PZU Cel na Przyszłość

Nazwa TFI Nazwa UFK Nazwa funduszu inwestycyjnego Prospekt
TFI PZU SA PZU Sejf+ PZU FIO Parasolowy Subfundusz PZU SEJF+ Prospekt
TFI PZU SA PZU Gotówkowy PZU FIO Parasolowy Subfundusz PZU Gotówkowy Prospekt
TFI PZU SA PZU Papierów Dłużnych Polonez PZU FIO Parasolowy Subfundusz PZU Papierów Dłużnych POLONEZ Prospekt
TFI PZU SA PZU Ochrony Majątku PZU FIO Ochrony Majątku Prospekt
TFI PZU SA PZU Stabilnego Wzrostu Mazurek PZU FIO Parasolowy Subfundusz PZU Stabilnego Wzrostu MAZUREK Prospekt
TFI PZU SA PZU Zrównoważony PZU FIO Parasolowy Subfundusz PZU Zrównoważony Prospekt
TFI PZU SA PZU Akcji Krakowiak PZU FIO Parasolowy Subfundusz PZU Akcji KRAKOWIAK Prospekt
TFI PZU SA PZU Akcji Małych i Średnich Spółek PZU FIO Parasolowy Subfundusz PZU Akcji Małych i Średnich Spółek Prospekt
TFI PZU SA PZU Akcji Nowa Europa PZU FIO Parasolowy Subfundusz PZU Akcji NOWA EUROPA Prospekt
TFI PZU SA PZU Energia Medycyna Ekologia PZU FIO Parasolowy Subfundusz PZU Energia Medycyna Ekologia Prospekt