PZU PZU

db Invest Plus

Nazwa TFI Nazwa UFK Nazwa funduszu inwestycyjnego Prospekt
Fundusze akcji
Amplico TFI SA Amplico Akcji  Amplico Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasol Krajowy Subfundusz Akcji Prospekt
BZ WBK TFI SA Arka BZ WBK Akcji Arka BZ WBK FIO Subfundusz Akcji  Prospekt
Investors Fundusze Otwarte TFI S.A. Investor Akcji Investor Akcji FIO Prospekt
Investors Fundusze Otwarte TFI S.A. Investor Top 50 Małych i Średnich Spółek Investor Top 50 Małych i Średnich Spółek FIO Prospekt
LEGG MASON TFI SA LM Akcji LM Akcji FIO Prospekt
ING TFI SA ING Środkowoeuropejski Budownictwa i Nieruchomości  ING Parasol FIO Subfundusz Środkowoeuropejski Budownictwa i Nieruchomości  Prospekt
ING TFI SA ING Akcji ING Parasol FIO Subfunudsz Akcji Prospekt
TFI PZU SA PZU Akcji Krakowiak PZU FIO Parasolowy Subfundusz PZU Akcji KRAKOWIAK Prospekt
SKARBIEC TFI Skarbiec Akcja SKARBIEC FIO Subfundusz Akcji SKARBIEC - AKCJA Prospekt
UNION INVESTMENT TFI SA UniKorona Akcje UniFundusze FIO Subfundusz UniKorona Akcje Prospekt
Amplico TFI SA Amplico Akcji Rynków Wschodzących Amplico SFIO Parasol Światowy Amplico Subfundusz Akcji Rynków Wschodzących Prospekt
Amplico TFI SA Amplico Akcji Chińskich i Azjatyckich Amplico SFIO Parasol Światowy Amplico Subfundusz Akcji Chińskich i Azjatyckich Prospekt
Investors Fundusze Otwarte TFI S.A. Investor Sektora Infrastruktury i Informatyki Investor Sektora Infrastruktury i Informatyki Prospekt
Investors Fundusze Otwarte TFI S.A. Investor BRIC Investor BRIC Prospekt
Investors Fundusze Otwarte TFI S.A. Investor Zmian Klimatycznych Investor Zmian Klimatycznych Prospekt
Investors Fundusze Otwarte TFI S.A. Investor Sektora Nieruchomosci i Budownictwa Investor Sektora Nieruchomosci i Budownictwa Prospekt
Fundusze zrównoważone
BZ WBK TFI SA Arka BZ WBK Zrównoważony Arka BZ WBK FIO Subfundusz Zrównoważony  Prospekt
TFI PZU SA PZU Zrównoważony PZU FIO Parasolowy Subfundusz PZU Zrównoważony Prospekt
LEGG MASON TFI SA LM Strateg LM Strateg FIO Prospekt
UNION INVESTMENT TFI SA UniKorona Zrównoważony Unifundusze FIO Subfundusz UniKorona Zrównoważony Prospekt
Fundusze stabilnego wzrostu
ALLIANZ TFI SA Allianz Stabilnego Wzrostu  Allianz FIO Subfundusz Allianz Stabilnego Wzrostu Prospekt
BZ WBK TFI SA Arka BZ WBK Stabilnego Wzrostu Arka BZ WBK FIO Subfundusz Stabilnego Wzrostu  Prospekt
TFI PZU SA PZU Stabilnego Wzrostu Mazurek PZU FIO Stabilnego Wzrostu Mazurek Prospekt
Amplico TFI SA Amplico Stabilnego Wzrostu Amplico Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasol Krajowy Subfundusz Stabilnego Wzrostu Prospekt
LEGG MASON TFI SA LM Senior LM Senior SFIO Prospekt
Fundusze papierów dłużnych
Amplico TFI SA Amplico Obligacji Amplico Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasol Krajowy Subfundusz Obligacji Prospekt
ALLIANZ TFI SA Allianz Obligacji Plus Allianz FIO Subfundusz Allianz Obligacji Plus Prospekt
Investors Fundusze Otwarte TFI S.A. Investor Obligacji Investor Obligacji FIO Prospekt
UNION INVESTMENT TFI SA UniKorona Obligacje UniFundusze FIO Subfundusz UniKorona Obligacje Prospekt
FRANKLIN TEMPLETON INTERNATIONAL SERVICES SA Templeton Global Total Return Franklin Templeton Investment Fund – Subfundusz Templeton Global Total Return Fund Prospekt
Fundusze rynku pieniężnego
TFI PZU SA PZU Gotówkowy PZU FIO Parasolowy Subfundusz PZU Gotówkowy Prospekt
FUNDUSZE ZAGRANICZNE
Fundusze zagraniczne EUR
FRANKLIN TEMPLETON INTERNATIONAL SERVICES SA Templeton Euro High Yield  Franklin Templeton Investment Fund - Subfundusz Templeton Euro High Yield Fund Prospekt
FRANKLIN TEMPLETON INTERNATIONAL SERVICES SA Franklin India  Franklin Templeton Investment Fund - Subfundusz Franklin India Fund Prospekt
FRANKLIN TEMPLETON INTERNATIONAL SERVICES SA Franklin Mutual European  Franklin Templeton Investment Fund - Subfundusz Franklin Mutual European Fund Prospekt
BLACKROCK GLOBAL FUNDS BGF Emerging Europe  BlackRock Global Fund Emerging Europe Prospekt
BLACKROCK GLOBAL FUNDS BGF Euro Bond  BlackRock Global Fund Euro Bond Prospekt
