Wiceprezes Zarządu

Absolwentka studiów magisterskich w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie oraz na Uniwersytecie Warszawskim. Doktorantka Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.

Pani Izabela Wojtyczka jest doktorantką w dziedzinie nauk społecznych na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, magistrem ekonomii w Katedrze Globalnych Współzależności Gospodarczych w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie oraz magistrem na Wydziale Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych na Uniwersytecie Warszawskim. Ukończyła również stypendium na Pázmány Péter Catholic University w Budapeszcie. Posiada tytuł Master of Business Administration (MBA) i międzynarodowe certyfikaty zarządzania projektami.

Jest niezależnym członkiem Rady Nadzorczej PKP Cargo SA., przewodniczącą Komitetu ds. Nominacji oraz członkiem Komitetu Audytu. Była sekretarzem Komisji ds. Reformy Nadzoru Właścicielskiego, odpowiedzialnej za przygotowanie największej od 20 lat reformy Kodeksu Spółek Handlowych w Polsce. Doświadczenie zawodowe zdobyła pracując na kierowniczych stanowiskach w sektorze prywatnym i administracji publicznej, m.in. w Polskim Górnictwem Naftowym i Gazownictwem Obrót Detaliczny, Ministerstwie Aktywów Państwowych, Ministerstwie Przedsiębiorczości i Technologii i organizacjach pozarządowych. Autor publikacji z zakresu prawnego funkcjonowania Unii Europejskiej i ekspansji kompetencyjnych instytucji UE.

Zamknij