PZU PZU

Indywidualny Program Inwestycyjny Strefa Zysku

Nazwa TFI Nazwa UFK Nazwa funduszu inwestycyjnego Prospekt
Strefa Zysku
TFI PZU SA Fundusz Gwarantowany PZU FIO Ochrony Majątku Prospekt
Fundusze pieniężne
TFI PZU SA PZU Gotówkowy PZU FIO Parasolowy Subfundusz PZU Gotówkowy Prospekt
ESALIENS TFI SA ESALIENS Pieniężny ESALIENS Parasol FIO Subfundusz ESALIENS Pieniężny Prospekt
BZ WBK TFI SA Arka BZ WBK Gotówkowy Arka BZ WBK FIO Subfundusz Gotówkowy Prospekt
UNION INVESTMENT TFI SA UniKorona Pieniężny UniFundusze FIO Subfundusz UniKorona Pieniężny Prospekt
Fundusze papierów dłużnych
TFI PZU SA PZU Papierów Dłużnych Polonez PZU FIO Parasolowy Subfundusz PZU Papierów Dłużnych POLONEZ Prospekt
BZ WBK TFI SA Arka BZ WBK Obligacji Arka BZ WBK FIO Subfundusz Obligacji Prospekt
UNION INVESTMENT TFI SA UniKorona Obligacje UniFundusze FIO Subfundusz UniKorona Obligacje Prospekt
SKARBIEC TFI Skarbiec-Obligacja SKARBIEC FIO Subfundusz Instrumentów Dłużnych SKARBIEC - OBLIGACJA Prospekt
Investors Fundusze Otwarte TFI S.A. Investor Obligacji Investor Parasol FIO Subfundusz Investor Obligacji Prospekt
Fundusze stabilnego wzrostu
TFI PZU SA PZU Stabilnego Wzrostu Mazurek PZU FIO Parasolowy Subfundusz PZU Stabilnego Wzrostu MAZUREK Prospekt
BZ WBK TFI SA Arka BZ WBK Stabilnego Wzrostu Arka BZ WBK FIO Subfundusz Stabilnego Wzrostu Prospekt
SKARBIEC TFI Skarbiec-III Filar SKARBIEC FIO Subfundusz SKARBIEC - III FILAR Prospekt
Investors Fundusze Otwarte TFI S.A. Investor Zabezpieczenia Emerytalnego Investor Parasol FIO Subfundusz Investor Zabezpieczenia Emerytalnego Prospekt
TFI SKOK S.A. SKOK Stabilny Zmiennej Alokacji SKOK Parasol FIO Subfundusz SKOK Stabilny Zmiennej Alokacji Prospekt
ESALIENS TFI SA ESALIENS Senior ESALIENS Senior FIO Prospekt
Fundusze zrównoważone
TFI PZU SA PZU Zrównoważony PZU FIO Parasolowy Subfundusz PZU Zrównoważony Prospekt
BZ WBK TFI SA Arka BZ WBK Zrównoważony Arka BZ WBK FIO Subfundusz Zrównoważony Prospekt
UNION INVESTMENT TFI SA UniKorona Zrównoważony UniFundusze FIO Subfundusz UniKorona Zrównoważony Prospekt
SKARBIEC TFI Skarbiec-Waga SKARBIEC FIO Subfundusz Zrównoważony SKARBIEC-WAGA Prospekt
Fundusze akcji
TFI PZU SA PZU Akcji Krakowiak PZU FIO Parasolowy Subfundusz PZU Akcji KRAKOWIAK Prospekt
TFI PZU SA PZU Akcji Nowa Europa PZU FIO Parasolowy Subfundusz PZU Akcji NOWA EUROPA Prospekt
TFI PZU SA PZU Małych i Średnich Spółek* PZU FIO Parasolowy Subfundusz PZU Akcji Małych i Średnich Spółek Prospekt
BZ WBK TFI SA Arka BZ WBK Akcji Polskich Arka BZ WBK FIO Subfundusz Akcji Polskich Prospekt
SKARBIEC TFI Skarbiec-Akcja SKARBIEC FIO Subfundusz Akcji SKARBIEC-AKCJA Prospekt
UNION INVESTMENT TFI SA UniKorona Akcje UniFundusze FIO Subfundusz UniKorona Akcje Prospekt
ESALIENS TFI SA ESALIENS Akcji ESALIENS Parasol FIO Subfundusz ESALIENS Akcji Prospekt
Pioneer Pekao TFI S.A. Pioneer Rynków Wschodzących Pioneer Funduszy Globalnych SFIO Subfundusz Pioneer Akcji Rynków Wschodzących Prospekt
Pioneer Pekao TFI S.A. Pioneer Akcji Europejskich Pioneer Walutowy FIO Subfundusz Pioneer Akcji Europejskich Prospekt
Investors Fundusze Otwarte TFI S.A. Investor Akcji Investor Parasol FIO Subfundusz Investor Akcji Prospekt
* Dostępność funduszu w ramach ubezpieczenia IPI Strefa Zysku potwierdza Przedstawiciel Ubezpieczeniowy