Stopy zwrotu/notowania funduszy ubezpieczeniowych (UFK)

 

 
Pokaż dane
Fundusz FUND_NAME Wartość jednostki uczestnictwa w dniu: 25.11.1999 VALUE_ON_START_DATE Wartość jednostki uczestnictwa w dniu: 17.07.2018 VALUE_ON_END_DATE Stopa zwrotu we wskazanym okresie RETURN_VALUE

Pogodna Przyszłość (kod warunków PPPP40)

PZU Gotówkowy - 73.95 PLN -
PZU Papierów Dłużnych Polonez - 159.49 PLN -
PZU Stabilnego Wzrostu Mazurek - 130.93 PLN -
PZU Zrównoważony - 71.10 PLN -
PZU Akcji Krakowiak - 96.72 PLN -
PZU Akcji Nowa Europa - 45.67 PLN -

Strefa Zysku

PZU Gotówkowy Bonusowy - 78.04 PLN -
SKOK Aktywny Zmiennej Alokacji - 108.21 PLN -
Investor Akcji - 330.46 PLN -
Arka BZ WBK Akcji Polskich - 33.97 PLN -
Arka BZ WBK Obligacji - 21.82 PLN -
Arka BZ WBK Stabilnego Wzrostu - 31.83 PLN -
Arka BZ WBK Zrównoważony - 30.20 PLN -
ESALIENS Akcji - 368.59 PLN -
ESALIENS Pieniężny - 274.02 PLN -
ESALIENS Senior - 286.88 PLN -
PZU Akcji Krakowiak - 90.34 PLN -
PZU Akcji Małych i Średnich Spółek - 45.74 PLN -
PZU Aktywny Akcji Globalnych - 45.58 PLN -
PZU Gotówkowy - 78.04 PLN -
PZU Papierów Dłużnych Polonez - 163.92 PLN -
PZU Stabilnego Wzrostu Mazurek - 125.74 PLN -
PZU Zrównoważony - 72.24 PLN -
Skarbiec Akcje - 319.32 PLN -
Skarbiec III Filar - 177.12 PLN -
Skarbiec Waga - 312.21 PLN -
UniKorona Akcje - 214.78 PLN -
UniKorona Obligacje - 347.66 PLN -
UniKorona Pieniężny - 218.84 PLN -
UniKorona Zrównoważony - 325.99 PLN -
UniKorona Obligacje - 310.20 PLN -
Arka BZ WBK Obligacji - 20.84 PLN -
Fundusz Gwarantowany - 61.34 PLN -
Pekao Rynków Wschodzących [1] - 7.42 PLN -
UniBezpieczna Alokacja - 159.96 PLN -
Investor Obligacji - 332.61 PLN -
Skarbiec Obligacje - 316.43 PLN -
SKOK Stabilny Zmiennej Alokacji - 138.24 PLN -
Investor Obligacji - 303.31 PLN -
Investor Zabezpieczenia Emerytalnego - 36.54 PLN -
Arka BZ WBK Gotówkowy - 30.44 PLN -
Skarbiec Gotówkowy - 126.93 PLN -
Pekao Akcji Europejskich - 51.69 PLN -

