Multi Kapitał

Komunikat o zmianach w ofercie ubezpieczeniowych funduszy kapitałowych w ubezpieczeniu Multi Kapitał

Informacja o likwidacji funduszy JP Morgan w ubezpieczeniu Multi Kapitał

Komunikat o wprowadzeniu funduszy modelowych do ubezpieczenia Multi Kapitał

Nazwa TFI Nazwa UFK Nazwa funduszu inwestycyjnego Prospekt
GRUPA FUNDUSZY: FUNDUSZE POLSKIE
Kategoria funduszy: fundusze ochrony kapitału
QUERCUS TFI Quercus Ochrony Kapitału Quercus SFIO Quercus Subfundusz Ochrony Kapitału Prospekt
Kategoria funduszy: fundusze rynku pieniężnego
Money Makers TFI SA Alior Pieniężny Alior SFIO Subfundusz Alior Pieniężny Prospekt
TFI PZU SA PZU Gotówkowy PZU FIO Parasolowy Subfundusz PZU Gotówkowy Prospekt
UNION INVESTMENT TFI SA UniKorona Pieniężny UniFundusze FIO Subfundusz UniKorona Pieniężny Prospekt
Kategoria funduszy: fundusze papierów dłużnych
Money Makers TFI SA Alior Papierów Dłużnych Alior SFIO Subfundusz Alior Papierów Dłużnych Prospekt
TFI PZU SA PZU Papierów Dłużnych Polonez PZU FIO Parasolowy Subfundusz PZU Papierów Dłużnych Polonez Prospekt
TFI PZU SA PZU Ochrony Majątku PZU FIO Ochrony Majątku Prospekt
UNION INVESTMENT TFI SA UniObligacje Aktywny UniFundusze SFIO Subfundusz UniObligacje Aktywny Prospekt
Kategoria funduszy: fundusze stabilnego wzrostu
TFI PZU SA PZU Stabilnego Wzrostu MAZUREK PZU FIO Parasolowy Subfundusz PZU Stabilnego Wzrostu MAZUREK Prospekt
QUERCUS TFI Quercus Stabilny Quercus Parasolowy SFIO Subfundusz Quercus Stabilny Prospekt
Kategoria funduszy: fundusze zrównoważone
Investors TFI S.A. Investor Zrównoważony Investor Parasol FIO Subfundusz Investor Zrównoważony Prospekt
TFI PZU SA PZU Zrównoważony PZU FIO Parasolowy Subfundusz PZU Zrównoważony Prospekt
Kategoria funduszy: fundusze akcji
Money Makers TFI SA Alior Agresywny Alior SFIO Subfundusz Alior Agresywny Prospekt
Money Makers TFI SA Alior Stabilnych Spółek Alior SFIO Subfundusz Alior Stabilnych Spółek Prospekt
Money Makers TFI SA Alior Multi Asset Alior SFIO Subfundusz Alior Multi Asset Prospekt
Investors TFI S.A. Investor Gold Otwarty Investor Gold Otwarty Prospekt
TFI PZU SA PZU Akcji KRAKOWIAK PZU FIO Parasolowy Subfundusz Akcji KRAKOWIAK Prospekt
Investors TFI S.A. Investor Akcji Investor Parasol FIO Subfundusz Investor Akcji Prospekt
TFI PZU SA PZU Małych i Średnich Spółek PZU FIO Parasolowy Subfundusz Akcji Małych i Średnich Spółek Prospekt
TFI PZU SA PZU Akcji Spółek Dywidendowych PZU SFIO Globalnych Inwestycji Subfundusz PZU Akcji Spółek Dywidendowych Prospekt
SKARBIEC TFI Skarbiec Spółek Wzrostowych Skarbiec FIO Subfundusz Skarbiec – Spółek Wzrostowych Prospekt
UNION INVESTMENT TFI SA UniAkcje Wzrostu UniFundusze FIO Subfundusz UniAkcje Wzrostu Prospekt
QUERCUS TFI Quercus Agresywny Quercus Parasolowy SFIO Subfundusz Quercus Agresywny Prospekt
Kategoria funduszy: fundusze absolutnej stopy zwrotu
QUERCUS TFI Quercus Selektywny Quercus Parasolowy SFIO Subfundusz Quercus Selektywny Prospekt
SKARBIEC TFI Skarbiec Market Opportunities Skarbiec FIO Market Opportunities Prospekt
IPOPEMA TFI IPOPEMA Makro Alokacji IPOPEMA SFIO Subfundusz IPOPEMA Makro Alokacji Prospekt
GRUPA FUNDUSZY: FUNDUSZE ZAGRANICZNE W PLN
Kategoria funduszy: fundusze ochrony kapitału
TFI PZU SA PZU SEJF+ PZU FIO Parasolowy Subfundusz PZU SEJF+ Prospekt
Kategoria funduszy: fundusze papierów dłużnych
BlackRock Global Funds BGF Fixed Income Global Opportunities Hedged BlackRock Global Funds Fixed Income Global Opportunities Fund Hedged Prospekt
BlackRock Global Funds BGF Emerging Markets Local Currency Bond BlackRock Global Funds Emerging Markets Local Currency Bond Hedged Prospekt
Franklin Templeton International Services SA Franklin European Total Return Franklin European Total Return Fund Hedged Prospekt
