PZU PZU

Inwestuj w Przyszłość

Komunikat o podpisaniu Porozumienia między PZU Życie SA i Prezesem UOKiK dot. Klientów ubezpieczenia db Inwestuj w Przyszłość

 

Nazwa TFI Nazwa UFK Nazwa funduszu inwestycyjnego Prospekt
Fundusze akcji
MetLife TFI SA MetLife Akcji MetLife FIO Parasol Krajowy Subfundusz Akcji Prospekt
BZ WBK TFI SA Arka BZ WBK Akcji Polskich Arka BZ WBK FIO Subfundusz Akcji Polskich Prospekt
Investors Fundusze Otwarte TFI S.A. Investor Akcji Investor Parasol FIO Subfundusz Investor Akcji Prospekt
Investors Fundusze Otwarte TFI S.A. Investor Top 50 Małych i Średnich Spółek Investor Parasol FIO Subfundusz Investor Top 50 Małych i Średnich Spółek Prospekt
ESALIENS TFI SA ESALIENS Akcji ESALIENS Parasol FIO Subfundusz ESALIENS Akcji Prospekt
NN TFI SA NN Akcji NN Parasol FIO Subfunudsz Akcji Prospekt
TFI PZU SA PZU Akcji Krakowiak PZU FIO Parasolowy Subfundusz PZU Akcji KRAKOWIAK Prospekt
SKARBIEC TFI Skarbiec Akcja SKARBIEC FIO Subfundusz Akcji SKARBIEC - AKCJA Prospekt
UNION INVESTMENT TFI SA UniKorona Akcje UniFundusze FIO Subfundusz UniKorona Akcje Prospekt
MetLife TFI SA MetLife Akcji Rynków Wschodzących MetLife SFIO Parasol Światowy Amplico Subfundusz Akcji Rynków Wschodzących Prospekt
MetLife TFI SA MetLife Akcji Chińskich i Azjatyckich MetLife SFIO Parasol Światowy Subfundusz Akcji Chińskich i Azjatyckich Prospekt
Investors Fundusze Otwarte TFI S.A. Investor Nowych Technologii Investor Nowych Technologii Prospekt
Investors Fundusze Otwarte TFI S.A. Investor BRIC Investor BRIC Prospekt
Investors Fundusze Otwarte TFI S.A. Investor Sektora Nieruchomości i Budownictwa Investor Sektora Nieruchomości i Budownictwa Prospekt
Fundusze zrównoważone
BZ WBK TFI SA Arka BZ WBK Zrównoważony Arka BZ WBK FIO Subfundusz Zrównoważony Prospekt
TFI PZU SA PZU Zrównoważony PZU FIO Parasolowy Subfundusz PZU Zrównoważony Prospekt
ESALIENS TFI SA ESALIENS Strateg ESALIENS Parasol FIO Subfundusz ESALIENS Strateg Prospekt
UNION INVESTMENT TFI SA UniKorona Zrównoważony Unifundusze FIO Subfundusz UniKorona Zrównoważony Prospekt
Fundusze stabilnego wzrostu
ALLIANZ TFI SA Allianz Stabilnego Wzrostu Allianz FIO Subfundusz Allianz Stabilnego Wzrostu Prospekt
BZ WBK TFI SA Arka BZ WBK Stabilnego Wzrostu Arka BZ WBK FIO Subfundusz Stabilnego Wzrostu Prospekt
TFI PZU SA PZU Stabilnego Wzrostu Mazurek PZU FIO Parasolowy Subfundusz PZU Stabilnego Wzrostu MAZUREK Prospekt
MetLife TFI SA MetLife Stabilnego Wzrostu MetLife FIO Parasol Krajowy Subfundusz Stabilnego Wzrostu Prospekt
ESALIENS TFI SA ESALIENS Senior ESALIENS Senior FIO Prospekt
Fundusze papierów dłużnych
MetLife TFI SA MetLife Obligacji Skarbowych MetLife FIO Parasol Krajowy Subfundusz Obligacji Skarbowych Prospekt
ALLIANZ TFI SA Allianz Obligacji Plus Allianz FIO Subfundusz Allianz Obligacji Plus Prospekt
Investors Fundusze Otwarte TFI S.A. Investor Obligacji Investor Parasol FIO Subfundusz Investor Obligacji Prospekt
UNION INVESTMENT TFI SA UniKorona Obligacje UniFundusze FIO Subfundusz UniKorona Obligacje Prospekt
Fundusze rynku pieniężnego
TFI PZU SA PZU Gotówkowy PZU FIO Parasolowy Subfundusz PZU Gotówkowy Prospekt
FUNDUSZE ZAGRANICZNE
Fundusze zagraniczne PLN
FRANKLIN TEMPLETON INTERNATIONAL SERVICES SA Templeton Global Total Return Franklin Templeton Investment Fund – Subfundusz Templeton Global Total Return Fund Prospekt
Fundusze zagraniczne EUR
FRANKLIN TEMPLETON INTERNATIONAL SERVICES SA Franklin Euro High Yield Fund Franklin Euro High Yield Fund Prospekt
FRANKLIN TEMPLETON INTERNATIONAL SERVICES SA Franklin India Franklin Templeton Investment Fund - Subfundusz Franklin India Fund Prospekt
FRANKLIN TEMPLETON INTERNATIONAL SERVICES SA Franklin Mutual European Franklin Templeton Investment Fund - Subfundusz Franklin Mutual European Fund Prospekt
