Prezes Zarządu 

Absolwent Uniwersytetu imienia Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie.

Karierę zawodową rozpoczynał w BK-Daewoo Leasing w Lublinie, a następnie był związany z CTL-Laserinstruments w Warszawie. Po odbyciu aplikacji referendarskiej zatrudniony na stanowisku referendarza sądowego, najpierw w Sądzie Rejonowym w Nowym Dworze Mazowieckim, a następnie w Sądzie Rejonowym w Warszawie. W trakcie pracy orzeczniczej oddelegowany do Ministerstwa Skarbu Państwa na stanowisko radcy ministra - szefa Zespołu do spraw Kontroli Procesów Prywatyzacyjnych. Po zakończeniu pracy w administracji państwowej związany z Grupą PGE i Wojskowym TBS Kwatera. W latach 2012/15 członek zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej „Przy Metrze” w Warszawie. Począwszy od maja 2016 roku, związany z Grupą PZU, gdzie pełni obecnie następujące funkcje: Dyrektor Zarządzający ds. Wsparcia i Operacji IT, Dyrektor Zarządzający ds. Operacji, Dyrektor Biura Analiz i Efektywności PZU/ PZU Życie oraz Prezesa Zarządu PZU Centrum Operacji SA.
 
Członek licznych organizacji społecznych, uczestnik prac legislacyjnych związanych ze zmianami dotyczącymi dostępu do "zawodów prawniczych", ustawy o licencji syndyka, zmian związanych z egzekucją sądową i wykonywaniem zawodu komornika, oraz przepisów kodeksu cywilnego i kodeksu postępowania cywilnego.

Jako prawnik specjalizuje się w prawie korporacyjnym, gospodarczym oraz dotyczącym obrotu nieruchomościami. Autor publikacji związanych z prawem spółek, ustawy o zastawie rejestrowym i rejestrze zastawów oraz ustawy o swobodzie działalności gospodarczej.

Zamknij