Fidelity Worldwide Investment FF European High Yield Fidelity Funds European High Yield Fund Hedged Prospekt
NN TFI SA NN (L) Globalny Długu Korporacyjnego NN SFIO NN Globalny Długu Korporacyjnego (L) Prospekt
Franklin Templeton International Services SA Templeton Global Total Return Templeton Global Total Return Fund Prospekt
TFI PZU SA PZU Dłużny Rynków Wschodzących PZU SFIO Globalnych Inwestycji Subfundusz PZU Dłużny Rynków Wschodzących Prospekt
TFI PZU SA PZU Globalny Obligacji Korporacyjnych PZU FIO Parasolowy Subfundusz PZU Globalny Obligacji Korporacyjnych Prospekt
Schroder Investment Management (Luxembourg) S.A. Schroder ISF Emerging Markets Debt Absolute Return Schroder ISF Emerging Markets Debt Absolute Return Hedged Prospekt
UNION INVESTMENT TFI SA UniObligacje Nowa Europa UniFundusze FIO Subfundusz UniObligacje: Nowa Europa Prospekt
Money Makers TFI SA Alior Obligacji Światowych Alior SFIO Subfundusz Alior Obligacji Światowych Prospekt
Kategoria funduszy: fundusze zrównoważone
BlackRock Global Funds BGF Global Allocation BlackRock Global Funds Global Allocation Fund Prospekt
Fidelity Worldwide Investment FF Global Multi Asset Income Fidelity Funds Global Multi Asset Income Fund Hedged Prospekt
Franklin Templeton International Services SA Franklin K2 Alternative Strategies Fund Franklin K2 Alternative Strategies Fund Hedged Prospekt
NN TFI SA NN (L) Stabilny Globalnej Alokacji NN SFIO NN Stabilny Globalnej Alokacji (L) Prospekt
Kategoria funduszy: fundusze akcji
BlackRock Global Funds BGF World Agriculture Fund BlackRock Global Funds World Agriculture Fund Hedged Prospekt
BlackRock Global Funds BGF Latin American Fund BlackRock Global Funds Latin American Fund Prospekt
Franklin Templeton International Services SA Franklin European Dividend Franklin European Dividend Fund Prospekt
Franklin Templeton International Services SA Franklin Natural Resources Fund Franklin Natural Resources Fund PLN Hedged Prospekt
Franklin Templeton International Services SA Templeton Latin America Templeton Latin America Fund Prospekt
Investors TFI S.A. Investor Indie i Chiny Investor Parasol SFIO Subfundusz Investor Indie i Chiny Prospekt
Investors TFI S.A. Investor Nowych Technologii Investor Parasol SFIO Subfundusz Nowych Technologii Prospekt
Investors TFI S.A. Investor Niemcy Investor Parasol SFIO Subfundusz Investor Niemcy Prospekt
Investors TFI S.A. Investor Turcja Investor Parasol SFIO Subfundusz Investor Turcja Prospekt
Investors TFI S.A. Investor BRIC Investor Parasol FIO Subfundusz Investor BRIC Prospekt
Investors TFI S.A. Investor Rosja Investor Parasol FIO Subfundusz Investor Rosja Prospekt
NN TFI SA NN (L) Japonia NN SFIO NN Subfundusz Japonia (L) Prospekt
NN TFI SA NN (L) Spółek Dywidendowych Rynków Wschodzących NN SFIO NN Subfundusz Spółek Dywidendowych Rynków Wschodzących (L) Prospekt
TFI PZU SA PZU Akcji NOWA EUROPA PZU FIO Parasolowy Subfundusz PZU Akcji NOWA EUROPA Prospekt
TFI PZU SA PZU Akcji Rynków Rozwiniętych PZU SFIO Globalnych Inwestycji Subfundusz PZU Akcji Rynków Rozwiniętych Prospekt
TFI PZU SA PZU Akcji Rynków Wschodzących PZU SFIO Globalnych Inwestycji Subfundusz PZU Akcji Rynków Wschodzących Prospekt
TFI PZU SA PZU Energia Medycyna Ekologia PZU FIO Parasolowy Subfundusz PZU Energia Medycyna Ekologia Prospekt
TFI PZU SA PZU Telekomunikacja Media Technologia PZU FIO Parasolowy Subfundusz PZU Telekomunikacja Media Technologia Prospekt
Schroder Investment Management (Luxembourg) S.A. Schroder Global Gold Schroder ISF Global Gold Hedged Prospekt
Schroder Investment Management (Luxembourg) S.A. Schroder ISF Asian Opportunities Schroder ISF Asian Opportunities Hedged Prospekt
Schroder Investment Management (Luxembourg) S.A. Schroder ISF EURO Equity Schroder ISF EURO Equity Hedged Prospekt
