PZU PZU

Plan na Życie - Fundusz Modelowy Stabilnego Wzrostu

Nazwa TFI Nazwa Funduszu Prospekt
MetLife TFI SA MetLife FIO Parasol Krajowy Subfundusz Stabilnego Wzrostu Prospekt
Arka BZ TFI SA Arka BZ WBK FIO Subfundusz Stabilnego Wzrostu Prospekt
Investors Fundusze Otwarte TFI S.A. Investor Zabezpieczenia Emerytalnego FIO Prospekt
NN TFI SA NN Parasol FIO Subfundusz Stabilnego Wzrostu Prospekt
Legg Mason TFI SA Legg Mason Senior FIO Prospekt
Millennium TFI SA Millennium FIO Subfundusz Stabilnego Wzrostu Prospekt
Pioneer Pekao TFI SA Pioneer FIO Subfundusz Pioneer Stabilnego Wzrostu Prospekt
Skarbiec TFI SA Skarbiec FIO Subfundusz SKARBIEC - III FILAR Prospekt
TFI Allianz Polska SA Allianz FIO Subfundusz Allianz Stabilnego Wzrostu Prospekt
TFI PZU SA PZU FIO Parasolowy Subfundusz PZU Stabilnego Wzrostu MAZUREK Prospekt
TFI SKOK SA SKOK Parasol FIO Subfundusz SKOK Stabilny Zmiennej Alokacji Prospekt
Union Investment TFI SA Parasol UniFundusze FIO Subfundusz UniStabilny Wzrost Prospekt
BPH TFI SA BPH FIO Parasolowy Subfundusz Stabilnego Wzrostu Prospekt