PZU PZU

Program Inwestycyjny Prestige - USD

Informacja o wycofaniu z oferty ubezpieczeniowych funduszy kapitałowych PZU Życie SA funduszu: HSBC Singapore Equity

Nazwa TFI Nazwa UFK Nazwa funduszu inwestycyjnego Prospekt
FUNDUSZE HSBC
HSBC Global Asset Management HSBC Chinese Equity HSBC GIF Chinese Equity Prospekt
HSBC Global Asset Management HSBC HONG KONG Equity HSBC GIF HONG KONG Equity Prospekt
HSBC Global Asset Management HSBC Singapore Equity HSBC Singapore Equity Prospekt
HSBC Global Asset Management HSBC Indian Equity HSBC GIF Indian Equity Prospekt
HSBC Global Asset Management HSBC Latin American Equity E HSBC GIF Latin American Equity E Prospekt
HSBC Global Asset Management HSBC Global Equity Climate Change HSBC GIF Global Equity Climate Change Prospekt
FUNDUSZE BLACKROCK
BlackRock Global Funds BGF New Energy BlackRock Global Fund New Energy Prospekt
BlackRock Global Funds BGF Emerging Europe BlackRock Global Fund Emerging Europe Prospekt
BlackRock Global Funds BGF Global Allocation USD BlackRock Global Fund Global Allocation Prospekt
BlackRock Global Funds BGF Emerging Markets Local Currency Bond BlackRock Global Fund Emerging Markets Local Currency Bond Fund Prospekt
BlackRock Global Funds BGF World Gold BlackRock Global Fund World Gold Prospekt
BlackRock Global Funds BGF Asian Dragon BlackRock Global Fund Asian Dragon Prospekt
FUNDUSZE TEMPLETON
Franklin Templeton International Services SA Templeton Asian Growth Templeton Asian Growth Fund Prospekt
Franklin Templeton International Services SA Templeton BRIC Templeton BRIC Fund Prospekt
Franklin Templeton International Services SA Templeton Latin America Templeton Latin America Fund Prospekt
Franklin Templeton International Services SA Franklin India Franklin Templeton India Fund Prospekt
Franklin Templeton International Services SA Templeton Global Fund (USD) Templeton Global Fund Prospekt
FUNDUSZE JP MORGAN
J.P. Morgan Asset Management Asia Equity Fund JPMorgan Funds – Asia Equity Fund Prospekt
J.P. Morgan Asset Management US Select Equity Plus Fund JPMorgan Investment Funds – US Select Equity Plus Fund Prospekt
J.P. Morgan Asset Management China Fund JPMorgan Funds – China Fund Prospekt
J.P. Morgan Asset Management Singapore Fund JPMorgan Funds – Singapore Fund Prospekt
J.P. Morgan Asset Management Brazil Equity Fund Brazil Equity Fund Prospekt
FUNDUSZE SCHRODERS
Schroder Investment Management (Luxembourg) S.A. Schroder Global Quantitative Active Value Schroder International Selection Global Quantitative Active Value Fund Prospekt
Schroder Investment Management (Luxembourg) S.A. SAS Commodity Fund Schroder Alternative Solutions Commodity Fund Prospekt
Schroder Investment Management (Luxembourg) S.A. Schroder Brazil, Russia, India, China Schroder International Selection Schroder Brazil, Russia, India, China Fund Prospekt
Schroder Investment Management (Luxembourg) S.A. Schroder Emerging Markets Debt Schroder International Selection Emerging Markets Debt Fund Prospekt
Schroder Investment Management (Luxembourg) S.A. Schroder Global Diversified Growth SIS Fund Global Diversified Growth Prospekt