BLACKROCK GLOBAL FUNDS BGF European  BlackRock Global Fund European  Prospekt
BLACKROCK GLOBAL FUNDS BGF Global Allocation Hedged  BlackRock Global Fund Global Allocation Hedged  Prospekt
BLACKROCK GLOBAL FUNDS BGF Japan  BlackRock Global Fund Japan  Prospekt
BLACKROCK GLOBAL FUNDS BGF World Energy  BlackRock Global Fund World Energy Prospekt
BLACKROCK GLOBAL FUNDS BGF World Gold  BlackRock Global Fund World Gold Prospekt
BLACKROCK GLOBAL FUNDS BGF World Healthscience  BlackRock Global Fund World Healthscience Prospekt
BLACKROCK GLOBAL FUNDS BGF World Mining  BlackRock Global Fund World Mining  Prospekt
BLACKROCK GLOBAL FUNDS BGF World Technology  BlackRock Global Fund World Technology  Prospekt
BLACKROCK GLOBAL FUNDS BGF US Flexible Equity (Hedged) BlackRock Global Fund US Flexible Equity (Hedged) Prospekt
BLACKROCK GLOBAL FUNDS BGF US Basic Value  BlackRock Global Fund US Basic Value  Prospekt
BLACKROCK GLOBAL FUNDS BGF Asian Dragon  BlackRock Global Fund Asian Dragon  Prospekt
FRANKLIN TEMPLETON INTERNATIONAL SERVICES SA Templeton Eastern Europe Franklin Templeton Investment Fund - Subfundusz Templeton Eatstern Europe Fund Prospekt
FRANKLIN TEMPLETON INTERNATIONAL SERVICES SA Templeton BRIC  Franklin Templeton Investment Fund - Subfundusz Templeton BRIC Fund Prospekt
SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENT (LUXEMBOURG) S.A. SAS Commodity Fund Schroder Alternative Solutions Commodity Fund EUR Hedged Prospekt
SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENT (LUXEMBOURG) S.A. Schroder Global Climate Change Equity Schroder International Selection Fund Global Climate Change Equity EUR Hedged Prospekt
Fundusze zagraniczne USD
FRANKLIN TEMPLETON INTERNATIONAL SERVICES SA Franklin India  Franklin Templeton Investment Fund - Subfundusz Franklin Templeton India Fund Prospekt
FRANKLIN TEMPLETON INTERNATIONAL SERVICES SA Franklin US Equity  Franklin Templeton Investment Fund – Subfundusz Franklin US Equity Fund Prospekt
BLACKROCK GLOBAL FUNDS BGF Global Allocation  BlackRock Global Fund Global Allocation  Prospekt
BLACKROCK GLOBAL FUNDS BGF Japan  BlackRock Global Fund Japan  Prospekt
BLACKROCK GLOBAL FUNDS BGF World Bond  BlackRock Global Fund World Bond Prospekt
BLACKROCK GLOBAL FUNDS BGF World Energy  BlackRock Global Fund World Energy  Prospekt
BLACKROCK GLOBAL FUNDS BGF World Gold  BlackRock Global Fund World Gold  Prospekt
BLACKROCK GLOBAL FUNDS BGF World Healthscience  BlackRock Global Fund World Healthscience  Prospekt
BLACKROCK GLOBAL FUNDS BGF World Mining  BlackRock Global Fund World Mining  Prospekt
BLACKROCK GLOBAL FUNDS BGF World Technology  BlackRock Global Fund World Technology  Prospekt
BLACKROCK GLOBAL FUNDS BGF US Dollar High Yield Bond  BlackRock Global Fund US Dollar High Yield Bond  Prospekt
BLACKROCK GLOBAL FUNDS BGF US Flexible Equity  BlackRock Global Fund US Flexible Equity  Prospekt
BLACKROCK GLOBAL FUNDS BGF Asian Dragon  BlackRock Global Fund Asian Dragon  Prospekt
FRANKLIN TEMPLETON INTERNATIONAL SERVICES SA Templeton Asian Growth  Franklin Templeton Investment Fund - Subfundusz Templeton Asian Growth Fund Prospekt
FRANKLIN TEMPLETON INTERNATIONAL SERVICES SA Templeton BRIC  Franklin Templeton Investment Fund - Subfundusz BRIC Fund Prospekt
FRANKLIN TEMPLETON INTERNATIONAL SERVICES SA Templeton China  Franklin Templeton Investment Fund – Subfundusz Templeton China Fund Prospekt
FRANKLIN TEMPLETON INTERNATIONAL SERVICES SA Templeton Global Bond Franklin Templeton Investment Fund – Subfundusz Templeton Global Bond Fund Prospekt
FRANKLIN TEMPLETON INTERNATIONAL SERVICES SA Templeton Latin America  Franklin Templeton Investment Fund Subfundusz Templeton Latin America Fund Prospekt
SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENT (LUXEMBOURG) S.A. SAS Commodity Fund Schroder Alternative Solutions Commodity Fund  Prospekt
SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENT (LUXEMBOURG) S.A. Schroder Global Climate Change Equity Schroder International Selection Fund – Subfundusz Global Climate Change Equity Prospekt