Program Inwestycyjny World

Informacja o zmianach w funduszu inwestycyjnym Schroder Alternative Solutions - Gold and Precious Metals Fund.

Nazwa TFI Nazwa UFK Nazwa funduszu inwestycyjnego Prospekt
FUNDUSZE POLSKIE
Fundusze rynku pieniężnego
UNION INVESTMENT TFI SA UniKorona Pieniężny UniFundusze FIO Subfundusz UniKorona Pieniężny Prospekt
TFI PZU SA PZU Gotówkowy PZU FIO Parasolowy Subfundusz PZU Gotówkowy Prospekt
Fundusze papierów dłużnych
Aviva Investors Poland TFI SA Aviva Investors Dłużnych Papierów Korporacyjnych Aviva Investors FIO Parasolowy Subfundusz Aviva Investors Dłużnych Papierów Korporacyjnych Prospekt
Aviva Investors Poland TFI SA Aviva Investors Obligacji Dynamiczny Aviva Investors FIO Parasolowy Subfundusz Aviva Investors Obligacji Dynamiczny Prospekt
Millennium TFI Millennium Obligacji Korporacyjnych Millennium SFIOSubfundusz Obligacji Korporacyjnych Prospekt
Millennium TFI Millennium Instrumentów Dłużnych Millennium SFIOSubfundusz Millennium Instrumentów Dłużnych Prospekt
SKARBIEC TFI Skarbiec Lokacyjny Skarbiec FIO Subfundusz Skarbiec - Lokacyjny Prospekt
TFI PZU SA PZU Papierów Dłużnych Polonez PZU FIO Parasolowy Subfundusz PZU Papierów Dłużnych Polonez Prospekt
UNION INVESTMENT TFI SA UniObligacje Aktywny UniFundusze SFIO Subfundusz UniObligacje Aktywny Prospekt
IPOPEMA TFI SA IPOPEMA Obligacji IPOPEMA SFIO Subfundusz IPOPEMA Obligacji Prospekt
Fundusze stabilnego wzrostu
Millennium TFI Millennium Stabilnego Wzrostu Millennium FIO Subfundusz Stabilnego Wzrostu Prospekt
UNION INVESTMENT TFI SA UniStabilny Wzrost UniFundusze FIO Subfundusz UniStabilny Wzrost Prospekt
QUERCUS TFI Quercus Stabilny Quercus Parasolowy SFIO Subfundusz Quercus Stabilny Prospekt
Fundusze zrównoważone
Millennium TFI Millennium Cyklu Koniunkturalnego Millennium FIO Subfundusz Cyklu Koniunkturalnego Prospekt
Investors Fundusze Otwarte TFI S.A. Investor Zrównoważony Investor Parasol FIO Subfundusz Investor Zrównoważony Prospekt
SKARBIEC TFI Skarbiec III Filar Skarbiec FIO Subfundusz Skarbiec III Filar Prospekt
Fundusze akcji
Investors Fundusze Otwarte TFI S.A. Investor Turcja Investor Turcja Prospekt
Investors Fundusze Otwarte TFI S.A. Investor Akcji Investor Parasol FIO Subfundusz Investor Akcji Prospekt
Investors Fundusze Otwarte TFI S.A. Investor Top 25 Małych Spółek Investor Parasol FIO Subfundusz Investor Top 25 Małych Spółek Prospekt
Millennium TFI Millennium Akcji Millennium FIO Subfundusz Akcji Prospekt
Millennium TFI Millennium Dynamicznych Spółek Millennium FIO Subfundusz Dynamicznych Spółek Prospekt
Millennium TFI Millennium Absolute Return Millennium SFIOSubfundusz Absolute Return Prospekt
QUERCUS TFI Quercus Agresywny Quercus Parasolowy SFIO Subfundusz Quercus Agresywny Prospekt
IPOPEMA TFI SA IPOPEMA Akcji IPOPEMA SFIO Subfundusz IPOPEMA Akcji Prospekt
UNION INVESTMENT TFI SA UniAkcje Wzrostu UniFundusze FIO Subfundusz UniAkcje Wzrostu Prospekt
Fundusze selektywne
QUERCUS TFI Quercus Selektywny Quercus Parasolowy SFIO Subfundusz Quercus Selektywny Prospekt
FUNDUSZE ZAGRANICZNE
Fundusze zagraniczne PLN
Fundusze papierów dłużnych
BlackRock Global Funds BGF Fixed Income Global Opportunities Hedged BlackRock Global Funds Fixed Income Global Opportunities Fund Hedged Prospekt
BlackRock Global Funds BGF Global High Yield Bond Fund BGF Global High Yield Bond Fund Prospekt
Franklin Templeton International Services SA Templeton Global Total Return Franklin Templeton Investment Fund - Subfundusz Templeton Global Total Return Fund Prospekt
Franklin Templeton International Services SA Templeton Global Bond Franklin Templeton Investment Fund - Subfundusz Templeton Global Bond Fund Prospekt
NN TFI SA NN (L) Globalny Długu Korporacyjnego NN SFIO NN Globalny Długu Korporacyjnego (L) Prospekt
TFI PZU SA PZU Dłużny Rynków Wschodzących PZU SFIO Globalnych Inwestycji Subfundusz PZU Dłużny Rynków Wschodzących Prospekt
