PZU PZU

Plan na Życie

Nazwa TFI Nazwa Funduszu Nazwa funduszu inwestycyjnego Prospekt
Fundusze ochrony kapitału
TFI PZU SA PZU SEJF+ PZU FIO Parasolowy Subfundusz PZU SEJF+ Prospekt
Fundusze pieniężne
ESALIENS TFI SA ESALIENS Pieniężny ESALIENS Parasol FIO Subfundusz ESALIENS Pieniężny Prospekt
TFI PZU SA PZU Gotówkowy PZU FIO Parasolowy Subfundusz PZU Gotówkowy Prospekt
Union Investment TFI SA UniKorona Pieniężny UniFundusze FIO Subfundusz UniKorona Pieniężny Prospekt
Millennium TFI SA Millennium Depozytowy Millennium FIO Subfundusz Depozytowy Prospekt
Fundusze papierów dłużnych
BZ WBK TFI SA Arka BZ WBK Obligacji Arka BZ WBK FIO Subfundusz Obligacji Prospekt
TFI PZU SA PZU Papierów Dłużnych Polonez PZU FIO Parasolowy Subfundusz PZU Papierów Dłużnych POLONEZ Prospekt
TFI PZU SA PZU Dłużny Rynków Wschodzących PZU SFIO Dłużny Rynków Wschodzących Prospekt
Rockbridge TFI Rockbridge Obligacji 2 Rockbridge FIO Parasolowy Subfundusz Rockbridge Obligacji 2 Prospekt
Union Investment TFI SA UniObligacje: Nowa Europa UniFundusze FIO Subfundusz UniObligacje: Nowa Europa Prospekt
Fundusze stabilnego wzrostu
BZ WBK TFI SA Arka BZ WBK Stabilnego Wzrostu Arka BZ WBK FIO Subfundusz Stabilnego Wzrostu Prospekt
ESALIENS TFI SA ESALIENS Senior ESALIENS Senior FIO Prospekt
TFI PZU SA PZU Stabilnego Wzrostu Mazurek PZU FIO Parasolowy Subfundusz PZU Stabilnego Wzrostu MAZUREK Prospekt
Union Investment TFI SA UniStabilny Wzrost UniFundusze FIO Subfundusz UniStabilny Wzrost Prospekt
Skarbiec TFI SA Skarbiec - III Filar Skarbiec FIO Subfundusz SKARBIEC-III FILAR Prospekt
Rockbridge TFI Rockbridge Stabilnego Wzrostu Rockbridge FIO Parasolowy Subfundusz Rockbridge Stabilnego Wzrostu Prospekt
Millennium TFI SA Millennium Globalny Stabilnego Wzrostu Millennium SFIO Subfundusz Globalny Stabilnego Wzrostu Prospekt
Fundusze zrównoważone
BZ WBK TFI SA Arka BZ WBK Zrównoważony Arka BZ WBK FIO Subfundusz Zrównoważony Prospekt
BZ WBK TFI SA Arka Platinum Dynamiczny Arka BZ WBK FIO Subfundusz Arka Platinum Dynamiczny Prospekt
TFI PZU SA PZU Zrównoważony PZU FIO Parasolowy Subfundusz PZU Zrównoważony Prospekt
Skarbiec TFI SA Skarbiec - Waga Skarbiec FIO Subfundusz Zrównoważony SKARBIEC-WAGA Prospekt
Union Investment TFI SA UniKorona Zrównoważony UniFundusze FIO Subfundusz UniKorona Zrównoważony Prospekt
Fundusze akcji
BZ WBK TFI SA Arka BZ WBK Akcji Polskich Arka BZ WBK FIO Subfundusz Akcji Polskich Prospekt
ESALIENS TFI SA ESALIENS Akcji ESALIENS Parasol FIO Subfundusz ESALIENS Akcji Prospekt
TFI PZU SA PZU Akcji Krakowiak PZU FIO Parasolowy Subfundusz PZU Akcji KRAKOWIAK Prospekt
TFI PZU SA PZU Akcji Małych i Średnich Spółek PZU FIO Parasolowy Subfundusz PZU Akcji Małych i Średnich Spółek Prospekt
TFI PZU SA PZU Akcji Nowa Europa PZU FIO Parasolowy Subfundusz PZU Akcji NOWA EUROPA Prospekt
TFI PZU SA PZU Energia Medycyna Ekologia PZU FIO Parasolowy Subfundusz PZU Energia Medycyna Ekologia Prospekt
TFI PZU SA PZU Akcji Rynków Rozwiniętych PZU SFIO Akcji Rynków Rozwiniętych Prospekt
TFI PZU SA PZU Akcji Rynków Wschodzących PZU SFIO Akcji Rynków Wschodzących Prospekt
TFI PZU SA PZU Akcji Spółek Dywidendowych PZU SFIO Akcji Spółek Dywidendowych Prospekt
Quercus SA Quercus Agresywny Quercus Parasolowy SFIO Quercus Subfundusz Agresywny Prospekt
Skarbiec TFI SA Skarbiec-Akcja SKARBIEC FIO Subfundusz Akcji SKARBIEC-AKCJA Prospekt
Union Investment TFI SA UniKorona Akcje UniFundusze FIO Subfundusz UniKorona Akcje Prospekt
Investors Fundusze Otwarte TFI S.A. Investor Gold Otwarty Investor Gold Otwarty Prospekt
Millennium TFI SA Millennium Dynamicznych Spółek Millennium FIO Subfundusz Dynamicznych Spółek Prospekt
Millennium TFI SA Millennium Globalny Akcji Millennium SFIO Subfundusz Globalny Akcji Prospekt
Pioneer Pekao TFI SA Pioneer Surowców i Energii Pioneer Funduszy Globalnych SFIO Subfundusz Pioneer Surowców i Energii Prospekt

Fundusz Modelowy Akcyjny

Fundusz Modelowy Zrównoważony

Fundusz Modelowy Stabilnego Wzrostu