Fundusz Modelowy Stabilnego Wzrostu 2010-02-05 - 126.68 PLN -
Fundusz Modelowy Zrównoważony 2010-02-05 - 116.55 PLN -
Investor Gold Otwarty 2012-01-02 - 148.12 PLN -
Legg Mason Akcji 2014-02-11 - 352.72 PLN -
Legg Mason Pieniężny 2006-10-02 - 265.21 PLN -
Legg Mason Senior 2014-02-11 - 282.31 PLN -
Millennium Depozytowy 2014-02-11 - 179.07 PLN -
Millennium Dynamicznych Spółek 2014-02-11 - 101.16 PLN -
Millennium Globalny Akcji 2014-02-11 - 144.67 PLN -
Millennium Globalny Stabilnego Wzrostu 2014-02-11 - 186.58 PLN -
Pioneer Surowców i Energii 2012-05-17 - 6.29 PLN -
PZU Akcji Krakowiak 2006-10-02 - 100.24 PLN -
PZU Akcji Małych i Średnich Spółek 2014-02-11 - 56.27 PLN -
PZU Akcji Nowa Europa 2006-10-02 - 47.45 PLN -
PZU Akcji Rynków Rozwiniętych 2009-01-05 - 195.46 PLN -
PZU Akcji Rynków Wschodzących 2009-01-05 - 101.51 PLN -
PZU Akcji Spółek Dywidendowych 2014-02-11 - 128.40 PLN -
PZU Dłużny Rynków Wschodzących 2014-02-11 - 130.05 PLN -
PZU Energia Medycyna Ekologia 2014-02-11 - 79.17 PLN -
PZU Gotówkowy 2006-10-02 - 75.33 PLN -
PZU Papierów Dłużnych Polonez 2006-10-02 - 157.23 PLN -
PZU SEJF+ 2009-01-05 - 62.60 PLN -
PZU Stabilnego Wzrostu Mazurek 2006-10-02 - 130.49 PLN -
PZU Zrównoważony 2006-10-02 - 76.28 PLN -
Quercus Agresywny 2014-02-11 - 180.94 PLN -
Skarbiec Akcja 1997-10-09 83.13 PLN 289.65 PLN +248.43 %
Skarbiec-III Filar 1999-07-21 50.26 PLN 157.90 PLN +214.17 %
Skarbiec-Waga 1997-10-09 105.28 PLN 290.05 PLN +175.50 %
UniKorona Akcje 1997-03-03 42.48 PLN 207.58 PLN +388.65 %
UniKorona Pieniężny 2014-02-11 - 208.11 PLN -
UniKorona Zrównoważony 1995-09-01 86.83 PLN 311.32 PLN +258.54 %
UniObligacje: Nowa Europa 2013-01-07 - 197.29 PLN -
UniStabilny Wzrost 2014-02-11 - 167.55 PLN -

IKE PZU

FUNDUSZ GOTÓWKOWY 2005-06-15 - 74.44 PLN -
FUNDUSZ AKCJI 2004-09-01 - 81.71 PLN -
FUNDUSZ STABILNEGO WZROSTU 2004-09-01 - 125.97 PLN -
FUNDUSZ AKCJI NOWA EUROPA 2007-04-27 - 38.22 PLN -
FUNDUSZ PAPIERÓW DŁUŻNYCH 2004-09-01 - 160.75 PLN -
FUNDUSZ ZRÓWNOWAŻONY 2007-04-27 - 63.66 PLN -

PZU Cel na Przyszłość

PZU Akcji Krakowiak 2015-09-07 - 100.24 PLN -
PZU Stabilnego Wzrostu Mazurek 2015-09-07 - 130.49 PLN -
PZU Papierów Dłużnych Polonez 2015-09-07 - 157.23 PLN -
PZU Gotówkowy 2015-09-07 - 75.33 PLN -
PZU Zrównoważony 2015-09-07 - 76.28 PLN -
PZU Sejf + 2015-09-07 - 62.60 PLN -
PZU Akcji Nowa Europa 2015-09-07 - 47.45 PLN -
PZU Akcji Małych i Średnich Spółek 2015-09-07 - 56.27 PLN -
PZU Energia Medycyna Ekologia 2015-09-07 - 79.17 PLN -
PZU Ochrony Majątku 2015-09-07 - 60.68 PLN -

