PZU PZU

Plan na Życie - Fundusz Modelowy Zrównoważony

Nazwa TFI Nazwa Funduszu Prospekt
MetLife TFI SA MetLife FIO Parasol Krajowy Subfundusz Aktywnej Alokacj Prospekt
Arka BZ TFI SA Arka BZ WBK FIO Subfundusz Zrównoważony Prospekt
Aviva Investors Poland TFI SA Aviva Investors FIO Subfundusz Aviva Investors Zrównoważony Prospekt
Investors Fundusze Otwarte TFI S.A. Investor Zrównoważony FIO Prospekt
NN TFI SA NN Parasol FIO Subfundusz Zrównoważony Prospekt
Millennium TFI SA Millennium FIO Subfundusz Cyklu Koniunkturalnego Prospekt
Pioneer Pekao TFI SA Pioneer FIO Subfundusz Pioneer Zrównoważony Prospekt
Skarbiec TFI SA Skarbiec FIO Subfundusz Zrównoważony SKARBIEC - WAGA Prospekt
TFI Allianz Polska SA Allianz FIO Subfundusz Allianz Aktywnej Alokacji Prospekt
TFI PZU SA PZU FIO Parasolowy Subfundusz PZU Zrównoważony Prospekt
Union Investment TFI SA Parasol UniFundusze FIO Subfundusz UniKorona Zrównoważony Prospekt