Schroder Investment Management (Luxembourg) S.A. Schroder ISF Global Emerging Market Opportunities Schroder ISF Global Emerging Market Opportunities Hedged Prospekt
Schroder Investment Management (Luxembourg) S.A. Schroder ISF Frontier Markets Equity Schroder ISF Frontier Markets Equity Hedged Prospekt
UNION INVESTMENT TFI SA UniAkcje Nowa Europa UniFundusze FIO Subfundusz UniAkcje: Nowa Europa Prospekt
UNION INVESTMENT TFI SA UniAkcje Daleki Wschód UniFundusze SFIO Subfundusz UniAkcje: Daleki Wschód Prospekt
QUERCUS TFI Quercus Rosja Quercus Parasolowy SFIO Subfundusz Quercus Rosja Prospekt
SKARBIEC TFI Skarbiec Emerging Markets Opportunities Skarbiec - Global Funds SFIO
Subfundusz Skarbiec Emerging Markets Opportunities
Prospekt
GRUPA FUNDUSZY: FUNDUSZE ZAGRANICZNE W EUR
Kategoria funduszy: fundusze rynku pieniężnego
BlackRock Global Funds BGF Euro Reserve BlackRock Global Fund Euro Reserve Prospekt
Kategoria funduszy: fundusze papierów dłużnych
BlackRock Global Funds BGF Fixed Income Global Opportunities Hedged BlackRock Global Funds Fixed Income Global Opportunities Fund Hedged Prospekt
BlackRock Global Funds BGF Global High Yield Bond Fund BGF Global High Yield Bond Fund Hedged Prospekt
Fidelity Worldwide Investment FF European High Yield Fidelity Funds European High Yield Fund Prospekt
Franklin Templeton International Services SA Franklin European Total Return Franklin European Total Return Fund Prospekt
Franklin Templeton International Services SA Templeton Global Total Return Templeton Global Total Return Fund Hedged Prospekt
Schroder Investment Management (Luxembourg) S.A. Schroder ISF Global High Yield Hedged Schroder ISF Global High Yield Hedged Prospekt
Schroder Investment Management (Luxembourg) S.A. Schroder ISF Global Inflation Linked Bond Schroder ISF Global Inflation Linked Bond Prospekt
Schroder Investment Management (Luxembourg) S.A. Schroder ISF Emerging Markets Debt Absolute Return Schroder ISF Emerging Markets Debt Absolute Return Hedged Prospekt
Kategoria funduszy: fundusze zrównoważone
BlackRock Global Funds BGF Global Allocation BlackRock Global Funds Global Allocation Fund Prospekt
Fidelity Worldwide Investment FF Global Multi Asset Income Fidelity Funds Global Multi Asset Income Fund Hedged Prospekt
Franklin Templeton International Services SA Franklin K2 Alternative Strategies Fund Franklin K2 Alternative Strategies Fund Hedged Prospekt
Kategoria funduszy: fundusze stabilnego wzrostu
Schroder Investment Management (Luxembourg) S.A. Schroder ISF Global Diversified Growth Schroder ISF Global Diversified Growth Prospekt
Kategoria funduszy: fundusze akcji
BlackRock Global Funds BGF Asian Dragon Fund BlackRock Global Fund Asian Dragon Prospekt
BlackRock Global Funds BGF Latin American Fund BlackRock Global Fund Latin American Fund Prospekt
BlackRock Global Funds BGF New Energy Fund BlackRock Global Fund New Energy Fund Prospekt
BlackRock Global Funds BGF US Basic Value Fund BlackRock Global Fund US Basic Value Fund Prospekt
BlackRock Global Funds BGF World Agriculture Fund BlackRock Global Fund World Agriculture Hedged Prospekt
BlackRock Global Funds BGF World Energy Fund BlackRock Global Fund World Energy Fund Prospekt
BlackRock Global Funds BGF World Gold Fund Hedged BlackRock Global Fund World Gold Fund Hedged Prospekt
BlackRock Global Funds BGF World Gold Fund BlackRock Global Fund World Gold Fund Prospekt
BlackRock Global Funds BGF World Mining Fund BlackRock Global Fund World Mining Fund Prospekt
Franklin Templeton International Services SA Franklin European Dividend Franklin European Dividend Fund Prospekt
Franklin Templeton International Services SA Franklin Technology Fund Franklin Technology Fund Prospekt