IKZE PZU

Fundusz Stabilnego Wzrostu Mazurek 2011-12-30 - 130.49 PLN -

Pogodna Przyszłość (kod warunków PPPP40) kategoria j.u. A

PZU Akcji Krakowiak 2015-11-19 - 100.12 PLN -
PZU Akcji Nowa Europa 2015-11-19 - 47.51 PLN -
PZU Gotówkowy 2015-11-19 - 75.35 PLN -
PZU Papierów Dłużnych Polonez 2015-11-19 - 157.28 PLN -
PZU Stabilnego Wzrostu Mazurek 2015-11-19 - 130.46 PLN -
PZU Zrównoważony 2015-11-19 - 76.11 PLN -

Pogodna Przyszłość (kod warunków PPPP40) kategoria j.u. C

PZU Akcji Krakowiak 2015-11-19 - 134.05 PLN -
PZU Akcji Nowa Europa 2015-11-19 - 62.56 PLN -
PZU Gotówkowy 2015-11-19 - 75.98 PLN -
PZU Papierów Dłużnych Polonez 2015-11-19 - 170.65 PLN -
PZU Stabilnego Wzrostu Mazurek 2015-11-19 - 152.55 PLN -
PZU Zrównoważony 2015-11-19 - 93.60 PLN -

db Invest Plus Open

Allianz Obligacji Plus 2016-09-08 - 165.00 PLN -
Allianz Stabilnego Wzrostu 2016-09-08 - 126.79 PLN -
Arka BZ WBK Akcji Polskich 2016-09-08 - 33.49 PLN -
Arka BZ WBK Stabilnego Wzrostu 2016-09-08 - 30.30 PLN -
Arka BZ WBK Zrównoważony 2016-09-08 - 29.37 PLN -
BGF Asian Dragon 2016-09-08 - 32.35 EUR -
BGF Asian Dragon 2016-09-08 - 34.66 USD -
BGF Emerging Europe 2016-09-08 - 95.09 EUR -
BGF Euro Bond 2016-09-08 - 28.35 EUR -
BGF European 2016-09-08 - 106.38 EUR -
BGF Global Allocation 2016-09-08 - 51.40 USD -
BGF Global Allocation Hedged 2016-09-08 - 34.75 EUR -
BGF US Basic Value 2016-09-08 - 75.87 EUR -
BGF US Dollar High Yield Bond 2016-09-08 - 30.47 USD -
BGF US Flexible Equity 2016-09-08 - 27.90 USD -
BGF US Flexible Equity (Hedged) 2016-09-08 - 19.27 EUR -
BGF World Bond 2016-09-08 - 73.28 USD -
BGF World Energy 2016-09-08 - 17.50 EUR -
BGF World Energy 2016-09-08 - 18.75 USD -
BGF World Gold 2016-09-08 - 29.55 EUR -
BGF World Gold 2016-09-08 - 31.65 USD -
BGF World Healthscience 2016-09-08 - 30.89 EUR -
BGF World Healthscience 2016-09-08 - 33.08 USD -
BGF World Mining 2016-09-08 - 32.21 EUR -
BGF World Mining 2016-09-08 - 34.51 USD -
BGF World Technology 2016-09-08 - 18.62 EUR -
BGF World Technology 2016-09-08 - 19.95 USD -
Franklin India 2016-09-08 - 36.03 EUR -
Franklin India 2016-09-08 - 31.89 USD -
Franklin Mutual European 2016-09-08 - 23.88 EUR -
Franklin US Equity 2016-09-08 - 24.63 USD -
Investor Akcji 2016-09-08 - 256.44 PLN -
Investor Ameryka Łacińska 2016-09-08 - 157.44 PLN -
Investor BRIC 2016-09-08 - 72.91 PLN -
Investor Gold Otwarty 2016-09-08 - 148.12 PLN -
Investor Indie i Chiny 2016-09-08 - 209.53 PLN -
Investor Niemcy 2016-09-08 - 201.28 PLN -
Investor Nowych Technologii 2016-09-08 - 91.84 PLN -
Investor Obligacji 2016-09-08 - 313.69 PLN -
Investor Rosja 2016-09-08 - 158.88 PLN -
Investor Sektora Nieruchomości i Budownictwa 2016-09-08 - 79.11 PLN -
Investor Top 50 Małych i Średnich Spółek 2016-09-08 - 48.82 PLN -
Investor Turcja 2016-09-08 - 145.47 PLN -
Legg Mason Akcji 2016-09-08 - 352.72 PLN -
Legg Mason Senior 2016-09-08 - 282.31 PLN -