Program Inwestycyjny World

FF AMERICA FUND A 13.06 PLN 16.14 PLN +23.58 %
FF EMEA FUND A 12.69 PLN 12.94 PLN +1.97 %
FF AMERICA FUND A 22.49 EUR 25.88 EUR +15.07 %
FF EMEA FUND A 14.34 EUR 17.30 EUR +20.64 %
FF AMERICA FUND A 19.05 USD 23.73 USD +24.57 %
FF EMEA FUND A 11.57 USD 15.11 USD +30.60 %
FRANKLIN NATURAL RESOURCES FUND 6.04 PLN 8.04 PLN +33.11 %
FRANKLIN NATURAL RESOURCES FUND 4.72 EUR 5.90 EUR +25.00 %
FRANKLIN TECHNOLOGY FUND 8.90 EUR 14.64 EUR +64.49 %
FRANKLIN NATURAL RESOURCES FUND 5.45 USD 7.49 USD +37.43 %
FRANKLIN TECHNOLOGY FUND 9.63 USD 17.06 USD +77.15 %
FRANKLIN K2 ALTERNATIVE STRATEGIES FUND 9.70 PLN 10.57 PLN +8.97 %
FRANKLIN K2 ALTERNATIVE STRATEGIES FUND 10.13 EUR 10.48 EUR +3.46 %
FRANKLIN K2 ALTERNATIVE STRATEGIES FUND 10.11 USD 11.01 USD +8.90 %
NN (L) JAPONIA 185.43 PLN 201.56 PLN +8.70 %
NN (L) STABILNY GLOBALNEJ ALOKACJI 112.49 PLN 120.56 PLN +7.17 %
SCHRODER ISF GLOBAL INFLATION LINKED BOND 27.74 EUR 29.40 EUR +5.98 %
SCHRODER ISF GLOBAL INFLATION LINKED BOND 29.32 USD 32.46 USD +10.71 %
SCHRODER ISF GLOBAL EQUITY 74.57 PLN 96.23 PLN +29.05 %
SCHRODER ISF GLOBAL EMERGING MARKET OPPORTUNITIES 44.21 PLN 63.59 PLN +43.84 %
SCHRODER ISF GLOBAL EMERGING MARKET OPPORTUNITIES 13.04 EUR 17.67 EUR +35.51 %
SCHRODER ISF GLOBAL EMERGING MARKET OPPORTUNITIES 10.95 USD 15.96 USD +45.75 %
SCHRODER ISF GLOBAL EQUITY 18.23 USD 23.69 USD +29.95 %
SCHRODER GLOBAL GOLD 18.48 PLN 322.30 PLN +1644.05 %
MILLENNIUM INSTRUMENTÓW DŁUŻNYCH 101.91 PLN 108.66 PLN +6.62 %
UNIAKCJE DYWIDENDOWY 108.62 PLN 129.37 PLN +19.10 %
UNIAKCJE BIOPHARMA 106.37 PLN 111.62 PLN +4.94 %
UNIOBLIGACJE AKTYWNY 148.46 PLN 153.49 PLN +3.39 %
QUERCUS STABILNY 113.48 PLN 112.27 PLN -1.07 %
BGF LATIN AMERICAN FUND 5.80 PLN 8.28 PLN +42.76 %
BGF LATIN AMERICAN FUND 39.96 EUR 54.36 EUR +36.04 %
BGF LATIN AMERICAN FUND 43.32 USD 63.46 USD +46.49 %
SKARBIEC III FILAR 147.00 PLN 177.12 PLN +20.49 %
AVIVA INVESTORS AKTYWNEJ ALOKACJI 112.37 PLN 124.47 PLN +10.77 %
AVIVA INVESTORS DŁUŻNYCH PAPIERÓW KORPORACYJNYCH 122.09 PLN 131.76 PLN +7.92 %
AVIVA INVESTORS OBLIGACJI DYNAMICZNY 138.76 PLN 148.77 PLN +7.21 %
PZU PAPIERÓW DŁUŻNYCH POLONEZ 160.00 PLN 163.92 PLN +2.45 %
PZU GOTÓWKOWY 74.20 PLN 78.04 PLN +5.18 %
IPOPEMA AKCJI 119.98 PLN 130.13 PLN +8.46 %
IPOPEMA OBLIGACJI 123.53 PLN 132.74 PLN +7.46 %
TEMPLETON GLOBAL TOTAL RETURN 81.11 PLN 89.30 PLN +10.10 %
TEMPLETON GLOBAL TOTAL RETURN 27.52 USD 30.17 USD +9.63 %
TEMPLETON GLOBAL TOTAL RETURN 19.79 EUR 20.77 EUR +4.95 %
TEMPLETON GLOBAL BOND 13.38 PLN 14.27 PLN +6.65 %
TEMPLETON GLOBAL BOND 27.36 USD 29.55 USD +8.00 %
TEMPLETON GLOBAL BOND 25.03 EUR 25.32 EUR +1.16 %
FRANKLIN EUROPEAN DIVIDEND 10.83 PLN 12.17 PLN +12.37 %
FRANKLIN EUROPEAN DIVIDEND 15.06 EUR 16.25 EUR +7.90 %
FRANKLIN U.S. OPPORTUNITIES 22.43 PLN 31.07 PLN +38.52 %
FRANKLIN U.S. OPPORTUNITIES 12.28 USD 17.45 USD +42.10 %
FRANKLIN U.S. OPPORTUNITIES 11.24 EUR 14.97 EUR +33.19 %
NN (L) GLOBALNY DŁUGU KORPORACYJNEGO 147.20 PLN 177.04 PLN +20.27 %
NN (L) GLOBALNY SPÓŁEK DYWIDENDOWYCH 197.70 PLN 224.85 PLN +13.73 %
SCHRODER ISF ASIAN OPPORTUNITIES 41.26 PLN 61.86 PLN +49.93 %
SCHRODER ISF EURO EQUITY 102.33 PLN 122.05 PLN +19.27 %
SCHRODER ISF ASIAN OPPORTUNITIES 11.07 EUR 15.64 EUR +41.28 %
SCHRODER ISF EURO EQUITY 30.76 EUR 35.28 EUR +14.69 %
SCHRODER ISF ASIAN OPPORTUNITIES 12.11 USD 18.27 USD +50.87 %
SCHRODER ISF EURO EQUITY 33.61 USD 41.15 USD +22.43 %
SCHRODER ISF ASIAN CONVERTIBLE BOND 504.70 PLN 537.65 PLN +6.53 %
SCHRODER ISF ASIAN CONVERTIBLE BOND 118.75 USD 126.30 USD +6.36 %
SCHRODER ISF ASIAN CONVERTIBLE BOND 118.21 EUR 120.11 EUR +1.61 %
SCHRODER GLOBAL GOLD 5.46 USD 82.07 USD +1403.11 %
SCHRODER GLOBAL GOLD 5.07 EUR 77.70 EUR +1432.54 %
MILLENNIUM AKCJI 191.47 PLN 198.13 PLN +3.48 %
MILLENNIUM DYNAMICZNYCH SPÓŁEK 87.98 PLN 91.70 PLN +4.23 %
MILLENNIUM OBLIGACJI KORPORACYJNYCH 131.04 PLN 138.46 PLN +5.66 %
MILLENNIUM ABSOLUT RETURN 118.48 PLN 115.17 PLN -2.79 %
MILLENNIUM GLOBALNY STABILNEGO WZROSTU 183.35 PLN 190.85 PLN +4.09 %
MILLENNIUM STABILNEGO WZROSTU 137.60 PLN 141.04 PLN +2.50 %
MILLENNIUM CYKLU KONIUNKTURALNEGO 151.09 PLN 150.41 PLN -0.45 %
UNIAKCJE WZROSTU 88.39 PLN 107.88 PLN +22.05 %
UNIKORONA PIENIĘŻNY 202.91 PLN 218.84 PLN +7.85 %
UNISTABILNY WZROST 161.05 PLN 177.61 PLN +10.28 %
QUERCUS SELEKTYWNY 145.60 PLN 144.35 PLN -0.86 %
QUERCUS AGRESYWNY 161.41 PLN 156.32 PLN -3.15 %
BGF FIXED INCOME GLOBAL OPPORTUNITIES HEDGED 14.39 PLN 15.27 PLN +6.12 %
BGF FIXED INCOME GLOBAL OPPORTUNITIES 13.12 USD 13.92 USD +6.10 %
BGF FIXED INCOME GLOBAL OPPORTUNITIES HEDGED 9.74 EUR 9.85 EUR +1.13 %
BGF GLOBAL HIGH YIELD BOND FUND 11.27 PLN 13.56 PLN +20.32 %
BGF GLOBAL HIGH YIELD BOND FUND 14.29 EUR 16.44 EUR +15.05 %
BGF GLOBAL HIGH YIELD BOND FUND 20.19 USD 24.31 USD +20.41 %
BGF GLOBAL ALLOCATION 14.40 PLN 16.40 PLN +13.89 %
BGF GLOBAL ALLOCATION 49.23 USD 56.27 USD +14.30 %
BGF GLOBAL ALLOCATION 33.66 EUR 36.74 EUR +9.15 %
SKARBIEC LOKACYJNY 125.82 PLN 136.89 PLN +8.80 %
INVESTOR AKCJI 212.16 PLN 330.46 PLN +55.76 %
INVESTOR TURCJA 162.78 PLN 116.01 PLN -28.73 %
INVESTOR TOP 25 MAŁYCH SPÓŁEK 225.63 PLN 288.61 PLN +27.91 %
INVESTOR ZRÓWNOWAŻONY 421.81 PLN 640.00 PLN +51.73 %
FUNDUSZ GWARANTOWANY 111.61 PLN 115.08 PLN +3.11 %
PZU ENERGIA MEDYCYNA EKOLOGIA 99.18 PLN 73.25 PLN -26.14 %
PZU DŁUŻNY RYNKÓW WSCHODZĄCYCH 126.30 PLN 126.73 PLN +0.34 %

Pogodna Przyszłość (kod warunków PPPP32, PPPP33, PPPP34)

Akcji - 0.00 PLN -
Zrównoważony - 36.19 PLN -
Dłużnych Papierów Wartościowych - 20.77 PLN -
Stabilnego Wzrostu - 16.79 PLN -
Agresywny - 13.76 PLN -

Mocna Przyszłość

Akcji 10.00 PLN 22.87 PLN +128.70 %
Zrównoważony - 25.41 PLN -
Dłużnych Papierów Wartościowych - 24.15 PLN -

