PZU PZU

Program Inwestycyjny Prestige - PLN

Komunikat Program Inwestycyjny Prestige zmiany na liście UFK

Nazwa TFI Nazwa UFK Nazwa funduszu inwestycyjnego Prospekt
Fundusze rynku pieniężnego
Millennium TFI Millennium Depozytowy Millennium FIO Subfundusz Depozytowy Prospekt
Investors Fundusze Otwarte TFI S.A. Investor Płynna Lokata Investor Parasol FIO Subfundusz Investor Płynna Lokata Prospekt
UNION INVESTMENT TFI SA UniKorona Pieniężny UniFundusze FIO Subfundusz UniKorona Pieniężny Prospekt
Fundusze papierów dłużnych
UNION INVESTMENT TFI SA UniKorona Obligacje UniFundusze FIO Subfundusz UniKorona Obligacje Prospekt
BZ WBK TFI SA Arka BZ WBK Obligacji Arka BZ WBK FIO Subfundusz Obligacji Prospekt
Millennium TFI Millennium Obligacji Korporacyjnych Millennium SFIO Subfundusz Obligacji Korporacyjnych Prospekt
Fundusze stabilnego wzrostu
Millennium TFI Millennium Stabilnego Wzrostu Millennium FIO Subfundusz Stabilnego Wzrostu Prospekt
Millennium TFI Millennium Globalny Stabilnego Wzrostu Millennium SFIO Subfundusz Globalny Stabilnego Wzrostu Prospekt
TFI PZU SA PZU Stabilnego Wzrostu Mazurek PZU FIO Parasolowy Subfundusz PZU Stabilnego Wzrostu MAZUREK Prospekt
BZ WBK TFI SA Arka BZ WBK Stabilnego Wzrostu Arka BZ WBK FIO Subfundusz Stabilnego Wzrostu Prospekt
ESALIENS TFI SA ESALIENS Senior ESALIENS Senior FIO Prospekt
MetLife TFI S.A. MetLife Stabilnego Wzrostu MetLife FIO Parasol Krajowy Subfundusz Stabilnego Wzrostu Prospekt
NN TFI SA NN Stabilnego Wzrostu NN Parasol FIO INN Subfundusz Stabilnego Wzrostu Prospekt
UNION INVESTMENT TFI SA UniStabilny Wzrost UniFundusze FIO Subfundusz UniStabilny Wzrost Prospekt
Investors Fundusze Otwarte TFI S.A. Investor Zabezpieczenia Emerytalnego Investor Parasol FIO Subfundusz Investor Zabezpieczenia Emerytalnego Prospekt
SKARBIEC TFI Skarbiec Top Funduszy Stabilnych Specjalistyczny Skarbiec - TOP Funduszy Stabilnych SFIO Prospekt
SKARBIEC TFI Subfundusz Skarbiec – III Filar Skarbiec FIO Subfundusz Skarbiec - III Filar Prospekt
SKARBIEC TFI Subfundusz Skarbiec – Market Opportunities Skarbiec FIO Subfundusz Skarbiec - Market Opportunities Prospekt
QUERCUS TFI Quercus Ochrony Kapitału Quercus Parasolowy SFIO Quercus Subfundusz Ochrony Kapitału Prospekt
Fundusze zrównoważone
Millennium TFI Millennium Cyklu Koniunkturalnego Millennium FIO Subfundusz Cyklu Koniunkturalnego Prospekt
TFI PZU SA PZU Zrównoważony PZU FIO Parasolowy Subfundusz PZU Zrównoważony Prospekt
NN TFI SA NN Zrównoważony NN Parasol FIO NN Subfundusz Zrównoważony Prospekt
BZ WBK TFI SA Arka BZ WBK Zrównoważony Arka BZ WBK FIO Subfundusz Zrównoważony Prospekt
BZ WBK TFI SA Arka Platinum Dynamiczny Arka BZ WBK FIO Subfundusz Arka Platinum Dynamiczny Prospekt
ESALIENS TFI SA ESALIENS Strateg ESALIENS Parasol FIO Subfundusz ESALIENS Strateg Prospekt
UNION INVESTMENT TFI SA UniKorona Zrównoważony UniFundusze FIO Subfundusz UniKorona Zrównoważony Prospekt
Investors Fundusze Otwarte TFI S.A. Investor Zrównoważony Investor Parasol FIO Subfundusz Investor Zrównoważony Prospekt
SKARBIEC TFI Subfundusz Zrównoważony Skarbiec – Waga Skarbiec FIO Subfundusz Zrównoważony Skarbiec - Waga Prospekt
Fundusze akcji
Millennium TFI Millennium Akcji Millennium FIO Subfundusz Akcji Prospekt
Millennium TFI Millennium Dynamicznych Spółek Millennium FIO Subfundusz Dynamicznych Spółek Prospekt
Millennium TFI Millennium Absolut Return Millennium SFIO Subfundusz Absolut Return Prospekt
Millennium TFI Millennium Globalny Akcji Millennium SFIO Subfundusz Globalny Akcji Prospekt