BLACKROCK GLOBAL FUNDS BGF Emerging Europe BlackRock Global Fund Emerging Europe Prospekt
BLACKROCK GLOBAL FUNDS BGF Euro Bond BlackRock Global Fund Euro Bond Prospekt
BLACKROCK GLOBAL FUNDS BGF European BlackRock Global Fund European Prospekt
BLACKROCK GLOBAL FUNDS BGF Global Allocation Hedged BlackRock Global Fund Global Allocation Hedged Prospekt
BLACKROCK GLOBAL FUNDS BGF World Energy BlackRock Global Fund World Energy Prospekt
BLACKROCK GLOBAL FUNDS BGF World Gold BlackRock Global Fund World Gold Prospekt
BLACKROCK GLOBAL FUNDS BGF World Healthscience BlackRock Global Fund World Healthscience Prospekt
BLACKROCK GLOBAL FUNDS BGF World Mining BlackRock Global Fund World Mining Prospekt
BLACKROCK GLOBAL FUNDS BGF World Technology BlackRock Global Fund World Technology Prospekt
BLACKROCK GLOBAL FUNDS BGF US Flexible Equity (Hedged) BlackRock Global Fund US Flexible Equity (Hedged) Prospekt
BLACKROCK GLOBAL FUNDS BGF US Basic Value BlackRock Global Fund US Basic Value Prospekt
BLACKROCK GLOBAL FUNDS BGF Asian Dragon BlackRock Global Fund Asian Dragon Prospekt
FRANKLIN TEMPLETON INTERNATIONAL SERVICES SA Templeton Eastern Europe Franklin Templeton Investment Fund - Subfundusz Templeton Eatstern Europe Fund Prospekt
FRANKLIN TEMPLETON INTERNATIONAL SERVICES SA Templeton BRIC Franklin Templeton Investment Fund - Subfundusz Templeton BRIC Fund Prospekt
SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENT (LUXEMBOURG) S.A. SAS Commodity Fund Schroder Alternative Solutions Commodity Fund EUR Hedged Prospekt
Fundusze zagraniczne USD
FRANKLIN TEMPLETON INTERNATIONAL SERVICES SA Franklin India Franklin Templeton Investment Fund - Subfundusz Franklin Templeton India Fund Prospekt
FRANKLIN TEMPLETON INTERNATIONAL SERVICES SA Franklin US Equity Franklin Templeton Investment Fund – Subfundusz Franklin US Equity Fund Prospekt
BLACKROCK GLOBAL FUNDS BGF Global Allocation BlackRock Global Fund Global Allocation Prospekt
BLACKROCK GLOBAL FUNDS BGF World Bond BlackRock Global Fund World Bond Prospekt
BLACKROCK GLOBAL FUNDS BGF World Energy BlackRock Global Fund World Energy Prospekt
BLACKROCK GLOBAL FUNDS BGF World Gold BlackRock Global Fund World Gold Prospekt
BLACKROCK GLOBAL FUNDS BGF World Healthscience BlackRock Global Fund World Healthscience Prospekt
BLACKROCK GLOBAL FUNDS BGF World Mining BlackRock Global Fund World Mining Prospekt
BLACKROCK GLOBAL FUNDS BGF World Technology BlackRock Global Fund World Technology Prospekt
BLACKROCK GLOBAL FUNDS BGF US Dollar High Yield Bond BlackRock Global Fund US Dollar High Yield Bond Prospekt
BLACKROCK GLOBAL FUNDS BGF US Flexible Equity BlackRock Global Fund US Flexible Equity Prospekt
BLACKROCK GLOBAL FUNDS BGF Asian Dragon BlackRock Global Fund Asian Dragon Prospekt
FRANKLIN TEMPLETON INTERNATIONAL SERVICES SA Templeton Asian Growth Franklin Templeton Investment Fund - Subfundusz Templeton Asian Growth Fund Prospekt
FRANKLIN TEMPLETON INTERNATIONAL SERVICES SA Templeton BRIC Franklin Templeton Investment Fund - Subfundusz BRIC Fund Prospekt
FRANKLIN TEMPLETON INTERNATIONAL SERVICES SA Templeton China Franklin Templeton Investment Fund – Subfundusz Templeton China Fund Prospekt
FRANKLIN TEMPLETON INTERNATIONAL SERVICES SA Templeton Global Bond Franklin Templeton Investment Fund – Subfundusz Templeton Global Bond Fund Prospekt
FRANKLIN TEMPLETON INTERNATIONAL SERVICES SA Templeton Latin America Franklin Templeton Investment Fund Subfundusz Templeton Latin America Fund Prospekt
SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENT (LUXEMBOURG) S.A. SAS Commodity Fund Schroder Alternative Solutions Commodity Fund Prospekt
SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENT (LUXEMBOURG) S.A. Schroder Global Climate Change Equity Schroder International Selection Fund – Subfundusz Global Climate Change Equity Prospekt