db Inwestuj w Przyszłość

Allianz Obligacji Plus - 168.39 PLN -
Allianz Stabilnego Wzrostu - 126.64 PLN -
Arka BZ WBK Akcji Polskich - 33.97 PLN -
Arka BZ WBK Stabilnego Wzrostu - 31.83 PLN -
Arka BZ WBK Zrównoważony - 30.20 PLN -
BGF Asian Dragon - 35.70 EUR -
BGF Asian Dragon - 41.67 USD -
BGF Emerging Europe - 98.96 EUR -
BGF Euro Bond - 28.72 EUR -
BGF European - 113.26 EUR -
BGF Global Allocation - 56.27 USD -
BGF Global Allocation Hedged - 36.74 EUR -
BGF US Basic Value - 74.44 EUR -
BGF US Dollar High Yield Bond - 32.39 USD -
BGF US Flexible Equity - 35.60 USD -
BGF US Flexible Equity (Hedged) - 23.77 EUR -
BGF World Bond - 74.84 USD -
BGF World Energy - 16.95 EUR -
BGF World Energy - 19.78 USD -
BGF World Gold - 22.79 EUR -
BGF World Gold - 26.61 USD -
BGF World Healthscience - 36.38 EUR -
BGF World Healthscience - 42.47 USD -
BGF World Mining - 32.70 EUR -
BGF World Mining - 38.18 USD -
BGF World Technology - 29.97 EUR -
BGF World Technology - 34.99 USD -
Franklin India - 40.10 EUR -
Franklin India - 38.70 USD -
Franklin Mutual European - 24.50 EUR -
Franklin US Equity - 28.91 USD -
Investor Akcji - 330.46 PLN -
Investor BRIC - 81.19 PLN -
Investor Nowych Technologii - 142.44 PLN -
Investor Obligacji - 332.61 PLN -
Investor Sektora Nieruchomości i Budownictwa - 78.20 PLN -
Investor Top 50 Małych i Średnich Spółek - 60.16 PLN -
ESALIENS Akcji - 368.59 PLN -
ESALIENS Senior - 286.88 PLN -
ESALIENS Strateg - 211.21 PLN -
MetLife Akcji - 14.73 PLN -
MetLife Akcji Chińskich i Azjatyckich - 12.70 PLN -
MetLife Akcji Rynków Wschodzących - 9.13 PLN -
MetLife Obligacji Skarbowych - 21.32 PLN -
MetLife Stabilnego Wzrostu - 16.28 PLN -
NN Akcji - 301.54 PLN -
PZU Akcji Krakowiak - 90.34 PLN -
PZU Gotówkowy - 78.04 PLN -
PZU Stabilnego Wzrostu Mazurek - 125.74 PLN -
PZU Zrównoważony - 72.24 PLN -
SAS Commodity Fund - 55.72 EUR -
SAS Commodity Fund - 65.84 USD -
Schroder Global Climate Change Equity - 14.02 USD -
Skarbiec Akcja - 319.32 PLN -
Templeton Asian Growth - 35.59 USD -
Templeton BRIC - 18.74 EUR -
Templeton BRIC - 18.08 USD -
Templeton China - 29.88 USD -
Templeton Eastern Europe - 22.37 EUR -
Templeton Euro High Yield - 18.97 EUR -
Templeton Global Bond - 28.21 USD -
Templeton Global Total Return - 89.30 PLN -
Templeton Latin America - 57.40 USD -
UniKorona Akcje - 214.78 PLN -
UniKorona Obligacje - 347.66 PLN -
UniKorona Zrównoważony - 325.99 PLN -

