PZU PZU

PZU Cel na Przyszłość

Nazwa TFI Nazwa Funduszu Nazwa funduszu inwestycyjnego Prospekt
Fundusze ochrony kapitału
TFI PZU SA PZU SEJF+ PZU FIO Parasolowy Subfundusz PZU SEJF+ Prospekt
Fundusze pieniężne
TFI PZU SA PZU Gotówkowy PZU FIO Parasolowy Subfundusz PZU Gotówkowy Prospekt
Fundusze papierów dłużnych
TFI PZU SA PZU Papierów Dłużnych Polonez PZU FIO Parasolowy Subfundusz PZU Papierów Dłużnych POLONEZ Prospekt
TFI PZU SA PZU Ochrony Majątku PZU FIO Ochrony Majątku Prospekt
Fundusze stabilnego wzrostu
TFI PZU SA PZU Stabilnego Wzrostu Mazurek PZU FIO Parasolowy Subfundusz PZU Stabilnego Wzrostu MAZUREK Prospekt
Fundusze zrównoważone
TFI PZU SA PZU Zrównoważony PZU FIO Parasolowy Subfundusz PZU Zrównoważony Prospekt
Fundusze akcji
TFI PZU SA PZU Akcji Krakowiak PZU FIO Parasolowy Subfundusz PZU Akcji KRAKOWIAK Prospekt
TFI PZU SA PZU Akcji Małych i Średnich Spółek PZU FIO Parasolowy Subfundusz PZU Akcji Małych i Średnich Spółek Prospekt
TFI PZU SA PZU Akcji Nowa Europa PZU FIO Parasolowy Subfundusz PZU Akcji NOWA EUROPA Prospekt
TFI PZU SA PZU Energia Medycyna Ekologia PZU FIO Parasolowy Subfundusz PZU Energia Medycyna Ekologia Prospekt