Wiceprezes Zarządu

Absolwent Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, uzyskał tytuł magistra na kierunku Finanse i Bankowość o specjalizacji finanse publiczne. Wcześniej ukończył zarządzanie i planowanie społeczne. Ukończył także studia podyplomowe na SGH Lean w Usługach, gdzie otrzymał tytuł Kaizen Coacha wystawiany przez Kaizen Institute oraz program MBA prowadzony w Szkole Biznesu Politechniki Warszawskiej.

W latach 1994–1996 pracował w Insol AG Sp. z o.o., następnie w latach 1996–1997 jako analityk w Zespole Nieruchomości w Departamencie Inwestycyjnym Elektrim SA. 

Od 1997 roku związany z Bankiem Pekao SA, najpierw jako Opiekun Klienta Strategicznego w Departamencie Bankowości Korporacyjnej, następnie Ekspert w Biurze Przygotowania Emisji w Departamencie Korporacyjnym, a w latach 2001–2003 Ekspert ds. Energetyki w Departamencie Finansowania Projektów Inwestycyjnych. 

W latach 2003–2009 pracował w Kredyt Banku SA, w 2005 roku objął stanowisko Dyrektora Departamentu Zarządzania Kredytami Zagrożonymi (Korporacje i SME), a od 2007 roku Dyrektora Centrum Bankowości Korporacyjnej Klientów Strategicznych. 

W latach 2009–2015 Dyrektor Departamentu Ubezpieczeń Indywidualnych TUiR Warta SA. 

W 2016 r. Dyrektor ds. Segmentu Klientów Korporacyjnych PKO Leasing S.A. 

Zamknij