Pogodna Jesień

Stabilna Pogodna Jesień - 54.44 PLN -

Multi Kapitał

FUNDUSZ MODELOWY ZRÓWNOWAŻONY 100.00 PLN 104.95 PLN +4.95 %
FUNDUSZ MODELOWY DYNAMICZNY 100.00 PLN 100.91 PLN +0.91 %
FUNDUSZ MODELOWY STABILNEGO WZROSTU 100.00 PLN 104.17 PLN +4.17 %
IPOPEMA MAKRO ALOKACJI 124.87 PLN 122.51 PLN -1.89 %
ALIOR OBLIGACJI ŚWIATOWYCH 103.53 PLN 103.49 PLN -0.04 %
NN (L) SPÓŁEK DYWIDENDOWYCH RYNKÓW WSCHODZĄCYCH 114.80 PLN 111.02 PLN -3.29 %
SCHRODER ISF FRONTIER MARKETS EQUITY 437.21 PLN 435.15 PLN -0.47 %
UNIAKCJE DALEKI WSCHÓD 113.66 PLN 107.92 PLN -5.05 %
QUERCUS ROSJA 82.00 PLN 87.94 PLN +7.24 %
QUERCUS AGRESYWNY 200.93 PLN 156.32 PLN -22.20 %
BGF EMERGING MARKETS LOCAL CURRENCY BOND 10.25 PLN 9.76 PLN -4.78 %
SKARBIEC EMERGING MARKETS OPPORTUNITIES 122.23 PLN 135.98 PLN +11.25 %
INVESTOR BRIC 77.01 PLN 81.19 PLN +5.43 %
INVESTOR ROSJA 144.99 PLN 142.67 PLN -1.60 %
FF EUROPEAN HIGH YIELD 11.01 PLN 11.75 PLN +6.72 %
FF EUROPEAN HIGH YIELD 19.18 EUR 19.91 EUR +3.81 %
FF EUROPEAN HIGH YIELD 14.01 USD 15.03 USD +7.28 %
FF GLOBAL MULTI ASSET INCOME 10.54 PLN 11.39 PLN +8.06 %
FF GLOBAL MULTI ASSET INCOME 11.29 EUR 11.64 EUR +3.10 %
FF GLOBAL MULTI ASSET INCOME 11.24 USD 12.25 USD +8.99 %
PZU GLOBALNY OBLIGACJI KORPORACYJNYCH 49.82 PLN 50.35 PLN +1.06 %
UNIOBLIGACJE NOWA EUROPA 201.70 PLN 181.30 PLN -10.11 %
SCHRODER ISF GLOBAL HIGH YIELD HEDGED 171.49 EUR 174.46 EUR +1.73 %
BGF EMERGING MARKETS LOCAL CURRENCY BOND 22.46 USD 23.28 USD +3.65 %
FRANKLIN TECHNOLOGY FUND A 12.25 USD 20.25 USD +65.31 %
SCHRODER ISF GLOBAL CLIMATE CHANGE EQUITY 10.99 USD 14.02 USD +27.57 %
BGF WORLD GOLD FUND HEDGED 4.64 EUR 4.21 EUR -9.27 %
TEMPLETON ASIAN SMALLER COMPANIES FUND 49.06 EUR 56.95 EUR +16.08 %
SCHRODER ISF GLOBAL DIVERSIFIED GROWTH 125.53 EUR 130.10 EUR +3.64 %
BGF EURO RESERVE 73.67 EUR 73.11 EUR -0.76 %
SCHRODER ISF US DOLLAR LIQUIDITY 101.82 USD 103.30 USD +1.45 %
SCHRODER ISF GLOBAL DIVERSIFIED GROWTH 124.87 USD 133.70 USD +7.07 %
ALIOR AGRESYWNY 84.24 PLN 69.07 PLN -18.01 %
ALIOR STABILNYCH SPÓŁEK 103.29 PLN 94.48 PLN -8.53 %
ALIOR MULTI ASSET 70.55 PLN 69.04 PLN -2.14 %
ALIOR PAPIERÓW DŁUŻNYCH 107.19 PLN 108.42 PLN +1.15 %
PZU OCHRONY MAJĄTKU 60.63 PLN 61.34 PLN +1.17 %
PZU TELEKOMUNIKACJA MEDIA TECHNOLOGIA 49.27 PLN 38.03 PLN -22.81 %
ALIOR PIENIĘŻNY 102.60 PLN 107.08 PLN +4.37 %
TEMPLETON GLOBAL TOTAL RETURN 87.78 PLN 89.30 PLN +1.73 %
TEMPLETON GLOBAL TOTAL RETURN 29.39 USD 30.17 USD +2.65 %
TEMPLETON GLOBAL TOTAL RETURN 20.99 EUR 20.77 EUR -1.05 %
TEMPLETON LATIN AMERICA 6.42 PLN 7.01 PLN +9.19 %
TEMPLETON LATIN AMERICA 7.56 EUR 7.65 EUR +1.19 %
TEMPLETON LATIN AMERICA 26.06 USD 29.23 USD +12.16 %
TEMPLETON ASIAN SMALLER COMPANIES FUND 37.59 USD 48.71 USD +29.58 %
FRANKLIN EUROPEAN DIVIDEND 11.23 PLN 12.17 PLN +8.37 %
FRANKLIN EUROPEAN DIVIDEND 15.39 EUR 16.25 EUR +5.59 %
FRANKLIN NATURAL RESOURCES FUND 7.90 PLN 8.04 PLN +1.77 %
FRANKLIN TECHNOLOGY FUND 9.99 EUR 14.64 EUR +46.55 %
FRANKLIN EUROPEAN TOTAL RETURN 10.31 PLN 10.34 PLN +0.29 %
FRANKLIN EUROPEAN TOTAL RETURN 13.85 EUR 13.51 EUR -2.45 %
FRANKLIN K2 ALTERNATIVE STRATEGIES FUND 10.06 PLN 10.57 PLN +5.07 %
FRANKLIN K2 ALTERNATIVE STRATEGIES FUND 10.27 EUR 10.48 EUR +2.04 %
NN (L) JAPONIA 178.06 PLN 201.56 PLN +13.20 %
NN (L) STABILNY GLOBALNEJ ALOKACJI 118.13 PLN 120.56 PLN +2.06 %
NN (L) GLOBALNY DŁUGU KORPORACYJNEGO 170.73 PLN 177.04 PLN +3.70 %
SCHRODER ISF GLOBAL INFLATION LINKED BOND 29.79 EUR 29.40 EUR -1.31 %
SCHRODER ISF GLOBAL INFLATION LINKED BOND 31.88 USD 32.46 USD +1.82 %
SCHRODER ISF ASIAN OPPORTUNITIES 43.46 PLN 61.86 PLN +42.34 %
SCHRODER ISF EURO EQUITY 105.16 PLN 122.05 PLN +16.06 %
SCHRODER ISF GLOBAL EMERGING MARKET OPPORTUNITIES 48.68 PLN 63.59 PLN +30.63 %
SCHRODER ISF EMERGING MARKETS DEBT ABSOLUTE RETURN 113.24 PLN 115.61 PLN +2.09 %
SCHRODER ISF EMERGING MARKETS DEBT ABSOLUTE RETURN 27.65 EUR 27.56 EUR -0.33 %
SCHRODER ISF EMERGING MARKETS DEBT ABSOLUTE RETURN 26.47 USD 27.34 USD +3.29 %
SCHRODER ISF GLOBAL EMERGING MARKET OPPORTUNITIES A 15.58 EUR 18.57 EUR +19.19 %
SCHRODER ISF GLOBAL EMERGING MARKET OPPORTUNITIES A 12.62 USD 16.77 USD +32.88 %
SCHRODER GLOBAL GOLD 326.73 PLN 322.30 PLN -1.36 %
SCHRODER GLOBAL GOLD 82.05 USD 82.07 USD +0.02 %
SCHRODER GLOBAL GOLD 80.99 EUR 77.70 EUR -4.06 %
UNIAKCJE WZROSTU 101.86 PLN 107.88 PLN +5.91 %
UNIOBLIGACJE AKTYWNY 147.58 PLN 153.49 PLN +4.00 %
UNIAKCJE NOWA EUROPA 115.18 PLN 125.86 PLN +9.27 %
UNIKORONA PIENIĘŻNY 207.62 PLN 218.84 PLN +5.40 %
QUERCUS SELEKTYWNY 151.21 PLN 144.35 PLN -4.54 %
QUERCUS OCHRONY KAPITAŁU 142.87 PLN 148.22 PLN +3.74 %
QUERCUS STABILNY 119.59 PLN 112.27 PLN -6.12 %
BGF FIXED INCOME GLOBAL OPPORTUNITIES HEDGED 14.85 PLN 15.27 PLN +2.83 %
BGF FIXED INCOME GLOBAL OPPORTUNITIES 13.45 USD 13.92 USD +3.49 %
BGF FIXED INCOME GLOBAL OPPORTUNITIES HEDGED 9.85 EUR 9.85 EUR 0.00 %
BGF GLOBAL HIGH YIELD BOND FUND 15.90 EUR 16.44 EUR +3.40 %
BGF GLOBAL HIGH YIELD BOND FUND 22.69 USD 24.31 USD +7.14 %
BGF LATIN AMERICAN FUND 7.32 PLN 8.28 PLN +13.11 %
BGF LATIN AMERICAN FUND 52.02 EUR 54.36 EUR +4.50 %
BGF LATIN AMERICAN FUND 54.87 USD 63.46 USD +15.66 %
BGF WORLD ENERGY FUND 17.77 EUR 16.95 EUR -4.61 %
BGF WORLD GOLD FUND 26.81 EUR 22.79 EUR -14.99 %
BGF WORLD MINING FUND 29.10 EUR 32.70 EUR +12.37 %
BGF ASIAN DRAGON FUND 31.64 EUR 35.70 EUR +12.83 %
BGF WORLD ENERGY FUND 18.74 USD 19.78 USD +5.55 %
BGF WORLD GOLD FUND 28.28 USD 26.61 USD -5.91 %
BGF WORLD MINING FUND 30.69 USD 38.18 USD +24.41 %
BGF ASIAN DRAGON FUND 33.37 USD 41.67 USD +24.87 %
BGF NEW ENERGY FUND 7.13 USD 8.56 USD +20.06 %
BGF NEW ENERGY FUND 6.76 EUR 7.34 EUR +8.58 %
BGF WORLD AGRICULTURE FUND 10.25 PLN 10.53 PLN +2.73 %
BGF WORLD AGRICULTURE FUND 11.68 EUR 11.72 EUR +0.34 %
BGF WORLD AGRICULTURE FUND 12.46 USD 12.96 USD +4.01 %
BGF US BASIC VALUE FUND 76.37 EUR 74.44 EUR -2.53 %
BGF GLOBAL ALLOCATION 14.89 PLN 16.40 PLN +10.14 %
BGF GLOBAL ALLOCATION 50.70 USD 56.27 USD +10.99 %
BGF GLOBAL ALLOCATION 34.30 EUR 36.74 EUR +7.11 %
SKARBIEC SPÓŁEK WZROSTOWYCH 73.92 PLN 124.89 PLN +68.95 %
SKARBIEC MARKET OPPORTUNITIES 155.82 PLN 192.40 PLN +23.48 %
INVESTOR AKCJI 254.73 PLN 330.46 PLN +29.73 %
INVESTOR NOWYCH TECHNOLOGII 90.71 PLN 142.44 PLN +57.03 %
INVESTOR NIEMCY 202.49 PLN 230.28 PLN +13.72 %
INVESTOR INDIE I CHINY 208.71 PLN 245.74 PLN +17.74 %
INVESTOR TURCJA 151.45 PLN 116.01 PLN -23.40 %
INVESTOR GOLD OTWARTY 143.67 PLN 135.46 PLN -5.71 %
INVESTOR ZRÓWNOWAŻONY 481.62 PLN 640.00 PLN +32.88 %
PZU AKCJI KRAKOWIAK 97.99 PLN 90.34 PLN -7.81 %
PZU MAŁYCH I ŚREDNICH SPÓŁEK 55.01 PLN 45.74 PLN -16.85 %
PZU ENERGIA MEDYCYNA EKOLOGIA 77.13 PLN 73.25 PLN -5.03 %
PZU DŁUŻNY RYNKÓW WSCHODZĄCYCH 129.24 PLN 126.73 PLN -1.94 %
PZU PAPIERÓW DŁUŻNYCH POLONEZ 156.69 PLN 163.92 PLN +4.61 %
PZU AKTYWNY AKCJI GLOBALNYCH 47.11 PLN 45.58 PLN -3.25 %
PZU AKCJI RYNKÓW ROZWINIĘTYCH 196.90 PLN 206.99 PLN +5.12 %
PZU AKCJI RYNKÓW WSCHODZĄCYCH 99.51 PLN 116.30 PLN +16.87 %
PZU AKCJI SPÓŁEK DYWIDENDOWYCH 126.22 PLN 108.51 PLN -14.03 %
PZU GOTÓWKOWY 75.23 PLN 78.04 PLN +3.74 %
PZU STABILNEGO WZROSTU MAZUREK 129.28 PLN 125.74 PLN -2.74 %
PZU SEJF+ 62.50 PLN 64.55 PLN +3.28 %
PZU ZRÓWNOWAŻONY 74.48 PLN 72.24 PLN -3.01 %