LM Strateg 2016-09-08 - 213.36 PLN -
MetLife Akcji 2016-09-08 - 15.67 PLN -
MetLife Akcji Chińskich i Azjatyckich 2016-09-08 - 10.92 PLN -
MetLife Akcji Rynków Wschodzących 2016-09-08 - 8.22 PLN -
MetLife Obligacji Skarbowych 2016-09-08 - 20.62 PLN -
MetLife Stabilnego Wzrostu 2016-09-08 - 16.02 PLN -
NN Akcji 2016-09-08 - 304.15 PLN -
PZU Akcji Krakowiak 2016-09-08 - 100.24 PLN -
PZU Akcji Rynków Rozwiniętych 2016-09-08 - 195.46 PLN -
PZU Akcji Rynków Wschodzących 2016-09-08 - 101.51 PLN -
PZU Akcji Spółek Dywidendowych 2016-09-08 - 128.40 PLN -
PZU Dłużny Rynków Wschodzących 2016-09-08 - 130.05 PLN -
PZU Gotówkowy 2016-09-08 - 75.33 PLN -
PZU Gwarantowany 2016-09-08 - 122.41 PLN -
PZU Stabilnego Wzrostu Mazurek 2016-09-08 - 130.49 PLN -
PZU Zrównoważony 2016-09-08 - 76.28 PLN -
SAS Commodity Fund 2016-09-08 - 63.01 EUR -
SAS Commodity Fund 2016-09-08 - 72.00 USD -
Schroder Global Climate Change Equity 2016-09-08 - 11.30 USD -
Skarbiec Akcja 2016-09-08 - 289.65 PLN -
Templeton Asian Growth 2016-09-08 - 31.49 USD -
Templeton BRIC 2016-09-08 - 15.45 EUR -
Templeton BRIC 2016-09-08 - 13.67 USD -
Templeton China 2016-09-08 - 22.07 USD -
Templeton Eastern Europe 2016-09-08 - 21.56 EUR -
Templeton Euro High Yield 2016-09-08 - 18.33 EUR -
Templeton Global Bond 2016-09-08 - 27.09 USD -
Templeton Global Total Return 2016-09-08 - 85.84 PLN -
Templeton Latin America 2016-09-08 - 53.46 USD -
UniKorona Akcje 2016-09-08 - 207.58 PLN -
UniKorona Obligacje 2016-09-08 - 332.04 PLN -
UniKorona Zrównoważony 2016-09-08 - 311.32 PLN -

Program Inwestycyjny Prestige EUR

Euroland Equity Smaller Companies 2008-03-27 - 64.65 EUR -
Euroland Equity 2008-03-27 - 37.46 EUR -
Euroland Growth 2008-03-27 - 15.62 EUR -
HSBC Turkey Equity 2008-03-27 - 17.91 EUR -
Templeton BRIC 2008-03-27 - 15.45 EUR -
Templeton Eastern Europe 2008-03-27 - 21.56 EUR -
Franklin Euro High Yield 2008-03-27 - 18.33 EUR -
Franklin India 2008-03-27 - 36.03 EUR -
Franklin Mutual European 2008-03-27 - 23.88 EUR -
Global Natural Resources 2008-03-27 - 8.37 EUR -
Global Macro Balanced Fund 2008-03-27 - 127.61 EUR -
Schroder Global Quantitative Active Value 2008-03-27 - 162.19 EUR -
Schroder European Special Situations 2008-03-27 - 155.88 EUR -
Schroder Brazil, Russia, India, China 2008-03-27 - 159.01 EUR -
SAS Commodity Fund 2008-03-27 - 63.01 EUR -
Schroder Global Diversified Growth 2008-03-27 - 119.96 EUR -
BGF Emerging Markets Local Currency Bond 2008-03-27 - 20.14 EUR -
BGF Emerging Europe 2008-03-27 - 86.90 EUR -
BGF World Gold 2008-03-27 - 29.55 EUR -
BGF Asian Dragon 2008-03-27 - 32.35 EUR -
BGF New Energy 2008-03-27 - 6.74 EUR -
BGF Global Allocation Hedged 2008-03-27 - 34.75 EUR -
Fundusz Gwarantowany PZU Życie 2008-03-27 - 103.71 EUR -
Robeco High Yield Bonds 2008-03-27 - 139.78 EUR -
Robeco Chinese Equities 2008-03-27 - 79.05 EUR -
Robeco Emerging Markets Equities 2008-03-27 - 167.67 EUR -

