PZU PZU

Fundusz Gotówka

Nazwa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego Nazwa funduszu inwestycyjnego, w który inwestuje ubezpieczeniowy fundusz kapitałowy Nazwa Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych (TFI) Adres strony internetowej TFI z dostępem do prospektów informacyjnych