Pogodna Przyszłość (kod warunków PPPP40) kategoria j.u. J

PZU Akcji Krakowiak - 94.29 PLN -
PZU Aktywny Akcji Globalnych - 47.49 PLN -
PZU Gotówkowy - 78.75 PLN -
PZU Papierów Dłużnych Polonez - 167.28 PLN -
PZU Stabilnego Wzrostu Mazurek - 130.86 PLN -
PZU Zrównoważony - 73.51 PLN -

Pogodna Przyszłość (kod warunków PPPP40) kategoria j.u. F

PZU Akcji Krakowiak - 103.94 PLN -
PZU Aktywny Akcji Globalnych - 52.47 PLN -
PZU Gotówkowy - 79.59 PLN -
PZU Papierów Dłużnych Polonez - 171.91 PLN -
PZU Stabilnego Wzrostu Mazurek - 136.57 PLN -
PZU Zrównoważony - 79.99 PLN -

Wielowalutowy Program Inwestycyjny

UNIKORONA OBLIGACJE 196.31 PLN 347.66 PLN +77.10 %
QUERCUS SELEKTYWNY 109.10 PLN 144.35 PLN +32.31 %
TEMPLETON GLOBAL BOND 11.44 PLN 14.27 PLN +24.74 %
TEMPLETON GLOBAL TOTAL RETURN 65.19 PLN 89.30 PLN +36.98 %
IPOPEMA AKCJI 136.66 PLN 130.13 PLN -4.78 %
MILLENNIUM GLOBALNY STABILNEGO WZROSTU 52.94 USD 51.50 USD -2.72 %
IPOPEMA OBLIGACJI 114.36 PLN 132.74 PLN +16.07 %
MILLENNIUM GLOBALNY STRATEGII ALTERNATYWNYCH 114.88 PLN 109.38 PLN -4.79 %
MILLENNIUM GLOBALNY STRATEGII ALTERNATYWNYCH 37.18 USD 29.52 USD -20.60 %
MILLENNIUM GLOBALNY STRATEGII ALTERNATYWNYCH 27.31 EUR 25.28 EUR -7.43 %
IPOPEMA MAKRO ALOKACJI 121.74 PLN 122.51 PLN +0.63 %
MILLENNIUM GLOBALNY STABILNEGO WZROSTU 168.34 PLN 190.85 PLN +13.37 %
NN AKCJI 283.02 PLN 301.54 PLN +6.54 %
NN (L) NOWEJ AZJI 107.98 PLN 125.92 PLN +16.61 %
NN STABILNEGO WZROSTU 249.16 PLN 265.32 PLN +6.49 %
UNIKORONA AKCJE 203.07 PLN 214.78 PLN +5.77 %
UNIAKCJE WZROSTU 94.02 PLN 107.88 PLN +14.74 %
SKARBIEC SPÓŁEK WZROSTOWYCH 66.14 PLN 124.89 PLN +88.83 %
SKARBIEC LOKACYJNY 124.94 PLN 136.89 PLN +9.56 %
INVESTOR AKCJI 209.76 PLN 330.46 PLN +57.54 %
INVESTOR TOP 25 MAŁYCH SPÓŁEK 259.39 PLN 288.61 PLN +11.26 %
INVESTOR ZABEZPIECZENIA EMERYTALNEGO 26.51 PLN 36.54 PLN +37.83 %
INVESTOR ZRÓWNOWAŻONY 395.07 PLN 640.00 PLN +62.00 %
TEMPLETON LATIN AMERICA 8.69 PLN 7.01 PLN -19.33 %
TEMPLETON LATIN AMERICA 8.39 EUR 7.65 EUR -8.82 %
TEMPLETON LATIN AMERICA 35.41 USD 29.23 USD -17.45 %
FRANKLIN EUROPEAN DIVIDEND 9.67 PLN 12.17 PLN +25.85 %
FRANKLIN EUROPEAN DIVIDEND 13.67 EUR 16.25 EUR +18.87 %
FRANKLIN GLOBAL FUNDAMENTAL STRATEGIES 15.06 PLN 16.17 PLN +7.37 %
FRANKLIN GLOBAL FUNDAMENTAL STRATEGIES 8.87 EUR 9.21 EUR +3.83 %
FRANKLIN GLOBAL FUNDAMENTAL STRATEGIES 13.11 USD 14.30 USD +9.08 %
SCHRODER ISF ASIAN OPPORTUNITIES 42.75 PLN 61.86 PLN +44.70 %
SCHRODER ISF EURO EQUITY 84.86 PLN 122.05 PLN +43.83 %
SCHRODER ISF FRONTIER MARKETS EQUITY 495.65 PLN 435.15 PLN -12.21 %
SCHRODER ISF ASIAN OPPORTUNITIES 10.12 EUR 15.64 EUR +54.55 %
SCHRODER ISF EURO EQUITY 25.85 EUR 35.28 EUR +36.48 %
SCHRODER ISF ASIAN OPPORTUNITIES 12.77 USD 18.27 USD +43.07 %
SCHRODER ISF EURO EQUITY 32.59 USD 41.15 USD +26.27 %
SCHRODER ISF FRONTIER MARKETS EQUITY 167.01 USD 145.18 USD -13.07 %
BGF GLOBAL HIGH YIELD BOND FUND 11.84 PLN 13.56 PLN +14.53 %
BGF GLOBAL HIGH YIELD BOND FUND 15.36 EUR 16.44 EUR +7.03 %
BGF GLOBAL HIGH YIELD BOND FUND 21.52 USD 24.31 USD +12.96 %
BGF GLOBAL EQUITY INCOME FUND 14.56 PLN 17.24 PLN +18.41 %
BGF GLOBAL EQUITY INCOME FUND 11.08 EUR 14.11 EUR +27.35 %
BGF GLOBAL EQUITY INCOME FUND 14.00 USD 16.48 USD +17.71 %
NN (L) OBLIGACJI RYNKÓW WSCHODZĄCYCH 107.06 PLN 89.21 PLN -16.67 %
PZU ENERGIA MEDYCYNA EKOLOGIA 44.71 PLN 73.25 PLN +63.83 %
MILLENNIUM AKCJI 179.45 PLN 198.13 PLN +10.41 %
INVESTOR GOLD OTWARTY 215.57 PLN 135.46 PLN -37.16 %
MILLENNIUM DYNAMICZNYCH SPÓŁEK 59.30 PLN 91.70 PLN +54.64 %
QUERCUS AGRESYWNY 100.34 PLN 156.32 PLN +55.79 %
MILLENNIUM GLOBALNY AKCJI 101.49 PLN 160.85 PLN +58.49 %
NN (L) SPÓŁEK DYWIDENDOWYCH RYNKÓW WSCHODZĄCYCH 97.59 PLN 111.02 PLN +13.76 %
NN (L) GLOBALNY SPÓŁEK DYWIDENDOWYCH 113.69 PLN 224.85 PLN +97.77 %
SCHRODER GLOBAL GOLD 13.05 USD 82.07 USD +528.89 %
BGF GLOBAL ALLOCATION 41.04 USD 56.27 USD +37.11 %
MILLENNIUM GLOBALNY AKCJI 101.49 USD 43.41 USD -57.23 %
HSBC BRAZIL EQUITY 32.40 PLN 63.36 PLN +95.56 %
BGF FIXED INCOME GLOBAL OPPORTUNITIES HEDGED 8.48 EUR 9.85 EUR +16.16 %
HSBC RUSSIA EQUITY 6.82 PLN 22.95 PLN +236.51 %
BGF GLOBAL ALLOCATION 10.41 PLN 16.40 PLN +57.54 %
HSBC TURKEY EQUITY 17.98 PLN 72.97 PLN +305.84 %
FRANKLIN U.S. OPPORTUNITIES 12.97 PLN 31.07 PLN +139.55 %
BGF WORLD AGRICULTURE FUND 8.57 PLN 10.53 PLN +22.87 %
NN (L) GLOBALNY DŁUGU KORPORACYJNEGO 118.60 PLN 177.04 PLN +49.27 %
PZU DŁUŻNY RYNKÓW WSCHODZĄCYCH 99.12 PLN 126.73 PLN +27.86 %
SCHRODER ISF ASIAN CONVERTIBLE BOND 378.08 PLN 537.65 PLN +42.21 %
TEMPLETON ASIAN GROWTH 12.11 PLN 14.06 PLN +16.10 %
FUNDUSZ GWARANTOWANY 103.59 PLN 115.08 PLN +11.09 %
MILLENNIUM ABSOLUT RETURN 96.38 PLN 115.17 PLN +19.50 %
BGF FIXED INCOME GLOBAL OPPORTUNITIES 11.26 USD 13.92 USD +23.62 %
SCHRODER GLOBAL GOLD 12.53 EUR 77.70 EUR +520.11 %
TEMPLETON GLOBAL TOTAL RETURN 24.27 USD 30.17 USD +24.31 %
BGF GLOBAL ALLOCATION 28.56 EUR 36.74 EUR +28.64 %
TEMPLETON GLOBAL BOND 25.08 USD 29.55 USD +17.82 %
MILLENNIUM GLOBALNY AKCJI 101.49 EUR 37.18 EUR -63.37 %
MILLENNIUM OBLIGACJI KORPORACYJNYCH 117.16 PLN 138.46 PLN +18.18 %
HSBC BRAZIL EQUITY 32.40 USD 17.14 USD -47.10 %
HSBC RUSSIA EQUITY 6.82 USD 6.21 USD -8.94 %
SCHRODER ISF ASIAN CONVERTIBLE BOND 98.66 USD 126.30 USD +28.02 %
TEMPLETON ASIAN GROWTH 31.73 USD 35.59 USD +12.17 %
BGF WORLD AGRICULTURE FUND 11.32 USD 12.96 USD +14.49 %
FRANKLIN U.S. OPPORTUNITIES 7.51 USD 17.45 USD +132.36 %
BGF WORLD AGRICULTURE FUND 10.95 EUR 11.72 EUR +7.03 %
TEMPLETON GLOBAL BOND 18.15 EUR 25.32 EUR +39.50 %
HSBC TURKEY EQUITY 17.98 EUR 16.89 EUR -6.06 %
TEMPLETON GLOBAL TOTAL RETURN 17.59 EUR 20.77 EUR +18.08 %
TEMPLETON ASIAN GROWTH 22.92 EUR 30.44 EUR +32.81 %
SCHRODER ISF ASIAN CONVERTIBLE BOND 99.14 EUR 120.11 EUR +21.15 %
FRANKLIN U.S. OPPORTUNITIES 5.44 EUR 14.97 EUR +175.18 %
MILLENNIUM STABILNEGO WZROSTU 128.23 PLN 141.04 PLN +9.99 %
INVESTOR TURCJA 161.85 PLN 116.01 PLN -28.32 %
ESALIENS STRATEG 232.74 PLN 211.21 PLN -9.25 %
UNISTABILNY WZROST 103.01 PLN 177.61 PLN +72.42 %
MILLENNIUM DEPOZYTOWY 156.19 PLN 184.32 PLN +18.01 %
MILLENNIUM CYKLU KONIUNKTURALNEGO 153.30 PLN 150.41 PLN -1.89 %
PZU MAŁYCH I ŚREDNICH SPÓŁEK 50.04 PLN 45.74 PLN -8.59 %
ESALIENS SENIOR 211.53 PLN 286.88 PLN +35.62 %
SKARBIEC - RYNKÓW SUROWCOWYCH 107.16 PLN 51.86 PLN -51.61 %
BGF FIXED INCOME GLOBAL OPPORTUNITIES HEDGED 11.19 PLN 15.27 PLN +36.46 %
ESALIENS AKCJI 296.33 PLN 368.59 PLN +24.38 %
UNIKORONA PIENIĘŻNY 74.97 PLN 218.84 PLN +191.90 %

