Marek Sakowski

Prezes Zarządu

Absolwent Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, uzyskał tytuł magistra ekonomii w zakresie teorii ekonomii. W latach 1994 – 1995 pracował w banku Bank Creditanstalt SA. Następnie pracował do 1996 w Narodowym Banku Polskim
i Vereinsbank Polska SA. W roku 1996 podjął pracę w Pekao/Alliance Towarzystwie Funduszy Inwestycyjnych SA.


Od 1999 związany z polskim rynkiem otwartych funduszy emerytalnych, na którym w rozpoczął pracę w Pekao/Alliance Powszechnym Towarzystwie Emerytalnym SA zarządzającym Pekao Otwartym Funduszem Emerytalnym. Początkowo pracował na stanowisku Dyrektora Działu Operacji, następnie w roku 2001 objął funkcję Wiceprezesa Zarządu.

Pracę w Pekao Powszechnym Towarzystwie Emerytalnym zakończył w maju 2018. Od tego momentu pracuje w Powszechnym Towarzystwie Emerytalnym PZU SA.

Ta strona wykorzystuje pliki cookie. Dowiedz się więcej w Polityce prywatności
Zamknij