PZU PZU

Plan na Życie - Fundusz Modelowy Akcyjny

Nazwa TFI Nazwa Funduszu Prospekt
MetLife TFI SA MetLife FIO Parasol Krajowy Subfundusz Akcji Prospekt
Arka BZ TFI SA Arka BZ WBK FIO Subfundusz Akcji Polskich Prospekt
Aviva Investors Poland TFI SA Aviva Investors FIO Subfundusz Aviva Investors Polskich Akcji Prospekt
Investors Fundusze Otwarte TFI S.A. Investor Top 25 Małych Spółek FIO Prospekt
Investors Fundusze Otwarte TFI S.A. Investor Akcji Dużych Spółek FIO Prospekt
Investors Fundusze Otwarte TFI S.A. Investor Akcji FIO Prospekt
NN TFI SA NN Parasol FIO Subfundusz Akcji Prospekt
Legg Mason TFI SA Legg Mason Parasol FIO Subfundusz LM Akcji Prospekt
Millennium TFI SA Millennium FIO Subfundusz Akcji Prospekt
Pioneer Pekao TFI SA Pioneer FIO Subfundusz Pioneer Akcji Polskich Prospekt
Quercus TFI SA Quercus Parasolowy SFIO Subfundusz Agresywny Prospekt
Skarbiec TFI SA Skarbiec FIO Subfundusz Skarbiec Małych i Średnich Spółek Prospekt
Skarbiec TFI SA Skarbiec FIO Subfundusz Akcji Skarbiec - AKCJA Prospekt
TFI Allianz Polska SA Allianz FIO Subfundusz Allianz Akcji Prospekt
TFI PZU SA PZU Akcji FIO Parasolowy Subfundusz PZU MiŚ Spółek Prospekt
TFI PZU SA PZU Akcji FIO Parasolowy Subfundusz PZU KRAKOWIAK Prospekt
TFI SKOK SA SKOK Parasol FIO Subfundusz SKOK Akcji Prospekt
Union Investment TFI SA Parasol UniFundusze FIO Subfundusz UniAkcje Małych i Średnich Spółek Prospekt
Union Investment TFI SA Parasol UniFundusze FIO Subfundusz UniKorona Akcje Prospekt