Pogodna Przyszłość (kod warunków PPPP40) kategoria j.u. D

PZU Akcji Krakowiak - 127.97 PLN -
PZU Aktywny Akcji Globalnych - 61.52 PLN -
PZU Gotówkowy - 79.08 PLN -
PZU Papierów Dłużnych Polonez - 178.69 PLN -
PZU Stabilnego Wzrostu Mazurek - 150.15 PLN -
PZU Zrównoważony - 89.07 PLN -

PZU Plan na Życie

Arka BZ WBK Obligacji - 21.82 PLN -
Arka Platinum Dynamiczny - 43.05 PLN -
Rockbridge Obligacji 2 - 3,429.20 PLN -
Rockbridge Stabilnego Wzrostu - 16.36 PLN -
Fundusz Modelowy Akcyjny - 125.55 PLN -
Fundusz Modelowy Stabilnego Wzrostu - 139.48 PLN -
Fundusz Modelowy Zrównoważony - 127.18 PLN -
Investor Gold Otwarty - 135.46 PLN -
Pekao Surowców i Energii - 5.70 PLN -
PZU Akcji Rynków Rozwiniętych - 206.99 PLN -
PZU Akcji Rynków Wschodzących - 116.30 PLN -
PZU SEJF+ - 64.55 PLN -
SKOK Akcji (wycofany z oferty) - 100.84 PLN -
UniObligacje: Nowa Europa - 181.30 PLN -
Idea Akcji (wycofany z oferty) - 100.95 PLN -
Idea Obligacji (wycofany z oferty) - 267.64 PLN -
Idea Premium (wycofany z oferty) - 218.47 PLN -
Idea Stabilnego Wzrostu (wycofany z oferty) - 161.57 PLN -
Idea Surowce Plus (wycofany z oferty) - 76.11 PLN -
Skarbiec – Kasa (wycofany z oferty) 137.65 PLN 287.00 PLN +108.50 %
Arka BZ WBK Akcji Polskich - 33.97 PLN -
ESALIENS Akcji - 368.59 PLN -
ESALIENS Senior - 286.88 PLN -
Millennium Depozytowy - 184.32 PLN -
Millennium Dynamicznych Spółek - 91.70 PLN -
Millennium Globalny Akcji - 160.85 PLN -
Millennium Globalny Stabilnego Wzrostu - 190.85 PLN -
PZU Akcji Małych i Średnich Spółek - 45.74 PLN -
PZU Akcji Spółek Dywidendowych - 108.51 PLN -
PZU Dłużny Rynków Wschodzących - 126.73 PLN -
PZU Energia Medycyna Ekologia - 73.25 PLN -
Quercus Agresywny - 156.32 PLN -
UniKorona Pieniężny - 218.84 PLN -
UniStabilny Wzrost - 177.61 PLN -
Pioneer Aktywnej Alokacji (wycofany z oferty) - 6.06 PLN -
Pioneer Lokacyjny (wycofany z oferty) - 14.10 PLN -
Arka Platinum Dynamiczny - 37.68 PLN -
PZU Globalnej Alokacji (wycofany z oferty) - 99.12 PLN -
PZU Optymalnej Alokacji (wycofany z oferty) - 61.54 PLN -
Millennium BRIC (wycofany z oferty) - 163.78 PLN -
Arka BZ WBK Zrównoważony - 30.20 PLN -
PZU Zrównoważony - 72.24 PLN -
PZU Stabilnego Wzrostu Mazurek - 125.74 PLN -
PZU Papierów Dłużnych Polonez - 163.92 PLN -
PZU Aktywny Akcji Globalnych - 45.58 PLN -
Arka BZ WBK Stabilnego Wzrostu - 31.83 PLN -
Skarbiec-Waga 105.28 PLN 312.21 PLN +196.55 %
PZU Gotówkowy - 78.04 PLN -
ESALIENS Pieniężny - 274.02 PLN -
UniKorona Zrównoważony 86.83 PLN 325.99 PLN +275.43 %
UniKorona Akcje 42.48 PLN 214.78 PLN +405.60 %
Skarbiec-III Filar 50.26 PLN 177.12 PLN +252.41 %
Skarbiec Akcja 83.13 PLN 319.32 PLN +284.12 %
PZU Akcji Krakowiak - 90.34 PLN -