Schroder Investment Management (Luxembourg) S.A. Schroder ISF Asian Convertible Bond Schroder International Selection Fund Asian Convertible Bond Prospekt
Fundusze zrównoważone
Aviva Investors Poland TFI SA Aviva Investors Aktywnej Alokacji Aviva Investors FIO Parasolowy Aviva Investors Aktywnej Alokacji Prospekt
Franklin Templeton International Services SA Franklin K2 Alternative Strategies Fund Franklin K2 Alternative Strategies Fund Prospekt
BlackRock Global Funds BGF Global Allocation BlackRock Global Funds Global Allocation Fund Prospekt
NN TFI SA NN (L) Stabilny Globalnej Alokacji NN SFIO NN Stabilny Globalnej Alokacji (L) Prospekt
Fundusze akcji
Franklin Templeton International Services SA Franklin U.S. Opportunities Franklin Templeton Investment Fund - Subfundusz Franklin U.S. Opportunities Fund Prospekt
Franklin Templeton International Services SA Franklin Natural Resources Fund Franklin Templeton Investment Fund - Franklin Natural Resources Fund PLN Hedged Prospekt
Franklin Templeton International Services SA Franklin European Dividend Franklin European Dividend Fund Prospekt
NN TFI SA NN (L) Japonia NN SFIO NN Subfundusz Japonia (L) Prospekt
Schroder Investment Management (Luxembourg) S.A. Schroder ISF Asian Opportunities Schroder ISF Asian Opportunities PLN Hedged Prospekt
Schroder Investment Management (Luxembourg) S.A. Schroder ISF EURO Equity Schroder ISF EURO Equity PLN Hedged Prospekt
Schroder Investment Management (Luxembourg) S.A. Schroder ISF Global Equity Schroder ISF Global Equity Prospekt
Schroder Investment Management (Luxembourg) S.A. Schroder ISF Global Emerging Market Opportunities Schroder ISF Global Emerging Market Opportunities Prospekt
UNION INVESTMENT TFI SA UniAkcje Dywidendowy UniFundusze FIO Subfundusz UniAkcje Dywidendowy Prospekt
NN TFI SA NN (L) Globalny Spółek Dywidendowych NN SFIO NN Subfundusz Globalny Spółek Dywidendowych (L) Prospekt
TFI PZU SA PZU Energia Medycyna Ekologia PZU FIO Parasolowy Subfundusz PZU Energia Medycyna Ekologia Prospekt
BlackRock Global Funds BGF Latin American Fund BGF Latin American Fund Prospekt
Fidelity Worldwide Investment FF America Fund A Fidelity Funds America Fund A Prospekt
Fidelity Worldwide Investment FF EMEA Fund A Fidelity Funds EMEA Fund A Prospekt
UNION INVESTMENT TFI SA UniAkcje Biopharma UniFundusze SFIO Subfundusz UniAkcje Biopharma Prospekt
Fundusze stabilnego wzrostu
Millennium TFI Millennium Globalny Stabilnego Wzrostu Millennium SFIO Subfundusz GlobalnyStabilnego Wzrostu Prospekt
Fundusze surowcowe
Schroder Investment Management (Luxembourg) S.A. Schroder Global Gold Schroder ISF Global Gold PLN Hedged Prospekt
Fundusze zagraniczne EUR
Fundusze papierów dłużnych
BlackRock Global Funds BGF Fixed Income Global Opportunities Hedged BlackRock Global Funds Fixed Income Global Opportunities Fund Hedged Prospekt
BlackRock Global Funds BGF Global High Yield Bond Fund BGF Global High Yield Bond Fund Prospekt
Franklin Templeton International Services SA Templeton Global Total Return Franklin Templeton Investment Fund - Subfundusz Templeton Global Total Return Fund Prospekt
Franklin Templeton International Services SA Templeton Global Bond Franklin Templeton Investment Fund - Subfundusz Templeton Global Bond Fund Prospekt
Schroder Investment Management (Luxembourg) S.A. Schroder ISF Asian Convertible Bond Schroder International Selection Fund Asian Convertible Bond Prospekt
Schroder Investment Management (Luxembourg) S.A. Schroder ISF Global Inflation Linked Bond Schroder ISF Global Inflation Linked Bond Prospekt
Fundusze zrównoważone
Franklin Templeton International Services SA Franklin K2 Alternative Strategies Fund Franklin K2 Alternative Strategies Fund Prospekt
BlackRock Global Funds BGF Global Allocation BlackRock Global Funds Global Allocation Fund Prospekt
Fundusze akcji
