Dyrektor ds. Taktycznej Alokacji Aktywów w Biurze Alokacji Aktywów w PZU

Odpowiedzialny za taktyczną alokację aktywów. Od początku swojej dwudziestoletniej kariery zawodowej skupiał się na rynku kapitałowym. Wcześniej pracował jako makler, Zarządzający Aktywami i Dyrektor Biura Zarządzania Portfelem Papierów Dłużnych.

Jest absolwentem Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej w Warszawie i studiów Canadian Executive MBA na Uniwersytecie Quebek w Montrealu oraz Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Posiada uprawnienia doradcy finansowego (CFA) i doradcy inwestycyjnego.

Ta strona wykorzystuje pliki cookie. Dowiedz się więcej w Polityce prywatności
Zamknij