Wiceprezes Zarządu

Absolwentka studiów magisterskich w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie oraz na Uniwersytecie Warszawskim.

Pani Izabela Wojtyczka jest magistrem Ekonomii w Katedrze Globalnych Współzależności Gospodarczych w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie oraz absolwentem studiów magisterskich na Wydziale Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych na Uniwersytecie Warszawskim. Była także stypendystką uniwersytetu Pázmány Péter Catholic University w Budapeszcie. Posiada tytuł Master of Business Administration (MBA) i międzynarodowy certyfikat zarządzania projektami PRINCE2 Foundation.

Członek Rady Nadzorczej PKP Cargo SA. Członek i sekretarz Komisji ds. Reformy Nadzoru Właścicielskiego, odpowiedzialnej za przygotowanie największej od 20 lat reformy Kodeksu Spółek Handlowych w Polsce. W latach 2020-2021 sprawowała funkcję zastępcy dyrektora Biura ds. Reformy Nadzoru Właścicielskiego w Ministerstwie Aktywów Państwowych. W przeszłości związana z Ministerstwem Przedsiębiorczości i Technologii, Polskim Górnictwem Naftowym i Gazownictwem Obrót Detaliczny Sp. z o.o. (PGNiG OD), Polskim Instytutem Spraw Międzynarodowych oraz organizacjami pozarządowymi. Autor publikacji z zakresu procesu decyzyjnego UE i prawa lobbingowego oraz prawnego funkcjonowania UE.

Zamknij