Wiceprezes Zarządu

Absolwentka studiów magisterskich na kierunku Administracja, ukończyła podyplomowe studia z zakresu Zarządzania i Organizacji w Administracji Publicznej a także studia podyplomowe w zakresie Kontrola i Audyt w Jednostkach Administracji Publicznej. Posiada tytuł Executive Master of Business Administration (EMBA) oraz certyfikat Fachhochschule des Mittelstands (FHM).

Jest menadżerem z wieloletnim doświadczeniem zarówno w sektorze prywatnym jak i w obszarze administracji publicznej. Doświadczenie zawodowe zdobywała m.in. w obszarach związanych marketingiem i PR, pełniła także funkcję Doradcy w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów a w 2019 roku objęła stanowisko Dyrektora Biura Ministra w Ministerstwie Aktywów Państwowych.

Od lat czynnie wspiera liczne organizacje społeczne, samorządowe i charytatywne. Współpracuje ze stowarzyszeniami działającymi na rzecz rozwoju, edukacji i wychowania dzieci i młodzieży.

Od maja 2020 r. związana z Grupą PZU.

Zamknij