Marcin Majerowski

Wiceprezes Zarządu

Absolwent Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego (kierunki Finanse i Bankowość oraz Informatyka i Ekonometria) i Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego (kierunek Prawo). Ukończył studia doktoranckie na Uniwersytecie Gdańskim oraz program Executive MBA w Wyższej Szkole Handlu i Usług w Poznaniu, gdzie uzyskał tytuł MBA.

W latach 2009 – 2016 pracował w Urzędzie Komisji Nadzoru Finansowego, gdzie zajmował się prowadzeniem inspekcji w podmiotach rynku ubezpieczeniowego i emerytalnego, a następnie procesów przedaplikacyjnych i aplikacyjnych modeli wewnętrznych do wyznaczania kapitałowego wymogu wypłacalności. Reprezentował UKNF w grupach Roboczych EIOPA i kolegiach organów nadzoru. Od 2016 w Grupie PZU.

Przed powołaniem do Zarządu PTE PZU SA, w latach 2016 – 2020, pełnił funkcję Członka Zarządu oraz Dyrektora Departamentu Ryzyka i Zgodności AAS Balta, największego zakładu ubezpieczeń na Łotwie. W Zarządzie AAS Balta odpowiadał za obszary wymogów kapitałowych, zarządzania ryzykiem, systemu zarządzania, kontroli wewnętrznej i ochrony danych osobowych.

Zamknij