PZU Cel na Przyszłość

PZU Akcji Krakowiak - 90.34 PLN -
PZU Akcji Małych i Średnich Spółek - 45.74 PLN -
PZU Energia Medycyna Ekologia - 73.25 PLN -
PZU Papierów Dłużnych Polonez - 163.92 PLN -
PZU Ochrony Majątku - 61.34 PLN -
PZU Aktywny Akcji Globalnych - 45.58 PLN -
PZU Gotówkowy - 78.04 PLN -
PZU Stabilnego Wzrostu Mazurek - 125.74 PLN -
PZU Sejf + - 64.55 PLN -
PZU Zrównoważony - 72.24 PLN -

IKE PZU

FUNDUSZ AKCJI - 90.30 PLN -
FUNDUSZ STABILNEGO WZROSTU - 125.86 PLN -
FUNDUSZ PAPIERÓW DŁUŻNYCH - 163.97 PLN -
FUNDUSZ GOTÓWKOWY - 78.05 PLN -
FUNDUSZ AKTYWNY AKCJI GLOBALNYCH - 45.71 PLN -
FUNDUSZ ZRÓWNOWAŻONY - 72.29 PLN -

IKZE PZU

Fundusz Stabilnego Wzrostu Mazurek - 125.86 PLN -

Pogodna Przyszłość (kod warunków PPPP40) kategoria j.u. A

PZU Akcji Krakowiak - 90.30 PLN -
PZU Aktywny Akcji Globalnych - 45.71 PLN -
PZU Gotówkowy - 78.05 PLN -
PZU Papierów Dłużnych Polonez - 163.97 PLN -
PZU Stabilnego Wzrostu Mazurek - 125.86 PLN -
PZU Zrównoważony - 72.29 PLN -

Pogodna Przyszłość (kod warunków PPPP40) kategoria j.u. C

PZU Akcji Krakowiak - 126.61 PLN -
PZU Aktywny Akcji Globalnych - 62.85 PLN -
PZU Gotówkowy - 78.94 PLN -
PZU Papierów Dłużnych Polonez - 180.31 PLN -
PZU Stabilnego Wzrostu Mazurek - 150.83 PLN -
PZU Zrównoważony - 91.86 PLN -

db Invest Plus Open

Allianz Obligacji Plus - 168.39 PLN -
Allianz Stabilnego Wzrostu - 126.64 PLN -
Arka BZ WBK Akcji Polskich - 33.97 PLN -
Arka BZ WBK Stabilnego Wzrostu - 31.83 PLN -
Arka BZ WBK Zrównoważony - 30.20 PLN -
BGF Asian Dragon - 35.70 EUR -
BGF Asian Dragon - 41.67 USD -
BGF Emerging Europe - 98.96 EUR -
BGF Euro Bond - 28.72 EUR -
BGF European - 113.26 EUR -
BGF Global Allocation - 56.27 USD -
BGF Global Allocation Hedged - 36.74 EUR -
BGF US Basic Value - 74.44 EUR -
BGF US Dollar High Yield Bond - 32.39 USD -
BGF US Flexible Equity - 35.60 USD -
BGF US Flexible Equity (Hedged) - 23.77 EUR -
BGF World Bond - 74.84 USD -
BGF World Energy - 16.95 EUR -
BGF World Energy - 19.78 USD -
BGF World Gold - 22.79 EUR -
BGF World Gold - 26.61 USD -
BGF World Healthscience - 36.38 EUR -
BGF World Healthscience - 42.47 USD -
BGF World Mining - 32.70 EUR -
BGF World Mining - 38.18 USD -
BGF World Technology - 29.97 EUR -
BGF World Technology - 34.99 USD -
Franklin India - 40.10 EUR -
Franklin India - 38.70 USD -
Franklin Mutual European - 24.50 EUR -
Franklin US Equity - 28.91 USD -
Investor Akcji - 330.46 PLN -
Investor Ameryka Łacińska - 144.33 PLN -
Investor BRIC - 81.19 PLN -
Investor Gold Otwarty - 135.46 PLN -
Investor Indie i Chiny - 245.74 PLN -
Investor Niemcy - 230.28 PLN -
Investor Nowych Technologii - 142.44 PLN -
Investor Obligacji - 332.61 PLN -
Investor Rosja - 142.67 PLN -
Investor Sektora Nieruchomości i Budownictwa - 78.20 PLN -
Investor Top 50 Małych i Średnich Spółek - 60.16 PLN -
Investor Turcja - 116.01 PLN -
ESALIENS Akcji - 368.59 PLN -
ESALIENS Senior - 286.88 PLN -
ESALIENS Strateg - 211.21 PLN -
MetLife Akcji - 14.73 PLN -
MetLife Akcji Chińskich i Azjatyckich - 12.70 PLN -
MetLife Akcji Rynków Wschodzących - 9.13 PLN -
MetLife Obligacji Skarbowych - 21.32 PLN -
MetLife Stabilnego Wzrostu - 16.28 PLN -
NN Akcji - 301.54 PLN -
PZU Akcji Krakowiak - 90.34 PLN -
PZU Akcji Rynków Rozwiniętych - 206.99 PLN -
PZU Akcji Rynków Wschodzących - 116.30 PLN -
PZU Akcji Spółek Dywidendowych - 108.51 PLN -
PZU Dłużny Rynków Wschodzących - 126.73 PLN -
PZU Gotówkowy - 78.04 PLN -
PZU Gwarantowany - 123.39 PLN -
PZU Stabilnego Wzrostu Mazurek - 125.74 PLN -
PZU Zrównoważony - 72.24 PLN -
SAS Commodity Fund - 55.72 EUR -
SAS Commodity Fund - 65.84 USD -
Schroder Global Climate Change Equity - 14.02 USD -
Skarbiec Akcja - 319.32 PLN -
Templeton Asian Growth - 35.59 USD -
Templeton BRIC - 18.74 EUR -
Templeton BRIC - 18.08 USD -
Templeton China - 29.88 USD -
Templeton Eastern Europe - 22.37 EUR -
Templeton Euro High Yield - 18.97 EUR -
Templeton Global Bond - 28.21 USD -
Templeton Global Total Return - 89.30 PLN -
Templeton Latin America - 57.40 USD -
UniKorona Akcje - 214.78 PLN -
UniKorona Obligacje - 347.66 PLN -
UniKorona Zrównoważony - 325.99 PLN -