Franklin Templeton International Services SA Franklin U.S. Opportunities Franklin Templeton Investment Fund - Subfundusz Franklin U.S. Opportunities Fund Prospekt
Franklin Templeton International Services SA Franklin European Dividend Franklin European Dividend Fund Prospekt
Franklin Templeton International Services SA Franklin Natural Resources Fund Franklin Templeton Investment Fund - Franklin Natural Resources Fund Prospekt
Schroder Investment Management (Luxembourg) S.A. Schroder ISF Asian Opportunities Schroder ISF Asian Opportunities EUR Prospekt
Schroder Investment Management (Luxembourg) S.A. Schroder ISF EURO Equity Schroder ISF EURO Equity Prospekt
Schroder Investment Management (Luxembourg) S.A. Schroder ISF Global Emerging Market Opportunities Schroder ISF Global Emerging Market Opportunities Prospekt
Franklin Templeton International Services SA Franklin Technology Fund Franklin Templeton Investment Fund - Franklin Technology Fund Prospekt
BlackRock Global Funds BGF Latin American Fund BGF Latin American Fund Prospekt
Fidelity Worldwide Investment FF America Fund A Fidelity Funds America Fund A Prospekt
Fidelity Worldwide Investment FF EMEA Fund A Fidelity Funds EMEA Fund A Prospekt
Fundusze surowcowe
Schroder Investment Management (Luxembourg) S.A. Schroder Global Gold Schroder ISF Global Gold EUR Hedged Prospekt
Fundusze zagraniczne USD
Fundusze papierów dłużnych
BlackRock Global Funds BGF Fixed Income Global Opportunities BlackRock Global Funds Fixed Income Global Opportunities Fund Prospekt
BlackRock Global Funds BGF Global High Yield Bond Fund BGF Global High Yield Bond Fund Prospekt
Franklin Templeton International Services SA Templeton Global Total Return Franklin Templeton Investment Fund - Subfundusz Templeton Global Total Return Fund Prospekt
Franklin Templeton International Services SA Templeton Global Bond Franklin Templeton Investment Fund - Subfundusz Templeton Global Bond Fund Prospekt
Schroder Investment Management (Luxembourg) S.A. Schroder ISF Asian Convertible Bond Schroder International Selection Fund Asian Convertible Bond Prospekt
Schroder Investment Management (Luxembourg) S.A. Schroder ISF Global Inflation Linked Bond Schroder ISF Global Inflation Linked Bond Prospekt
Fundusze zrównoważone
Franklin Templeton International Services SA Franklin K2 Alternative Strategies Fund Franklin K2 Alternative Strategies Fund Prospekt
BlackRock Global Funds BGF Global Allocation BlackRock Global Funds Global Allocation Fund Prospekt
Fundusze akcji
Franklin Templeton International Services SA Franklin U.S. Opportunities Franklin Templeton Investment Fund - Subfundusz Franklin U.S. Opportunities Fund Prospekt
Franklin Templeton International Services SA Franklin Natural Resources Fund Franklin Templeton Investment Fund - Franklin Natural Resources Fund Prospekt
Franklin Templeton International Services SA Franklin Technology Fund Franklin Templeton Investment Fund - Franklin Technology Fund Prospekt
Schroder Investment Management (Luxembourg) S.A. Schroder ISF Asian Opportunities Schroder ISF Asian Opportunities USD Prospekt
Schroder Investment Management (Luxembourg) S.A. Schroder ISF EURO Equity Schroder ISF EURO Equity USD Prospekt
Schroder Investment Management (Luxembourg) S.A. Schroder ISF Global Emerging Market Opportunities Schroder ISF Global Emerging Market Opportunities Prospekt
Schroder Investment Management (Luxembourg) S.A. Schroder ISF Global Equity Schroder ISF Global Equity Prospekt
BlackRock Global Funds BGF Latin American Fund BGF Latin American Fund Prospekt
Fidelity Worldwide Investment FF America Fund A Fidelity Funds America Fund A Prospekt
Fidelity Worldwide Investment FF EMEA Fund A Fidelity Funds EMEA Fund A Prospekt
Fundusze surowcowe
Schroder Investment Management (Luxembourg) S.A. Schroder Global Gold Schroder ISF Global Gold Prospekt