Franklin Templeton International Services SA Templeton Asian Smaller Companies Fund Templeton Asian Smaller Companies Fund A Prospekt
Franklin Templeton International Services SA Templeton Latin America Templeton Latin America Fund Prospekt
Schroder Investment Management (Luxembourg) S.A. Schroder Global Gold Schroder ISF Global Gold EUR Hedged Prospekt
Schroder Investment Management (Luxembourg) S.A. Schroder ISF Global Emerging Market Opportunities A Schroder ISF Global Emerging Market Opportunities A Prospekt
GRUPA FUNDUSZY: FUNDUSZE ZAGRANICZNE W USD
Kategoria funduszy: fundusze rynku pieniężnego
Schroder Investment Management (Luxembourg) S.A. Schroder ISF US Dollar Liquidity Schroder ISF US Dollar Liquidity Prospekt
Kategoria funduszy: fundusze papierów dłużnych
BlackRock Global Funds BGF Emerging Markets Local Currency Bond BlackRock Global Fund Emerging Markets Local Currency Bond Prospekt
BlackRock Global Funds BGF Fixed Income Global Opportunities BlackRock Global Funds Fixed Income Global Opportunities Fund Prospekt
BlackRock Global Funds BGF Global High Yield Bond Fund BlackRock Global Funds Global High Yield Bond Fund Prospekt
Fidelity Worldwide Investment FF European High Yield Fidelity Funds European High Yield Fund Hedged Prospekt
Franklin Templeton International Services SA Templeton Global Total Return Templeton Global Total Return Fund Prospekt
Schroder Investment Management (Luxembourg) S.A. Schroder ISF Global Inflation Linked Bond Schroder ISF Global Inflation Linked Bond Hedged Prospekt
Schroder Investment Management (Luxembourg) S.A. Schroder ISF Emerging Markets Debt Absolute Return Schroder ISF Emerging Markets Debt Absolute Return Prospekt
Kategoria funduszy: fundusze zrównoważone
BlackRock Global Funds BGF Global Allocation BlackRock Global Funds Global Allocation Fund Prospekt
Fidelity Worldwide Investment FF Global Multi Asset Income Fidelity Funds Global Multi Asset Income Fund Prospekt
Kategoria funduszy: fundusze stabilnego wzrostu
Schroder Investment Management (Luxembourg) S.A. Schroder ISF Global Diversified Growth Schroder ISF Global Diversified Growth Prospekt
Kategoria funduszy: fundusze akcji
BlackRock Global Funds BGF Asian Dragon Fund BlackRock Global Fund Asian Dragon Prospekt
BlackRock Global Funds BGF Latin American Fund BlackRock Global Fund Latin American Fund Prospekt
BlackRock Global Funds BGF New Energy Fund BlackRock Global Fund New Energy Fund Prospekt
BlackRock Global Funds BGF World Agriculture Fund BlackRock Global Fund World Agriculture Fund Prospekt
BlackRock Global Funds BGF World Energy Fund BlackRock Global Fund World Energy Fund Prospekt
BlackRock Global Funds BGF World Gold Fund BlackRock Global Fund World Gold Fund Prospekt
BlackRock Global Funds BGF World Mining Fund BlackRock Global Fund World Mining Fund Prospekt
Franklin Templeton International Services SA Franklin Technology Fund A Franklin Technology Fund A Prospekt
Franklin Templeton International Services SA Templeton Latin America Templeton Latin America Fund Prospekt
Franklin Templeton International Services SA Templeton Asian Smaller Companies Fund Templeton Asian Smaller Companies Fund Prospekt
Schroder Investment Management (Luxembourg) S.A. Schroder Global Gold Schroder ISF Global Gold Prospekt
Schroder Investment Management (Luxembourg) S.A. Schroder ISF Global Climate Change Equity Schroder ISF Global Climate Change Equity Prospekt
Schroder Investment Management (Luxembourg) S.A. Schroder ISF Global Emerging Market Opportunities A Schroder ISF Global Emerging Market Opportunities A Prospekt

Fundusz Modelowy Dynamiczny - PLN

Fundusz Modelowy Stabilnego Wzrostu - PLN

Fundusz Modelowy Zrównoważony - PLN