TFI PZU SA PZU Akcji Krakowiak PZU FIO Parasolowy Subfundusz Akcji KRAKOWIAK Prospekt
TFI PZU SA PZU Akcji Nowa Europa PZU FIO Parasolowy Subfundusz PZU Akcji NOWA EUROPA Prospekt
Investors Fundusze Otwarte TFI S.A. Investor Akcji Investor Parasol FIO Sunfundusz Investor Akcji Prospekt
Investors Fundusze Otwarte TFI S.A. Investor Akcji Spółek Dywidendowych Investor Parasol FIO Subfundusz Investor Akcji Spółek Dywidendowych Prospekt
Investors Fundusze Otwarte TFI S.A. Investor Top 25 Małych Spółek Investor Parasol FIO Subfundusz Investor Top 25 Małych Spółek Prospekt
Investors Fundusze Otwarte TFI S.A. Investor BRIC Investor BRIC Prospekt
Investors Fundusze Otwarte TFI S.A. Investor Nowych Technologii Investor Nowych Technologii Prospekt
Investors Fundusze Otwarte TFI S.A. Investor Top 50 Małych i Średnich Spółek Investor Parasol FIO Subfundusz Investor Top 50 Małych i Średnich Spółek Prospekt
UNION INVESTMENT TFI SA UniKorona Akcje UniFundusze FIO Subfundusz UniKorona Akcje Prospekt
UNION INVESTMENT TFI SA UniAkcje Nowa Europa UniFundusze FIO Subfundusz UniAkcje Nowa Europa Prospekt
UNION INVESTMENT TFI SA UniAkcje Sektory Wzrostu UniFundusze FIO Subfundusz UniAkcje Sektory Wzrostu Prospekt
UNION INVESTMENT TFI SA UniAkcje: Małe i Średnie Spółki UniFundusze FIO Subfundusz UniAkcje Małych i Średnich Spółek Prospekt
BZ WBK TFI SA Arka BZ WBK Akcji Polskich Arka BZ WBK FIO Subfundusz Akcji Polskich Prospekt
ESALIENS TFI SA ESALIENS Akcji ESALIENS Parasol FIO Subfundusz ESALIENS Akcji Prospekt
NN TFI SA NN Akcji NN Parasol FIO NN Subfundusz Akcji Prospekt
MetLife TFI S.A. MetLife Akcji MetLife FIO Parasol Krajowy Subfundusz Akcji Prospekt
MetLife TFI S.A. MetLife Akcji Chińskich i Azjatyckich MetLife SFIO Parasol Światowy Subfundusz Akcji Chińskich i Azjatyckich Prospekt
MetLife TFI S.A. MetLife Akcji Rynków Rozwiniętych MetLife SFIO Parasol Światowy Subfundusz Akcji Rynków Rozwiniętych Prospekt
MetLife TFI S.A. MetLife Akcji Rynków Wschodzących MetLife SFIO Parasol Światowy Subfundusz Akcji Rynków Wschodzących Prospekt
SKARBIEC TFI Subfundusz Akcji Skarbiec – Akcja Skarbiec FIO Subfundusz Akcji Skarbiec - Akcja Prospekt
SKARBIEC TFI Skarbiec Top Funduszy Akcji Specjalistyczny Skarbiec - TOP Funduszy Akcji SFIO Prospekt
SKARBIEC TFI Subfundusz Skarbiec - Globalnych Małych i Średnich Spółek Skarbiec FIO Subfundusz Skarbiec - Globalnych Małych i Średnich Spółek Prospekt
SKARBIEC TFI Subfundusz Skarbiec-Rynków Surowcowych Skarbiec FIO Subfundusz Skarbiec - Rynków Surowcowych Prospekt
SKARBIEC TFI Subfundusz Skarbiec-Spółek Wzrostowych Skarbiec FIO Subfundusz Skarbiec - Spółek Wzrostowych Prospekt
BZ WBK TFI SA Arka BZ WBK Akcji Środkowej i Wschodniej Europy Arka BZ WBK FIO Subfundusz Akcji Środkowej i Wschodniej Europy Prospekt
QUERCUS TFI Quercus Agresywny Quercus Parasolowy SFIO Quercus Subfundusz Agresywny Prospekt
QUERCUS TFI Quercus Turcja Quercus Parasolowy SFIO Quercus Subfundusz Turcja Prospekt
MetLife TFI S.A. MetLife Akcji Europy Środkowej i Wschodniej MetLife FIO Parasol Krajowy Subfundusz Akcji Europy Środkowej i Wschodniej Prospekt
Fundusze selektywne
QUERCUS TFI Quercus Selektywny Quercus Parasolowy SFIO Quercus Subfundusz Selektywny Prospekt
Fundusze nieruchomości
Investors Fundusze Otwarte TFI S.A. Investor Sektora Nieruchomości i Budownictwa Investor Sektora Nieruchomości i Budownictwa Prospekt
Fundusz hedgingowy
Millennium TFI Millennium Globalny Strategii Alternatywnych Millennium SFIO Subfundusz Globalny Strategii Alternatywnych Prospekt