Program Inwestycyjny Prestige EUR

Euroland Equity Smaller Companies - 77.59 EUR -
Euroland Equity - 40.23 EUR -
Euroland Growth - 18.30 EUR -
HSBC Turkey Equity - 16.89 EUR -
Templeton BRIC - 18.74 EUR -
Templeton Eastern Europe - 22.37 EUR -
Franklin Euro High Yield - 18.97 EUR -
Franklin India - 40.10 EUR -
Franklin Mutual European - 24.50 EUR -
JP Morgan Global Natural Resources - 8.71 EUR -
JP Morgan Global Macro Balanced Fund - 134.04 EUR -
Schroder Global Quantitative Active Value - 164.28 EUR -
Schroder European Special Situations - 179.48 EUR -
Schroder Brazil, Russia, India, China - 199.03 EUR -
SAS Commodity Fund - 55.72 EUR -
Schroder Global Diversified Growth - 123.24 EUR -
BGF Emerging Markets Local Currency Bond - 18.84 EUR -
BGF Emerging Europe - 89.77 EUR -
BGF World Gold - 22.79 EUR -
BGF Asian Dragon - 35.70 EUR -
BGF New Energy - 7.34 EUR -
BGF Global Allocation Hedged - 36.74 EUR -
Fundusz Gwarantowany PZU Życie - 103.73 EUR -
Robeco High Yield Bonds - 143.06 EUR -
Robeco Chinese Equities - 100.05 EUR -
Robeco Emerging Markets Equities - 183.13 EUR -

Program Inwestycyjny Prestige PLN

MetLife Akcji Europy Środkowej i Wschodniej - 9.95 PLN -
Arka BZ WBK Akcji Środkowej i Wschodniej Europy - 39.88 PLN -
Arka BZ WBK Akcji Polskich - 33.97 PLN -
Arka BZ WBK Obligacji Skarbowych - 21.82 PLN -
Arka BZ WBK Stabilnego Wzrostu - 31.83 PLN -
Arka BZ WBK Zrównoważony - 30.20 PLN -
Arka Platinum Dynamiczny - 43.05 PLN -
ESALIENS Akcji - 368.59 PLN -
ESALIENS Senior - 286.88 PLN -
ESALIENS Strateg - 211.21 PLN -
MetLife Akcji - 14.73 PLN -
MetLife Akcji Rynków Wschodzących - 9.13 PLN -
MetLife Akcji Chińskich i Azjatyckich - 12.70 PLN -
MetLife Akcji Rynków Rozwiniętych - 8.26 PLN -
MetLife Stabilnego Wzrostu - 16.28 PLN -
MetLife Zrównoważony Nowa Europa - 11.94 PLN -
NN Akcji - 301.54 PLN -
NN Stabilnego Wzrostu - 265.32 PLN -
NN Zrównoważony - 313.03 PLN -
Millennium Akcji - 198.13 PLN -
Millennium Dynamicznych Spółek - 91.70 PLN -
Millennium Obligacji Korporacyjnych - 138.46 PLN -
Millennium Globalny Strategii Alternatywnych - 109.38 PLN -
Millennium Absolut Return - 115.17 PLN -
Millennium Globalny Akcji - 160.85 PLN -
Millennium Globalny Stabilnego Wzrostu - 190.85 PLN -
Millennium Depozytowy - 184.32 PLN -
Millennium Stabilnego Wzrostu - 141.04 PLN -
Millennium Cyklu Koniunkturalnego - 150.41 PLN -
UniKorona Akcje - 214.78 PLN -
UniAkcje Wzrostu - 107.88 PLN -
UniAkcje: Małe i Średnie Spółki - 105.19 PLN -
UniKorona Obligacje - 347.66 PLN -
UniAkcje Nowa Europa - 125.86 PLN -
UniKorona Rynek Pieniężny - 218.84 PLN -
UniStabilny Wzrost - 177.61 PLN -
UniKorona Zrównoważony - 325.99 PLN -
Quercus Europa - 96.51 PLN -
Quercus Selektywny - 144.35 PLN -
Quercus Agresywny - 156.32 PLN -
Quercus Ochrony Kapitału - 148.22 PLN -
Subfundusz Akcji Skarbiec - Akcja - 319.32 PLN -
Skarbiec Top Funduszy Akcji Specjalistyczny - 165.17 PLN -
Subfundusz Skarbiec-Spółek Wzrostowych - 124.89 PLN -
Subfundusz Skarbiec - Globalnych Małych i Średnich Spółek - 216.15 PLN -
Subfundusz Skarbiec-Rynków Surowcowych - 51.86 PLN -
Subfundusz Skarbiec - III Filar - 177.12 PLN -
Subfundusz Skarbiec-Market Opportunities - 192.40 PLN -
Subfundusz Zrównoważony Skarbiec - Waga - 312.21 PLN -
Skarbiec Top Funduszy Stabilnych Specjalistyczny - 185.61 PLN -
Investor Akcji - 330.46 PLN -
Inwestor Akcji Spółek Dywidendowych - 483.22 PLN -
Investor Nowych Technologii - 142.44 PLN -
Investor Top 50 Małych i Średnich Spółek - 60.16 PLN -
Investor BRIC - 81.19 PLN -
Investor Sektora Nieruchomości i Budownictwa - 78.20 PLN -
Investor Płynna Lokata - 251.82 PLN -
Investor Top 25 Małych Spółek - 288.61 PLN -
Investor Zabezpieczenia Emerytalnego - 36.54 PLN -
Investor Zrównoważony - 640.00 PLN -
Fundusz Gwarantowany - 123.11 PLN -
PZU Akcji Krakowiak - 90.34 PLN -
PZU Aktywny Akcji Globalnych - 45.58 PLN -
PZU Stabilnego Wzrostu Mazurek - 125.74 PLN -
PZU Zrównoważony - 72.24 PLN -

Program Inwestycyjny Prestige USD

HSBC Chinese Equity - 110.26 USD -
HSBC HONG KONG Equity - 150.65 USD -
HSBC Indian Equity - 172.56 USD -
HSBC Global Equity Climate Change - 8.74 USD -
HSBC Latin American Equity E - 12.35 USD -
Templeton Asian Growth - 35.59 USD -
Templeton BRIC - 18.08 USD -
Templeton Latin America - 57.40 USD -
Templeton Global Fund - 43.15 USD -
Franklin India - 38.70 USD -
JP Morgan Asia Growth Fund - 30.52 USD -
JP Morgan US Select Equity Plus Fund - 19.85 USD -
JP Morgan China Fund - 49.13 USD -
JP Morgan Singapore Fund - 48.31 USD -
JP Morgan Brazil Equity Fund - 5.08 USD -
Schroder Emerging Markets Debt - 26.07 USD -
Schroder Global Quantitative Active Value - 191.81 USD -
Schroder Brazil, Russia, India, China - 232.41 USD -
SAS Commodity Fund - 65.84 USD -
Schroder Global Diversified Growth - 128.13 USD -
BGF Emerging Markets Local Currency Bond - 23.28 USD -
BGF World Gold - 26.61 USD -
BGF Asian Dragon - 41.67 USD -
BGF New Energy - 8.56 USD -
BGF Emerging Europe - 104.79 USD -
BGF Global Allocation USD - 56.27 USD -
Fundusz Gwarantowany PZU Życie - 101.96 USD -
[1] Fundusz rozpoczął działalność 02-03-2007r.