Program Inwestycyjny Prestige PLN

Arka BZ WBK Akcji Środkowej i Wschodniej Europy 2007-11-02 - 39.10 PLN -
Arka BZ WBK Akcji Polskich 2006-03-09 - 33.49 PLN -
Arka BZ WBK Obligacji Skarbowych 2006-03-09 - 20.68 PLN -
Arka BZ WBK Stabilnego Wzrostu 2006-03-09 - 30.30 PLN -
Arka BZ WBK Zrównoważony 2006-03-09 - 29.37 PLN -
Arka Platinum Dynamiczny 2008-05-23 - 40.68 PLN -
LM Akcji 2007-01-15 - 352.72 PLN -
LM Senior 2006-03-09 - 282.31 PLN -
LM Strateg 2006-03-09 - 213.36 PLN -
MetLife Akcji 2007-01-15 - 15.67 PLN -
MetLife Akcji Rynków Wschodzących 2008-05-23 - 8.22 PLN -
MetLife Akcji Chińskich i Azjatyckich 2008-05-23 - 10.92 PLN -
MetLife Akcji Rynków Rozwiniętych 2008-05-23 - 7.64 PLN -
MetLife Stabilnego Wzrostu 2006-03-09 - 16.02 PLN -
MetLife Zrównoważony Nowa Europa 2006-03-09 - 11.37 PLN -
NN Akcji 2007-01-15 - 304.15 PLN -
NN Stabilnego Wzrostu 2016-01-04 - 259.51 PLN -
NN Zrównoważony 2006-03-09 - 308.91 PLN -
Millennium Akcji 2006-03-09 - 206.92 PLN -
Millennium Dynamicznych Spółek 2016-01-04 - 101.16 PLN -
Millennium Obligacji Korporacyjnych 2016-01-04 - 136.36 PLN -
Millennium Globalny Strategii Alternatywnych 2016-01-04 - 108.49 PLN -
Millennium Absolut Return 2016-01-04 - 118.79 PLN -
Millennium Globalny Akcji 2016-01-04 - 144.67 PLN -
Millennium Globalny Stabilnego Wzrostu 2016-01-04 - 186.58 PLN -
Millennium Depozytowy 2006-03-09 - 179.07 PLN -
Millennium Stabilnego Wzrostu 2006-03-09 - 142.61 PLN -
Millennium Cyklu Koniunkturalnego 2006-03-09 - 156.88 PLN -
UniKorona Akcje 2007-01-15 - 207.58 PLN -
UniAkcje Wzrostu 2008-05-23 - 104.19 PLN -
UniAkcje: Małe i Średnie Spółki 2008-05-23 - 103.12 PLN -
UniKorona Obligacje 2006-03-09 - 332.04 PLN -
UniAkcje Nowa Europa 2007-01-15 - 116.12 PLN -
UniKorona Rynek Pieniężny 2006-03-09 - 208.11 PLN -
UniStabilny Wzrost 2008-05-23 - 167.55 PLN -
UniKorona Zrównoważony 2007-01-15 - 311.32 PLN -
Quercus Turcja 2008-05-23 - 86.97 PLN -
Quercus Selektywny 2008-05-23 - 153.42 PLN -
Quercus Agresywny 2008-05-23 - 180.94 PLN -
Quercus Ochrony Kapitału 2008-05-23 - 143.07 PLN -
Subfundusz Akcji Skarbiec - Akcja 2007-11-02 - 289.65 PLN -
Skarbiec Top Funduszy Akcji Specjalistyczny 2007-11-02 - 151.33 PLN -
Subfundusz Skarbiec-Spółek Wzrostowych 2007-11-02 - 76.17 PLN -
Subfundusz Skarbiec - Globalnych Małych i Średnich Spółek 2008-05-23 - 148.43 PLN -
Subfundusz Skarbiec-Rynków Surowcowych 2008-05-23 - 56.30 PLN -
Subfundusz Skarbiec - III Filar 2007-11-02 - 157.90 PLN -
Subfundusz Skarbiec-Market Opportunities 2007-11-02 - 159.28 PLN -
Subfundusz Zrównoważony Skarbiec - Waga 2007-11-02 - 290.05 PLN -
Skarbiec Top Funduszy Stabilnych Specjalistyczny 2007-11-02 - 175.97 PLN -
Investor Akcji 2006-03-09 - 256.44 PLN -
Inwestor Akcji Spółek Dywidendowych 2006-03-09 - 366.78 PLN -
Investor Nowych Technologii 2008-05-23 - 91.84 PLN -
Investor Top 50 Małych i Średnich Spółek 2007-01-15 - 48.82 PLN -
Investor BRIC 2008-05-23 - 72.91 PLN -
Investor Sektora Nieruchomości i Budownictwa 2008-05-23 - 79.11 PLN -
Investor Płynna Lokata 2016-01-04 - 241.20 PLN -
Investor Top 25 Małych Spółek 2009-12-04 - 257.22 PLN -
Investor Zabezpieczenia Emerytalnego 2007-01-15 - 30.82 PLN -
Investor Zrównoważony 2007-01-15 - 484.44 PLN -
Fundusz Gwarantowany 2006-03-09 - 123.10 PLN -
PZU Akcji Krakowiak 2006-03-09 - 100.24 PLN -
PZU Akcji Nowa Europa 2006-03-09 - 47.45 PLN -
PZU Stabilnego Wzrostu Mazurek 2006-03-09 - 130.49 PLN -
PZU Zrównoważony 2006-03-09 - 76.28 PLN -

Program Inwestycyjny Prestige USD

HSBC Chinese Equity 2008-03-27 - 81.07 USD -
HSBC HONG KONG Equity 2008-03-27 - 122.00 USD -
HSBC Indian Equity 2008-03-27 - 142.28 USD -
HSBC Global Equity Climate Change 2008-03-27 - 7.36 USD -
HSBC Latin American Equity E 2016-01-04 - 11.51 USD -
Templeton Asian Growth 2008-03-27 - 31.49 USD -
Templeton BRIC 2008-03-27 - 13.67 USD -
Templeton Latin America 2008-03-27 - 53.46 USD -
Templeton Global Fund 2008-03-27 - 38.10 USD -
Franklin India 2008-03-27 - 31.89 USD -
Asia Equity Fund 2008-03-27 - 22.50 USD -
US Select Equity Plus Fund 2008-03-27 - 16.40 USD -
China Fund 2008-03-27 - 32.91 USD -
Singapore Fund 2008-03-27 - 42.98 USD -
Brazil Equity Fund 2008-03-27 - 5.25 USD -
Schroder Emerging Markets Debt 2008-03-27 - 25.66 USD -
Schroder Global Quantitative Active Value 2008-03-27 - 173.45 USD -
Schroder Brazil, Russia, India, China 2008-03-27 - 170.08 USD -
SAS Commodity Fund 2008-03-27 - 72.00 USD -
Schroder Global Diversified Growth 2008-03-27 - 120.84 USD -
BGF Emerging Markets Local Currency Bond 2008-03-27 - 22.67 USD -
BGF World Gold 2008-03-27 - 31.65 USD -
BGF Asian Dragon 2008-03-27 - 34.66 USD -
BGF New Energy 2008-03-27 - 7.21 USD -
BGF Emerging Europe 2008-03-27 - 93.09 USD -
BGF Global Allocation USD 2008-03-27 - 51.40 USD -
Fundusz Gwarantowany PZU Życie 2008-03-27 - 101.94 USD -
[1] Fundusz rozpoczął działalność 02-03-2007r.